Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
19
31
60
Giải bảy
120
112
151
Giải sáu
6234
3229
8265
7831
1715
1701
0097
9293
4316
Giải năm
0114
2635
0091
Giải tư
95299
93181
06086
29840
04428
20356
93429
43729
11128
44545
38913
76718
68133
94267
69366
51519
73022
08429
65848
12537
14773
Giải ba
88411
08465
78250
94791
73196
48438
Giải nhì
42491
47411
32256
Giải nhất
61808
10424
42247
Đặc biệt
002709
121123
204335
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08; 09 01
Đầu 1 11; 14; 19 11; 12; 13; 15; 18 16; 19
Đầu 2 20; 28; 29(2) 23; 24; 28; 29 22; 29
Đầu 3 34 31(2); 33; 35 35; 37; 38
Đầu 4 40 45 47; 48
Đầu 5 56 50 51; 56
Đầu 6 65(2) 67 60; 66
Đầu 7 73
Đầu 8 81; 86
Đầu 9 91; 99 91 91; 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/01/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
31
29
78
Giải bảy
059
779
689
Giải sáu
7110
5573
1765
6276
6035
2788
2230
3847
8067
Giải năm
1335
7645
6920
Giải tư
63828
22967
25052
25168
71548
63552
67851
90348
02813
58061
04826
91373
92686
60836
51577
61136
25171
96385
45369
73085
01181
Giải ba
48322
84126
67056
06257
36808
87369
Giải nhì
77384
76542
44271
Giải nhất
70975
43879
87122
Đặc biệt
910946
817428
929785
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08
Đầu 1 10 13
Đầu 2 22; 26; 28 26; 28; 29 20; 22
Đầu 3 31; 35 35; 36 30; 36
Đầu 4 46; 48 42; 45; 48 47
Đầu 5 51; 52(2); 59 56; 57
Đầu 6 65; 67; 68 61 67; 69(2)
Đầu 7 73; 75 73; 76; 79(2) 71(2); 77; 78
Đầu 8 84 86; 88 81; 85(3); 89
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/12/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
12
13
67
Giải bảy
723
729
172
Giải sáu
6553
6064
7612
3106
5904
2457
4448
9389
1947
Giải năm
8531
8048
7045
Giải tư
52724
25523
85666
54449
34861
88629
87267
05456
41193
03973
27186
87085
26618
71363
48793
57578
86087
89077
60708
92179
97179
Giải ba
23177
47865
92167
68598
70174
98275
Giải nhì
06067
38041
41250
Giải nhất
53429
20814
49043
Đặc biệt
208521
111347
686097
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 06 08
Đầu 1 12(2) 13; 14; 18
Đầu 2 21; 23(2); 24; 29(2) 29
Đầu 3 31
Đầu 4 49 41; 47; 48 43; 45; 47; 48
Đầu 5 53 56; 57 50
Đầu 6 61; 64; 65; 66; 67(2) 63; 67 67
Đầu 7 77 73 72; 74; 75; 77; 78; 79(2)
Đầu 8 85; 86 87; 89
Đầu 9 93; 98 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/12/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
47
77
97
Giải bảy
589
846
516
Giải sáu
5328
4305
3379
0614
8930
5292
3406
8568
8017
Giải năm
2610
9055
1294
Giải tư
14896
71488
96305
94558
62130
57222
89686
07064
37532
40053
06188
43649
58459
33924
92778
62043
37313
59262
04603
26812
89689
Giải ba
57261
31349
12383
47369
19722
32143
Giải nhì
10836
48379
04655
Giải nhất
31857
91738
96083
Đặc biệt
871524
505914
916836
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05(2) 03; 06
Đầu 1 10 14(2) 12; 13; 16; 17
Đầu 2 22; 24; 28 24 22
Đầu 3 30; 36 30; 32; 38 36
Đầu 4 47; 49 46; 49 43(2)
Đầu 5 57; 58 53; 55; 59 55
Đầu 6 61 64; 69 62; 68
Đầu 7 79 77; 79 78
Đầu 8 86; 88; 89 83; 88 83; 89
Đầu 9 96 92 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/12/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
25
08
96
Giải bảy
178
515
292
Giải sáu
6139
3095
6978
2921
8693
0971
1940
6037
3604
Giải năm
3781
9691
1537
Giải tư
51903
20810
20247
11490
60071
10693
00029
59759
31645
12297
93752
42622
40389
20343
43820
57721
51579
04820
92256
91189
31982
Giải ba
11423
38388
20902
44105
90472
23211
Giải nhì
17172
30568
52075
Giải nhất
45938
88124
97210
Đặc biệt
753613
573369
341960
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03 02; 05; 08 04
Đầu 1 10; 13 15 10; 11
Đầu 2 23; 25; 29 21; 22; 24 20(2); 21
Đầu 3 38; 39 37(2)
Đầu 4 47 43; 45 40
Đầu 5 52; 59 56
Đầu 6 68; 69 60
Đầu 7 71; 72; 78(2) 71 72; 75; 79
Đầu 8 81; 88 89 82; 89
Đầu 9 90; 93; 95 91; 93; 97 92; 96