Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/02/2017

7 48 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/02/2017

7 94 333

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/02/2017

3 35 124

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/02/2017

6 94 115

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/02/2017

2 44 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/02/2017

3 04 027

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/02/2017

0 31 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/02/2017

1 33 298

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/02/2017

5 79 793

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/02/2017

1 58 719

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/02/2017

5 05 278

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/02/2017

1 24 585

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/02/2017

2 82 866

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/02/2017

4 60 078

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/02/2017

0 65 533

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/02/2017

3 64 527

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/02/2017

3 26 320

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/02/2017

7 34 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/02/2017

3 03 817

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/02/2017

0 84 691

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/02/2017

7 31 042

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/02/2017

6 25 495

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/02/2017

2 26 733

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/02/2017

3 86 680

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/02/2017

5 53 246

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/02/2017

2 66 458

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/02/2017

5 76 736

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/02/2017

3 27 705

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 26-05-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
19
19 lần
71
19 lần
50
18 lần
38
17 lần
87
16 lần
44
16 lần
63
16 lần
32
15 lần
90
15 lần
10
14 lần
95
14 lần
83
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
49
7 lần
43
7 lần
74
6 lần
42
6 lần
00
6 lần
51
6 lần
06
5 lần
68
5 lần
78
5 lần
88
5 lần
56
4 lần
54
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
50
4 ngày
09
3 ngày
93
2 ngày
52
2 ngày
76
2 ngày
48
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
56
20 ngày
60
20 ngày
65
20 ngày
53
13 ngày
20
12 ngày
55
11 ngày
86
11 ngày
88
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
116 lần
2
115 lần
1
114 lần
9
113 lần
6
113 lần
8
112 lần
7
102 lần
0
101 lần
4
97 lần
5
97 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
0
119 lần
2
118 lần
1
113 lần
9
112 lần
7
108 lần
3
107 lần
4
105 lần
5
104 lần
8
97 lần
6
97 lần