Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 03/04/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
16
88
60
Giải bảy
629
965
257
Giải sáu
3537
7102
8427
4270
3188
1016
3806
7666
3569
Giải năm
8969
2025
2907
Giải tư
66323
86924
46428
29640
55720
48301
80858
55716
65298
47243
92548
68076
82072
30211
51905
74066
89050
55290
00570
99260
98144
Giải ba
31884
50635
38302
69810
59316
61061
Giải nhì
07515
84532
89326
Giải nhất
07350
97593
24933
Đặc biệt
048332
371882
186895
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 02 02 05; 06; 07
Đầu 1 15; 16 10; 11; 16(2) 16
Đầu 2 20; 23; 24; 27; 28; 29 25 26
Đầu 3 32; 35; 37 32 33
Đầu 4 40 43; 48 44
Đầu 5 50; 58 50; 57
Đầu 6 69 65 60(2); 61; 66(2); 69
Đầu 7 70; 72; 76 70
Đầu 8 84 82; 88(2)
Đầu 9 93; 98 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
00
80
74
Giải bảy
096
582
573
Giải sáu
5083
9611
5407
7571
5496
7115
9164
0087
8714
Giải năm
3715
2327
3006
Giải tư
24424
11947
86868
99207
80850
44797
26767
38017
46211
96971
45372
88673
65032
47082
38761
82356
68105
07716
18788
50583
87362
Giải ba
36882
38274
71554
48415
05217
10385
Giải nhì
45257
75011
07057
Giải nhất
49244
98582
03716
Đặc biệt
832077
953391
790455
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 07(2) 05; 06
Đầu 1 11; 15 11(2); 15(2); 17 14; 16(2); 17
Đầu 2 24 27
Đầu 3 32
Đầu 4 44; 47
Đầu 5 50; 57 54 55; 56; 57
Đầu 6 67; 68 61; 62; 64
Đầu 7 74; 77 71(2); 72; 73 73; 74
Đầu 8 82; 83 80; 82(3) 83; 85; 87; 88
Đầu 9 96; 97 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
05
95
Giải bảy
924
673
212
Giải sáu
6089
2271
8790
1703
8454
8866
0375
0746
9645
Giải năm
8600
7053
3009
Giải tư
68752
97409
27997
76436
86320
68620
97242
94114
84476
43373
80974
01660
40236
09461
25910
36897
90787
66785
48847
62171
44583
Giải ba
44201
67184
58212
17533
97453
77887
Giải nhì
47518
59018
53698
Giải nhất
75753
84383
91657
Đặc biệt
961344
458182
287098
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 01; 05; 09 03; 05 09
Đầu 1 18 12; 14; 18 10; 12
Đầu 2 20(2); 24
Đầu 3 36 33; 36
Đầu 4 42; 44 45; 46; 47
Đầu 5 52; 53 53; 54 53; 57
Đầu 6 60; 61; 66
Đầu 7 71 73(2); 74; 76 71; 75
Đầu 8 84; 89 82; 83 83; 85; 87(2)
Đầu 9 90; 97 95; 97; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
88
18
17
Giải bảy
245
214
776
Giải sáu
4510
9074
1729
2869
2508
5726
2583
8363
3858
Giải năm
3964
5358
6961
Giải tư
38967
82748
99200
29877
38913
50803
42579
53670
86868
38949
44871
83260
48299
17756
00533
16506
40699
86221
15876
35136
93656
Giải ba
13809
31055
15323
15332
25178
79064
Giải nhì
00506
19256
69057
Giải nhất
52308
31510
53177
Đặc biệt
603700
949039
847912
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00(2); 03; 06; 08; 09 08 06
Đầu 1 10; 13 10; 14; 18 12; 17
Đầu 2 29 23; 26 21
Đầu 3 32; 39 33; 36
Đầu 4 45; 48 49
Đầu 5 55 56(2); 58 56; 57; 58
Đầu 6 64; 67 60; 68; 69 61; 63; 64
Đầu 7 74; 77; 79 70; 71 76(2); 77; 78
Đầu 8 88 83
Đầu 9 99 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/03/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
83
35
25
Giải bảy
776
074
062
Giải sáu
7138
8079
5482
1050
8097
3551
9306
3197
3402
Giải năm
5093
4695
8111
Giải tư
07354
16423
66186
16596
77577
83772
63947
46233
95118
19084
63797
27048
41177
13368
19637
08011
60357
15884
63247
11993
15007
Giải ba
14226
08547
72598
02482
22383
36524
Giải nhì
18645
21307
99290
Giải nhất
16111
10494
43088
Đặc biệt
245495
950322
086073
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07 02; 06; 07
Đầu 1 11 18 11(2)
Đầu 2 23; 26 22 24; 25
Đầu 3 38 33; 35 37
Đầu 4 45; 47(2) 48 47
Đầu 5 54 50; 51 57
Đầu 6 68 62
Đầu 7 72; 76; 77; 79 74; 77 73
Đầu 8 82; 83; 86 82; 84 83; 84; 88
Đầu 9 93; 95; 96 94; 95; 97(2); 98 90; 93; 97