Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
83
35
25
Giải bảy
776
074
062
Giải sáu
7138
8079
5482
1050
8097
3551
9306
3197
3402
Giải năm
5093
4695
8111
Giải tư
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
46233
95118
19084
63797
27048
41177
13368
19637
08011
60357
15884
63247
11993
15007
Giải ba
14226
08547
72598
02482
22383
36524
Giải nhì
18645
21307
99290
Giải nhất
16111
10494
43088
Đặc biệt
245495
950322
086073
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 02; 06; 07
Đầu 1 11 18 11(2)
Đầu 2 23; 26 22 24; 25
Đầu 3 38 33; 35 37
Đầu 4 45; 47(2) 48 47
Đầu 5 54 50; 51 57
Đầu 6 68 62
Đầu 7 72; 76; 77; 79 74; 77 73
Đầu 8 82; 83; 86 82; 84 83; 84; 88
Đầu 9 93; 95; 96 94; 95; 97(2); 98 90; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
99
80
66
Giải bảy
677
559
491
Giải sáu
7635
9133
0512
9713
1308
8940
4445
2367
2473
Giải năm
2481
3840
1327
Giải tư
97307
16494
20010
01681
79322
34354
17578
05786
66541
15688
62214
99443
36993
44861
64935
89438
19945
94280
33516
14691
60784
Giải ba
29489
69938
58687
52908
89937
30524
Giải nhì
13401
73050
34991
Giải nhất
97083
71393
18022
Đặc biệt
030808
967151
507448
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 07; 08 08(2)
Đầu 1 10; 12 13; 14 16
Đầu 2 22 22; 24; 27
Đầu 3 33; 35; 38 35; 37; 38
Đầu 4 40(2); 41; 43 45(2); 48
Đầu 5 54 50; 51; 59
Đầu 6 61 66; 67
Đầu 7 77; 78 73
Đầu 8 81(2); 83; 89 80; 86; 87; 88 80; 84
Đầu 9 94; 99 93(2) 91(3)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
30
22
61
Giải bảy
963
798
953
Giải sáu
3924
2677
2433
9243
5317
0469
0257
8987
7181
Giải năm
7985
6934
7764
Giải tư
90589
06977
03982
98477
12517
87109
35539
02270
98298
48778
37985
00122
95878
22271
76557
25946
49087
17473
59723
38732
05814
Giải ba
06417
70994
08633
61830
00303
40065
Giải nhì
14826
39193
52317
Giải nhất
26954
55661
84674
Đặc biệt
801127
342758
087684
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 03
Đầu 1 17(2) 17 14; 17
Đầu 2 24; 26; 27 22(2) 23
Đầu 3 30; 33; 39 30; 33; 34 32
Đầu 4 43 46
Đầu 5 54 58 53; 57(2)
Đầu 6 63 61; 69 61; 64; 65
Đầu 7 77(3) 70; 71; 78(2) 73; 74
Đầu 8 82; 85; 89 85 81; 84; 87(2)
Đầu 9 94 93; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
44
59
04
Giải bảy
253
153
678
Giải sáu
4895
1618
0664
5859
7435
0607
7525
8789
2928
Giải năm
1868
8864
9015
Giải tư
58692
93334
90858
69977
25275
64335
33677
92476
37375
65182
06668
09438
13757
48545
63653
64798
71957
67339
93944
07202
68072
Giải ba
70165
07891
88217
63540
35300
24047
Giải nhì
13071
25344
81043
Giải nhất
64347
92766
17540
Đặc biệt
791734
239614
388565
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 00; 02; 04
Đầu 1 18 14; 17 15
Đầu 2 25; 28
Đầu 3 34(2); 35 35; 38 39
Đầu 4 44; 47 40; 44; 45 40; 43; 44; 47
Đầu 5 53; 58 53; 57; 59(2) 53; 57
Đầu 6 64; 65; 68 64; 66; 68 65
Đầu 7 71; 75; 77(2) 75; 76 72; 78
Đầu 8 82 89
Đầu 9 91; 92; 95 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/02/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
71
05
03
Giải bảy
862
876
965
Giải sáu
0706
2809
0002
0701
5625
4535
2997
3796
0012
Giải năm
3081
7924
3627
Giải tư
85119
66413
76310
37679
17108
29810
40631
91929
42584
75842
91011
32419
43512
26201
46279
51137
04552
74080
34743
06189
73273
Giải ba
27415
85478
39295
65571
96636
11103
Giải nhì
71275
55185
15605
Giải nhất
70654
52305
86550
Đặc biệt
484051
394194
502455
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 06; 08; 09 01(2); 05(2) 03(2); 05
Đầu 1 10(2); 13; 15; 19 11; 12; 19 12
Đầu 2 24; 25; 29 27
Đầu 3 31 35 36; 37
Đầu 4 42 43
Đầu 5 51; 54 50; 52; 55
Đầu 6 62 65
Đầu 7 71; 75; 78; 79 71; 76 73; 79
Đầu 8 81 84; 85 80; 89
Đầu 9 94; 95 96; 97