Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 10/03/2009

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bạc Liêu
Giải tám
18
Giải bảy
918
Giải sáu
4739
8454
7547
Giải năm
1391
Giải tư
95713
89733
89179
34001
80877
82379
85309
Giải ba
18927
39123
Giải nhì
84237
Giải nhất
94745
Đặc biệt
24034
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bạc Liêu
Đầu 0 01; 09
Đầu 1 13; 18(2)
Đầu 2 23; 27
Đầu 3 33; 34; 37; 39
Đầu 4 45; 47
Đầu 5 54
Đầu 6
Đầu 7 77; 79(2)
Đầu 8
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 03/03/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
18
58
05
Giải bảy
635
138
378
Giải sáu
7860
1219
1152
4042
7657
9022
1688
4274
7220
Giải năm
6622
3970
2936
Giải tư
74768
19637
55532
47784
06563
59265
36703
80196
76047
64863
63827
24355
99967
75292
87451
85532
20675
74224
96322
27212
68705
Giải ba
26687
38494
67023
82764
97112
24658
Giải nhì
07393
82266
12549
Giải nhất
33877
92988
11950
Đặc biệt
96536
26343
59991
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 03 05(2)
Đầu 1 18; 19 12(2)
Đầu 2 22 22; 23; 27 20; 22; 24
Đầu 3 32; 35; 36; 37 38 32; 36
Đầu 4 42; 43; 47 49
Đầu 5 52 55; 57; 58 50; 51; 58
Đầu 6 60; 63; 65; 68 63; 64; 66; 67
Đầu 7 77 70 74; 75; 78
Đầu 8 84; 87 88 88
Đầu 9 93; 94 92; 96 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 24/02/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
68
25
65
Giải bảy
766
995
406
Giải sáu
7691
2220
8977
6834
8871
1586
3343
9559
5751
Giải năm
8625
3017
0891
Giải tư
47317
34846
61312
75274
22036
73569
20756
93486
14721
36657
94731
35990
12666
73278
43322
52069
23686
52442
82827
68334
10474
Giải ba
73397
29979
47151
12993
15060
68612
Giải nhì
68610
56901
31455
Giải nhất
79160
79263
93124
Đặc biệt
06223
82888
12463
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 01 06
Đầu 1 10; 12; 17 17 12
Đầu 2 20; 23; 25 21; 25 22; 24; 27
Đầu 3 36 31; 34 34
Đầu 4 46 42; 43
Đầu 5 56 51; 57 51; 55; 59
Đầu 6 60; 66; 68; 69 63; 66 60; 63; 65; 69
Đầu 7 74; 77; 79 71; 78 74
Đầu 8 86(2); 88 86
Đầu 9 91; 97 90; 93; 95 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 17/02/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
76
30
01
Giải bảy
565
675
908
Giải sáu
9675
2450
1894
2284
1828
7880
7085
2968
3928
Giải năm
3202
1695
2139
Giải tư
09816
51062
87992
05512
48858
47238
54899
15487
46553
82158
96945
88302
33294
05189
14861
32570
86101
33509
91376
55952
26739
Giải ba
44965
61409
02352
36985
63884
52366
Giải nhì
01244
43217
67699
Giải nhất
63659
20630
22617
Đặc biệt
00899
45980
21122
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 02; 09 02 01(2); 08; 09
Đầu 1 12; 16 17 17
Đầu 2 28 22; 28
Đầu 3 38 30(2) 39(2)
Đầu 4 44 45
Đầu 5 50; 58; 59 52; 53; 58 52
Đầu 6 62; 65(2) 61; 66; 68
Đầu 7 75; 76 75 70; 76
Đầu 8 80(2); 84; 85; 87; 89 84; 85
Đầu 9 92; 94; 99(2) 94; 95 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 10/02/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

- Nhận KQXS Bạc Liêu : Soạn KQBL Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Giải tám
32
95
08
Giải bảy
501
410
477
Giải sáu
2610
6972
1371
0630
0161
1191
0244
2147
8335
Giải năm
9916
3271
0874
Giải tư
49100
93449
23836
67746
58488
37285
08072
68390
96090
65280
47610
48320
84182
42665
25564
02666
82937
41383
27874
64355
82499
Giải ba
03030
33557
20065
02435
55536
35851
Giải nhì
70067
36051
40918
Giải nhất
90212
08390
54555
Đặc biệt
48279
64960
52799
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
Đầu 0 0 ; 00; 01 08
Đầu 1 10; 12; 16 10(2) 18
Đầu 2 20
Đầu 3 32; 36 30; 35 35; 37
Đầu 4 46; 49 44; 47
Đầu 5 57 5 ; 51 51; 55(2)
Đầu 6 67 60; 61; 65 6 ; 64; 66
Đầu 7 71; 72(2); 79 71 74(2); 77
Đầu 8 85; 88 80; 82 83
Đầu 9 90(3); 91; 95 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 3 ngày 03/02/2009

- Nhận KQXS Bến Tre : Soạn KQBTR Gửi 8185

- Nhận KQXS Vũng Tàu : Soạn KQVT Gửi 8185

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Giải tám
97
65
Giải bảy
111
654
Giải sáu
9743
3950
0493
2940
4941
7727
Giải năm
5628
7017
Giải tư
80146
14040
46536
72053
23811
86259
96388
85869
78646
27494
07265
37384
55073
42302
Giải ba
56600
10180
20498
48357
Giải nhì
52100
13570
Giải nhất
49286
67551
Đặc biệt
744331
329977
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu
Đầu 0 00(2) 02
Đầu 1 11(2) 17
Đầu 2 28 27
Đầu 3 31; 36
Đầu 4 40; 43; 46 40; 41; 46
Đầu 5 50; 53; 59 51; 54; 57
Đầu 6 65(2); 69
Đầu 7 70; 73; 77
Đầu 8 80; 86; 88 84
Đầu 9 93; 97 94; 98