Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 05/05/2009

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bạc Liêu
Giải tám
04
Giải bảy
073
Giải sáu
2110
3178
1297
Giải năm
6658
Giải tư
15500
93416
66363
39712
63465
51979
14472
Giải ba
98723
59778
Giải nhì
90025
Giải nhất
64013
Đặc biệt
545068
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bạc Liêu
Đầu 0 00; 04
Đầu 1 10; 12; 13; 16
Đầu 2 23; 25
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 58
Đầu 6 63; 65; 68
Đầu 7 72; 73; 78(2); 79
Đầu 8
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 28/04/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
19
43
80
Giải bảy
103
214
086
Giải sáu
8386
3427
8200
3621
6251
3836
7224
5170
7174
Giải năm
2024
8938
5883
Giải tư
97483
89712
08673
63956
50122
78597
76538
50892
81309
80057
24920
03970
49672
63532
57901
63108
88101
39328
77507
98455
19254
Giải ba
87998
29493
85927
57342
23814
23879
Giải nhì
62269
13318
52359
Giải nhất
50790
43313
05378
Đặc biệt
487579
65355
590195
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 03 09 01(2); 07; 08
Đầu 1 12; 19 13; 14; 18 14
Đầu 2 22; 24; 27 20; 21; 27 24; 28
Đầu 3 38 32; 36; 38
Đầu 4 42; 43
Đầu 5 56 51; 55; 57 54; 55; 59
Đầu 6 69
Đầu 7 73; 79 70; 72 70; 74; 78; 79
Đầu 8 83; 86 80; 83; 86
Đầu 9 90; 93; 97; 98 92 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 21/04/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
40
24
17
Giải bảy
009
660
839
Giải sáu
9095
4288
3100
7002
5343
6745
3141
7002
5162
Giải năm
0989
6180
1422
Giải tư
24296
16366
51065
73825
69887
79295
02314
52316
32946
03459
50692
15774
84538
78380
90296
71970
57297
15504
13927
41775
12159
Giải ba
37541
16299
78622
55136
77459
89828
Giải nhì
41377
53476
12685
Giải nhất
83789
10658
89550
Đặc biệt
993988
24412
171450
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 09 02 02; 04
Đầu 1 14 12; 16 17
Đầu 2 25 22; 24 22; 27; 28
Đầu 3 36; 38 39
Đầu 4 40; 41 43; 45; 46 41
Đầu 5 58; 59 50(2); 59(2)
Đầu 6 65; 66 60 62
Đầu 7 77 74; 76 70; 75
Đầu 8 87; 88(2); 89(2) 80(2) 85
Đầu 9 95(2); 96; 99 92 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 14/04/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
47
08
07
Giải bảy
534
884
945
Giải sáu
9310
3807
9299
7606
0590
6001
3080
6217
3839
Giải năm
1142
4115
8022
Giải tư
04093
88670
97545
17364
55856
87174
96650
57215
30906
10946
39520
62251
01398
20305
22088
81621
76977
20884
53691
60678
86180
Giải ba
64903
78000
55333
44303
15964
20730
Giải nhì
94794
59652
83222
Giải nhất
19498
91263
76964
Đặc biệt
705163
60763
393164
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 03; 07 01; 03; 05; 06(2); 08 07
Đầu 1 10 15(2) 17
Đầu 2 20 21; 22(2)
Đầu 3 34 33 30; 39
Đầu 4 42; 45; 47 46 45
Đầu 5 50; 56 51; 52
Đầu 6 63; 64 63(2) 64(3)
Đầu 7 70; 74 77; 78
Đầu 8 84 80(2); 84; 88
Đầu 9 93; 94; 98; 99 90; 98 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/04/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
63
52
67
Giải bảy
947
061
928
Giải sáu
6295
5395
2573
6618
7836
9181
1572
3062
1895
Giải năm
3130
2063
8721
Giải tư
62424
78769
01294
91543
55721
14742
41296
81722
05315
84390
93502
12232
91376
80567
62496
79315
45428
02530
68713
36218
79033
Giải ba
68363
91678
45834
59264
53342
23973
Giải nhì
47318
33558
36869
Giải nhất
83049
41401
36349
Đặc biệt
880986
14863
693411
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 18 15; 18 11; 13; 15; 18
Đầu 2 21; 24 22 21; 28(2)
Đầu 3 30 32; 34; 36 30; 33
Đầu 4 42; 43; 47; 49 42; 49
Đầu 5 52; 58
Đầu 6 63(2); 69 61; 63(2); 64; 67 62; 67; 69
Đầu 7 73; 78 76 72; 73
Đầu 8 86 81
Đầu 9 94; 95(2); 96 90 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 31/03/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Giải tám
85
98
Giải bảy
085
668
Giải sáu
8298
7328
3638
4625
3411
6114
Giải năm
0406
1788
Giải tư
40325
43694
80077
42889
13972
50424
82371
69995
36831
14404
15797
39125
11619
96192
Giải ba
23602
09261
60592
40117
Giải nhì
72391
35877
Giải nhất
19937
08675
Đặc biệt
69745
59839
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Đầu 0 06 04
Đầu 1 11; 14; 17; 19
Đầu 2 2 ; 24; 25; 28 2 ; 25(2)
Đầu 3 37; 38 31; 39
Đầu 4 45
Đầu 5
Đầu 6 61 68
Đầu 7 71; 72; 77 75; 77
Đầu 8 85(2); 89 88
Đầu 9 91; 94; 98 92; 95; 97; 98