Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
15
83
85
Giải bảy
868
847
754
Giải sáu
6711
5344
8471
9337
0188
0917
3611
0715
2879
Giải năm
1532
3968
5360
Giải tư
70655
67735
81275
50968
53171
85551
98673
81927
20180
56551
09910
41647
30659
73324
71174
29668
41435
52515
50737
43988
38535
Giải ba
26954
18320
18430
60528
53075
93196
Giải nhì
03478
05614
09878
Giải nhất
40362
27281
17377
Đặc biệt
005976
836273
748146
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0
Đầu 1 11; 15 10; 14; 17 11; 15(2)
Đầu 2 20 24; 27; 28
Đầu 3 32; 35 30; 37 35(2); 37
Đầu 4 44 47(2) 46
Đầu 5 51; 54; 55 51; 59 54
Đầu 6 62; 68(2) 68 60; 68
Đầu 7 71(2); 73; 75; 76; 78 73 74; 75; 77; 78; 79
Đầu 8 80; 81; 83; 88 85; 88
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 26/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
73
00
53
Giải bảy
197
579
649
Giải sáu
2167
4277
4440
4319
7754
6338
0388
3477
6785
Giải năm
5066
4370
9101
Giải tư
41571
11259
74694
74002
13307
34936
37042
60495
07543
39708
12761
04112
25371
68047
75828
52389
84751
02330
82398
97474
54590
Giải ba
00907
35856
87452
70322
00642
16758
Giải nhì
39858
65139
34181
Giải nhất
61246
26143
91989
Đặc biệt
592399
182108
648630
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 07(2) 00; 08(2) 01
Đầu 1 12; 19
Đầu 2 22 28
Đầu 3 36 38; 39 30(2)
Đầu 4 40; 42; 46 43(2); 47 42; 49
Đầu 5 56; 58; 59 52; 54 51; 53; 58
Đầu 6 66; 67 61
Đầu 7 71; 73; 77 70; 71; 79 74; 77
Đầu 8 81; 85; 88; 89(2)
Đầu 9 94; 97; 99 95 90; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
68
28
77
Giải bảy
114
969
166
Giải sáu
1697
6341
3685
4130
8680
8497
2112
2285
9990
Giải năm
2660
0802
8353
Giải tư
66143
31709
85417
51236
47855
61506
02614
75909
86400
61459
90755
31452
52931
34604
11480
85495
86483
49013
21042
23021
10627
Giải ba
22093
78342
98409
89868
89039
31842
Giải nhì
79461
17756
42754
Giải nhất
69927
50748
31274
Đặc biệt
827616
910714
956052
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06; 09 00; 02; 04; 09(2)
Đầu 1 14(2); 16; 17 14 12; 13
Đầu 2 27 28 21; 27
Đầu 3 36 30; 31 39
Đầu 4 41; 42; 43 48 42(2)
Đầu 5 55 52; 55; 56; 59 52; 53; 54
Đầu 6 60; 61; 68 68; 69 66
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 85 80 80; 83; 85
Đầu 9 93; 97 97 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
90
68
79
Giải bảy
495
830
985
Giải sáu
6059
8286
7662
8785
1427
7505
7365
8597
7341
Giải năm
4460
9445
3100
Giải tư
59481
77636
72194
86652
20392
09403
11707
21674
66169
70783
07922
57668
67497
57090
63434
31902
54669
97355
58529
20445
65093
Giải ba
10664
65196
48992
29716
00950
06894
Giải nhì
83996
40835
63679
Giải nhất
74333
54440
10835
Đặc biệt
378604
514708
122393
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 04; 07 05; 08 00; 02
Đầu 1 16
Đầu 2 22; 27 29
Đầu 3 33; 36 30; 35 34; 35
Đầu 4 40; 45 41; 45
Đầu 5 52; 59 50; 55
Đầu 6 60; 62; 64 68(2); 69 65; 69
Đầu 7 74 79(2)
Đầu 8 81; 86 83; 85 85
Đầu 9 90; 92; 94; 95; 96(2) 90; 92; 97 93(2); 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/02/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
39
61
23
Giải bảy
819
160
836
Giải sáu
8800
9201
0059
8705
9873
3191
2928
2000
7760
Giải năm
9420
0731
9779
Giải tư
76062
37512
97880
91653
20820
98950
46735
28459
62258
98433
56864
89146
31311
91966
12607
97169
82030
09347
53850
74403
89749
Giải ba
10237
35005
02196
81416
24024
03796
Giải nhì
95392
48562
94486
Giải nhất
45040
33291
88426
Đặc biệt
343365
621999
525822
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 01; 05 05 00; 03; 07
Đầu 1 12; 19 11; 16
Đầu 2 20(2) 22; 23; 24; 26; 28
Đầu 3 35; 37; 39 31; 33 30; 36
Đầu 4 40 46 47; 49
Đầu 5 50; 53; 59 58; 59 50
Đầu 6 62; 65 60; 61; 62; 64; 66 60; 69
Đầu 7 73 79
Đầu 8 80 86
Đầu 9 92 91(2); 96; 99 96