Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 31/03/2017

3 05 680

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 30/03/2017

9 36 089

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 29/03/2017

8 72 788

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 28/03/2017

8 04 064

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 27/03/2017

0 32 519

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 26/03/2017

2 73 433

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 25/03/2017

5 82 805

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 24/03/2017

1 67 209

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 23/03/2017

4 24 990

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 22/03/2017

6 31 826

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 21/03/2017

0 57 135

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 20/03/2017

9 27 071

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 19/03/2017

2 02 766

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 18/03/2017

8 33 566

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 17/03/2017

1 93 558

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 16/03/2017

4 67 739

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 15/03/2017

8 17 394

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 14/03/2017

0 03 205

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 13/03/2017

3 00 599

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 12/03/2017

0 40 990

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 11/03/2017

5 98 094

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 10/03/2017

8 14 679

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 09/03/2017

4 51 621

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 08/03/2017

7 75 493

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 07/03/2017

4 78 911

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 06/03/2017

1 89 443

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 05/03/2017

6 35 882

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 04/03/2017

5 36 144

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 03/03/2017

4 52 422

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 02/03/2017

3 84 167

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 01/03/2017

8 00 146

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 18-08-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
31
19 lần
95
18 lần
54
18 lần
60
18 lần
81
16 lần
47
16 lần
56
16 lần
70
16 lần
19
15 lần
74
15 lần
75
15 lần
07
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
41
7 lần
84
6 lần
69
6 lần
05
6 lần
38
6 lần
06
6 lần
17
6 lần
50
6 lần
71
5 lần
09
5 lần
02
5 lần
62
2 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
79
4 ngày
95
4 ngày
29
2 ngày
04
2 ngày
51
2 ngày
53
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
62
25 ngày
97
18 ngày
26
12 ngày
58
12 ngày
35
11 ngày
78
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
117 lần
9
116 lần
5
114 lần
7
112 lần
8
112 lần
6
109 lần
1
108 lần
4
106 lần
2
96 lần
0
90 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
4
122 lần
0
119 lần
3
112 lần
7
111 lần
1
110 lần
6
110 lần
5
104 lần
9
100 lần
8
98 lần
2
94 lần