Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 12/06/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
19
25
75
Giải bảy
756
163
103
Giải sáu
1744
2716
6112
1194
2377
4004
7368
1761
6441
Giải năm
5174
2365
4707
Giải tư
97220
98478
71282
12891
64572
72589
07524
33413
77957
91770
80152
86835
18955
98916
11899
76843
89647
60034
68935
44952
58637
Giải ba
62862
91581
71021
95646
65296
24428
Giải nhì
15966
36146
29568
Giải nhất
74694
34577
95514
Đặc biệt
309272
991821
741842
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 03; 07
Đầu 1 12; 16; 19 13; 16 14
Đầu 2 20; 24 21(2); 25 28
Đầu 3 35 34; 35; 37
Đầu 4 44 46(2) 41; 42; 43; 47
Đầu 5 56 52; 55; 57 52
Đầu 6 62; 66 63; 65 61; 68(2)
Đầu 7 72(2); 74; 78 70; 77(2) 75
Đầu 8 81; 82; 89
Đầu 9 91; 94 94 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/06/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
85
03
06
Giải bảy
807
940
297
Giải sáu
8480
7383
7953
8014
8744
3006
7326
3200
7801
Giải năm
4253
1338
4542
Giải tư
87253
96603
23284
27785
32838
84833
55474
42215
27648
48503
88266
34777
99199
14090
07770
05460
47200
76374
10862
11102
25893
Giải ba
84239
48701
10173
87570
62370
09490
Giải nhì
55397
80832
30539
Giải nhất
70788
85598
91958
Đặc biệt
469401
222245
710350
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01(2); 03; 07 03(2); 06 00(2); 01; 02; 06
Đầu 1 14; 15
Đầu 2 26
Đầu 3 33; 38; 39 32; 38 39
Đầu 4 40; 44; 45; 48 42
Đầu 5 53(3) 50; 58
Đầu 6 66 60; 62
Đầu 7 74 70; 73; 77 70(2); 74
Đầu 8 80; 83; 84; 85(2); 88
Đầu 9 97 90; 98; 99 90; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 29/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
50
87
25
Giải bảy
734
339
864
Giải sáu
6713
9083
6425
9102
2590
5114
8643
4192
1419
Giải năm
1675
8470
6114
Giải tư
46232
92677
30231
43167
54700
81106
72674
32115
48530
70097
00726
94583
11476
90746
32139
78839
53319
56521
99813
44198
04687
Giải ba
40377
52105
72674
69653
92375
48656
Giải nhì
74153
74320
34454
Giải nhất
27511
60974
11048
Đặc biệt
992683
187205
729473
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 05; 06 02; 05
Đầu 1 11; 13 14; 15 13; 14; 19(2)
Đầu 2 25 20; 26 21; 25
Đầu 3 31; 32; 34 30; 39 39(2)
Đầu 4 46 43; 48
Đầu 5 50; 53 53 54; 56
Đầu 6 67 64
Đầu 7 74; 75; 77(2) 70; 74(2); 76 73; 75
Đầu 8 83(2) 83; 87 87
Đầu 9 90; 97 92; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 22/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
41
69
48
Giải bảy
347
447
134
Giải sáu
1822
2884
7776
1416
8240
3395
3327
9816
8394
Giải năm
7599
5725
5251
Giải tư
31445
24101
15693
33140
60435
28833
83338
08779
72221
37679
78894
79767
88683
62947
47969
31198
49540
34349
62495
04277
10367
Giải ba
45198
87490
15950
85445
06890
63972
Giải nhì
58575
35075
79695
Giải nhất
32829
96053
09631
Đặc biệt
226390
559891
619915
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01
Đầu 1 16 15; 16
Đầu 2 22; 29 21; 25 27
Đầu 3 33; 35; 38 31; 34
Đầu 4 40; 41; 45; 47 40; 45; 47(2) 40; 48; 49
Đầu 5 50; 53 51
Đầu 6 67; 69 67; 69
Đầu 7 75; 76 75; 79(2) 72; 77
Đầu 8 84 83
Đầu 9 90(2); 93; 98; 99 91; 94; 95 90; 94; 95(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
59
54
16
Giải bảy
324
399
520
Giải sáu
1488
2429
4035
0558
8003
1611
1863
6463
3262
Giải năm
1176
3947
9781
Giải tư
43213
79465
57604
53614
17426
39865
30875
61435
67319
58965
92352
33913
71005
76243
45319
30417
98795
48148
49922
87422
83818
Giải ba
05383
10678
90625
32635
30581
68593
Giải nhì
20081
23679
71500
Giải nhất
64921
77134
33746
Đặc biệt
841736
728064
447084
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 03; 05 00
Đầu 1 13; 14 11; 13; 19 16; 17; 18; 19
Đầu 2 21; 24; 26; 29 25 20; 22(2)
Đầu 3 35; 36 34; 35(2)
Đầu 4 43; 47 46; 48
Đầu 5 59 52; 54; 58
Đầu 6 65(2) 64; 65 62; 63(2)
Đầu 7 75; 76; 78 79
Đầu 8 81; 83; 88 81(2); 84
Đầu 9 99 93; 95