Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 07/07/2009

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bạc Liêu
Giải tám
84
Giải bảy
327
Giải sáu
7731
5932
9714
Giải năm
2165
Giải tư
83449
14797
74651
19927
90186
93596
53858
Giải ba
79244
71659
Giải nhì
87744
Giải nhất
44275
Đặc biệt
827709
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bạc Liêu
Đầu 0 09
Đầu 1 14
Đầu 2 27(2)
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 44(2); 49
Đầu 5 51; 58; 59
Đầu 6 65
Đầu 7 75
Đầu 8 84; 86
Đầu 9 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 30/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
78
36
75
Giải bảy
878
838
559
Giải sáu
1204
8562
0782
2142
4160
9563
8089
7489
3570
Giải năm
3403
3868
5636
Giải tư
73315
37400
64513
00163
41016
60221
74338
80150
35610
24633
24693
66252
89347
31133
03950
83346
85664
88252
62471
38058
52840
Giải ba
81484
66082
71247
53887
71701
65177
Giải nhì
74209
54339
89829
Giải nhất
24872
91033
34938
Đặc biệt
280472
343429
958932
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 00; 03; 04; 09 01
Đầu 1 13; 15; 16 10
Đầu 2 21 29 29
Đầu 3 38 33(3); 36; 38; 39 32; 36; 38
Đầu 4 42; 47(2) 40; 46
Đầu 5 50; 52 50; 52; 58; 59
Đầu 6 62; 63 60; 63; 68 64
Đầu 7 72(2); 78(2) 70; 71; 75; 77
Đầu 8 82(2); 84 87 89(2)
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 23/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
09
29
45
Giải bảy
056
797
212
Giải sáu
5185
6854
4334
2845
8625
2408
6998
6347
9531
Giải năm
7996
1350
1081
Giải tư
73738
03691
37270
69768
88164
37702
00567
87064
94858
17057
71418
76133
16423
87466
26479
06212
00997
65631
86429
48179
24659
Giải ba
23247
70294
95793
56987
50029
22531
Giải nhì
81828
63443
98382
Giải nhất
14643
78145
63350
Đặc biệt
668422
147089
814604
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 09 08 04
Đầu 1 18 12(2)
Đầu 2 22; 28 23; 25; 29 29(2)
Đầu 3 34; 38 33 31(3)
Đầu 4 43; 47 43; 45(2) 45; 47
Đầu 5 54; 56 50; 57; 58 50; 59
Đầu 6 64; 67; 68 64; 66
Đầu 7 70 79(2)
Đầu 8 85 87; 89 81; 82
Đầu 9 91; 94; 96 93; 97 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 16/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
26
00
05
Giải bảy
193
851
903
Giải sáu
2498
4927
2628
7637
4269
2334
0385
6603
2874
Giải năm
9633
3289
5066
Giải tư
71306
46605
82223
13450
05877
28712
63341
98039
67299
92962
06663
40514
14319
09952
80105
19061
73919
79089
24537
68671
98592
Giải ba
18799
63578
44709
27351
02641
52553
Giải nhì
02302
48160
53886
Giải nhất
36491
83227
40447
Đặc biệt
924506
390163
230890
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 05; 06(2) 00; 09 03(2); 05(2)
Đầu 1 12 14; 19 19
Đầu 2 23; 26; 27; 28 27
Đầu 3 33 34; 37; 39 37
Đầu 4 41 41; 47
Đầu 5 50 51(2); 52 53
Đầu 6 60; 62; 63(2); 69 61; 66
Đầu 7 77; 78 71; 74
Đầu 8 89 85; 86; 89
Đầu 9 91; 93; 98; 99 99 90; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 09/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
60
00
69
Giải bảy
710
451
188
Giải sáu
0654
9145
8354
6502
0969
1487
1098
4354
9915
Giải năm
7939
3970
8808
Giải tư
11542
24092
00108
26418
52824
23487
31290
47496
54812
81167
55524
88386
32916
44536
01358
77634
45194
47824
11607
99503
30749
Giải ba
02322
85103
50568
16958
02432
04961
Giải nhì
49938
73790
39405
Giải nhất
21614
21775
89370
Đặc biệt
795091
943885
666705
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03; 08 00; 02 03; 05(2); 07; 08
Đầu 1 10; 14; 18 12; 16 15
Đầu 2 22; 24 24 24
Đầu 3 38; 39 36 32; 34
Đầu 4 42; 45 49
Đầu 5 54(2) 51; 58 54; 58
Đầu 6 60 67; 68; 69 61; 69
Đầu 7 70; 75 70
Đầu 8 87 85; 86; 87 88
Đầu 9 90; 91; 92 90; 96 94; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 02/06/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Giải tám
18
97
Giải bảy
105
259
Giải sáu
0384
4670
4161
2567
0526
8482
Giải năm
7706
5875
Giải tư
84496
41990
80327
94292
19898
05724
05328
67771
55625
66268
55221
12257
98872
73335
Giải ba
25414
04674
47380
48060
Giải nhì
83367
43411
Giải nhất
06217
33423
Đặc biệt
829525
909476
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Đầu 0 05; 06
Đầu 1 14; 17; 18 11
Đầu 2 24; 25; 27; 28 21; 23; 25; 26
Đầu 3 35
Đầu 4
Đầu 5 57; 59
Đầu 6 61; 67 60; 67; 68
Đầu 7 70; 74 71; 72; 75; 76
Đầu 8 84 80; 82
Đầu 9 90; 92; 96; 98 97