Hà Nội

18°C | 64°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió E- 7

Độ ẩm: 77%

Thứ 7
14°C | 19°C
Chủ nhật
11°C | 24°C
Thứ 2
10°C | 22°C
Thứ 3
16°C | 21°C
Thứ 4
16°C | 21°C
Thứ 5
13°C | 26°C
Thứ 6
13°C | 24°C

TP. Hồ Chí Minh

26°C | 78°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió E- 11

Độ ẩm: 79%

Thứ 7
24°C | 33°C
Chủ nhật
24°C | 33°C
Thứ 2
24°C | 34°C
Thứ 3
25°C | 34°C
Thứ 4
24°C | 33°C
Thứ 5
23°C | 31°C
Thứ 6
22°C | 33°C

Hải Phòng

18°C | 64°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió E- 7

Độ ẩm: 77%

Thứ 7
16°C | 21°C
Chủ nhật
17°C | 24°C
Thứ 2
17°C | 24°C
Thứ 3
17°C | 19°C
Thứ 4
18°C | 21°C
Thứ 5
18°C | 26°C
Thứ 6
18°C | 25°C

Đà Nẵng

24°C | 75°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió E- 9

Độ ẩm: 83%

Thứ 7
22°C | 24°C
Chủ nhật
22°C | 24°C
Thứ 2
22°C | 24°C
Thứ 3
23°C | 25°C
Thứ 4
22°C | 24°C
Thứ 5
21°C | 25°C
Thứ 6
20°C | 26°C

Huế

23°C | 73°F

Hiện tại: Có Mây

Hướng gió ENE- 17

Độ ẩm: 94%

Thứ 7
16°C | 21°C
Chủ nhật
15°C | 18°C
Thứ 2
15°C | 19°C
Thứ 3
11°C | 21°C
Thứ 4
17°C | 20°C
Thứ 5
15°C | 22°C
Thứ 6
14°C | 22°C

Nghệ An

17°C | 62°F

Hiện tại: U ám

Hướng gió SW- 6

Độ ẩm: 91%

Thứ 7
15°C | 17°C
Chủ nhật
13°C | 21°C
Thứ 2
15°C | 20°C
Thứ 3
16°C | 19°C
Thứ 4
17°C | 20°C
Thứ 5
15°C | 23°C
Thứ 6
15°C | 24°C