Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/03/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
85
31
75
Giải bảy
550
452
192
Giải sáu
3885
4652
9816
5729
8807
3851
8770
9216
0160
Giải năm
1173
8174
0068
Giải tư
86931
77548
61718
74991
56362
28375
12713
65914
36112
91741
42118
16211
12148
96167
96133
24505
22982
52451
37494
42978
25869
Giải ba
66537
76963
10816
98162
26706
45242
Giải nhì
24351
65002
33331
Giải nhất
28255
33795
57232
Đặc biệt
096850
668989
204473
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 07 05; 06
Đầu 1 13; 16; 18 11; 12; 14; 16; 18 16
Đầu 2 29
Đầu 3 31; 37 31 31; 32; 33
Đầu 4 48 41; 48 42
Đầu 5 50(2); 51; 52; 55 51; 52 51
Đầu 6 62; 63 62; 67 60; 68; 69
Đầu 7 73; 75 74 70; 73; 75; 78
Đầu 8 85(2) 89 82
Đầu 9 91 95 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 28/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
95
56
65
Giải bảy
920
443
205
Giải sáu
9157
9999
0416
4184
5097
8065
4855
2877
6928
Giải năm
6687
7637
1616
Giải tư
25795
53162
69602
12317
55099
58425
40357
58620
36723
34962
06945
16925
51307
65858
41074
04078
22705
35452
61555
80551
26277
Giải ba
83194
56382
15621
83520
86262
94721
Giải nhì
91301
53994
50135
Giải nhất
00642
46086
64319
Đặc biệt
783280
178338
098392
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 02 07 05(2)
Đầu 1 16; 17 16; 19
Đầu 2 20; 25 20(2); 21; 23; 25 21; 28
Đầu 3 37; 38 35
Đầu 4 42 43; 45
Đầu 5 57(2) 56; 58 51; 52; 55(2)
Đầu 6 62 62; 65 62; 65
Đầu 7 74; 77(2); 78
Đầu 8 80; 82; 87 84; 86
Đầu 9 94; 95(2); 99(2) 94; 97 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 21/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
45
06
04
Giải bảy
971
804
468
Giải sáu
9018
6758
2228
2102
7896
5251
9843
3855
6706
Giải năm
5710
5189
6118
Giải tư
34546
34594
47518
47654
42517
86364
15131
26183
58882
09113
42318
83534
60967
50977
22808
93190
95003
22256
93437
96983
13271
Giải ba
55647
08875
57520
07034
94964
28899
Giải nhì
41501
81433
73695
Giải nhất
77517
69360
66427
Đặc biệt
064925
770748
968476
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01 02; 04; 06 03; 04; 06; 08
Đầu 1 10; 17(2); 18(2) 13; 18 18
Đầu 2 25; 28 20 27
Đầu 3 31 33; 34(2) 37
Đầu 4 45; 46; 47 48 43
Đầu 5 54; 58 51 55; 56
Đầu 6 64 60; 67 64; 68
Đầu 7 71; 75 77 71; 76
Đầu 8 82; 83; 89 83
Đầu 9 94 96 90; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
54
42
25
Giải bảy
237
626
314
Giải sáu
6654
6482
5290
2560
0023
6689
7475
5967
6763
Giải năm
5043
1770
4301
Giải tư
05136
03418
62367
05685
80409
94034
21617
01855
91880
69564
82285
36680
06204
25562
87243
56025
87500
68300
43385
86285
66555
Giải ba
57803
73096
93714
56634
39178
80470
Giải nhì
45539
96528
86511
Giải nhất
24464
77862
52696
Đặc biệt
886637
562586
144230
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 09 04 00(2); 01
Đầu 1 17; 18 14 11; 14
Đầu 2 23; 26; 28 25(2)
Đầu 3 34; 36; 37(2); 39 34 30
Đầu 4 43 42 43
Đầu 5 54(2) 55 55
Đầu 6 64; 67 60; 62(2); 64 63; 67
Đầu 7 70 70; 75; 78
Đầu 8 82; 85 80(2); 85; 86; 89 85(2)
Đầu 9 90; 96 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/02/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
79
43
11
Giải bảy
832
259
048
Giải sáu
2661
0517
3154
3616
5594
9223
1697
0481
3086
Giải năm
3708
2309
1252
Giải tư
01640
72604
79660
43676
75568
82586
16831
28446
90293
34302
47050
17809
71676
28870
88569
99879
75451
61441
37317
57669
00840
Giải ba
35302
62598
79978
09608
01181
28915
Giải nhì
19869
10470
98437
Giải nhất
54072
09162
31265
Đặc biệt
185940
170988
383177
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 04; 08 02; 08; 09(2)
Đầu 1 17 16 11; 15; 17
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 32 37
Đầu 4 40(2) 43; 46 40; 41; 48
Đầu 5 54 50; 59 51; 52
Đầu 6 60; 61; 68; 69 62 65; 69(2)
Đầu 7 72; 76; 79 70(2); 76; 78 77; 79
Đầu 8 86 88 81(2); 86
Đầu 9 98 93; 94 97