Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/02/2017

7 48 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/02/2017

7 94 333

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/02/2017

3 35 124

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/02/2017

6 94 115

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/02/2017

2 44 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/02/2017

3 04 027

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/02/2017

0 31 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/02/2017

1 33 298

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/02/2017

5 79 793

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/02/2017

1 58 719

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/02/2017

5 05 278

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/02/2017

1 24 585

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/02/2017

2 82 866

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/02/2017

4 60 078

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/02/2017

0 65 533

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/02/2017

3 64 527

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/02/2017

3 26 320

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/02/2017

7 34 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/02/2017

3 03 817

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/02/2017

0 84 691

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/02/2017

7 31 042

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/02/2017

6 25 495

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/02/2017

2 26 733

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/02/2017

3 86 680

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/02/2017

5 53 246

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/02/2017

2 66 458

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/02/2017

5 76 736

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/02/2017

3 27 705

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 27-03-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
23
19 lần
38
19 lần
40
17 lần
66
17 lần
37
17 lần
12
17 lần
01
16 lần
27
16 lần
77
16 lần
61
15 lần
60
15 lần
43
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
04
7 lần
98
7 lần
72
6 lần
63
6 lần
59
6 lần
50
5 lần
00
5 lần
64
5 lần
90
4 lần
02
4 lần
84
4 lần
67
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
33
3 ngày
19
2 ngày
58
2 ngày
45
2 ngày
87
2 ngày
53
2 ngày
69
2 ngày
09
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
90
18 ngày
51
18 ngày
82
16 ngày
29
13 ngày
84
13 ngày
00
11 ngày
39
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
130 lần
2
127 lần
4
126 lần
1
117 lần
6
105 lần
8
102 lần
7
98 lần
9
97 lần
0
90 lần
5
88 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
119 lần
5
118 lần
1
114 lần
9
108 lần
7
108 lần
6
106 lần
2
105 lần
3
105 lần
4
100 lần
0
97 lần