Hà Nội

23°C | 73°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SE- 19

Độ ẩm: 100%

Thứ 4
18°C | 36°C
Thứ 5
19°C | 29°C
Thứ 6
18°C | 23°C
Thứ 7
15°C | 23°C
Chủ nhật
15°C | 20°C
Thứ 2
18°C | 25°C
Thứ 3
21°C | 28°C

TP. Hồ Chí Minh

25°C | 77°F

Hiện tại: Mưa lả tả gần đó

Hướng gió ESE- 12

Độ ẩm: 86%

Thứ 4
25°C | 35°C
Thứ 5
24°C | 35°C
Thứ 6
25°C | 35°C
Thứ 7
25°C | 35°C
Chủ nhật
26°C | 35°C
Thứ 2
25°C | 35°C
Thứ 3
26°C | 36°C

Hải Phòng

23°C | 73°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SE- 19

Độ ẩm: 100%

Thứ 4
18°C | 29°C
Thứ 5
18°C | 24°C
Thứ 6
17°C | 22°C
Thứ 7
15°C | 20°C
Chủ nhật
16°C | 19°C
Thứ 2
14°C | 22°C
Thứ 3
19°C | 25°C

Đà Nẵng

25°C | 77°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SSE- 13

Độ ẩm: 94%

Thứ 4
21°C | 31°C
Thứ 5
22°C | 31°C
Thứ 6
23°C | 29°C
Thứ 7
22°C | 28°C
Chủ nhật
21°C | 27°C
Thứ 2
21°C | 26°C
Thứ 3
21°C | 27°C

Huế

23°C | 73°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió SSE- 0

Độ ẩm: 100%

Thứ 4
18°C | 33°C
Thứ 5
17°C | 33°C
Thứ 6
19°C | 30°C
Thứ 7
17°C | 27°C
Chủ nhật
17°C | 27°C
Thứ 2
15°C | 24°C
Thứ 3
16°C | 29°C

Nghệ An

21°C | 70°F

Hiện tại: Sương mù

Hướng gió NNE- 5

Độ ẩm: 98%

Thứ 4
21°C | 32°C
Thứ 5
20°C | 31°C
Thứ 6
20°C | 23°C
Thứ 7
20°C | 24°C
Chủ nhật
16°C | 19°C
Thứ 2
19°C | 22°C
Thứ 3
20°C | 26°C