Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/03/2017

4 78 911

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 23-08-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
54
19 lần
83
18 lần
31
18 lần
14
17 lần
56
17 lần
47
17 lần
60
16 lần
68
16 lần
07
16 lần
70
15 lần
81
15 lần
95
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
91
7 lần
17
6 lần
09
6 lần
38
6 lần
72
6 lần
71
6 lần
50
6 lần
02
6 lần
69
6 lần
06
5 lần
48
5 lần
62
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
15
3 ngày
80
2 ngày
44
2 ngày
01
2 ngày
47
2 ngày
60
2 ngày
41
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
77
13 ngày
19
12 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
118 lần
5
118 lần
3
116 lần
1
109 lần
7
109 lần
9
109 lần
4
106 lần
6
103 lần
2
99 lần
0
93 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
130 lần
0
120 lần
7
116 lần
3
111 lần
1
105 lần
5
105 lần
6
104 lần
9
99 lần
8
97 lần
2
93 lần