Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/07/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
67
89
00
Giải bảy
529
060
544
Giải sáu
2987
9504
7469
1592
0940
8482
1652
3593
5714
Giải năm
8306
0092
9656
Giải tư
44235
27583
61623
14791
82906
57491
86920
81939
99443
16187
40548
30789
64164
22648
95830
37896
14821
05898
36254
14326
49261
Giải ba
12583
61064
26517
75068
74396
88701
Giải nhì
80599
70339
83284
Giải nhất
27674
98561
61077
Đặc biệt
326382
901673
620786
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 06(2) 00; 01
Đầu 1 17 14
Đầu 2 20; 23; 29 21; 26
Đầu 3 35 39(2) 30
Đầu 4 40; 43; 48(2) 44
Đầu 5 52; 54; 56
Đầu 6 64; 67; 69 60; 61; 64; 68 61
Đầu 7 74 73 77
Đầu 8 82; 83(2); 87 82; 87; 89(2) 84; 86
Đầu 9 91(2); 99 92(2) 93; 96(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 28/06/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
38
30
93
Giải bảy
188
278
561
Giải sáu
0941
7134
3256
2407
0325
9370
6607
3485
6267
Giải năm
4517
4325
9442
Giải tư
07969
59989
82325
05033
63825
04172
64365
45012
35441
06590
22991
86743
25461
12809
56341
14675
79709
58776
60889
49849
40489
Giải ba
90531
18501
74131
40912
97857
80419
Giải nhì
85044
82628
66014
Giải nhất
61303
25017
19432
Đặc biệt
817770
611305
172788
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01; 03 05; 07; 09 07; 09
Đầu 1 17 12(2); 17 14; 19
Đầu 2 25(2) 25(2); 28
Đầu 3 31; 33; 34; 38 30; 31 32
Đầu 4 41; 44 41; 43 41; 42; 49
Đầu 5 56 57
Đầu 6 65; 69 61 61; 67
Đầu 7 70; 72 70; 78 75; 76
Đầu 8 88; 89 85; 88; 89(2)
Đầu 9 90; 91 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 21/06/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
19
54
68
Giải bảy
150
454
306
Giải sáu
1959
7554
7106
4750
6417
7690
2808
1220
1700
Giải năm
8075
8233
2493
Giải tư
86429
82399
52550
82895
41589
31943
53883
00293
98118
14643
97916
01962
12286
16071
89037
35921
37789
96142
40659
77113
32996
Giải ba
69451
01745
64645
16182
46241
43622
Giải nhì
17430
51272
20343
Giải nhất
10078
70877
60529
Đặc biệt
013530
396665
194950
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 00; 06; 08
Đầu 1 19 16; 17; 18 13
Đầu 2 29 20; 21; 22; 29
Đầu 3 30(2) 33 37
Đầu 4 43; 45 43; 45 41; 42; 43
Đầu 5 50(2); 51; 54; 59 50; 54(2) 50; 59
Đầu 6 62; 65 68
Đầu 7 75; 78 71; 72; 77
Đầu 8 83; 89 82; 86 89
Đầu 9 95; 99 90; 93 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 14/06/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
26
94
91
Giải bảy
516
942
062
Giải sáu
5244
1646
2195
9925
3440
3331
6971
1334
0910
Giải năm
2120
0246
9871
Giải tư
51234
41333
69322
22304
62113
27974
53966
74248
68368
17802
66086
30554
61832
35518
97363
60186
98293
66175
45703
17956
32286
Giải ba
37212
09877
03428
98755
70463
41157
Giải nhì
75928
96835
09415
Giải nhất
64734
13800
95970
Đặc biệt
498947
944059
351968
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04 00; 02 03
Đầu 1 12; 13; 16 18 10; 15
Đầu 2 20; 22; 26; 28 25; 28
Đầu 3 33; 34(2) 31; 32; 35 34
Đầu 4 44; 46; 47 40; 42; 46; 48
Đầu 5 54; 55; 59 56; 57
Đầu 6 66 68 62; 63(2); 68
Đầu 7 74; 77 70; 71(2); 75
Đầu 8 86 86(2)
Đầu 9 95 94 91; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 07/06/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
00
48
41
Giải bảy
596
463
353
Giải sáu
9984
8508
4104
4251
3262
5242
1768
8360
2368
Giải năm
6607
5080
9045
Giải tư
30807
41020
99507
96470
14810
30659
03429
13205
94879
97861
02354
55328
61499
93695
29026
28872
22833
01583
78844
08753
81865
Giải ba
14578
37195
86800
20204
24368
43179
Giải nhì
13349
27855
65641
Giải nhất
76161
76391
87816
Đặc biệt
954024
146040
506920
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00; 04; 07(3); 08 00; 04; 05
Đầu 1 10 16
Đầu 2 20; 24; 29 28 20; 26
Đầu 3 33
Đầu 4 49 40; 42; 48 41(2); 44; 45
Đầu 5 59 51; 54; 55 53(2)
Đầu 6 61 61; 62; 63 60; 65; 68(3)
Đầu 7 70; 78 79 72; 79
Đầu 8 84 80 83
Đầu 9 95; 96 91; 95; 99