Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 08/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
19
51
01
Giải bảy
415
180
663
Giải sáu
0246
6609
6184
6688
2555
3920
9294
8738
0291
Giải năm
2769
5238
6836
Giải tư
82883
84439
92824
83944
59696
36032
00325
14066
10630
84750
85207
06691
74580
00969
28851
72773
73475
15284
57991
82362
33675
Giải ba
44776
45289
20602
68454
56751
41765
Giải nhì
82988
28053
57012
Giải nhất
51639
74918
22795
Đặc biệt
828894
524196
968319
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 09 02; 07 01
Đầu 1 15; 19 18 12; 19
Đầu 2 24; 25 20
Đầu 3 32; 39(2) 30; 38 36; 38
Đầu 4 44; 46
Đầu 5 50; 51; 53; 54; 55 51(2)
Đầu 6 69 66; 69 62; 63; 65
Đầu 7 76 73; 75(2)
Đầu 8 83; 84; 88; 89 80(2); 88 84
Đầu 9 94; 96 91; 96 91(2); 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/05/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
81
47
95
Giải bảy
523
888
821
Giải sáu
7228
9743
3823
2165
0259
4236
4478
1669
0596
Giải năm
6114
1380
0110
Giải tư
56116
95537
54565
87194
44417
06074
60697
21816
19325
34057
36180
17675
35621
31806
17712
64681
23446
07339
32924
72818
72165
Giải ba
56700
76006
89206
56141
37865
98806
Giải nhì
35773
42546
85170
Giải nhất
42805
88919
69456
Đặc biệt
880368
345066
556732
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 05; 06 06(2) 06
Đầu 1 14; 16; 17 16; 19 10; 12; 18
Đầu 2 23(2); 28 21; 25 21; 24
Đầu 3 37 36 32; 39
Đầu 4 43 41; 46; 47 46
Đầu 5 57; 59 56
Đầu 6 65; 68 65; 66 65(2); 69
Đầu 7 73; 74 75 70; 78
Đầu 8 81 80(2); 88 81
Đầu 9 94; 97 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
98
35
91
Giải bảy
677
956
626
Giải sáu
5281
2214
1246
1361
8783
2720
1610
6711
1445
Giải năm
3728
6279
9657
Giải tư
84178
30853
38979
70136
57561
87272
84121
66601
18204
21361
78303
20211
09746
98056
62576
82594
94011
91507
50211
54581
95329
Giải ba
26032
20264
27389
93977
31054
51994
Giải nhì
61933
17124
42779
Giải nhất
81152
78771
51333
Đặc biệt
854894
385950
838782
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03; 04 07
Đầu 1 14 11 10; 11(3)
Đầu 2 21; 28 20; 24 26; 29
Đầu 3 32; 33; 36 35 33
Đầu 4 46 46 45
Đầu 5 52; 53 50; 56(2) 54; 57
Đầu 6 61; 64 61(2)
Đầu 7 72; 77; 78; 79 71; 77; 79 76; 79
Đầu 8 81 83; 89 81; 82
Đầu 9 94; 98 91; 94(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
37
28
52
Giải bảy
166
795
169
Giải sáu
7895
7049
0817
4583
7025
7074
2149
1717
8073
Giải năm
6726
9798
1981
Giải tư
06099
71518
14653
53889
16462
49979
01116
62741
69028
55553
04959
34344
84651
50799
68667
34246
34319
17369
90561
95879
26756
Giải ba
14010
68072
21967
89154
92225
95137
Giải nhì
95480
65344
77664
Giải nhất
28355
38376
61345
Đặc biệt
145480
837849
556454
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0
Đầu 1 10; 16; 17; 18 17; 19
Đầu 2 26 25; 28(2) 25
Đầu 3 37 37
Đầu 4 49 41; 44(2); 49 45; 46; 49
Đầu 5 53; 55 51; 53; 54; 59 52; 54; 56
Đầu 6 62; 66 67 61; 64; 67; 69(2)
Đầu 7 72; 79 74; 76 73; 79
Đầu 8 80(2); 89 83 81
Đầu 9 95; 99 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 10/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
47
40
60
Giải bảy
255
960
281
Giải sáu
2439
0293
4677
0945
6235
8717
8760
0215
6988
Giải năm
8031
0663
3557
Giải tư
78127
95524
45434
13427
85930
29200
81327
28170
05293
64149
27851
09799
19825
40224
71577
67878
10319
01453
35403
25459
36854
Giải ba
52921
11732
11824
27798
12026
24753
Giải nhì
43651
86564
00144
Giải nhất
24566
52253
35681
Đặc biệt
073688
146267
183698
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 03
Đầu 1 17 15; 19
Đầu 2 21; 24; 27(3) 24(2); 25 26
Đầu 3 30; 31; 32; 34; 39 35
Đầu 4 47 40; 45; 49 44
Đầu 5 51; 55 51; 53 53(2); 54; 57; 59
Đầu 6 66 60; 63; 64; 67 60(2)
Đầu 7 77 70 77; 78
Đầu 8 88 81(2); 88
Đầu 9 93 93; 98; 99 98