Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/02/2017

7 48 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/02/2017

7 94 333

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/02/2017

3 35 124

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/02/2017

6 94 115

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/02/2017

2 44 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/02/2017

3 04 027

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/02/2017

0 31 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/02/2017

1 33 298

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/02/2017

5 79 793

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/02/2017

1 58 719

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/02/2017

5 05 278

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/02/2017

1 24 585

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/02/2017

2 82 866

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/02/2017

4 60 078

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/02/2017

0 65 533

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/02/2017

3 64 527

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/02/2017

3 26 320

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/02/2017

7 34 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/02/2017

3 03 817

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/02/2017

0 84 691

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/02/2017

7 31 042

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/02/2017

6 25 495

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/02/2017

2 26 733

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/02/2017

3 86 680

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/02/2017

5 53 246

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/02/2017

2 66 458

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/02/2017

5 76 736

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/02/2017

3 27 705

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 26-04-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
60
20 lần
19
20 lần
10
18 lần
41
17 lần
09
17 lần
34
17 lần
22
16 lần
73
16 lần
36
16 lần
30
16 lần
43
16 lần
16
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
18
7 lần
64
7 lần
13
7 lần
83
7 lần
92
6 lần
80
6 lần
32
6 lần
91
6 lần
29
6 lần
47
6 lần
94
6 lần
90
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
32
3 ngày
57
2 ngày
73
2 ngày
82
2 ngày
08
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
92
18 ngày
06
10 ngày
66
10 ngày
77
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
128 lần
3
118 lần
0
114 lần
6
111 lần
4
110 lần
7
106 lần
2
104 lần
8
102 lần
5
100 lần
9
87 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
118 lần
3
116 lần
9
112 lần
1
111 lần
6
108 lần
4
107 lần
5
106 lần
7
106 lần
8
101 lần
2
95 lần