Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 09/04/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
88
80
05
Giải bảy
810
324
048
Giải sáu
8874
0980
8302
4557
3504
0392
2668
6218
3357
Giải năm
5503
3980
2948
Giải tư
03027
01597
93847
06520
92564
24668
19711
00520
99258
88410
21233
34809
80591
33082
31963
51340
66722
20311
32879
46890
81911
Giải ba
53931
03182
87193
44691
39699
06141
Giải nhì
50183
69675
78120
Giải nhất
30292
14214
24245
Đặc biệt
254901
904404
810395
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 02; 03 04(2); 09 05
Đầu 1 10; 11 10; 14 11(2); 18
Đầu 2 20; 27 20; 24 20; 22
Đầu 3 31 33
Đầu 4 47 40; 41; 45; 48(2)
Đầu 5 57; 58 57
Đầu 6 64; 68 63; 68
Đầu 7 74 75 79
Đầu 8 80; 82; 83; 88 80(2); 82
Đầu 9 92; 97 91(2); 92; 93 90; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 02/04/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
47
76
01
Giải bảy
691
891
672
Giải sáu
9311
7358
6663
8720
2621
4407
5737
9468
0789
Giải năm
6965
8722
4523
Giải tư
15817
01084
38212
05830
62308
71612
52527
94018
53014
71543
56101
62918
33105
06640
56598
77791
74073
56217
82794
55869
54073
Giải ba
26789
23818
47535
16239
04779
64297
Giải nhì
26141
82660
56793
Giải nhất
75565
93758
66604
Đặc biệt
370367
595200
434734
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08 00; 01; 05; 07 01; 04
Đầu 1 11; 12(2); 17; 18 14; 18(2) 17
Đầu 2 27 20; 21; 22 23
Đầu 3 30 35; 39 34; 37
Đầu 4 41; 47 40; 43
Đầu 5 58 58
Đầu 6 63; 65(2); 67 60 68; 69
Đầu 7 76 72; 73(2); 79
Đầu 8 84; 89 89
Đầu 9 91 91 91; 93; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 26/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
26
79
59
Giải bảy
242
696
820
Giải sáu
8570
5439
6450
0653
0933
4778
7249
6381
7363
Giải năm
5383
5165
7962
Giải tư
17975
29985
39706
28691
08265
04900
52229
39559
39403
14271
85177
12752
30761
98110
24254
44571
46148
52777
45758
78483
04344
Giải ba
27120
18839
64414
04878
30761
47791
Giải nhì
55775
96949
97300
Giải nhất
86281
85632
24723
Đặc biệt
759233
431817
476698
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 06 03 00
Đầu 1 10; 14; 17
Đầu 2 20; 26; 29 20; 23
Đầu 3 33; 39(2) 32; 33
Đầu 4 42 49 44; 48; 49
Đầu 5 50 52; 53; 59 54; 58; 59
Đầu 6 65 61; 65 61; 62; 63
Đầu 7 70; 75(2) 71; 77; 78(2); 79 71; 77
Đầu 8 81; 83; 85 81; 83
Đầu 9 91 96 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
27
83
65
Giải bảy
077
640
675
Giải sáu
7107
5772
2623
7622
7973
4504
0504
5118
3398
Giải năm
5605
8710
7173
Giải tư
06913
30135
91370
79540
68911
36319
30472
01880
20459
02981
97417
31945
73550
23691
51685
01489
70562
21538
78625
06212
33130
Giải ba
62381
69699
57260
03543
41468
11701
Giải nhì
40524
07224
37320
Giải nhất
10121
98503
85414
Đặc biệt
201327
074322
185371
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 07 03; 04 01; 04
Đầu 1 11; 13; 19 10; 17 12; 14; 18
Đầu 2 21; 23; 24; 27(2) 22(2); 24 20; 25
Đầu 3 35 30; 38
Đầu 4 40 40; 43; 45
Đầu 5 50; 59
Đầu 6 60 62; 65; 68
Đầu 7 70; 72(2); 77 73 71; 73; 75
Đầu 8 81 80; 81; 83 85; 89
Đầu 9 99 91 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
28
56
55
Giải bảy
057
016
675
Giải sáu
2456
9620
7511
4823
6744
2500
2955
8863
5119
Giải năm
9882
5284
0534
Giải tư
84259
94328
22217
25042
94964
56635
13141
42829
97277
89628
28696
04431
44060
41070
69462
93874
55836
80374
44833
18202
22485
Giải ba
56148
08761
78006
40546
64220
02106
Giải nhì
50519
08921
50209
Giải nhất
60167
17002
36228
Đặc biệt
861820
426015
050461
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 02; 06 02; 06; 09
Đầu 1 11; 17; 19 15; 16 19
Đầu 2 20(2); 28(2) 21; 23; 28; 29 20; 28
Đầu 3 35 31 33; 34; 36
Đầu 4 41; 42; 48 44; 46
Đầu 5 56; 57; 59 56 55(2)
Đầu 6 61; 64; 67 60 61; 62; 63
Đầu 7 70; 77 74(2); 75
Đầu 8 82 84 85
Đầu 9 96