Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 31/10/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
80
11
57
Giải bảy
433
094
398
Giải sáu
2980
1701
7870
1018
4472
5709
9839
9743
7079
Giải năm
8772
0345
1321
Giải tư
68002
91033
69512
73871
00861
95478
70772
66053
43811
08336
18477
36503
25501
63119
69744
26424
82495
91341
77929
25760
91631
Giải ba
12312
24754
18520
62508
29621
98499
Giải nhì
77907
18497
25895
Giải nhất
44522
87028
86638
Đặc biệt
953649
284406
546477
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 02; 07 01; 03; 06; 08; 09
Đầu 1 12(2) 11(2); 18; 19
Đầu 2 22 20; 28 21(2); 24; 29
Đầu 3 33(2) 36 31; 38; 39
Đầu 4 49 45 41; 43; 44
Đầu 5 54 53 57
Đầu 6 61 60
Đầu 7 70; 71; 72(2); 78 72; 77 77; 79
Đầu 8 80(2)
Đầu 9 94; 97 95(2); 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 24/10/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
00
60
65
Giải bảy
472
847
845
Giải sáu
6027
1826
0573
1093
0656
3632
5534
8244
0050
Giải năm
8279
6275
4377
Giải tư
39252
95959
05474
90003
04423
63617
50129
46923
18478
06899
60016
23118
06607
23106
67164
09521
27452
46253
43510
15581
43179
Giải ba
66659
80548
66993
31062
30616
35617
Giải nhì
12069
41106
66348
Giải nhất
26567
46489
73523
Đặc biệt
634135
081056
195690
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 03 06(2); 07
Đầu 1 17 16; 18 10; 16; 17
Đầu 2 23; 26; 27; 29 23 21; 23
Đầu 3 35 32 34
Đầu 4 48 47 44; 45; 48
Đầu 5 52; 59(2) 56(2) 50; 52; 53
Đầu 6 67; 69 60; 62 64; 65
Đầu 7 72; 73; 74; 79 75; 78 77; 79
Đầu 8 89 81
Đầu 9 93(2); 99 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 17/10/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
28
99
62
Giải bảy
496
154
146
Giải sáu
3635
3668
5570
8977
5147
2790
2906
8704
7967
Giải năm
5293
7508
2400
Giải tư
24383
58655
00243
60565
28237
79499
38076
89563
36848
42727
18322
75578
20119
51894
09515
93322
62331
89803
27736
12076
30476
Giải ba
47520
60275
35207
36682
08306
06766
Giải nhì
75293
42255
75833
Giải nhất
44361
56235
40682
Đặc biệt
599324
677211
659275
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07; 08 00; 03; 04; 06(2)
Đầu 1 11; 19 15
Đầu 2 20; 24; 28 22; 27 22
Đầu 3 35; 37 35 31; 33; 36
Đầu 4 43 47; 48 46
Đầu 5 55 54; 55
Đầu 6 61; 65; 68 63 62; 66; 67
Đầu 7 70; 75; 76 77; 78 75; 76(2)
Đầu 8 83 82 82
Đầu 9 93(2); 96; 99 90; 94; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 10/10/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
63
11
84
Giải bảy
852
012
621
Giải sáu
8986
6812
2515
1954
4008
9716
3170
2677
7042
Giải năm
6305
2005
4646
Giải tư
39632
15793
90284
96937
97274
94383
12654
84424
83069
83280
05143
16566
62911
51139
18672
59300
09201
07643
97951
55382
85044
Giải ba
44037
31881
29133
80297
56513
03377
Giải nhì
92960
95652
63906
Giải nhất
07868
81685
60521
Đặc biệt
643781
339765
314946
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 05; 08 00; 01; 06
Đầu 1 12; 15 11(2); 12; 16 13
Đầu 2 24 21(2)
Đầu 3 32; 37(2) 33; 39
Đầu 4 43 42; 43; 44; 46(2)
Đầu 5 52; 54 52; 54 51
Đầu 6 60; 63; 68 65; 66; 69
Đầu 7 74 70; 72; 77(2)
Đầu 8 81(2); 83; 84; 86 80; 85 82; 84
Đầu 9 93 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/10/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
11
39
54
Giải bảy
219
952
925
Giải sáu
6421
0432
4715
1621
2487
2303
8859
1548
4343
Giải năm
6562
8237
9612
Giải tư
30596
63722
43487
74248
30546
87763
39257
18058
61618
16284
38372
47043
86110
16113
42277
70778
65798
18407
90752
40929
87799
Giải ba
96950
05600
92043
23029
60174
36627
Giải nhì
94927
78365
07664
Giải nhất
38247
08092
45922
Đặc biệt
945019
065213
158652
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00 03 07
Đầu 1 11; 15; 19(2) 10; 13(2); 18 12
Đầu 2 21; 22; 27 21; 29 22; 25; 27; 29
Đầu 3 32 37; 39
Đầu 4 46; 47; 48 43(2) 43; 48
Đầu 5 50; 57 52; 58 52(2); 54; 59
Đầu 6 62; 63 65 64
Đầu 7 72 74; 77; 78
Đầu 8 87 84; 87
Đầu 9 96 92 98; 99