Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/02/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
52
64
75
Giải bảy
302
503
828
Giải sáu
2680
3388
3219
6888
0503
0565
9393
7221
3316
Giải năm
7897
2290
7745
Giải tư
79020
30770
43507
83413
75885
27248
59849
67718
48940
11452
40506
64981
65583
77877
43378
88939
58030
81218
74315
69835
29875
Giải ba
67762
54994
49823
88216
16365
99953
Giải nhì
72440
89139
48454
Giải nhất
09293
72315
77254
Đặc biệt
335018
084379
114969
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 07 03(2); 06
Đầu 1 13; 18; 19 15; 16; 18 15; 16; 18
Đầu 2 20 23 21; 28
Đầu 3 39 30; 35; 39
Đầu 4 40; 48; 49 40 45
Đầu 5 52 52 53; 54(2)
Đầu 6 62 64; 65 65; 69
Đầu 7 70 77; 79 75(2); 78
Đầu 8 80; 85; 88 81; 83; 88
Đầu 9 93; 94; 97 90 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 25/01/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
23
29
52
Giải bảy
305
182
609
Giải sáu
0443
2083
8590
9980
6772
5104
4732
7648
8068
Giải năm
8881
7259
7701
Giải tư
72094
07529
22328
60570
98985
95667
09204
04739
76562
31155
17482
10349
71378
32958
91387
39848
25478
74225
36498
53197
49944
Giải ba
46164
42528
62200
23768
93006
20889
Giải nhì
08505
44673
70990
Giải nhất
96190
40746
75818
Đặc biệt
096511
726569
389608
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05(2) 00; 04 01; 06; 08; 09
Đầu 1 11 18
Đầu 2 23; 28(2); 29 29 25
Đầu 3 39 32
Đầu 4 43 46; 49 44; 48(2)
Đầu 5 55; 58; 59 52
Đầu 6 64; 67 62; 68; 69 68
Đầu 7 70 72; 73; 78 78
Đầu 8 81; 83; 85 80; 82(2) 87; 89
Đầu 9 90(2); 94 90; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 18/01/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
14
02
82
Giải bảy
152
742
490
Giải sáu
1815
3146
8914
4610
9327
5149
3178
1928
8488
Giải năm
0589
1777
7922
Giải tư
21160
71409
80229
18787
44508
21274
67655
76266
76666
92363
97062
24826
70950
85862
97702
87676
69468
89300
88018
20716
70536
Giải ba
46363
97967
10053
55771
85655
02061
Giải nhì
02713
87696
84395
Giải nhất
89165
34985
08923
Đặc biệt
628193
350939
365191
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 08; 09 02 00; 02
Đầu 1 13; 14(2); 15 10 16; 18
Đầu 2 29 26; 27 22; 23; 28
Đầu 3 39 36
Đầu 4 46 42; 49
Đầu 5 52; 55 50; 53 55
Đầu 6 60; 63; 65; 67 62(2); 63; 66(2) 61; 68
Đầu 7 74 71; 77 76; 78
Đầu 8 87; 89 85 82; 88
Đầu 9 93 96 90; 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 11/01/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
55
84
42
Giải bảy
686
160
850
Giải sáu
0624
7358
8547
1479
1539
7076
7239
1940
7884
Giải năm
9140
4935
8371
Giải tư
90228
68576
11005
48656
46073
53894
17154
77537
67527
09787
46515
50981
82798
57723
22712
51026
13689
55433
42608
36585
66845
Giải ba
42629
89065
70461
23884
34984
05830
Giải nhì
06631
47585
89916
Giải nhất
76006
43189
98303
Đặc biệt
15269
34306
41634
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 06 06 03; 08
Đầu 1 15 12; 16
Đầu 2 24; 28; 29 23; 27 26
Đầu 3 31 35; 37; 39 30; 33; 34; 39
Đầu 4 40; 47 40; 42; 45
Đầu 5 54; 55; 56; 58 50
Đầu 6 65; 69 60; 61
Đầu 7 73; 76 76; 79 71
Đầu 8 86 81; 84(2); 85; 87; 89 84(2); 85; 89
Đầu 9 94 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 04/01/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
11
63
58
Giải bảy
258
780
011
Giải sáu
3570
4830
9868
0597
9081
8247
2968
9963
9048
Giải năm
4505
7830
7939
Giải tư
70252
74013
55286
82224
84345
86175
73788
65083
79859
60825
23055
09432
30919
38902
73580
77347
39319
87463
71243
59255
94811
Giải ba
31962
57143
92745
48888
00418
41925
Giải nhì
75126
69310
93912
Giải nhất
80658
00620
21961
Đặc biệt
40811
20221
77456
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05 02
Đầu 1 11(2); 13 10; 19 11(2); 12; 18; 19
Đầu 2 24; 26 20; 21; 25 25
Đầu 3 30 30; 32 39
Đầu 4 43; 45 45; 47 43; 47; 48
Đầu 5 52; 58(2) 55; 59 55; 56; 58
Đầu 6 62; 68 63 61; 63(2); 68
Đầu 7 70; 75
Đầu 8 86; 88 80; 81; 83; 88 80
Đầu 9 97