Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 25/02/2017

13 34 01 21 27 04

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 22/02/2017

18 07 02 26 04 13

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 18/02/2017

02 03 11 27 30 36

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 15/02/2017

34 28 11 01 05 30

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 11/02/2017

01 07 09 18 21 33

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 08/02/2017

12 15 01 23 17 06

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 7 ngày 04/02/2017

08 16 12 15 07 10

Xổ số điện toán 6x36

XSDT636 thứ 4 ngày 01/02/2017

02 32 14 25 27 29

Kết quả xổ số các tỉnh miền Bắc

Thống kê nhanh xổ số Miền BắcUpdate 25-03-2017

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
38
19 lần
27
19 lần
23
19 lần
37
18 lần
66
18 lần
61
16 lần
40
16 lần
12
16 lần
85
16 lần
43
15 lần
01
15 lần
77
15 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
53
7 lần
71
7 lần
59
7 lần
72
6 lần
04
6 lần
90
6 lần
63
6 lần
64
5 lần
84
5 lần
50
5 lần
00
5 lần
67
4 lần
Những bộ số ra liên tiếp (Lô rơi)
35
5 ngày
26
3 ngày
20
2 ngày
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
90
16 ngày
51
16 ngày
82
14 ngày
05
13 ngày
84
11 ngày
29
11 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3
133 lần
2
129 lần
4
126 lần
1
118 lần
6
104 lần
8
102 lần
9
100 lần
7
97 lần
0
88 lần
5
83 lần
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua
8
120 lần
5
118 lần
1
115 lần
7
112 lần
6
106 lần
9
106 lần
2
106 lần
3
103 lần
4
98 lần
0
96 lần