Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
90
68
79
Giải bảy
495
830
985
Giải sáu
6059
8286
7662
8785
1427
7505
7365
8597
7341
Giải năm
4460
9445
3100
Giải tư
59481
77636
72194
86652
20392
09403
11707
21674
66169
70783
07922
57668
67497
57090
63434
31902
54669
97355
58529
20445
65093
Giải ba
10664
65196
48992
29716
00950
06894
Giải nhì
83996
40835
63679
Giải nhất
74333
54440
10835
Đặc biệt
378604
514708
122393
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 04; 07 05; 08 00; 02
Đầu 1 16
Đầu 2 22; 27 29
Đầu 3 33; 36 30; 35 34; 35
Đầu 4 40; 45 41; 45
Đầu 5 52; 59 50; 55
Đầu 6 60; 62; 64 68(2); 69 65; 69
Đầu 7 74 79(2)
Đầu 8 81; 86 83; 85 85
Đầu 9 90; 92; 94; 95; 96(2) 90; 92; 97 93(2); 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
39
61
23
Giải bảy
819
160
836
Giải sáu
8800
9201
0059
8705
9873
3191
2928
2000
7760
Giải năm
9420
0731
9779
Giải tư
76062
37512
97880
91653
20820
98950
46735
28459
62258
98433
56864
89146
31311
91966
12607
97169
82030
09347
53850
74403
89749
Giải ba
10237
35005
02196
81416
24024
03796
Giải nhì
95392
48562
94486
Giải nhất
45040
33291
88426
Đặc biệt
343365
621999
525822
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 01; 05 05 00; 03; 07
Đầu 1 12; 19 11; 16
Đầu 2 20(2) 22; 23; 24; 26; 28
Đầu 3 35; 37; 39 31; 33 30; 36
Đầu 4 40 46 47; 49
Đầu 5 50; 53; 59 58; 59 50
Đầu 6 62; 65 60; 61; 62; 64; 66 60; 69
Đầu 7 73 79
Đầu 8 80 86
Đầu 9 92 91(2); 96; 99 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 29/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
60
94
12
Giải bảy
045
609
988
Giải sáu
7818
1507
2035
2444
1782
3941
5330
0542
9730
Giải năm
0597
2836
4411
Giải tư
10434
35940
98752
77431
05046
20192
57275
28496
84807
73971
54267
58366
31938
86094
73709
18112
31228
50910
80684
69149
18364
Giải ba
67300
05938
10739
97484
49601
15436
Giải nhì
98823
32803
40405
Giải nhất
13733
58474
76242
Đặc biệt
326801
063180
999819
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 01; 07 03; 07; 09 01; 05; 09
Đầu 1 18 10; 11; 12(2); 19
Đầu 2 23 28
Đầu 3 31; 33; 34; 35; 38 36; 38; 39 30(2); 36
Đầu 4 40; 45; 46 41; 44 42(2); 49
Đầu 5 52
Đầu 6 60 66; 67 64
Đầu 7 75 71; 74
Đầu 8 80; 82; 84 84; 88
Đầu 9 92; 97 94(2); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 22/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
57
98
03
Giải bảy
103
175
801
Giải sáu
0958
3628
3012
2618
9545
0399
4450
5914
4867
Giải năm
0494
1675
9728
Giải tư
48854
31697
18969
61533
05583
88921
52256
37311
18048
34672
92541
07584
69320
11426
77170
42582
82752
45105
84376
36664
80887
Giải ba
77992
89718
18091
80750
35045
15367
Giải nhì
24313
99690
20186
Giải nhất
25978
25483
39906
Đặc biệt
576141
511608
600824
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03 08 01; 03; 05; 06
Đầu 1 12; 13; 18 11; 18 14
Đầu 2 21; 28 20; 26 24; 28
Đầu 3 33
Đầu 4 41 41; 45; 48 45
Đầu 5 54; 56; 57; 58 50 50; 52
Đầu 6 69 64; 67(2)
Đầu 7 78 72; 75(2) 70; 76
Đầu 8 83 83; 84 82; 86; 87
Đầu 9 92; 94; 97 90; 91; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 15/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
75
63
00
Giải bảy
731
570
856
Giải sáu
5706
8070
5086
5452
7829
9175
3268
7628
7975
Giải năm
1146
7894
7434
Giải tư
21705
46595
02097
64844
99869
73533
61172
46737
24965
72409
09668
33285
93554
50788
09145
56775
57314
36689
41189
03621
81737
Giải ba
49041
24550
32975
64361
17060
58359
Giải nhì
60359
64736
78001
Giải nhất
82302
93480
62193
Đặc biệt
745377
71621
947846
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 05; 06 09 00; 01
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 29 21; 28
Đầu 3 31; 33 36; 37 34; 37
Đầu 4 41; 44; 46 45; 46
Đầu 5 50; 59 52; 54 56; 59
Đầu 6 69 61; 63; 65; 68 60; 68
Đầu 7 70; 72; 75; 77 70; 75(2) 75(2)
Đầu 8 86 80; 85; 88 89(2)
Đầu 9 95; 97 94 93