Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 22/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
41
69
48
Giải bảy
347
447
134
Giải sáu
1822
2884
7776
1416
8240
3395
3327
9816
8394
Giải năm
7599
5725
5251
Giải tư
31445
24101
15693
33140
60435
28833
83338
08779
72221
37679
78894
79767
88683
62947
47969
31198
49540
34349
62495
04277
10367
Giải ba
45198
87490
15950
85445
06890
63972
Giải nhì
58575
35075
79695
Giải nhất
32829
96053
09631
Đặc biệt
226390
559891
619915
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01
Đầu 1 16 15; 16
Đầu 2 22; 29 21; 25 27
Đầu 3 33; 35; 38 31; 34
Đầu 4 40; 41; 45; 47 40; 45; 47(2) 40; 48; 49
Đầu 5 50; 53 51
Đầu 6 67; 69 67; 69
Đầu 7 75; 76 75; 79(2) 72; 77
Đầu 8 84 83
Đầu 9 90(2); 93; 98; 99 91; 94; 95 90; 94; 95(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
59
54
16
Giải bảy
324
399
520
Giải sáu
1488
2429
4035
0558
8003
1611
1863
6463
3262
Giải năm
1176
3947
9781
Giải tư
43213
79465
57604
53614
17426
39865
30875
61435
67319
58965
92352
33913
71005
76243
45319
30417
98795
48148
49922
87422
83818
Giải ba
05383
10678
90625
32635
30581
68593
Giải nhì
20081
23679
71500
Giải nhất
64921
77134
33746
Đặc biệt
841736
728064
447084
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 03; 05 00
Đầu 1 13; 14 11; 13; 19 16; 17; 18; 19
Đầu 2 21; 24; 26; 29 25 20; 22(2)
Đầu 3 35; 36 34; 35(2)
Đầu 4 43; 47 46; 48
Đầu 5 59 52; 54; 58
Đầu 6 65(2) 64; 65 62; 63(2)
Đầu 7 75; 76; 78 79
Đầu 8 81; 83; 88 81(2); 84
Đầu 9 99 93; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 08/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
19
51
01
Giải bảy
415
180
663
Giải sáu
0246
6609
6184
6688
2555
3920
9294
8738
0291
Giải năm
2769
5238
6836
Giải tư
82883
84439
92824
83944
59696
36032
00325
14066
10630
84750
85207
06691
74580
00969
28851
72773
73475
15284
57991
82362
33675
Giải ba
44776
45289
20602
68454
56751
41765
Giải nhì
82988
28053
57012
Giải nhất
51639
74918
22795
Đặc biệt
828894
524196
968319
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 02; 07 01
Đầu 1 15; 19 18 12; 19
Đầu 2 24; 25 20
Đầu 3 32; 39(2) 30; 38 36; 38
Đầu 4 44; 46
Đầu 5 50; 51; 53; 54; 55 51(2)
Đầu 6 69 66; 69 62; 63; 65
Đầu 7 76 73; 75(2)
Đầu 8 83; 84; 88; 89 80(2); 88 84
Đầu 9 94; 96 91; 96 91(2); 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
81
47
95
Giải bảy
523
888
821
Giải sáu
7228
9743
3823
2165
0259
4236
4478
1669
0596
Giải năm
6114
1380
0110
Giải tư
56116
95537
54565
87194
44417
06074
60697
21816
19325
34057
36180
17675
35621
31806
17712
64681
23446
07339
32924
72818
72165
Giải ba
56700
76006
89206
56141
37865
98806
Giải nhì
35773
42546
85170
Giải nhất
42805
88919
69456
Đặc biệt
880368
345066
556732
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 05; 06 06(2) 06
Đầu 1 14; 16; 17 16; 19 10; 12; 18
Đầu 2 23(2); 28 21; 25 21; 24
Đầu 3 37 36 32; 39
Đầu 4 43 41; 46; 47 46
Đầu 5 57; 59 56
Đầu 6 65; 68 65; 66 65(2); 69
Đầu 7 73; 74 75 70; 78
Đầu 8 81 80(2); 88 81
Đầu 9 94; 97 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
98
35
91
Giải bảy
677
956
626
Giải sáu
5281
2214
1246
1361
8783
2720
1610
6711
1445
Giải năm
3728
6279
9657
Giải tư
84178
30853
38979
70136
57561
87272
84121
66601
18204
21361
78303
20211
09746
98056
62576
82594
94011
91507
50211
54581
95329
Giải ba
26032
20264
27389
93977
31054
51994
Giải nhì
61933
17124
42779
Giải nhất
81152
78771
51333
Đặc biệt
854894
385950
838782
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03; 04 07
Đầu 1 14 11 10; 11(3)
Đầu 2 21; 28 20; 24 26; 29
Đầu 3 32; 33; 36 35 33
Đầu 4 46 46 45
Đầu 5 52; 53 50; 56(2) 54; 57
Đầu 6 61; 64 61(2)
Đầu 7 72; 77; 78; 79 71; 77; 79 76; 79
Đầu 8 81 83; 89 81; 82
Đầu 9 94; 98 91; 94(2)