Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 06/07/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
73
22
Giải bảy
683
955
Giải sáu
4659
9520
3133
0023
0560
1098
Giải năm
0311
8609
Giải tư
70821
97493
45735
50320
82167
67377
88058
51843
90793
69584
97317
07021
43161
48699
Giải ba
55560
03103
36712
47674
Giải nhì
37376
89108
Giải nhất
06302
38805
Đặc biệt
332475
972187
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 02; 03 05; 08; 09
Đầu 1 11 12; 17
Đầu 2 20(2); 21 21; 22; 23
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 43
Đầu 5 58; 59 55
Đầu 6 60; 67 60; 61
Đầu 7 73; 75; 76; 77 74
Đầu 8 83 84; 87
Đầu 9 93 93; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 29/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
88
19
50
Giải bảy
853
488
976
Giải sáu
3622
9541
7022
9995
6262
3728
1058
8449
2077
Giải năm
4897
3619
6981
Giải tư
76375
11218
20457
27434
23373
68893
24554
29017
09887
45546
76268
92294
42918
80511
79874
60773
05732
84444
78764
04637
45189
Giải ba
58071
61981
78251
86800
18041
02907
Giải nhì
59699
63269
18179
Giải nhất
82398
29852
33086
Đặc biệt
091305
185841
268356
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05 00 07
Đầu 1 18 11; 17; 18; 19(2)
Đầu 2 22(2) 28
Đầu 3 34 32; 37
Đầu 4 41 41; 46 41; 44; 49
Đầu 5 53; 54; 57 51; 52 50; 56; 58
Đầu 6 62; 68; 69 64
Đầu 7 71; 73; 75 73; 74; 76; 77; 79
Đầu 8 81; 88 87; 88 81; 86; 89
Đầu 9 93; 97; 98; 99 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 22/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
99
82
97
Giải bảy
356
496
042
Giải sáu
6247
1707
0472
4020
1683
3603
2480
6145
6822
Giải năm
8566
2775
1237
Giải tư
43938
16972
08874
48192
15501
47178
84016
29098
19376
15113
87234
44003
94455
20501
19714
17108
18132
11440
33465
28440
28985
Giải ba
79622
63261
66148
54295
00670
83161
Giải nhì
17607
95622
33045
Giải nhất
50892
24355
17655
Đặc biệt
668294
746622
508578
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01; 07(2) 01; 03(2) 08
Đầu 1 16 13 14
Đầu 2 22 20; 22(2) 22
Đầu 3 38 34 32; 37
Đầu 4 47 48 40(2); 42; 45(2)
Đầu 5 56 55(2) 55
Đầu 6 61; 66 61; 65
Đầu 7 72(2); 74; 78 75; 76 70; 78
Đầu 8 82; 83 80; 85
Đầu 9 92(2); 94; 99 95; 96; 98 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 15/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
79
60
27
Giải bảy
296
568
546
Giải sáu
8195
5321
6595
1562
4710
8417
2727
0950
4992
Giải năm
1374
0397
7905
Giải tư
51738
04253
14906
93273
45491
22684
96918
12980
54132
32511
98063
33931
69757
22643
04260
97038
59257
56260
22585
05608
46402
Giải ba
59177
28660
78886
32859
33131
74013
Giải nhì
04183
40128
48513
Giải nhất
90000
57555
40589
Đặc biệt
793469
140502
088209
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 06 02 02; 05; 08; 09
Đầu 1 18 10; 11; 17 13(2)
Đầu 2 21 28 27(2)
Đầu 3 38 31; 32 31; 38
Đầu 4 43 46
Đầu 5 53 55; 57; 59 50; 57
Đầu 6 60; 69 60; 62; 63; 68 60(2)
Đầu 7 73; 74; 77; 79
Đầu 8 83; 84 80; 86 85; 89
Đầu 9 91; 95(2); 96 97 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 08/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
05
43
81
Giải bảy
396
279
848
Giải sáu
6283
4663
0968
3897
2684
2460
7297
6287
3329
Giải năm
5876
3978
6751
Giải tư
56974
83216
00832
38210
69993
98482
40525
15360
30606
20277
40716
54852
25972
32456
10241
49481
65702
67553
76814
90865
09660
Giải ba
05706
34289
99372
20828
87576
31050
Giải nhì
20110
32996
67912
Giải nhất
49388
60540
59014
Đặc biệt
353821
414334
845035
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 05; 06 06 02
Đầu 1 10(2); 16 16 12; 14(2)
Đầu 2 21; 25 28 29
Đầu 3 32 34 35
Đầu 4 40; 43 41; 48
Đầu 5 52; 56 50; 51; 53
Đầu 6 63; 68 60(2) 60; 65
Đầu 7 74; 76 72(2); 77; 78; 79 76
Đầu 8 82; 83; 88; 89 84 81(2); 87
Đầu 9 93; 96 96; 97 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 01/06/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
36
Giải bảy
960
Giải sáu
0114
6014
5674
Giải năm
6472
Giải tư
76526
31188
47035
42755
44345
28948
60514
Giải ba
09081
63455
Giải nhì
59882
Giải nhất
17081
Đặc biệt
478206
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 06
Đầu 1 14(3)
Đầu 2 26
Đầu 3 35; 36
Đầu 4 45; 48
Đầu 5 55(2)
Đầu 6 60
Đầu 7 72; 74
Đầu 8 81(2); 82; 88
Đầu 9