Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 21/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
45
06
04
Giải bảy
971
804
468
Giải sáu
9018
6758
2228
2102
7896
5251
9843
3855
6706
Giải năm
5710
5189
6118
Giải tư
34546
34594
47518
47654
42517
86364
15131
26183
58882
09113
42318
83534
60967
50977
22808
93190
95003
22256
93437
96983
13271
Giải ba
55647
08875
57520
07034
94964
28899
Giải nhì
41501
81433
73695
Giải nhất
77517
69360
66427
Đặc biệt
064925
770748
968476
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01 02; 04; 06 03; 04; 06; 08
Đầu 1 10; 17(2); 18(2) 13; 18 18
Đầu 2 25; 28 20 27
Đầu 3 31 33; 34(2) 37
Đầu 4 45; 46; 47 48 43
Đầu 5 54; 58 51 55; 56
Đầu 6 64 60; 67 64; 68
Đầu 7 71; 75 77 71; 76
Đầu 8 82; 83; 89 83
Đầu 9 94 96 90; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
54
42
25
Giải bảy
237
626
314
Giải sáu
6654
6482
5290
2560
0023
6689
7475
5967
6763
Giải năm
5043
1770
4301
Giải tư
05136
03418
62367
05685
80409
94034
21617
01855
91880
69564
82285
36680
06204
25562
87243
56025
87500
68300
43385
86285
66555
Giải ba
57803
73096
93714
56634
39178
80470
Giải nhì
45539
96528
86511
Giải nhất
24464
77862
52696
Đặc biệt
886637
562586
144230
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 09 04 00(2); 01
Đầu 1 17; 18 14 11; 14
Đầu 2 23; 26; 28 25(2)
Đầu 3 34; 36; 37(2); 39 34 30
Đầu 4 43 42 43
Đầu 5 54(2) 55 55
Đầu 6 64; 67 60; 62(2); 64 63; 67
Đầu 7 70 70; 75; 78
Đầu 8 82; 85 80(2); 85; 86; 89 85(2)
Đầu 9 90; 96 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
79
43
11
Giải bảy
832
259
048
Giải sáu
2661
0517
3154
3616
5594
9223
1697
0481
3086
Giải năm
3708
2309
1252
Giải tư
01640
72604
79660
43676
75568
82586
16831
28446
90293
34302
47050
17809
71676
28870
88569
99879
75451
61441
37317
57669
00840
Giải ba
35302
62598
79978
09608
01181
28915
Giải nhì
19869
10470
98437
Giải nhất
54072
09162
31265
Đặc biệt
185940
170988
383177
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 04; 08 02; 08; 09(2)
Đầu 1 17 16 11; 15; 17
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 32 37
Đầu 4 40(2) 43; 46 40; 41; 48
Đầu 5 54 50; 59 51; 52
Đầu 6 60; 61; 68; 69 62 65; 69(2)
Đầu 7 72; 76; 79 70(2); 76; 78 77; 79
Đầu 8 86 88 81(2); 86
Đầu 9 98 93; 94 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 31/01/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
93
02
49
Giải bảy
695
888
565
Giải sáu
2746
8752
4074
9381
2662
6836
9017
1341
3467
Giải năm
2800
9723
1490
Giải tư
15858
24652
61760
48815
58935
85514
38238
27391
08319
77724
48556
26905
58011
46098
33378
40372
74532
16480
44135
03559
52962
Giải ba
01025
43918
52311
75307
75012
49174
Giải nhì
41760
69723
82608
Giải nhất
41346
80547
05519
Đặc biệt
022750
569465
722545
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00 02; 05; 07 08
Đầu 1 14; 15; 18 11(2); 19 12; 17; 19
Đầu 2 25 23(2); 24
Đầu 3 35; 38 36 32; 35
Đầu 4 46(2) 47 41; 45; 49
Đầu 5 50; 52(2); 58 56 59
Đầu 6 60(2) 62; 65 62; 65; 67
Đầu 7 74 72; 74; 78
Đầu 8 81; 88 80
Đầu 9 93; 95 91; 98 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 24/01/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
61
94
28
Giải bảy
652
246
181
Giải sáu
6117
5326
8785
2192
9461
0618
8338
2484
1178
Giải năm
5536
4303
9439
Giải tư
54193
59069
14286
00581
37287
78907
68916
87910
96308
00245
04697
39272
42899
20259
52571
65726
85744
72555
44439
87752
57309
Giải ba
33978
22120
62007
25918
67770
91813
Giải nhì
05736
77219
11463
Giải nhất
29114
80281
53494
Đặc biệt
261435
351035
389322
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 07 03; 07; 08 09
Đầu 1 14; 16; 17 10; 18(2); 19 13
Đầu 2 20; 26 22; 26; 28
Đầu 3 35; 36(2) 35 38; 39(2)
Đầu 4 45; 46 44
Đầu 5 52 59 52; 55
Đầu 6 61; 69 61 63
Đầu 7 78 72 70; 71; 78
Đầu 8 81; 85; 86; 87 81 81; 84
Đầu 9 93 92; 94; 97; 99 94