Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 23/03/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
78
44
60
Giải bảy
343
549
430
Giải sáu
3115
9423
6831
6831
6042
9180
5166
2089
0646
Giải năm
9143
0112
3704
Giải tư
31244
94761
77325
90848
23720
18998
29406
03035
27527
86118
40451
20242
52692
98895
37178
88572
93043
40476
18439
33428
54269
Giải ba
02090
27769
26212
95009
90280
50053
Giải nhì
80302
47353
98175
Giải nhất
78777
69613
20016
Đặc biệt
850052
921156
775868
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 06 09 04
Đầu 1 15 12(2); 13; 18 16
Đầu 2 20; 23; 25 27 28
Đầu 3 31 31; 35 30; 39
Đầu 4 43(2); 44; 48 42(2); 44; 49 43; 46
Đầu 5 52 51; 53; 56 53
Đầu 6 61; 69 60; 66; 68; 69
Đầu 7 77; 78 72; 75; 76; 78
Đầu 8 80 80; 89
Đầu 9 90; 98 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 16/03/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
87
29
60
Giải bảy
181
452
232
Giải sáu
8457
3856
8201
0003
5585
5311
8634
3440
5428
Giải năm
9856
6382
9402
Giải tư
83588
94897
73504
69167
23008
27371
39494
61905
00421
93228
14151
94362
60579
07500
41626
47235
02239
53984
71715
65782
31470
Giải ba
67188
35319
19079
46395
93010
37313
Giải nhì
01668
97655
25849
Giải nhất
77567
93484
41119
Đặc biệt
650557
796595
018259
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 04; 08 00; 03; 05 02
Đầu 1 19 11 10; 13; 15; 19
Đầu 2 21; 28; 29 26; 28
Đầu 3 32; 34; 35; 39
Đầu 4 40; 49
Đầu 5 56(2); 57(2) 51; 52; 55 59
Đầu 6 67(2); 68 62 60
Đầu 7 71 79(2) 70
Đầu 8 81; 87; 88(2) 82; 84; 85 82; 84
Đầu 9 94; 97 95(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/03/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
63
64
03
Giải bảy
787
593
915
Giải sáu
2909
1812
7263
7821
2662
2775
9865
7792
2880
Giải năm
0671
0015
9081
Giải tư
71393
05923
58692
58254
95195
21825
85623
30143
41816
02506
68550
28021
26972
64242
07666
15620
15134
48715
86638
40178
70169
Giải ba
62818
39241
13845
49265
28105
07103
Giải nhì
82658
09770
93129
Giải nhất
03024
31489
32163
Đặc biệt
840892
531115
973447
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 09 06 03(2); 05
Đầu 1 12; 18 15(2); 16 15(2)
Đầu 2 23(2); 24; 25 21(2) 20; 29
Đầu 3 34; 38
Đầu 4 41 42; 43; 45 47
Đầu 5 54; 58 50
Đầu 6 63(2) 62; 64; 65 63; 65; 66; 69
Đầu 7 71 70; 72; 75 78
Đầu 8 87 89 80; 81
Đầu 9 92(2); 93; 95 93 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/03/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
44
60
54
Giải bảy
803
953
149
Giải sáu
9871
5248
8240
0731
0787
3896
6440
4150
8692
Giải năm
4583
1544
0014
Giải tư
33316
12883
56693
28026
34210
49330
29414
69268
41145
86627
05574
36932
67993
49092
13346
82603
46485
97247
72064
87536
57651
Giải ba
17346
47927
31663
79197
04216
97415
Giải nhì
64341
15564
92009
Giải nhất
01080
32133
73970
Đặc biệt
186535
405629
391310
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 03; 09
Đầu 1 10; 14; 16 10; 14; 15; 16
Đầu 2 26; 27 27; 29
Đầu 3 30; 35 31; 32; 33 36
Đầu 4 40; 41; 44; 46; 48 44; 45 40; 46; 47; 49
Đầu 5 53 50; 51; 54
Đầu 6 60; 63; 64; 68 64
Đầu 7 71 74 70
Đầu 8 80; 83(2) 87 85
Đầu 9 93 92; 93; 96; 97 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 23/02/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
54
60
50
Giải bảy
130
557
032
Giải sáu
1455
7418
3396
8982
7096
6372
4664
6605
3991
Giải năm
8920
3959
0350
Giải tư
85829
03021
58261
84171
87616
13911
06601
40554
58588
83558
44883
41904
06340
86027
88244
83880
99182
62630
78031
28130
09345
Giải ba
63405
14538
11872
83862
76037
37855
Giải nhì
15056
40881
29839
Giải nhất
65371
38759
70623
Đặc biệt
668746
092836
464115
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 05 04 05
Đầu 1 11; 16; 18 15
Đầu 2 20; 21; 29 27 23
Đầu 3 30; 38 36 30(2); 31; 32; 37; 39
Đầu 4 46 40 44; 45
Đầu 5 54; 55; 56 54; 57; 58; 59(2) 50(2); 55
Đầu 6 61 60; 62 64
Đầu 7 71(2) 72(2)
Đầu 8 81; 82; 83; 88 80; 82
Đầu 9 96 96 91