Hà Nội

23°C | 73°F

Hiện tại: Trời quang

Hướng gió SE- 9

Độ ẩm: 94%

Thứ 7
20°C | 34°C
Chủ nhật
23°C | 36°C
Thứ 2
24°C | 37°C
Thứ 3
23°C | 37°C
Thứ 4
23°C | 40°C
Thứ 5
20°C | 32°C
Thứ 6
20°C | 35°C

TP. Hồ Chí Minh

28°C | 82°F

Hiện tại: Mưa lả tả gần đó

Hướng gió SSE- 8

Độ ẩm: 77%

Thứ 7
27°C | 35°C
Chủ nhật
27°C | 35°C
Thứ 2
27°C | 36°C
Thứ 3
27°C | 38°C
Thứ 4
27°C | 37°C
Thứ 5
27°C | 36°C
Thứ 6
27°C | 36°C

Hải Phòng

23°C | 73°F

Hiện tại: Trời quang

Hướng gió SE- 9

Độ ẩm: 94%

Thứ 7
22°C | 31°C
Chủ nhật
24°C | 30°C
Thứ 2
24°C | 32°C
Thứ 3
25°C | 32°C
Thứ 4
25°C | 33°C
Thứ 5
23°C | 30°C
Thứ 6
22°C | 32°C

Đà Nẵng

26°C | 79°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió NNW- 9

Độ ẩm: 79%

Thứ 7
23°C | 30°C
Chủ nhật
24°C | 33°C
Thứ 2
26°C | 34°C
Thứ 3
25°C | 33°C
Thứ 4
25°C | 34°C
Thứ 5
25°C | 34°C
Thứ 6
24°C | 32°C

Huế

23°C | 73°F

Hiện tại: Sương mù

Hướng gió WSW- 9

Độ ẩm: 100%

Thứ 7
19°C | 28°C
Chủ nhật
19°C | 33°C
Thứ 2
19°C | 33°C
Thứ 3
19°C | 32°C
Thứ 4
19°C | 33°C
Thứ 5
20°C | 31°C
Thứ 6
18°C | 27°C

Nghệ An

19°C | 66°F

Hiện tại: Trời quang

Hướng gió WSW- 2

Độ ẩm: 90%

Thứ 7
20°C | 31°C
Chủ nhật
23°C | 36°C
Thứ 2
24°C | 38°C
Thứ 3
25°C | 37°C
Thứ 4
25°C | 40°C
Thứ 5
21°C | 29°C
Thứ 6
22°C | 32°C