Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 30/06/2017

9 36 556

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 29/06/2017

7 75 327

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 28/06/2017

1 33 583

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 27/06/2017

9 45 438

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 26/06/2017

0 38 969

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 25/06/2017

0 54 974

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 24/06/2017

9 04 928

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 23/06/2017

4 63 243

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 22/06/2017

6 11 982

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 21/06/2017

8 78 514

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 20/06/2017

8 70 207

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 19/06/2017

3 14 113

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 18/06/2017

6 95 256

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 17/06/2017

4 21 808

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 16/06/2017

6 45 619

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 15/06/2017

0 72 502

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 14/06/2017

2 02 705

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 13/06/2017

1 69 773

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 12/06/2017

5 45 032

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 11/06/2017

0 69 289

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 10/06/2017

7 55 255

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 09/06/2017

5 55 720

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 08/06/2017

4 53 354

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 4 ngày 07/06/2017

5 80 921

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 3 ngày 06/06/2017

1 42 904

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 2 ngày 05/06/2017

9 21 394

Xổ số điện toán 123

XSDT123 chủ nhật ngày 04/06/2017

7 16 373

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 7 ngày 03/06/2017

5 96 378

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 6 ngày 02/06/2017

9 52 841

Xổ số điện toán 123

XSDT123 thứ 5 ngày 01/06/2017

8 93 876

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-07-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
19
20 lần
81
20 lần
93
18 lần
43
18 lần
60
17 lần
70
17 lần
44
15 lần
15
15 lần
11
15 lần
12
15 lần
95
15 lần
66
14 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
09
6 lần
84
6 lần
47
6 lần
42
6 lần
67
6 lần
71
6 lần
89
6 lần
65
5 lần
17
5 lần
25
5 lần
05
4 lần
33
3 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
07
4 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
02
22 ngày
84
15 ngày
48
13 ngày
17
13 ngày
08
12 ngày
09
12 ngày
72
11 ngày
98
10 ngày
35
10 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
9
123 lần
1
119 lần
4
111 lần
6
110 lần
8
110 lần
7
107 lần
3
106 lần
2
103 lần
0
96 lần
5
95 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
1
126 lần
6
118 lần
0
118 lần
4
115 lần
9
106 lần
3
106 lần
2
105 lần
8
104 lần
5
93 lần
7
89 lần