Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 05/12/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
12
43
38
Giải bảy
917
743
491
Giải sáu
7154
4208
6576
2172
1130
7446
6428
5588
4330
Giải năm
8448
9354
6533
Giải tư
89554
73688
60672
11219
45112
33275
43931
73776
22044
76801
80008
16312
71577
97464
63516
76203
87970
13503
56651
07167
29203
Giải ba
89225
70608
09170
75455
62556
61078
Giải nhì
07758
95175
12723
Giải nhất
71700
46451
00646
Đặc biệt
177075
309784
301940
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 08(2) 01; 08 03(3)
Đầu 1 12(2); 17; 19 12 16
Đầu 2 25 23; 28
Đầu 3 31 30 30; 33; 38
Đầu 4 48 43(2); 44; 46 40; 46
Đầu 5 54(2); 58 51; 54; 55 51; 56
Đầu 6 64 67
Đầu 7 72; 75(2); 76 70; 72; 75; 76; 77 70; 78
Đầu 8 88 84 88
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 28/11/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
02
49
76
Giải bảy
583
684
523
Giải sáu
0361
8324
7403
1574
0654
6415
9393
5213
0771
Giải năm
2566
2040
1326
Giải tư
75214
77578
76297
17886
86515
98132
00244
36434
93153
36830
69402
04163
07476
59621
07205
08640
85033
01571
01482
88486
89182
Giải ba
39826
83942
25810
97164
08782
35732
Giải nhì
51152
97964
02499
Giải nhất
33993
07010
33272
Đặc biệt
893061
122302
947614
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 03 02(2) 05
Đầu 1 14; 15 10(2); 15 13; 14
Đầu 2 24; 26 21 23; 26
Đầu 3 32 30; 34 32; 33
Đầu 4 42; 44 40; 49 40
Đầu 5 52 53; 54
Đầu 6 61(2); 66 63; 64(2)
Đầu 7 78 74; 76 71(2); 72; 76
Đầu 8 83; 86 84 82(3); 86
Đầu 9 93; 97 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 21/11/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
36
21
87
Giải bảy
328
342
203
Giải sáu
5025
1150
6058
8709
5187
5653
1337
2310
7655
Giải năm
3120
8697
8422
Giải tư
67502
79125
94024
65429
95282
99162
49305
81887
90897
42751
02262
22819
67727
99745
40711
37633
83413
07309
64343
85899
31274
Giải ba
23860
86223
11372
35953
63721
47338
Giải nhì
87262
35330
71383
Giải nhất
13987
05565
83634
Đặc biệt
721216
951064
914824
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 05 09 03; 09
Đầu 1 16 19 10; 11; 13
Đầu 2 20; 23; 24; 25(2); 28; 29 21; 27 21; 22; 24
Đầu 3 36 30 33; 34; 37; 38
Đầu 4 42; 45 43
Đầu 5 50; 58 51; 53(2) 55
Đầu 6 60; 62(2) 62; 64; 65
Đầu 7 72 74
Đầu 8 82; 87 87(2) 83; 87
Đầu 9 97(2) 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 14/11/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
37
60
76
Giải bảy
764
899
965
Giải sáu
9913
0569
5322
4297
6496
1970
4995
8322
7846
Giải năm
4084
6039
2735
Giải tư
35054
20101
65753
13226
67750
70301
55986
46489
68865
23520
93712
07000
28448
94243
48505
98685
18233
35956
17561
36247
15246
Giải ba
96252
08713
32199
57925
54948
80000
Giải nhì
13788
39965
97151
Giải nhất
31928
64889
86925
Đặc biệt
003357
805862
877723
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01(2) 00 00; 05
Đầu 1 13(2) 12
Đầu 2 22; 26; 28 20; 25 22; 23; 25
Đầu 3 37 39 33; 35
Đầu 4 43; 48 46(2); 47; 48
Đầu 5 50; 52; 53; 54; 57 51; 56
Đầu 6 64; 69 60; 62; 65(2) 61; 65
Đầu 7 70 76
Đầu 8 84; 86; 88 89(2) 85
Đầu 9 96; 97; 99(2) 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 07/11/2016

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
51
84
94
Giải bảy
821
803
591
Giải sáu
1969
3033
0279
6548
2491
5830
7274
8821
4799
Giải năm
3852
1003
8682
Giải tư
20880
68222
37066
56104
24105
89823
63582
05378
43342
99752
30631
05366
10719
37776
64442
92130
43590
18804
68551
06994
40323
Giải ba
57560
36400
36968
62412
61295
14272
Giải nhì
03994
72817
28187
Giải nhất
31205
03227
98507
Đặc biệt
985199
875413
138518
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 04; 05(2) 03(2) 04; 07
Đầu 1 12; 13; 17; 19 18
Đầu 2 21; 22; 23 27 21; 23
Đầu 3 33 30; 31 30
Đầu 4 42; 48 42
Đầu 5 51; 52 52 51
Đầu 6 60; 66; 69 66; 68
Đầu 7 79 76; 78 72; 74
Đầu 8 80; 82 84 82; 87
Đầu 9 94; 99 91 90; 91; 94(2); 95; 99