Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 30/10/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
42
43
96
Giải bảy
073
996
279
Giải sáu
3683
0213
7939
9901
9649
5871
9607
3762
9915
Giải năm
5949
9979
9444
Giải tư
19947
54327
61361
12466
55348
50769
85065
41274
28733
35740
08263
27111
51036
73975
95780
98146
63793
36190
48331
26333
44830
Giải ba
85715
46185
45500
72710
38059
13984
Giải nhì
33575
88856
22871
Giải nhất
79181
71769
76151
Đặc biệt
886581
779012
402292
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 01 07
Đầu 1 13; 15 10; 11; 12 15
Đầu 2 27
Đầu 3 39 33; 36 30; 31; 33
Đầu 4 42; 47; 48; 49 40; 43; 49 44; 46
Đầu 5 56 51; 59
Đầu 6 61; 65; 66; 69 63; 69 62
Đầu 7 73; 75 71; 74; 75; 79 71; 79
Đầu 8 81(2); 83; 85 80; 84
Đầu 9 96 90; 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 23/10/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
71
71
68
Giải bảy
731
485
523
Giải sáu
7319
3063
6968
3833
8718
2279
1258
4540
1859
Giải năm
6279
8908
7759
Giải tư
98681
14210
33967
74668
13920
72171
37816
32225
58817
32268
58993
55718
00900
78860
90651
94973
51759
19462
09836
04000
13454
Giải ba
83379
79884
86330
17072
33674
31083
Giải nhì
10258
96493
73442
Giải nhất
83801
72590
52122
Đặc biệt
426999
890088
975628
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01 00; 08 00
Đầu 1 10; 16; 19 17; 18(2)
Đầu 2 20 25 22; 23; 28
Đầu 3 31 30; 33 36
Đầu 4 40; 42
Đầu 5 58 51; 54; 58; 59(3)
Đầu 6 63; 67; 68(2) 60; 68 62; 68
Đầu 7 71(2); 79(2) 71; 72; 79 73; 74
Đầu 8 81; 84 85; 88 83
Đầu 9 99 90; 93(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 16/10/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
94
53
40
Giải bảy
943
997
236
Giải sáu
8204
8188
8676
3953
0480
1213
2739
4895
9190
Giải năm
3750
3943
7055
Giải tư
22488
12752
98575
68777
11689
21952
10328
25167
83637
83680
53438
64914
14219
61694
56668
15962
87400
47960
96387
61425
15292
Giải ba
99275
69609
63812
20049
27549
73762
Giải nhì
46223
02141
20689
Giải nhất
52668
52032
99979
Đặc biệt
798777
588621
407858
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 09 00
Đầu 1 12; 13; 14; 19
Đầu 2 23; 28 21 25
Đầu 3 32; 37; 38 36; 39
Đầu 4 43 41; 43; 49 40; 49
Đầu 5 50; 52(2) 53(2) 55; 58
Đầu 6 68 67 60; 62(2); 68
Đầu 7 75(2); 76; 77(2) 79
Đầu 8 88(2); 89 80(2) 87; 89
Đầu 9 94 94; 97 90; 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 09/10/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
30
31
88
Giải bảy
368
393
654
Giải sáu
8038
4568
2065
4826
6929
7520
6283
2629
2607
Giải năm
3123
3890
1006
Giải tư
97658
19091
88443
38492
92820
28149
57552
68224
16564
64938
62317
19377
52701
62567
64998
53115
67854
09537
07016
45276
94597
Giải ba
33662
15852
27022
12252
57475
87716
Giải nhì
27840
13513
97598
Giải nhất
12274
43853
08834
Đặc biệt
093620
644979
361494
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01 06; 07
Đầu 1 13; 17 15; 16(2)
Đầu 2 20(2); 23 20; 22; 24; 26; 29 29
Đầu 3 30; 38 31; 38 34; 37
Đầu 4 40; 43; 49
Đầu 5 52(2); 58 52; 53 54(2)
Đầu 6 62; 65; 68(2) 64; 67
Đầu 7 74 77; 79 75; 76
Đầu 8 83; 88
Đầu 9 91; 92 90; 93 94; 97; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 02/10/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
69
43
00
Giải bảy
782
971
552
Giải sáu
9982
8382
4414
5033
1707
7526
8970
9878
8766
Giải năm
4212
9920
0417
Giải tư
18670
91498
27173
59117
44142
98893
90263
90537
73247
07129
33988
69389
28708
65031
36677
53426
07663
56364
96965
90625
59682
Giải ba
10912
76414
86412
57694
03087
86142
Giải nhì
88696
11057
24332
Giải nhất
28490
91389
71440
Đặc biệt
186810
962856
754971
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07; 08 00
Đầu 1 10; 12(2); 14(2); 17 12 17
Đầu 2 20; 26; 29 25; 26
Đầu 3 31; 33; 37 32
Đầu 4 42 43; 47 40; 42
Đầu 5 56; 57 52
Đầu 6 63; 69 63; 64; 65; 66
Đầu 7 70; 73 71 70; 71; 77; 78
Đầu 8 82(3) 88; 89(2) 82; 87
Đầu 9 90; 93; 96; 98 94