Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/02/2017

7 48 159

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/02/2017

7 94 333

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/02/2017

3 35 124

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/02/2017

6 94 115

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/02/2017

2 44 641

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/02/2017

3 04 027

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/02/2017

0 31 712

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/02/2017

1 33 298

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/02/2017

5 79 793

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/02/2017

1 58 719

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/02/2017

5 05 278

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/02/2017

1 24 585

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/02/2017

2 82 866

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/02/2017

4 60 078

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/02/2017

0 65 533

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/02/2017

3 64 527

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/02/2017

3 26 320

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/02/2017

7 34 931

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/02/2017

3 03 817

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/02/2017

0 84 691

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/02/2017

7 31 042

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/02/2017

6 25 495

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/02/2017

2 26 733

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/02/2017

3 86 680

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/02/2017

5 53 246

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/02/2017

2 66 458

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/02/2017

5 76 736

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/02/2017

3 27 705

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 21-07-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
19
19 lần
43
19 lần
81
19 lần
93
18 lần
06
18 lần
60
16 lần
15
16 lần
95
15 lần
41
15 lần
32
15 lần
73
15 lần
66
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
78
7 lần
14
7 lần
42
7 lần
40
7 lần
67
6 lần
30
6 lần
13
5 lần
17
5 lần
33
5 lần
71
5 lần
47
4 lần
05
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
55
4 ngày
56
3 ngày
91
2 ngày
19
2 ngày
64
2 ngày
28
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
25
19 ngày
02
18 ngày
52
12 ngày
84
11 ngày
04
11 ngày
10
10 ngày
45
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
125 lần
8
118 lần
4
113 lần
6
111 lần
3
110 lần
1
109 lần
7
103 lần
2
99 lần
5
96 lần
0
96 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
125 lần
6
122 lần
2
111 lần
3
110 lần
4
109 lần
0
108 lần
9
105 lần
5
104 lần
8
103 lần
7
83 lần