Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 26/04/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
92
28
88
Giải bảy
533
355
000
Giải sáu
9739
7591
0410
9569
6874
5590
0330
6819
3490
Giải năm
5938
4936
6316
Giải tư
14136
11622
39445
60277
07351
16039
57883
69367
10913
40638
85879
45040
24840
25453
14166
59574
23976
34689
67955
58851
72849
Giải ba
00968
56912
73803
05551
87458
56456
Giải nhì
58981
19534
55711
Giải nhất
19929
98476
19345
Đặc biệt
141095
209305
871331
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 03; 05 00
Đầu 1 10; 12 13 11; 16; 19
Đầu 2 22; 29 28
Đầu 3 33; 36; 38; 39(2) 34; 36; 38 30; 31
Đầu 4 45 40(2) 45; 49
Đầu 5 51 51; 53; 55 51; 55; 56; 58
Đầu 6 68 67; 69 66
Đầu 7 77 74; 76; 79 74; 76
Đầu 8 81; 83 88; 89
Đầu 9 91; 92; 95 90 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 19/04/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
99
33
79
Giải bảy
276
256
382
Giải sáu
8644
3805
2461
1351
2286
3760
1406
7760
6772
Giải năm
6655
1799
8723
Giải tư
74564
28844
85997
66672
50591
22292
49615
44702
88272
32348
14594
25336
73537
12388
74985
60756
99510
37492
67099
49102
42135
Giải ba
70798
56664
36230
60004
25593
92099
Giải nhì
67747
20231
50967
Giải nhất
23106
21969
72155
Đặc biệt
001689
631532
921551
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 05; 06 02; 04 02; 06
Đầu 1 15 10
Đầu 2 23
Đầu 3 30; 31; 32; 33; 36; 37 35
Đầu 4 44(2); 47 48
Đầu 5 55 51; 56 51; 55; 56
Đầu 6 61; 64(2) 60; 69 60; 67
Đầu 7 72; 76 72 72; 79
Đầu 8 89 86; 88 82; 85
Đầu 9 91; 92; 97; 98; 99 94; 99 92; 93; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 12/04/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
51
43
64
Giải bảy
398
999
286
Giải sáu
5690
7087
3841
1566
7661
5058
3521
3787
1397
Giải năm
2498
4959
1521
Giải tư
96529
80150
33651
68478
81318
02737
62034
39217
21177
43505
98883
74198
67138
04626
66818
56737
63321
95028
75126
05172
47149
Giải ba
34760
37604
90889
64350
21262
30614
Giải nhì
63362
87289
57531
Giải nhất
38470
15872
39738
Đặc biệt
734282
575678
447724
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 04 05
Đầu 1 18 17 14; 18
Đầu 2 29 26 21(3); 24; 26; 28
Đầu 3 34; 37 38 31; 37; 38
Đầu 4 41 43 49
Đầu 5 50; 51(2) 50; 58; 59
Đầu 6 60; 62 61; 66 62; 64
Đầu 7 70; 78 72; 77; 78 72
Đầu 8 82; 87 83; 89(2) 86; 87
Đầu 9 90; 98(2) 98; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 05/04/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
02
33
87
Giải bảy
543
899
928
Giải sáu
7539
7503
0990
6828
9013
1608
7336
2018
4268
Giải năm
7063
9598
6333
Giải tư
05841
20044
42521
78385
88212
96114
24615
95102
16479
40784
52469
32024
55828
01956
58210
28220
21730
76919
93579
70047
70671
Giải ba
48664
80062
35137
53631
75797
76498
Giải nhì
29236
66589
57969
Giải nhất
84493
31221
89521
Đặc biệt
369397
969617
338389
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 02; 03 02; 08
Đầu 1 12; 14; 15 13; 17 10; 18; 19
Đầu 2 21 21; 24; 28(2) 20; 21; 28
Đầu 3 36; 39 31; 33; 37 30; 33; 36
Đầu 4 41; 43; 44 47
Đầu 5 56
Đầu 6 62; 63; 64 69 68; 69
Đầu 7 79 71; 79
Đầu 8 85 84; 89 87; 89
Đầu 9 90; 93; 97 98; 99 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN chủ nhật ngày 29/03/2009

- Nhận KQXS Tiền Giang : Soạn KQTG Gửi 8185

- Nhận KQXS Kiên Giang : Soạn KQKG Gửi 8185

- Nhận KQXS Đà Lạt : Soạn KQDL Gửi 8185

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Giải tám
82
90
40
Giải bảy
910
116
315
Giải sáu
1295
0191
6621
6327
9329
2060
2144
9495
1006
Giải năm
4655
9619
7509
Giải tư
68198
01443
02086
14424
27233
73394
45234
77102
07309
27548
27816
04721
44175
78983
13362
49756
81233
96862
00818
83926
58089
Giải ba
99929
39559
18538
97275
74619
52352
Giải nhì
75606
60783
97109
Giải nhất
09838
04354
54296
Đặc biệt
29517
76949
231332
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
Đầu 0 06 02; 09 06; 09(2)
Đầu 1 10; 17 16(2); 19 15; 18; 19
Đầu 2 21; 24; 29 21; 27; 29 26
Đầu 3 33; 34; 38 38 32; 33
Đầu 4 43 48; 49 40; 44
Đầu 5 55; 59 54 52; 56
Đầu 6 60 62(2)
Đầu 7 75(2)
Đầu 8 82; 86 83(2) 89
Đầu 9 91; 94; 95; 98 90 95; 96