Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 16/02/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
39
09
26
Giải bảy
704
463
357
Giải sáu
5461
8287
2377
9077
9516
9948
6067
1639
7365
Giải năm
2652
5087
2754
Giải tư
98603
93624
04488
17752
00706
15220
56830
20888
42017
44324
37452
86823
35279
82227
22861
67086
02744
07204
41915
44431
01963
Giải ba
39923
27681
09450
55532
30251
76178
Giải nhì
64706
79574
87529
Giải nhất
64304
90094
86744
Đặc biệt
336967
559815
852839
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 04(2); 06(2) 09 04
Đầu 1 15; 16; 17 15
Đầu 2 20; 23; 24 23; 24; 27 26; 29
Đầu 3 30; 39 32 31; 39(2)
Đầu 4 48 44(2)
Đầu 5 52(2) 50; 52 51; 54; 57
Đầu 6 61; 67 63 61; 63; 65; 67
Đầu 7 77 74; 77; 79 78
Đầu 8 81; 87; 88 87; 88 86
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/02/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
54
50
46
Giải bảy
804
742
240
Giải sáu
0086
9768
2830
6999
6743
1174
6515
6755
1684
Giải năm
7083
0993
6473
Giải tư
60042
66296
85568
10818
65205
35494
81107
89752
87841
30740
29466
35109
56664
78468
22497
96373
33161
71007
38349
75225
63049
Giải ba
51618
55636
85568
03630
84049
07466
Giải nhì
19936
63272
96957
Giải nhất
79811
12630
74365
Đặc biệt
524135
744772
467949
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05; 07 09 07
Đầu 1 11; 18(2) 15
Đầu 2 25
Đầu 3 30; 35; 36(2) 30(2)
Đầu 4 42 40; 41; 42; 43 40; 46; 49(4)
Đầu 5 54 50; 52 55; 57
Đầu 6 68(2) 64; 66; 68(2) 61; 65; 66
Đầu 7 72(2); 74 73(2)
Đầu 8 83; 86 84
Đầu 9 94; 96 93; 99 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/02/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
05
44
15
Giải bảy
206
822
813
Giải sáu
2024
4327
0851
9339
9478
1324
6746
5456
1834
Giải năm
4396
7760
8488
Giải tư
28662
14510
58904
19233
90115
28724
04686
00225
91070
03560
01482
83232
58422
45632
83248
80683
20531
22707
38626
88187
05248
Giải ba
09231
10510
06698
58508
84851
08888
Giải nhì
40518
12984
29940
Giải nhất
68365
50707
60554
Đặc biệt
673995
007969
061218
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05; 06 07; 08 07
Đầu 1 10(2); 15; 18 13; 15; 18
Đầu 2 24(2); 27 22(2); 24; 25 26
Đầu 3 31; 33 32(2); 39 31; 34
Đầu 4 44 40; 46; 48(2)
Đầu 5 51 51; 54; 56
Đầu 6 62; 65 60(2); 69
Đầu 7 70; 78
Đầu 8 86 82; 84 83; 87; 88(2)
Đầu 9 95; 96 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/01/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
68
43
20
Giải bảy
603
839
877
Giải sáu
5632
7244
4113
8976
2240
6301
9208
0794
4790
Giải năm
8278
4781
0987
Giải tư
82145
87990
92977
39891
81976
41638
01638
39007
82507
71022
53316
85850
82696
38915
53012
78870
19980
03041
14763
57789
39528
Giải ba
16417
90153
68012
16932
04350
27101
Giải nhì
16952
62413
68354
Giải nhất
94335
47120
65307
Đặc biệt
322763
892090
886148
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 01; 07(2) 01; 07; 08
Đầu 1 13; 17 12; 13; 15; 16 12
Đầu 2 20; 22 20; 28
Đầu 3 32; 35; 38(2) 32; 39
Đầu 4 44; 45 40; 43 41; 48
Đầu 5 52; 53 50 50; 54
Đầu 6 63; 68 63
Đầu 7 76; 77; 78 76 70; 77
Đầu 8 81 80; 87; 89
Đầu 9 90; 91 90; 96 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 19/01/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
53
71
65
Giải bảy
103
323
582
Giải sáu
3328
3879
7070
1672
6560
2749
9697
7634
4839
Giải năm
8042
0678
9553
Giải tư
35610
50782
29415
46574
01092
04156
88476
40848
13549
76688
76399
84591
61643
48665
59682
31513
59847
74516
99209
88397
54300
Giải ba
02865
41760
46017
64656
06456
86143
Giải nhì
41513
04111
29419
Giải nhất
98236
12031
65349
Đặc biệt
608197
649726
550554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 00; 09
Đầu 1 10; 13; 15 11; 17 13; 16; 19
Đầu 2 28 23; 26
Đầu 3 36 31 34; 39
Đầu 4 42 43; 48; 49(2) 43; 47; 49
Đầu 5 53; 56 56 53; 54; 56
Đầu 6 60; 65 60; 65 65
Đầu 7 70; 74; 76; 79 71; 72; 78
Đầu 8 82 88 82(2)
Đầu 9 92; 97 91; 99 97(2)