Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
54
42
25
Giải bảy
237
626
314
Giải sáu
6654
6482
5290
2560
0023
6689
7475
5967
6763
Giải năm
5043
1770
4301
Giải tư
05136
03418
62367
05685
80409
94034
21617
01855
91880
69564
82285
36680
06204
25562
87243
56025
87500
68300
43385
86285
66555
Giải ba
57803
73096
93714
56634
39178
80470
Giải nhì
45539
96528
86511
Giải nhất
24464
77862
52696
Đặc biệt
886637
562586
144230
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 09 04 00(2); 01
Đầu 1 17; 18 14 11; 14
Đầu 2 23; 26; 28 25(2)
Đầu 3 34; 36; 37(2); 39 34 30
Đầu 4 43 42 43
Đầu 5 54(2) 55 55
Đầu 6 64; 67 60; 62(2); 64 63; 67
Đầu 7 70 70; 75; 78
Đầu 8 82; 85 80(2); 85; 86; 89 85(2)
Đầu 9 90; 96 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
79
43
11
Giải bảy
832
259
048
Giải sáu
2661
0517
3154
3616
5594
9223
1697
0481
3086
Giải năm
3708
2309
1252
Giải tư
01640
72604
79660
43676
75568
82586
16831
28446
90293
34302
47050
17809
71676
28870
88569
99879
75451
61441
37317
57669
00840
Giải ba
35302
62598
79978
09608
01181
28915
Giải nhì
19869
10470
98437
Giải nhất
54072
09162
31265
Đặc biệt
185940
170988
383177
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 04; 08 02; 08; 09(2)
Đầu 1 17 16 11; 15; 17
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 32 37
Đầu 4 40(2) 43; 46 40; 41; 48
Đầu 5 54 50; 59 51; 52
Đầu 6 60; 61; 68; 69 62 65; 69(2)
Đầu 7 72; 76; 79 70(2); 76; 78 77; 79
Đầu 8 86 88 81(2); 86
Đầu 9 98 93; 94 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 31/01/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
93
02
49
Giải bảy
695
888
565
Giải sáu
2746
8752
4074
9381
2662
6836
9017
1341
3467
Giải năm
2800
9723
1490
Giải tư
15858
24652
61760
48815
58935
85514
38238
27391
08319
77724
48556
26905
58011
46098
33378
40372
74532
16480
44135
03559
52962
Giải ba
01025
43918
52311
75307
75012
49174
Giải nhì
41760
69723
82608
Giải nhất
41346
80547
05519
Đặc biệt
022750
569465
722545
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00 02; 05; 07 08
Đầu 1 14; 15; 18 11(2); 19 12; 17; 19
Đầu 2 25 23(2); 24
Đầu 3 35; 38 36 32; 35
Đầu 4 46(2) 47 41; 45; 49
Đầu 5 50; 52(2); 58 56 59
Đầu 6 60(2) 62; 65 62; 65; 67
Đầu 7 74 72; 74; 78
Đầu 8 81; 88 80
Đầu 9 93; 95 91; 98 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 24/01/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
61
94
28
Giải bảy
652
246
181
Giải sáu
6117
5326
8785
2192
9461
0618
8338
2484
1178
Giải năm
5536
4303
9439
Giải tư
54193
59069
14286
00581
37287
78907
68916
87910
96308
00245
04697
39272
42899
20259
52571
65726
85744
72555
44439
87752
57309
Giải ba
33978
22120
62007
25918
67770
91813
Giải nhì
05736
77219
11463
Giải nhất
29114
80281
53494
Đặc biệt
261435
351035
389322
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 07 03; 07; 08 09
Đầu 1 14; 16; 17 10; 18(2); 19 13
Đầu 2 20; 26 22; 26; 28
Đầu 3 35; 36(2) 35 38; 39(2)
Đầu 4 45; 46 44
Đầu 5 52 59 52; 55
Đầu 6 61; 69 61 63
Đầu 7 78 72 70; 71; 78
Đầu 8 81; 85; 86; 87 81 81; 84
Đầu 9 93 92; 94; 97; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 17/01/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
33
14
36
Giải bảy
119
887
083
Giải sáu
1167
7566
5293
9865
6707
3911
5447
0167
7500
Giải năm
1197
8355
1119
Giải tư
49729
63154
55603
65181
67556
10014
60271
64846
02531
22855
48139
46986
31499
00309
91025
74590
34679
52794
29967
77825
49856
Giải ba
85647
47820
04455
78461
50001
08684
Giải nhì
84039
46433
58574
Giải nhất
57684
97562
78923
Đặc biệt
272804
835558
267727
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 04 07; 09 00; 01
Đầu 1 14; 19 11; 14 19
Đầu 2 20; 29 23; 25(2); 27
Đầu 3 33; 39 31; 33; 39 36
Đầu 4 47 46 47
Đầu 5 54; 56 55(3); 58 56
Đầu 6 66; 67 61; 62; 65 67(2)
Đầu 7 71 74; 79
Đầu 8 81; 84 86; 87 83; 84
Đầu 9 93; 97 99 90; 94