Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
05
95
Giải bảy
924
673
212
Giải sáu
6089
2271
8790
1703
8454
8866
0375
0746
9645
Giải năm
8600
7053
3009
Giải tư
68752
97409
27997
76436
86320
68620
97242
94114
84476
43373
80974
01660
40236
09461
25910
36897
90787
66785
48847
62171
44583
Giải ba
44201
67184
58212
17533
97453
77887
Giải nhì
47518
59018
53698
Giải nhất
75753
84383
91657
Đặc biệt
961344
458182
287098
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 01; 05; 09 03; 05 09
Đầu 1 18 12; 14; 18 10; 12
Đầu 2 20(2); 24
Đầu 3 36 33; 36
Đầu 4 42; 44 45; 46; 47
Đầu 5 52; 53 53; 54 53; 57
Đầu 6 60; 61; 66
Đầu 7 71 73(2); 74; 76 71; 75
Đầu 8 84; 89 82; 83 83; 85; 87(2)
Đầu 9 90; 97 95; 97; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
88
18
17
Giải bảy
245
214
776
Giải sáu
4510
9074
1729
2869
2508
5726
2583
8363
3858
Giải năm
3964
5358
6961
Giải tư
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
53670
86868
38949
44871
83260
48299
17756
00533
16506
40699
86221
15876
35136
93656
Giải ba
13809
31055
15323
15332
25178
79064
Giải nhì
00506
19256
69057
Giải nhất
52308
31510
53177
Đặc biệt
603700
949039
847912
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00(2); 03; 06; 08; 09 08 06
Đầu 1 10; 13 10; 14; 18 12; 17
Đầu 2 29 23; 26 21
Đầu 3 32; 39 33; 36
Đầu 4 45; 48 49
Đầu 5 55 56(2); 58 56; 57; 58
Đầu 6 64; 67 60; 68; 69 61; 63; 64
Đầu 7 74; 77; 79 70; 71 76(2); 77; 78
Đầu 8 88 83
Đầu 9 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
83
35
25
Giải bảy
776
074
062
Giải sáu
7138
8079
5482
1050
8097
3551
9306
3197
3402
Giải năm
5093
4695
8111
Giải tư
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
46233
95118
19084
63797
27048
41177
13368
19637
08011
60357
15884
63247
11993
15007
Giải ba
14226
08547
72598
02482
22383
36524
Giải nhì
18645
21307
99290
Giải nhất
16111
10494
43088
Đặc biệt
245495
950322
086073
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 02; 06; 07
Đầu 1 11 18 11(2)
Đầu 2 23; 26 22 24; 25
Đầu 3 38 33; 35 37
Đầu 4 45; 47(2) 48 47
Đầu 5 54 50; 51 57
Đầu 6 68 62
Đầu 7 72; 76; 77; 79 74; 77 73
Đầu 8 82; 83; 86 82; 84 83; 84; 88
Đầu 9 93; 95; 96 94; 95; 97(2); 98 90; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
99
80
66
Giải bảy
677
559
491
Giải sáu
7635
9133
0512
9713
1308
8940
4445
2367
2473
Giải năm
2481
3840
1327
Giải tư
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
05786
66541
15688
62214
99443
36993
44861
64935
89438
19945
94280
33516
14691
60784
Giải ba
29489
69938
58687
52908
89937
30524
Giải nhì
13401
73050
34991
Giải nhất
97083
71393
18022
Đặc biệt
030808
967151
507448
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 07; 08 08(2)
Đầu 1 10; 12 13; 14 16
Đầu 2 22 22; 24; 27
Đầu 3 33; 35; 38 35; 37; 38
Đầu 4 40(2); 41; 43 45(2); 48
Đầu 5 54 50; 51; 59
Đầu 6 61 66; 67
Đầu 7 77; 78 73
Đầu 8 81(2); 83; 89 80; 86; 87; 88 80; 84
Đầu 9 94; 99 93(2) 91(3)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
30
22
61
Giải bảy
963
798
953
Giải sáu
3924
2677
2433
9243
5317
0469
0257
8987
7181
Giải năm
7985
6934
7764
Giải tư
90589
06977
03982
98477
12517
87109
35539
02270
98298
48778
37985
00122
95878
22271
76557
25946
49087
17473
59723
38732
05814
Giải ba
06417
70994
08633
61830
00303
40065
Giải nhì
14826
39193
52317
Giải nhất
26954
55661
84674
Đặc biệt
801127
342758
087684
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 03
Đầu 1 17(2) 17 14; 17
Đầu 2 24; 26; 27 22(2) 23
Đầu 3 30; 33; 39 30; 33; 34 32
Đầu 4 43 46
Đầu 5 54 58 53; 57(2)
Đầu 6 63 61; 69 61; 64; 65
Đầu 7 77(3) 70; 71; 78(2) 73; 74
Đầu 8 82; 85; 89 85 81; 84; 87(2)
Đầu 9 94 93; 98(2)