Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/03/2009

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
44
37
Giải bảy
024
428
Giải sáu
9134
6306
4868
8986
0192
1867
Giải năm
9950
2670
Giải tư
77348
10764
65498
42775
00242
32966
05453
76962
63508
15103
19572
68458
79535
19012
Giải ba
55589
55745
86375
52303
Giải nhì
56491
14720
Giải nhất
44770
86082
Đặc biệt
97171
63254
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 06 03(2); 08
Đầu 1 12
Đầu 2 24 20; 28
Đầu 3 34 35; 37
Đầu 4 42; 44; 45; 48
Đầu 5 50; 53 54; 58
Đầu 6 64; 66; 68 62; 67
Đầu 7 70; 71; 75 70; 72; 75
Đầu 8 89 82; 86
Đầu 9 91; 98 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/03/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
24
56
63
Giải bảy
484
216
183
Giải sáu
1773
4042
6398
1498
0552
1907
0911
6416
5435
Giải năm
7252
0038
2142
Giải tư
76983
06382
82401
71365
78958
74834
04464
78823
73065
10000
05458
75281
59061
61367
88098
72263
52076
16624
41690
35100
44868
Giải ba
87927
34300
80319
49281
36421
39930
Giải nhì
36781
72652
09807
Giải nhất
06908
69674
24324
Đặc biệt
62728
90416
04397
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 01; 08 00; 07 00; 07
Đầu 1 16(2); 19 11; 16
Đầu 2 24; 27; 28 23 21; 24(2)
Đầu 3 34 38 30; 35
Đầu 4 42 42
Đầu 5 52; 58 52(2); 56; 58
Đầu 6 64; 65 61; 65; 67 63(2); 68
Đầu 7 73 74 76
Đầu 8 81; 82; 83; 84 81(2) 83
Đầu 9 98 98 90; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 23/02/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
50
96
63
Giải bảy
492
857
035
Giải sáu
8672
2896
9960
1872
5809
9719
7777
8623
5196
Giải năm
3100
8153
6167
Giải tư
32851
50481
69653
48031
85809
92502
16485
26701
70279
62211
72874
45371
08815
69007
23503
43412
83761
99036
44376
49758
54237
Giải ba
44723
30698
26248
80511
51441
20304
Giải nhì
32191
19502
86116
Giải nhất
36767
91716
93015
Đặc biệt
00726
49458
88658
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 00; 02; 09 01; 02; 07; 09 03; 04
Đầu 1 11(2); 15; 16; 19 12; 15; 16
Đầu 2 23; 26 23
Đầu 3 31 35; 36; 37
Đầu 4 48 41
Đầu 5 50; 51; 53 53; 57; 58 58(2)
Đầu 6 60; 67 61; 63; 67
Đầu 7 72 71; 72; 74; 79 76; 77
Đầu 8 81; 85
Đầu 9 91; 92; 96; 98 96 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 16/02/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
77
51
51
Giải bảy
979
402
456
Giải sáu
8967
9361
2171
8179
9907
6846
4443
1742
1650
Giải năm
2475
3288
3715
Giải tư
80198
28254
30201
97855
21865
37741
25301
99583
58349
30443
17742
38936
21668
71163
66701
90493
76674
08522
30650
64535
61114
Giải ba
58060
54184
11110
13857
71965
89428
Giải nhì
58025
06792
36499
Giải nhất
66506
93545
30545
Đặc biệt
58744
05829
89172
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01(2); 06 02; 07 01
Đầu 1 10 14; 15
Đầu 2 25 29 22; 28
Đầu 3 36 35
Đầu 4 41; 44 42; 43; 45; 46; 49 42; 43; 45
Đầu 5 54; 55 51; 57 50(2); 51; 56
Đầu 6 60; 61; 65; 67 63; 68 65
Đầu 7 71; 75; 77; 79 79 72; 74
Đầu 8 84 83; 88
Đầu 9 98 92 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 09/02/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

- Nhận KQXS Đồng Tháp : Soạn KQDT Gửi 8185

- Nhận KQXS Cà Mau : Soạn KQCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Giải tám
18
01
64
Giải bảy
941
757
468
Giải sáu
0764
2285
6735
2148
0429
2954
4537
1696
5612
Giải năm
9114
5441
9870
Giải tư
67619
92740
69476
24161
48427
15569
95382
24284
59994
26837
50652
52411
10384
12738
39004
47763
14875
08688
71762
79029
02489
Giải ba
48329
82040
49366
36881
14636
79746
Giải nhì
25676
89498
27343
Giải nhất
90936
80093
45610
Đặc biệt
52992
29255
25456
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
Đầu 0 01 04
Đầu 1 14; 18; 19 11 10; 12
Đầu 2 27 29 29
Đầu 3 35; 36 37; 38 37
Đầu 4 40(2); 41 41; 48 43; 46
Đầu 5 52; 54; 55; 57 56
Đầu 6 61; 64; 69 6 6 ; 62; 63; 64; 68
Đầu 7 76(2) 70; 75
Đầu 8 82; 85 81; 84(2) 88; 89
Đầu 9 9 ; 92 93; 94; 98 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 2 ngày 02/02/2009

- Nhận KQXS Hồ Chí Minh : Soạn KQHCM Gửi 8185

Tỉnh Hồ Chí Minh
Giải tám
79
Giải bảy
017
Giải sáu
9883
1335
2721
Giải năm
2336
Giải tư
76402
41028
37579
99870
06325
02046
35858
Giải ba
53839
52860
Giải nhì
68874
Giải nhất
30838
Đặc biệt
63482
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Hồ Chí Minh
Đầu 0 02
Đầu 1 17
Đầu 2 21; 25; 28
Đầu 3 35; 36; 38; 39
Đầu 4 46
Đầu 5 58
Đầu 6 60
Đầu 7 70; 74; 79(2)
Đầu 8 82; 83
Đầu 9