Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/04/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
32
48
59
Giải bảy
222
324
512
Giải sáu
7959
3051
9277
1299
9447
1138
2666
2997
6963
Giải năm
8754
8652
3065
Giải tư
90899
03111
25577
53010
76348
89920
99682
16979
58842
32618
16100
34637
34101
98113
45570
16934
94129
43739
65476
27493
27635
Giải ba
73461
08825
61588
15877
64561
72592
Giải nhì
20670
75306
94662
Giải nhất
74182
19011
16174
Đặc biệt
506626
867358
688093
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01; 06
Đầu 1 10; 11 11; 13; 18 12
Đầu 2 20; 22; 25; 26 24 29
Đầu 3 32 37; 38 34; 35; 39
Đầu 4 48 42; 47; 48
Đầu 5 51; 54; 59 52; 58 59
Đầu 6 61 61; 62; 63; 65; 66
Đầu 7 70; 77(2) 77; 79 70; 74; 76
Đầu 8 82(2) 88
Đầu 9 99 99 92; 93(2); 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/04/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
53
88
92
Giải bảy
513
554
795
Giải sáu
3569
7200
0358
8617
7647
3115
3421
7679
8389
Giải năm
5419
4717
9020
Giải tư
14329
46017
28386
84564
94019
51741
92600
34326
99874
25881
63402
26476
17290
42238
14723
84344
87384
17889
57866
55883
93963
Giải ba
50717
27218
44604
62625
24077
25939
Giải nhì
19823
34209
41796
Giải nhất
96755
35753
32025
Đặc biệt
609966
160207
751631
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00(2) 02; 04; 07; 09
Đầu 1 13; 17(2); 18; 19(2) 15; 17(2)
Đầu 2 23; 29 25; 26 20; 21; 23; 25
Đầu 3 38 31; 39
Đầu 4 41 47 44
Đầu 5 53; 55; 58 53; 54
Đầu 6 64; 66; 69 63; 66
Đầu 7 74; 76 77; 79
Đầu 8 86 81; 88 83; 84; 89(2)
Đầu 9 90 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/04/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
20
37
36
Giải bảy
191
979
576
Giải sáu
8539
9548
3288
3686
3318
4213
4303
0280
3340
Giải năm
7819
3854
0360
Giải tư
12377
86814
14950
14736
16228
49588
29849
12420
41213
28446
75591
39617
88624
67818
80695
54180
92825
63213
78699
60760
19188
Giải ba
78262
27277
50978
11905
34018
31779
Giải nhì
52047
50742
76256
Giải nhất
71049
33658
56335
Đặc biệt
920286
148212
547587
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 03
Đầu 1 14; 19 12; 13(2); 17; 18(2) 13; 18
Đầu 2 20; 28 20; 24 25
Đầu 3 36; 39 37 35; 36
Đầu 4 47; 48; 49(2) 42; 46 40
Đầu 5 50 54; 58 56
Đầu 6 62 60(2)
Đầu 7 77(2) 78; 79 76; 79
Đầu 8 86; 88(2) 86 80(2); 87; 88
Đầu 9 91 91 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 06/04/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
45
24
97
Giải bảy
627
644
360
Giải sáu
1489
5540
1096
1218
7313
5631
0161
4373
5219
Giải năm
6566
9553
2192
Giải tư
03771
93067
88996
83340
06562
38812
67250
75019
68448
51231
32515
83847
66737
60725
08859
72434
37539
15644
20118
51239
58410
Giải ba
88902
01612
87817
93396
40627
80372
Giải nhì
44545
76001
84607
Giải nhất
55882
08704
60870
Đặc biệt
781572
883743
812131
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02 01; 04 07
Đầu 1 12(2) 13; 15; 17; 18; 19 10; 18; 19
Đầu 2 27 24; 25 27
Đầu 3 31(2); 37 31; 34; 39(2)
Đầu 4 40(2); 45(2) 43; 44; 47; 48 44
Đầu 5 50 53 59
Đầu 6 62; 66; 67 60; 61
Đầu 7 71; 72 70; 72; 73
Đầu 8 82; 89
Đầu 9 96(2) 96 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 30/03/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
99
11
85
Giải bảy
334
955
705
Giải sáu
8217
1238
0397
3779
6737
1870
8877
4427
8239
Giải năm
3048
6894
6737
Giải tư
28123
36019
99875
78104
78715
14210
75126
45617
71168
27051
28339
63890
09632
36730
70453
56644
91525
88111
88175
32461
91743
Giải ba
48652
71520
12960
96103
74003
26427
Giải nhì
55536
92954
82198
Giải nhất
26463
92423
18580
Đặc biệt
305770
624075
482973
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 03 03; 05
Đầu 1 10; 15; 17; 19 11; 17 11
Đầu 2 20; 23; 26 23 25; 27(2)
Đầu 3 34; 36; 38 30; 32; 37; 39 37; 39
Đầu 4 48 43; 44
Đầu 5 52 51; 54; 55 53
Đầu 6 63 60; 68 61
Đầu 7 70; 75 70; 75; 79 73; 75; 77
Đầu 8 80; 85
Đầu 9 97; 99 90; 94 98