Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 22/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
57
98
03
Giải bảy
103
175
801
Giải sáu
0958
3628
3012
2618
9545
0399
4450
5914
4867
Giải năm
0494
1675
9728
Giải tư
48854
31697
18969
61533
05583
88921
52256
37311
18048
34672
92541
07584
69320
11426
77170
42582
82752
45105
84376
36664
80887
Giải ba
77992
89718
18091
80750
35045
15367
Giải nhì
24313
99690
20186
Giải nhất
25978
25483
39906
Đặc biệt
576141
511608
600824
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03 08 01; 03; 05; 06
Đầu 1 12; 13; 18 11; 18 14
Đầu 2 21; 28 20; 26 24; 28
Đầu 3 33
Đầu 4 41 41; 45; 48 45
Đầu 5 54; 56; 57; 58 50 50; 52
Đầu 6 69 64; 67(2)
Đầu 7 78 72; 75(2) 70; 76
Đầu 8 83 83; 84 82; 86; 87
Đầu 9 92; 94; 97 90; 91; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 15/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
75
63
00
Giải bảy
731
570
856
Giải sáu
5706
8070
5086
5452
7829
9175
3268
7628
7975
Giải năm
1146
7894
7434
Giải tư
21705
46595
02097
64844
99869
73533
61172
46737
24965
72409
09668
33285
93554
50788
09145
56775
57314
36689
41189
03621
81737
Giải ba
49041
24550
32975
64361
17060
58359
Giải nhì
60359
64736
78001
Giải nhất
82302
93480
62193
Đặc biệt
745377
71621
947846
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 05; 06 09 00; 01
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 29 21; 28
Đầu 3 31; 33 36; 37 34; 37
Đầu 4 41; 44; 46 45; 46
Đầu 5 50; 59 52; 54 56; 59
Đầu 6 69 61; 63; 65; 68 60; 68
Đầu 7 70; 72; 75; 77 70; 75(2) 75(2)
Đầu 8 86 80; 85; 88 89(2)
Đầu 9 95; 97 94 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
19
31
60
Giải bảy
120
112
151
Giải sáu
6234
3229
8265
7831
1715
1701
0097
9293
4316
Giải năm
0114
2635
0091
Giải tư
95299
93181
06086
29840
04428
20356
93429
43729
11128
44545
38913
76718
68133
94267
69366
51519
73022
08429
65848
12537
14773
Giải ba
88411
08465
78250
94791
73196
48438
Giải nhì
42491
47411
32256
Giải nhất
61808
10424
42247
Đặc biệt
002709
121123
204335
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08; 09 01
Đầu 1 11; 14; 19 11; 12; 13; 15; 18 16; 19
Đầu 2 20; 28; 29(2) 23; 24; 28; 29 22; 29
Đầu 3 34 31(2); 33; 35 35; 37; 38
Đầu 4 40 45 47; 48
Đầu 5 56 50 51; 56
Đầu 6 65(2) 67 60; 66
Đầu 7 73
Đầu 8 81; 86
Đầu 9 91; 99 91 91; 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
31
29
78
Giải bảy
059
779
689
Giải sáu
7110
5573
1765
6276
6035
2788
2230
3847
8067
Giải năm
1335
7645
6920
Giải tư
63828
22967
25052
25168
71548
63552
67851
90348
02813
58061
04826
91373
92686
60836
51577
61136
25171
96385
45369
73085
01181
Giải ba
48322
84126
67056
06257
36808
87369
Giải nhì
77384
76542
44271
Giải nhất
70975
43879
87122
Đặc biệt
910946
817428
929785
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08
Đầu 1 10 13
Đầu 2 22; 26; 28 26; 28; 29 20; 22
Đầu 3 31; 35 35; 36 30; 36
Đầu 4 46; 48 42; 45; 48 47
Đầu 5 51; 52(2); 59 56; 57
Đầu 6 65; 67; 68 61 67; 69(2)
Đầu 7 73; 75 73; 76; 79(2) 71(2); 77; 78
Đầu 8 84 86; 88 81; 85(3); 89
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/12/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
12
13
67
Giải bảy
723
729
172
Giải sáu
6553
6064
7612
3106
5904
2457
4448
9389
1947
Giải năm
8531
8048
7045
Giải tư
52724
25523
85666
54449
34861
88629
87267
05456
41193
03973
27186
87085
26618
71363
48793
57578
86087
89077
60708
92179
97179
Giải ba
23177
47865
92167
68598
70174
98275
Giải nhì
06067
38041
41250
Giải nhất
53429
20814
49043
Đặc biệt
208521
111347
686097
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 06 08
Đầu 1 12(2) 13; 14; 18
Đầu 2 21; 23(2); 24; 29(2) 29
Đầu 3 31
Đầu 4 49 41; 47; 48 43; 45; 47; 48
Đầu 5 53 56; 57 50
Đầu 6 61; 64; 65; 66; 67(2) 63; 67 67
Đầu 7 77 73 72; 74; 75; 77; 78; 79(2)
Đầu 8 85; 86 87; 89
Đầu 9 93; 98 93; 97