Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 10/01/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
58
77
12
Giải bảy
443
285
269
Giải sáu
3698
4316
6841
4177
8637
6368
8759
8077
4664
Giải năm
3725
1159
6387
Giải tư
31436
72078
23900
51490
18355
16758
73509
31634
84832
32959
63421
59916
98917
09596
86551
14044
77540
02971
34097
57198
17453
Giải ba
05651
01333
03621
96162
65519
44531
Giải nhì
76435
94380
31739
Giải nhất
83064
64474
00203
Đặc biệt
755124
589396
810166
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 09 03
Đầu 1 16 16; 17 12; 19
Đầu 2 24; 25 21(2)
Đầu 3 33; 35; 36 32; 34; 37 31; 39
Đầu 4 41; 43 40; 44
Đầu 5 51; 55; 58(2) 59(2) 51; 53; 59
Đầu 6 64 62; 68 64; 66; 69
Đầu 7 78 74; 77(2) 71; 77
Đầu 8 80; 85 87
Đầu 9 90; 98 96(2) 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 03/01/2017

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
41
97
35
Giải bảy
284
989
949
Giải sáu
9032
0043
0988
0988
1749
9844
0775
4659
7372
Giải năm
8536
9217
8317
Giải tư
70674
33536
66832
43002
27453
53532
24418
50218
17989
01157
59300
97302
05200
20158
65353
75793
96382
31413
65174
73667
37750
Giải ba
37005
12364
16651
76520
46308
43627
Giải nhì
14788
47541
18798
Giải nhất
13535
36648
77637
Đặc biệt
312152
673506
416602
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 05 00(2); 02; 06 02; 08
Đầu 1 18 17; 18 13; 17
Đầu 2 20 27
Đầu 3 32(3); 35; 36(2) 35; 37
Đầu 4 41; 43 41; 44; 48; 49 49
Đầu 5 52; 53 51; 57; 58 50; 53; 59
Đầu 6 64 67
Đầu 7 74 72; 74; 75
Đầu 8 84; 88(2) 88; 89(2) 82
Đầu 9 97 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 27/12/2016

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
81
13
07
Giải bảy
517
740
656
Giải sáu
7894
4812
4801
1742
4742
6399
6465
6789
1027
Giải năm
4724
4178
1732
Giải tư
26972
12526
59137
89171
67396
50239
64641
29420
40746
02222
06761
17767
83102
31085
39446
92551
85730
08627
51080
86169
65665
Giải ba
54778
07011
83910
17168
95379
40457
Giải nhì
30946
96587
91200
Giải nhất
81077
75439
08089
Đặc biệt
891791
082608
360062
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01 02; 08 00; 07
Đầu 1 11; 12; 17 10; 13
Đầu 2 24; 26 20; 22 27(2)
Đầu 3 37; 39 39 30; 32
Đầu 4 41; 46 40; 42(2); 46 46
Đầu 5 51; 56; 57
Đầu 6 61; 67; 68 62; 65(2); 69
Đầu 7 71; 72; 77; 78 78 79
Đầu 8 81 85; 87 80; 89(2)
Đầu 9 91; 94; 96 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 20/12/2016

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
52
37
18
Giải bảy
366
946
958
Giải sáu
5319
2397
0293
2477
2187
5017
7512
6770
7020
Giải năm
5420
4984
1218
Giải tư
85062
72138
83993
72013
43997
31560
72165
10751
67188
84931
78610
83870
91815
46947
43881
31812
57559
82228
51119
46885
17414
Giải ba
19175
28433
94144
37732
93960
40644
Giải nhì
19613
43357
38651
Giải nhất
70892
64586
74051
Đặc biệt
792160
282964
133872
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0
Đầu 1 13(2); 19 10; 15; 17 12(2); 14; 18(2); 19
Đầu 2 20 20; 28
Đầu 3 33; 38 31; 32; 37
Đầu 4 44; 46; 47 44
Đầu 5 52 51; 57 51(2); 58; 59
Đầu 6 60(2); 62; 65; 66 64 60
Đầu 7 75 70; 77 70; 72
Đầu 8 84; 86; 87; 88 81; 85
Đầu 9 92; 93(2); 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 13/12/2016

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
83
51
19
Giải bảy
569
531
232
Giải sáu
7197
8943
6548
3158
2179
4896
4987
5667
2211
Giải năm
5709
3490
0304
Giải tư
60627
66869
16927
66196
65825
91859
98217
78804
47179
22258
34133
30747
24485
79032
83945
02864
83115
51731
63316
03324
71395
Giải ba
16005
47679
88183
38974
49733
79412
Giải nhì
92609
78786
94189
Giải nhất
87290
06959
94963
Đặc biệt
339729
779969
440732
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 05; 09(2) 04 04
Đầu 1 17 11; 12; 15; 16; 19
Đầu 2 25; 27(2); 29 24
Đầu 3 31; 32; 33 31; 32(2); 33
Đầu 4 43; 48 47 45
Đầu 5 59 51; 58(2); 59
Đầu 6 69(2) 69 63; 64; 67
Đầu 7 79 74; 79(2)
Đầu 8 83 83; 85; 86 87; 89
Đầu 9 90; 96; 97 90; 96 95