Hà Nội

18°C | 64°F

Hiện tại: Trời quang

Hướng gió NNE- 9

Độ ẩm: 68%

Thứ 2
16°C | 28°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 32°C
Thứ 5
22°C | 33°C
Thứ 6
17°C | 35°C
Thứ 7
14°C | 30°C
Chủ nhật
15°C | 30°C

TP. Hồ Chí Minh

27°C | 81°F

Hiện tại: Trời quang

Hướng gió ESE- 23

Độ ẩm: 71%

Thứ 2
27°C | 37°C
Thứ 3
27°C | 38°C
Thứ 4
28°C | 37°C
Thứ 5
27°C | 37°C
Thứ 6
26°C | 37°C
Thứ 7
26°C | 35°C
Chủ nhật
26°C | 33°C

Hải Phòng

18°C | 64°F

Hiện tại: Trời quang

Hướng gió NNE- 9

Độ ẩm: 68%

Thứ 2
19°C | 22°C
Thứ 3
21°C | 26°C
Thứ 4
22°C | 26°C
Thứ 5
23°C | 28°C
Thứ 6
18°C | 29°C
Thứ 7
18°C | 28°C
Chủ nhật
18°C | 26°C

Đà Nẵng

22°C | 72°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió NW- 6

Độ ẩm: 78%

Thứ 2
22°C | 27°C
Thứ 3
22°C | 30°C
Thứ 4
23°C | 31°C
Thứ 5
22°C | 31°C
Thứ 6
22°C | 32°C
Thứ 7
21°C | 27°C
Chủ nhật
22°C | 26°C

Huế

19°C | 66°F

Hiện tại: Mưa nhẹ

Hướng gió SW- 9

Độ ẩm: 100%

Thứ 2
16°C | 20°C
Thứ 3
16°C | 26°C
Thứ 4
17°C | 29°C
Thứ 5
17°C | 29°C
Thứ 6
18°C | 31°C
Thứ 7
13°C | 21°C
Chủ nhật
15°C | 24°C

Nghệ An

17°C | 63°F

Hiện tại: Mưa lả tả gần đó

Hướng gió WNW- 5

Độ ẩm: 80%

Thứ 2
17°C | 23°C
Thứ 3
21°C | 29°C
Thứ 4
23°C | 31°C
Thứ 5
22°C | 31°C
Thứ 6
19°C | 36°C
Thứ 7
15°C | 28°C
Chủ nhật
15°C | 28°C