Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
44
59
04
Giải bảy
253
153
678
Giải sáu
4895
1618
0664
5859
7435
0607
7525
8789
2928
Giải năm
1868
8864
9015
Giải tư
58692
93334
90858
69977
25275
64335
33677
92476
37375
65182
06668
09438
13757
48545
63653
64798
71957
67339
93944
07202
68072
Giải ba
70165
07891
88217
63540
35300
24047
Giải nhì
13071
25344
81043
Giải nhất
64347
92766
17540
Đặc biệt
791734
239614
388565
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 00; 02; 04
Đầu 1 18 14; 17 15
Đầu 2 25; 28
Đầu 3 34(2); 35 35; 38 39
Đầu 4 44; 47 40; 44; 45 40; 43; 44; 47
Đầu 5 53; 58 53; 57; 59(2) 53; 57
Đầu 6 64; 65; 68 64; 66; 68 65
Đầu 7 71; 75; 77(2) 75; 76 72; 78
Đầu 8 82 89
Đầu 9 91; 92; 95 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
71
05
03
Giải bảy
862
876
965
Giải sáu
0706
2809
0002
0701
5625
4535
2997
3796
0012
Giải năm
3081
7924
3627
Giải tư
85119
66413
76310
37679
17108
29810
40631
91929
42584
75842
91011
32419
43512
26201
46279
51137
04552
74080
34743
06189
73273
Giải ba
27415
85478
39295
65571
96636
11103
Giải nhì
71275
55185
15605
Giải nhất
70654
52305
86550
Đặc biệt
484051
394194
502455
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 06; 08; 09 01(2); 05(2) 03(2); 05
Đầu 1 10(2); 13; 15; 19 11; 12; 19 12
Đầu 2 24; 25; 29 27
Đầu 3 31 35 36; 37
Đầu 4 42 43
Đầu 5 51; 54 50; 52; 55
Đầu 6 62 65
Đầu 7 71; 75; 78; 79 71; 76 73; 79
Đầu 8 81 84; 85 80; 89
Đầu 9 94; 95 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
16
87
Giải bảy
348
583
853
Giải sáu
2698
1134
2298
9811
1475
4952
4693
5730
0217
Giải năm
5577
9217
5246
Giải tư
70744
27658
06159
98752
20718
38133
42057
37798
73225
92693
17698
66852
91581
86587
32633
43181
39989
91181
83182
24536
25412
Giải ba
05801
82079
41010
95836
34826
27165
Giải nhì
00132
99716
39064
Giải nhất
81258
34492
22882
Đặc biệt
315411
293654
047171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01
Đầu 1 11; 18 10; 11; 16(2); 17 12; 17
Đầu 2 25 26
Đầu 3 32; 33; 34 36 30; 33; 36
Đầu 4 44; 48 46
Đầu 5 52; 57; 58(2); 59 52(2); 54 53
Đầu 6 64; 65
Đầu 7 77; 79 75 71
Đầu 8 81; 83; 87 81(2); 82(2); 87; 89
Đầu 9 92; 98(2) 92; 93; 98(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
07
13
80
Giải bảy
537
267
950
Giải sáu
4027
5916
3452
0072
8059
4646
6771
8779
7238
Giải năm
4299
2294
1553
Giải tư
13152
44856
98912
82131
56464
20946
51793
41120
56726
79389
64080
15275
59129
33430
41135
64200
31190
21596
18067
25653
11387
Giải ba
65525
34290
22544
41114
99584
82495
Giải nhì
95496
13357
22301
Giải nhất
86702
56593
53055
Đặc biệt
961790
330427
713915
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 07 00; 01
Đầu 1 12; 16 13; 14 15
Đầu 2 25; 27 20; 26; 27; 29
Đầu 3 31; 37 30 35; 38
Đầu 4 46 44; 46
Đầu 5 52(2); 56 57; 59 50; 53(2); 55
Đầu 6 64 67 67
Đầu 7 72; 75 71; 79
Đầu 8 80; 89 80; 84; 87
Đầu 9 90(2); 93; 96; 99 93; 94 90; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
14
19
73
Giải bảy
028
284
567
Giải sáu
4980
1590
3472
5469
5214
1057
5582
6208
3538
Giải năm
5911
4842
5196
Giải tư
88046
78911
51108
29792
27054
34339
13410
11736
37090
96806
57547
65426
44487
39651
46003
84902
17659
77518
91460
96574
43692
Giải ba
21652
41269
99554
97444
20915
80698
Giải nhì
04111
20297
72362
Giải nhất
06550
99517
41149
Đặc biệt
822250
764882
441620
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 08 06 02; 03; 08
Đầu 1 10; 11(3); 14 14; 17; 19 15; 18
Đầu 2 28 26 20
Đầu 3 39 36 38
Đầu 4 46 42; 44; 47 49
Đầu 5 50(2); 52; 54 51; 54; 57 59
Đầu 6 69 69 60; 62; 67
Đầu 7 72 73; 74
Đầu 8 80 82; 84; 87 82
Đầu 9 90; 92 90; 97 92; 96; 98