Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/03/2017

3 00 599

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-03-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
38
19 lần
27
19 lần
23
19 lần
37
18 lần
66
18 lần
61
16 lần
40
16 lần
12
16 lần
85
16 lần
43
15 lần
01
15 lần
77
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
53
7 lần
71
7 lần
59
7 lần
72
6 lần
04
6 lần
90
6 lần
63
6 lần
64
5 lần
84
5 lần
50
5 lần
00
5 lần
67
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
35
5 ngày
26
3 ngày
20
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
90
16 ngày
51
16 ngày
82
14 ngày
05
13 ngày
84
11 ngày
29
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
133 lần
2
129 lần
4
126 lần
1
118 lần
6
104 lần
8
102 lần
9
100 lần
7
97 lần
0
88 lần
5
83 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
120 lần
5
118 lần
1
115 lần
7
112 lần
6
106 lần
9
106 lần
2
106 lần
3
103 lần
4
98 lần
0
96 lần