Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/12/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
68
14
46
Giải bảy
742
701
669
Giải sáu
1084
9126
2450
1433
5813
8097
5324
3433
8249
Giải năm
7081
4587
2219
Giải tư
62428
02167
66964
18524
93560
13041
25908
29269
35332
32301
85993
32264
37355
52357
50486
75284
32520
15894
39024
28079
80085
Giải ba
51952
06738
14218
41607
35266
41190
Giải nhì
60811
08460
64549
Giải nhất
22089
99835
88828
Đặc biệt
828599
655740
281952
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08 01(2); 07
Đầu 1 11 13; 14; 18 19
Đầu 2 24; 26; 28 20; 24(2); 28
Đầu 3 38 32; 33; 35 33
Đầu 4 41; 42 40 46; 49(2)
Đầu 5 50; 52 55; 57 52
Đầu 6 60; 64; 67; 68 60; 64; 69 66; 69
Đầu 7 79
Đầu 8 81; 84; 89 87 84; 85; 86
Đầu 9 99 93; 97 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 27/11/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
53
10
16
Giải bảy
277
476
289
Giải sáu
9912
0316
2941
5713
2981
7818
5815
2576
5527
Giải năm
6516
9948
3844
Giải tư
80559
32276
09887
17509
75441
15376
60632
54244
08266
42040
70907
13183
57972
35578
77546
62849
14539
44112
96638
88414
43151
Giải ba
28789
34039
65295
60251
47572
55247
Giải nhì
45530
57860
29706
Giải nhất
34531
90219
32436
Đặc biệt
494023
51371
619494
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 09 07 06
Đầu 1 12; 16(2) 10; 13; 18; 19 12; 14; 15; 16
Đầu 2 23 27
Đầu 3 30; 31; 32; 39 36; 38; 39
Đầu 4 41(2) 40; 44; 48 44; 46; 47; 49
Đầu 5 53; 59 51 51
Đầu 6 60; 66
Đầu 7 76(2); 77 71; 72; 76; 78 72; 76
Đầu 8 87; 89 81; 83 89
Đầu 9 95 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 20/11/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
68
99
93
Giải bảy
993
541
045
Giải sáu
7929
1807
3316
0851
0374
3931
3928
4443
5200
Giải năm
3587
9125
3894
Giải tư
16236
82753
22176
36168
35173
79265
05494
99517
72519
16043
99284
62086
38258
60909
53007
22408
54415
65061
14473
42998
64149
Giải ba
15634
12439
19792
12581
67790
54968
Giải nhì
75695
04502
58201
Giải nhất
64002
72694
73918
Đặc biệt
731034
462736
307162
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 07 02; 09 00; 01; 07; 08
Đầu 1 16 17; 19 15; 18
Đầu 2 29 25 28
Đầu 3 34(2); 36; 39 31; 36
Đầu 4 41; 43 43; 45; 49
Đầu 5 53 51; 58
Đầu 6 65; 68(2) 61; 62; 68
Đầu 7 73; 76 74 73
Đầu 8 87 81; 84; 86
Đầu 9 93; 94; 95 92; 94; 99 90; 93; 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 13/11/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
38
20
46
Giải bảy
564
062
832
Giải sáu
7590
8027
8209
6917
1177
3816
0490
0031
2077
Giải năm
7279
5076
3286
Giải tư
46763
82920
71494
01795
70573
80199
26521
71251
05827
01024
18690
06398
25307
58379
14690
47475
76033
65791
52124
33299
12407
Giải ba
50074
17988
83546
03779
52830
44765
Giải nhì
86004
94648
21301
Giải nhất
90305
07685
10152
Đặc biệt
229144
984191
958212
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05; 09 07 01; 07
Đầu 1 16; 17 12
Đầu 2 20; 21; 27 20; 24; 27 24
Đầu 3 38 30; 31; 32; 33
Đầu 4 44 46; 48 46
Đầu 5 51 52
Đầu 6 63; 64 62 65
Đầu 7 73; 74; 79 76; 77; 79(2) 75; 77
Đầu 8 88 85 86
Đầu 9 90; 94; 95; 99 90; 91; 98 90(2); 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 06/11/2016

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
14
42
45
Giải bảy
040
060
978
Giải sáu
9295
5265
2473
1085
7714
9377
5659
3702
2301
Giải năm
6743
6764
8807
Giải tư
30223
11992
22835
71642
75491
18917
35672
65469
85807
60213
51722
69548
91920
74662
52972
86375
54383
33915
01666
70540
50979
Giải ba
56214
24841
74155
70426
22198
10162
Giải nhì
01092
97754
32394
Giải nhất
01056
27250
64548
Đặc biệt
684135
738041
156312
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 07 01; 02; 07
Đầu 1 14(2); 17 13; 14 12; 15
Đầu 2 23 20; 22; 26
Đầu 3 35(2)
Đầu 4 40; 41; 42; 43 41; 42; 48 40; 45; 48
Đầu 5 56 50; 54; 55 59
Đầu 6 65 60; 62; 64; 69 62; 66
Đầu 7 72; 73 77 72; 75; 78; 79
Đầu 8 85 83
Đầu 9 91; 92(2); 95 94; 98