Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
27
83
65
Giải bảy
077
640
675
Giải sáu
7107
5772
2623
7622
7973
4504
0504
5118
3398
Giải năm
5605
8710
7173
Giải tư
06913
30135
91370
79540
68911
36319
30472
01880
20459
02981
97417
31945
73550
23691
51685
01489
70562
21538
78625
06212
33130
Giải ba
62381
69699
57260
03543
41468
11701
Giải nhì
40524
07224
37320
Giải nhất
10121
98503
85414
Đặc biệt
201327
074322
185371
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 07 03; 04 01; 04
Đầu 1 11; 13; 19 10; 17 12; 14; 18
Đầu 2 21; 23; 24; 27(2) 22(2); 24 20; 25
Đầu 3 35 30; 38
Đầu 4 40 40; 43; 45
Đầu 5 50; 59
Đầu 6 60 62; 65; 68
Đầu 7 70; 72(2); 77 73 71; 73; 75
Đầu 8 81 80; 81; 83 85; 89
Đầu 9 99 91 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
28
56
55
Giải bảy
057
016
675
Giải sáu
2456
9620
7511
4823
6744
2500
2955
8863
5119
Giải năm
9882
5284
0534
Giải tư
84259
94328
22217
25042
94964
56635
13141
42829
97277
89628
28696
04431
44060
41070
69462
93874
55836
80374
44833
18202
22485
Giải ba
56148
08761
78006
40546
64220
02106
Giải nhì
50519
08921
50209
Giải nhất
60167
17002
36228
Đặc biệt
861820
426015
050461
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 02; 06 02; 06; 09
Đầu 1 11; 17; 19 15; 16 19
Đầu 2 20(2); 28(2) 21; 23; 28; 29 20; 28
Đầu 3 35 31 33; 34; 36
Đầu 4 41; 42; 48 44; 46
Đầu 5 56; 57; 59 56 55(2)
Đầu 6 61; 64; 67 60 61; 62; 63
Đầu 7 70; 77 74(2); 75
Đầu 8 82 84 85
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
15
83
85
Giải bảy
868
847
754
Giải sáu
6711
5344
8471
9337
0188
0917
3611
0715
2879
Giải năm
1532
3968
5360
Giải tư
70655
67735
81275
50968
53171
85551
98673
81927
20180
56551
09910
41647
30659
73324
71174
29668
41435
52515
50737
43988
38535
Giải ba
26954
18320
18430
60528
53075
93196
Giải nhì
03478
05614
09878
Giải nhất
40362
27281
17377
Đặc biệt
005976
836273
748146
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0
Đầu 1 11; 15 10; 14; 17 11; 15(2)
Đầu 2 20 24; 27; 28
Đầu 3 32; 35 30; 37 35(2); 37
Đầu 4 44 47(2) 46
Đầu 5 51; 54; 55 51; 59 54
Đầu 6 62; 68(2) 68 60; 68
Đầu 7 71(2); 73; 75; 76; 78 73 74; 75; 77; 78; 79
Đầu 8 80; 81; 83; 88 85; 88
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 26/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
73
00
53
Giải bảy
197
579
649
Giải sáu
2167
4277
4440
4319
7754
6338
0388
3477
6785
Giải năm
5066
4370
9101
Giải tư
41571
11259
74694
74002
13307
34936
37042
60495
07543
39708
12761
04112
25371
68047
75828
52389
84751
02330
82398
97474
54590
Giải ba
00907
35856
87452
70322
00642
16758
Giải nhì
39858
65139
34181
Giải nhất
61246
26143
91989
Đặc biệt
592399
182108
648630
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 07(2) 00; 08(2) 01
Đầu 1 12; 19
Đầu 2 22 28
Đầu 3 36 38; 39 30(2)
Đầu 4 40; 42; 46 43(2); 47 42; 49
Đầu 5 56; 58; 59 52; 54 51; 53; 58
Đầu 6 66; 67 61
Đầu 7 71; 73; 77 70; 71; 79 74; 77
Đầu 8 81; 85; 88; 89(2)
Đầu 9 94; 97; 99 95 90; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
68
28
77
Giải bảy
114
969
166
Giải sáu
1697
6341
3685
4130
8680
8497
2112
2285
9990
Giải năm
2660
0802
8353
Giải tư
66143
31709
85417
51236
47855
61506
02614
75909
86400
61459
90755
31452
52931
34604
11480
85495
86483
49013
21042
23021
10627
Giải ba
22093
78342
98409
89868
89039
31842
Giải nhì
79461
17756
42754
Giải nhất
69927
50748
31274
Đặc biệt
827616
910714
956052
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06; 09 00; 02; 04; 09(2)
Đầu 1 14(2); 16; 17 14 12; 13
Đầu 2 27 28 21; 27
Đầu 3 36 30; 31 39
Đầu 4 41; 42; 43 48 42(2)
Đầu 5 55 52; 55; 56; 59 52; 53; 54
Đầu 6 60; 61; 68 68; 69 66
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 85 80 80; 83; 85
Đầu 9 93; 97 97 90; 95