Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 02/04/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
47
76
01
Giải bảy
691
891
672
Giải sáu
9311
7358
6663
8720
2621
4407
5737
9468
0789
Giải năm
6965
8722
4523
Giải tư
15817
01084
38212
05830
62308
71612
52527
94018
53014
71543
56101
62918
33105
06640
56598
77791
74073
56217
82794
55869
54073
Giải ba
26789
23818
47535
16239
04779
64297
Giải nhì
26141
82660
56793
Giải nhất
75565
93758
66604
Đặc biệt
370367
595200
434734
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08 00; 01; 05; 07 01; 04
Đầu 1 11; 12(2); 17; 18 14; 18(2) 17
Đầu 2 27 20; 21; 22 23
Đầu 3 30 35; 39 34; 37
Đầu 4 41; 47 40; 43
Đầu 5 58 58
Đầu 6 63; 65(2); 67 60 68; 69
Đầu 7 76 72; 73(2); 79
Đầu 8 84; 89 89
Đầu 9 91 91 91; 93; 94; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 26/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
26
79
59
Giải bảy
242
696
820
Giải sáu
8570
5439
6450
0653
0933
4778
7249
6381
7363
Giải năm
5383
5165
7962
Giải tư
17975
29985
39706
28691
08265
04900
52229
39559
39403
14271
85177
12752
30761
98110
24254
44571
46148
52777
45758
78483
04344
Giải ba
27120
18839
64414
04878
30761
47791
Giải nhì
55775
96949
97300
Giải nhất
86281
85632
24723
Đặc biệt
759233
431817
476698
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 06 03 00
Đầu 1 10; 14; 17
Đầu 2 20; 26; 29 20; 23
Đầu 3 33; 39(2) 32; 33
Đầu 4 42 49 44; 48; 49
Đầu 5 50 52; 53; 59 54; 58; 59
Đầu 6 65 61; 65 61; 62; 63
Đầu 7 70; 75(2) 71; 77; 78(2); 79 71; 77
Đầu 8 81; 83; 85 81; 83
Đầu 9 91 96 91; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
27
83
65
Giải bảy
077
640
675
Giải sáu
7107
5772
2623
7622
7973
4504
0504
5118
3398
Giải năm
5605
8710
7173
Giải tư
06913
30135
91370
79540
68911
36319
30472
01880
20459
02981
97417
31945
73550
23691
51685
01489
70562
21538
78625
06212
33130
Giải ba
62381
69699
57260
03543
41468
11701
Giải nhì
40524
07224
37320
Giải nhất
10121
98503
85414
Đặc biệt
201327
074322
185371
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 07 03; 04 01; 04
Đầu 1 11; 13; 19 10; 17 12; 14; 18
Đầu 2 21; 23; 24; 27(2) 22(2); 24 20; 25
Đầu 3 35 30; 38
Đầu 4 40 40; 43; 45
Đầu 5 50; 59
Đầu 6 60 62; 65; 68
Đầu 7 70; 72(2); 77 73 71; 73; 75
Đầu 8 81 80; 81; 83 85; 89
Đầu 9 99 91 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
28
56
55
Giải bảy
057
016
675
Giải sáu
2456
9620
7511
4823
6744
2500
2955
8863
5119
Giải năm
9882
5284
0534
Giải tư
84259
94328
22217
25042
94964
56635
13141
42829
97277
89628
28696
04431
44060
41070
69462
93874
55836
80374
44833
18202
22485
Giải ba
56148
08761
78006
40546
64220
02106
Giải nhì
50519
08921
50209
Giải nhất
60167
17002
36228
Đặc biệt
861820
426015
050461
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 02; 06 02; 06; 09
Đầu 1 11; 17; 19 15; 16 19
Đầu 2 20(2); 28(2) 21; 23; 28; 29 20; 28
Đầu 3 35 31 33; 34; 36
Đầu 4 41; 42; 48 44; 46
Đầu 5 56; 57; 59 56 55(2)
Đầu 6 61; 64; 67 60 61; 62; 63
Đầu 7 70; 77 74(2); 75
Đầu 8 82 84 85
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/03/2017

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
15
83
85
Giải bảy
868
847
754
Giải sáu
6711
5344
8471
9337
0188
0917
3611
0715
2879
Giải năm
1532
3968
5360
Giải tư
70655
67735
81275
50968
53171
85551
98673
81927
20180
56551
09910
41647
30659
73324
71174
29668
41435
52515
50737
43988
38535
Giải ba
26954
18320
18430
60528
53075
93196
Giải nhì
03478
05614
09878
Giải nhất
40362
27281
17377
Đặc biệt
005976
836273
748146
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0
Đầu 1 11; 15 10; 14; 17 11; 15(2)
Đầu 2 20 24; 27; 28
Đầu 3 32; 35 30; 37 35(2); 37
Đầu 4 44 47(2) 46
Đầu 5 51; 54; 55 51; 59 54
Đầu 6 62; 68(2) 68 60; 68
Đầu 7 71(2); 73; 75; 76; 78 73 74; 75; 77; 78; 79
Đầu 8 80; 81; 83; 88 85; 88
Đầu 9 96