Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 04/05/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
67
58
Giải bảy
577
790
Giải sáu
9193
7483
6581
0555
0646
1041
Giải năm
9988
6969
Giải tư
45995
40641
18529
11509
37741
03762
40907
85958
74922
08851
60497
28892
84858
26785
Giải ba
01507
07429
23730
67654
Giải nhì
67976
10065
Giải nhất
15295
42310
Đặc biệt
837417
559744
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 07(2); 09
Đầu 1 17 10
Đầu 2 29(2) 22
Đầu 3 30
Đầu 4 41(2) 41; 44; 46
Đầu 5 51; 54; 55; 58(3)
Đầu 6 62; 67 65; 69
Đầu 7 76; 77
Đầu 8 81; 83; 88 85
Đầu 9 93; 95(2) 90; 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 27/04/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
60
18
83
Giải bảy
364
155
190
Giải sáu
3878
1642
9603
9243
4350
3921
5974
1338
7908
Giải năm
1132
7911
0144
Giải tư
93861
34001
90990
71429
24288
10042
18204
97947
68492
48192
34375
87070
43091
15367
56088
46497
47029
20062
17233
39377
83187
Giải ba
52638
72936
55658
60770
50431
75906
Giải nhì
42385
18185
72645
Giải nhất
49891
66661
07527
Đặc biệt
722510
910757
115698
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 03; 04 06; 08
Đầu 1 10 11; 18
Đầu 2 29 21 27; 29
Đầu 3 32; 36; 38 31; 33; 38
Đầu 4 42(2) 43; 47 44; 45
Đầu 5 50; 55; 57; 58
Đầu 6 60; 61; 64 61; 67 62
Đầu 7 78 70(2); 75 74; 77
Đầu 8 85; 88 85 83; 87; 88
Đầu 9 90; 91 91; 92(2) 90; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 20/04/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
34
41
26
Giải bảy
352
342
972
Giải sáu
7766
4665
8453
8396
8448
5256
7566
7218
7762
Giải năm
9817
8337
7029
Giải tư
46421
39819
42988
96006
97564
94381
00709
62587
72784
01996
26892
58500
18842
91731
37461
92219
39624
34496
20507
27249
01724
Giải ba
75189
30693
04671
78374
94000
17104
Giải nhì
39583
20975
35039
Giải nhất
91321
63556
04446
Đặc biệt
653585
323372
113570
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06; 09 00 00; 04; 07
Đầu 1 17; 19 18; 19
Đầu 2 21(2) 24(2); 26; 29
Đầu 3 34 31; 37 39
Đầu 4 41; 42(2); 48 46; 49
Đầu 5 52; 53 56(2)
Đầu 6 64; 65; 66 61; 62; 66
Đầu 7 71; 72; 74; 75 70; 72
Đầu 8 81; 83; 85; 88; 89 84; 87
Đầu 9 93 92; 96(2) 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 13/04/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
80
16
45
Giải bảy
095
636
643
Giải sáu
0871
0525
2136
3866
9450
3826
6874
9660
0456
Giải năm
2299
3099
4131
Giải tư
41206
58629
27215
85273
08404
72954
29843
40080
57312
11318
66523
88806
61655
59803
40309
70787
43997
99707
76218
78446
01214
Giải ba
38132
31947
62177
80192
12530
67417
Giải nhì
07174
52396
83893
Giải nhất
70899
20779
63591
Đặc biệt
206364
825922
312551
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 04; 06 03; 06 07; 09
Đầu 1 15 12; 16; 18 14; 17; 18
Đầu 2 25; 29 22; 23; 26
Đầu 3 32; 36 36 30; 31
Đầu 4 43; 47 43; 45; 46
Đầu 5 54 50; 55 51; 56
Đầu 6 64 66 60
Đầu 7 71; 73; 74 77; 79 74
Đầu 8 80 80 87
Đầu 9 95; 99(2) 92; 96; 99 91; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/04/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
27
60
Giải bảy
623
818
446
Giải sáu
1551
5813
4829
4756
6612
2610
6512
8154
4283
Giải năm
1613
7255
2113
Giải tư
50072
95028
27970
28616
86206
24425
44988
46661
60679
83580
81196
83677
07081
85125
48701
93039
70325
67834
80971
08529
07821
Giải ba
76055
96248
25926
41932
01208
66032
Giải nhì
08077
41430
95953
Giải nhất
60215
27125
11088
Đặc biệt
805386
614810
006925
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05; 06 01; 08
Đầu 1 13(2); 15; 16 10(2); 12; 18 12; 13
Đầu 2 23; 25; 28; 29 25(2); 26; 27 21; 25(2); 29
Đầu 3 30; 32 32; 34; 39
Đầu 4 48 46
Đầu 5 51; 55 55; 56 53; 54
Đầu 6 61 60
Đầu 7 70; 72; 77 77; 79 71
Đầu 8 86; 88 80; 81 83; 88
Đầu 9 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 30/03/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
57
Giải bảy
873
Giải sáu
6155
5745
0603
Giải năm
1803
Giải tư
19685
04064
93605
74914
93487
53212
58146
Giải ba
54330
11247
Giải nhì
24531
Giải nhất
66189
Đặc biệt
32561
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 03(2); 05
Đầu 1 12; 14
Đầu 2
Đầu 3 30; 31
Đầu 4 45; 46; 47
Đầu 5 55; 57
Đầu 6 61; 64
Đầu 7 73
Đầu 8 85; 87; 89
Đầu 9