Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/03/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
90
18
85
Giải bảy
723
537
862
Giải sáu
7115
2612
0238
3476
4083
2076
8421
0968
0864
Giải năm
3810
4495
4784
Giải tư
71591
08039
64814
59167
15574
60252
13974
60727
37580
81973
67950
73227
95316
54939
43628
05765
91534
99057
90659
11718
37807
Giải ba
96670
46098
93939
77155
25974
91909
Giải nhì
86400
44654
51494
Giải nhất
21245
13391
95187
Đặc biệt
31786
60055
30864
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 00 07; 09
Đầu 1 10; 12; 14; 15 16; 18 18
Đầu 2 23 27(2) 21; 28
Đầu 3 38; 39 37; 39(2) 34
Đầu 4 45
Đầu 5 52 50; 54; 55(2) 57; 59
Đầu 6 67 62; 64(2); 65; 68
Đầu 7 70; 74(2) 73; 76(2) 74
Đầu 8 86 80; 83 84; 85; 87
Đầu 9 90; 91; 98 91; 95 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 22/02/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
14
71
92
Giải bảy
322
754
251
Giải sáu
7895
0574
7010
9456
2392
2401
7930
3336
3445
Giải năm
7465
6086
2271
Giải tư
52994
41411
91980
81073
69986
49882
50640
31012
66130
70421
59415
08418
07829
07493
60454
75243
07871
10214
32462
08903
71791
Giải ba
69750
18528
07997
84632
30446
49058
Giải nhì
21963
47748
20107
Giải nhất
04576
29200
86890
Đặc biệt
66773
45392
12954
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 0 00; 01 03; 07
Đầu 1 10; 11; 14 12; 15; 18 14
Đầu 2 22; 28 21; 29
Đầu 3 30; 32 30; 36
Đầu 4 40 48 43; 45
Đầu 5 54; 56 51; 54(2); 58
Đầu 6 63; 65 6 ; 62
Đầu 7 73(2); 74; 76 71 71(2)
Đầu 8 80; 82; 86 86
Đầu 9 94; 95 92(2); 93; 97 90; 91; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 15/02/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
56
94
92
Giải bảy
914
296
043
Giải sáu
6551
1456
9359
6545
0401
0507
7137
5151
3526
Giải năm
0577
1699
4934
Giải tư
71730
39056
14487
33301
74472
31845
11277
44619
62958
55457
59460
91846
12929
85185
09444
31040
91798
29506
44767
88351
51189
Giải ba
19219
84014
66898
61240
28427
98924
Giải nhì
06891
39250
05405
Giải nhất
52183
13819
39330
Đặc biệt
87367
47618
34313
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 01 01; 07 05; 06
Đầu 1 14(2); 19 18; 19(2) 13
Đầu 2 29 24; 26; 27
Đầu 3 30 30; 34; 37
Đầu 4 45 40; 45; 46 40; 43; 44
Đầu 5 51; 56(3); 59 50; 57; 58 51(2)
Đầu 6 67 60 67
Đầu 7 72; 77(2)
Đầu 8 83; 87 85 89
Đầu 9 91 94; 96; 98; 99 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 08/02/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
04
74
81
Giải bảy
381
661
499
Giải sáu
4132
1733
1149
1872
2127
4587
8906
3345
9946
Giải năm
3967
3105
1853
Giải tư
15356
40154
92599
03730
71958
37394
70906
02694
11539
02487
96756
66639
41172
84380
28939
51068
50762
91775
34001
70017
28115
Giải ba
38018
79986
42351
47099
01808
01533
Giải nhì
23405
24456
92652
Giải nhất
31968
21943
11622
Đặc biệt
708407
304583
119966
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04; 05; 06; 07 05 01; 06; 08
Đầu 1 18 15; 17
Đầu 2 27 22
Đầu 3 30; 32; 33 39(2) 33; 39
Đầu 4 49 43 45; 46
Đầu 5 54; 56; 58 51; 56(2) 52; 53
Đầu 6 67; 68 61 62; 66; 68
Đầu 7 72(2); 74 75
Đầu 8 81; 86 80; 83; 87(2) 81
Đầu 9 94; 99 94; 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 01/02/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
52
64
75
Giải bảy
302
503
828
Giải sáu
2680
3388
3219
6888
0503
0565
9393
7221
3316
Giải năm
7897
2290
7745
Giải tư
79020
30770
43507
83413
75885
27248
59849
67718
48940
11452
40506
64981
65583
77877
43378
88939
58030
81218
74315
69835
29875
Giải ba
67762
54994
49823
88216
16365
99953
Giải nhì
72440
89139
48454
Giải nhất
09293
72315
77254
Đặc biệt
335018
084379
114969
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 07 03(2); 06
Đầu 1 13; 18; 19 15; 16; 18 15; 16; 18
Đầu 2 20 23 21; 28
Đầu 3 39 30; 35; 39
Đầu 4 40; 48; 49 40 45
Đầu 5 52 52 53; 54(2)
Đầu 6 62 64; 65 65; 69
Đầu 7 70 77; 79 75(2); 78
Đầu 8 80; 85; 88 81; 83; 88
Đầu 9 93; 94; 97 90 93