Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 15/06/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
05
26
98
Giải bảy
808
482
910
Giải sáu
2448
1744
0221
4052
5987
7537
0410
3565
1544
Giải năm
3674
3725
2958
Giải tư
75642
64588
35713
35789
63228
44667
54041
27345
81829
58297
14507
37633
64118
52158
01713
11908
88732
11628
90015
71383
44332
Giải ba
05676
15013
30760
51667
86498
86324
Giải nhì
46102
05866
74895
Giải nhất
62382
90101
47186
Đặc biệt
332568
663795
285548
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 05; 08 01; 07 08
Đầu 1 13(2) 18 10(2); 13; 15
Đầu 2 21; 28 25; 26; 29 24; 28
Đầu 3 33; 37 32(2)
Đầu 4 41; 42; 44; 48 45 44; 48
Đầu 5 52; 58 58
Đầu 6 67; 68 60; 66; 67 65
Đầu 7 74; 76
Đầu 8 82; 88; 89 82; 87 83; 86
Đầu 9 95; 97 95; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/06/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
88
62
44
Giải bảy
044
633
818
Giải sáu
8743
3753
1794
5279
1533
9857
3103
3164
8079
Giải năm
8683
7650
3997
Giải tư
04352
80849
26727
94496
58132
74137
69019
10754
67599
40440
23301
49776
61468
39443
49671
83110
08508
93772
50236
02173
23217
Giải ba
73279
46925
85879
92695
12077
00399
Giải nhì
43994
04378
30934
Giải nhất
60052
32822
60182
Đặc biệt
627093
194868
421894
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01 03; 08
Đầu 1 19 10; 17; 18
Đầu 2 25; 27 22
Đầu 3 32; 37 33(2) 34; 36
Đầu 4 43; 44; 49 40; 43 44
Đầu 5 52(2); 53 50; 54; 57
Đầu 6 62; 68(2) 64
Đầu 7 79 76; 78; 79(2) 71; 72; 73; 77; 79
Đầu 8 83; 88 82
Đầu 9 93; 94(2); 96 95; 99 94; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/06/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
59
87
28
Giải bảy
822
488
475
Giải sáu
7183
0154
1619
9454
4837
2224
2870
9527
1783
Giải năm
8373
8403
4095
Giải tư
48857
36987
35419
75167
98668
52733
26461
74196
40135
41020
42167
31220
52287
87779
67269
85329
54891
12672
34930
81961
99858
Giải ba
50620
40190
74657
75069
66463
41208
Giải nhì
04047
64666
05661
Giải nhất
68060
91604
95670
Đặc biệt
511546
293158
907245
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 04 08
Đầu 1 19(2)
Đầu 2 20; 22 20(2); 24 27; 28; 29
Đầu 3 33 35; 37 30
Đầu 4 46; 47 45
Đầu 5 54; 57; 59 54; 57; 58 58
Đầu 6 60; 61; 67; 68 66; 67; 69 61(2); 63; 69
Đầu 7 73 79 70(2); 72; 75
Đầu 8 83; 87 87(2); 88 83
Đầu 9 90 96 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
19
34
03
Giải bảy
588
910
371
Giải sáu
2897
9290
1780
3481
3053
7154
1971
7198
0197
Giải năm
1787
4592
7478
Giải tư
64415
77175
65848
74529
34037
95413
38123
31815
29531
80995
52530
20281
73757
55658
29112
32208
70941
49854
18147
82452
08779
Giải ba
84224
99731
85859
29136
79307
63705
Giải nhì
55094
21505
43021
Giải nhất
76491
36750
19497
Đặc biệt
773559
420703
397608
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 05 03; 05; 07; 08(2)
Đầu 1 13; 15; 19 10; 15 12
Đầu 2 23; 24; 29 21
Đầu 3 31; 37 30; 31; 34; 36
Đầu 4 48 41; 47
Đầu 5 59 50; 53; 54; 57; 58; 59 52; 54
Đầu 6
Đầu 7 75 71(2); 78; 79
Đầu 8 80; 87; 88 81(2)
Đầu 9 90; 91; 94; 97 92; 95 97(2); 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
85
97
39
Giải bảy
758
624
339
Giải sáu
6460
3102
7311
3771
0348
3094
7299
2964
8464
Giải năm
2990
6467
5279
Giải tư
24263
90408
56884
27389
83083
78369
25339
81382
50968
88342
53138
78265
96081
00895
50493
17959
04487
27954
93975
25540
18006
Giải ba
30297
12403
72282
73469
01453
00965
Giải nhì
30630
31465
36239
Giải nhất
68677
44737
32967
Đặc biệt
192257
691148
452424
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 03; 08 06
Đầu 1 11
Đầu 2 24 24
Đầu 3 30; 39 37; 38 39(3)
Đầu 4 42; 48(2) 40
Đầu 5 57; 58 53; 54; 59
Đầu 6 60; 63; 69 65(2); 67; 68; 69 64(2); 65; 67
Đầu 7 77 71 75; 79
Đầu 8 83; 84; 85; 89 81; 82(2) 87
Đầu 9 90; 97 94; 95; 97 93; 99