Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
98
35
91
Giải bảy
677
956
626
Giải sáu
5281
2214
1246
1361
8783
2720
1610
6711
1445
Giải năm
3728
6279
9657
Giải tư
84178
30853
38979
70136
57561
87272
84121
66601
18204
21361
78303
20211
09746
98056
62576
82594
94011
91507
50211
54581
95329
Giải ba
26032
20264
27389
93977
31054
51994
Giải nhì
61933
17124
42779
Giải nhất
81152
78771
51333
Đặc biệt
854894
385950
838782
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03; 04 07
Đầu 1 14 11 10; 11(3)
Đầu 2 21; 28 20; 24 26; 29
Đầu 3 32; 33; 36 35 33
Đầu 4 46 46 45
Đầu 5 52; 53 50; 56(2) 54; 57
Đầu 6 61; 64 61(2)
Đầu 7 72; 77; 78; 79 71; 77; 79 76; 79
Đầu 8 81 83; 89 81; 82
Đầu 9 94; 98 91; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
37
28
52
Giải bảy
166
795
169
Giải sáu
7895
7049
0817
4583
7025
7074
2149
1717
8073
Giải năm
6726
9798
1981
Giải tư
06099
71518
14653
53889
16462
49979
01116
62741
69028
55553
04959
34344
84651
50799
68667
34246
34319
17369
90561
95879
26756
Giải ba
14010
68072
21967
89154
92225
95137
Giải nhì
95480
65344
77664
Giải nhất
28355
38376
61345
Đặc biệt
145480
837849
556454
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0
Đầu 1 10; 16; 17; 18 17; 19
Đầu 2 26 25; 28(2) 25
Đầu 3 37 37
Đầu 4 49 41; 44(2); 49 45; 46; 49
Đầu 5 53; 55 51; 53; 54; 59 52; 54; 56
Đầu 6 62; 66 67 61; 64; 67; 69(2)
Đầu 7 72; 79 74; 76 73; 79
Đầu 8 80(2); 89 83 81
Đầu 9 95; 99 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 10/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
47
40
60
Giải bảy
255
960
281
Giải sáu
2439
0293
4677
0945
6235
8717
8760
0215
6988
Giải năm
8031
0663
3557
Giải tư
78127
95524
45434
13427
85930
29200
81327
28170
05293
64149
27851
09799
19825
40224
71577
67878
10319
01453
35403
25459
36854
Giải ba
52921
11732
11824
27798
12026
24753
Giải nhì
43651
86564
00144
Giải nhất
24566
52253
35681
Đặc biệt
073688
146267
183698
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 03
Đầu 1 17 15; 19
Đầu 2 21; 24; 27(3) 24(2); 25 26
Đầu 3 30; 31; 32; 34; 39 35
Đầu 4 47 40; 45; 49 44
Đầu 5 51; 55 51; 53 53(2); 54; 57; 59
Đầu 6 66 60; 63; 64; 67 60(2)
Đầu 7 77 70 77; 78
Đầu 8 88 81(2); 88
Đầu 9 93 93; 98; 99 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
16
88
60
Giải bảy
629
965
257
Giải sáu
3537
7102
8427
4270
3188
1016
3806
7666
3569
Giải năm
8969
2025
2907
Giải tư
66323
86924
46428
29640
55720
48301
80858
55716
65298
47243
92548
68076
82072
30211
51905
74066
89050
55290
00570
99260
98144
Giải ba
31884
50635
38302
69810
59316
61061
Giải nhì
07515
84532
89326
Giải nhất
07350
97593
24933
Đặc biệt
048332
371882
186895
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 02 02 05; 06; 07
Đầu 1 15; 16 10; 11; 16(2) 16
Đầu 2 20; 23; 24; 27; 28; 29 25 26
Đầu 3 32; 35; 37 32 33
Đầu 4 40 43; 48 44
Đầu 5 50; 58 50; 57
Đầu 6 69 65 60(2); 61; 66(2); 69
Đầu 7 70; 72; 76 70
Đầu 8 84 82; 88(2)
Đầu 9 93; 98 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
00
80
74
Giải bảy
096
582
573
Giải sáu
5083
9611
5407
7571
5496
7115
9164
0087
8714
Giải năm
3715
2327
3006
Giải tư
24424
11947
86868
99207
80850
44797
26767
38017
46211
96971
45372
88673
65032
47082
38761
82356
68105
07716
18788
50583
87362
Giải ba
36882
38274
71554
48415
05217
10385
Giải nhì
45257
75011
07057
Giải nhất
49244
98582
03716
Đặc biệt
832077
953391
790455
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 07(2) 05; 06
Đầu 1 11; 15 11(2); 15(2); 17 14; 16(2); 17
Đầu 2 24 27
Đầu 3 32
Đầu 4 44; 47
Đầu 5 50; 57 54 55; 56; 57
Đầu 6 67; 68 61; 62; 64
Đầu 7 74; 77 71(2); 72; 73 73; 74
Đầu 8 82; 83 80; 82(3) 83; 85; 87; 88
Đầu 9 96; 97 91; 96