Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
92
16
87
Giải bảy
348
583
853
Giải sáu
2698
1134
2298
9811
1475
4952
4693
5730
0217
Giải năm
5577
9217
5246
Giải tư
70744
27658
06159
98752
20718
38133
42057
37798
73225
92693
17698
66852
91581
86587
32633
43181
39989
91181
83182
24536
25412
Giải ba
05801
82079
41010
95836
34826
27165
Giải nhì
00132
99716
39064
Giải nhất
81258
34492
22882
Đặc biệt
315411
293654
047171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01
Đầu 1 11; 18 10; 11; 16(2); 17 12; 17
Đầu 2 25 26
Đầu 3 32; 33; 34 36 30; 33; 36
Đầu 4 44; 48 46
Đầu 5 52; 57; 58(2); 59 52(2); 54 53
Đầu 6 64; 65
Đầu 7 77; 79 75 71
Đầu 8 81; 83; 87 81(2); 82(2); 87; 89
Đầu 9 92; 98(2) 92; 93; 98(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
07
13
80
Giải bảy
537
267
950
Giải sáu
4027
5916
3452
0072
8059
4646
6771
8779
7238
Giải năm
4299
2294
1553
Giải tư
13152
44856
98912
82131
56464
20946
51793
41120
56726
79389
64080
15275
59129
33430
41135
64200
31190
21596
18067
25653
11387
Giải ba
65525
34290
22544
41114
99584
82495
Giải nhì
95496
13357
22301
Giải nhất
86702
56593
53055
Đặc biệt
961790
330427
713915
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 07 00; 01
Đầu 1 12; 16 13; 14 15
Đầu 2 25; 27 20; 26; 27; 29
Đầu 3 31; 37 30 35; 38
Đầu 4 46 44; 46
Đầu 5 52(2); 56 57; 59 50; 53(2); 55
Đầu 6 64 67 67
Đầu 7 72; 75 71; 79
Đầu 8 80; 89 80; 84; 87
Đầu 9 90(2); 93; 96; 99 93; 94 90; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
14
19
73
Giải bảy
028
284
567
Giải sáu
4980
1590
3472
5469
5214
1057
5582
6208
3538
Giải năm
5911
4842
5196
Giải tư
88046
78911
51108
29792
27054
34339
13410
11736
37090
96806
57547
65426
44487
39651
46003
84902
17659
77518
91460
96574
43692
Giải ba
21652
41269
99554
97444
20915
80698
Giải nhì
04111
20297
72362
Giải nhất
06550
99517
41149
Đặc biệt
822250
764882
441620
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 08 06 02; 03; 08
Đầu 1 10; 11(3); 14 14; 17; 19 15; 18
Đầu 2 28 26 20
Đầu 3 39 36 38
Đầu 4 46 42; 44; 47 49
Đầu 5 50(2); 52; 54 51; 54; 57 59
Đầu 6 69 69 60; 62; 67
Đầu 7 72 73; 74
Đầu 8 80 82; 84; 87 82
Đầu 9 90; 92 90; 97 92; 96; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
81
76
19
Giải bảy
477
036
909
Giải sáu
6761
1167
3855
9787
8222
0877
0632
4507
0220
Giải năm
8213
6261
1875
Giải tư
88340
66314
90012
88772
47831
81276
27323
84288
55233
57645
23061
97599
21607
19276
57934
43845
29104
55416
20699
25219
54091
Giải ba
27230
46923
60720
33317
71046
94823
Giải nhì
09265
39959
55035
Giải nhất
74827
00321
44003
Đặc biệt
068704
882099
702552
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04 07 03; 04; 07; 09
Đầu 1 12; 13; 14 17 16; 19(2)
Đầu 2 23(2); 27 20; 21; 22 20; 23
Đầu 3 30; 31 33; 36 32; 34; 35
Đầu 4 40 45 45; 46
Đầu 5 55 59 52
Đầu 6 61; 65; 67 61(2)
Đầu 7 72; 76; 77 76(2); 77 75
Đầu 8 81 87; 88
Đầu 9 99(2) 91; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/01/2017

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
11
95
37
Giải bảy
437
355
938
Giải sáu
0386
5739
4599
4938
4088
3973
9568
5794
2418
Giải năm
0483
5260
2436
Giải tư
20456
92333
93330
68471
55777
03840
34574
40575
09661
47897
47254
87273
13688
76509
81190
24140
26711
16986
35009
75600
21507
Giải ba
51455
70583
60180
70058
97603
62754
Giải nhì
18418
91538
34274
Giải nhất
74756
48710
03933
Đặc biệt
126803
790440
719978
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 03 09 00; 03; 07; 09
Đầu 1 11; 18 10 11; 18
Đầu 2
Đầu 3 30; 33; 37; 39 38(2) 33; 36; 37; 38
Đầu 4 40 40 40
Đầu 5 55; 56(2) 54; 55; 58 54
Đầu 6 60; 61 68
Đầu 7 71; 74; 77 73(2); 75 74; 78
Đầu 8 83(2); 86 80; 88(2) 86
Đầu 9 99 95; 97 90; 94