Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
32
24
70
Giải bảy
902
272
558
Giải sáu
3759
6628
1503
3806
8475
5115
9958
1382
5555
Giải năm
6990
1070
0047
Giải tư
31708
09190
44534
38905
79074
82053
27963
96360
95827
72245
23312
60513
49879
55160
25159
24313
38700
32543
96388
69893
88541
Giải ba
13562
67178
72281
91810
87485
77885
Giải nhì
23114
45328
81458
Giải nhất
99286
26299
31869
Đặc biệt
201278
250494
718022
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 03; 05; 08 06 00
Đầu 1 14 10; 12; 13; 15 13
Đầu 2 28 24; 27; 28 22
Đầu 3 32; 34
Đầu 4 45 41; 43; 47
Đầu 5 53; 59 55; 58(3); 59
Đầu 6 62; 63 60(2) 69
Đầu 7 74; 78(2) 70; 72; 75; 79 70
Đầu 8 86 81 82; 85(2); 88
Đầu 9 90(2) 94; 99 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/05/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
98
85
77
Giải bảy
516
001
423
Giải sáu
0192
7836
2582
5324
6533
3986
4627
7864
4744
Giải năm
9476
0296
4543
Giải tư
42710
27499
87386
51793
62855
89888
82902
41544
64413
72840
01165
24562
79247
94493
50138
24064
28499
23695
02953
29606
06557
Giải ba
67591
28810
12790
91225
82338
07497
Giải nhì
76335
75722
51770
Giải nhất
38844
29682
24684
Đặc biệt
312805
319548
520051
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 02; 05 01 06
Đầu 1 10(2); 16 13
Đầu 2 22; 24; 25 23; 27
Đầu 3 35; 36 33 38(2)
Đầu 4 44 40; 44; 47; 48 43; 44
Đầu 5 55 51; 53; 57
Đầu 6 62; 65 64(2)
Đầu 7 76 70; 77
Đầu 8 82; 86; 88 82; 85; 86 84
Đầu 9 91; 92; 93; 98; 99 90; 93; 96 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/04/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
32
48
59
Giải bảy
222
324
512
Giải sáu
7959
3051
9277
1299
9447
1138
2666
2997
6963
Giải năm
8754
8652
3065
Giải tư
90899
03111
25577
53010
76348
89920
99682
16979
58842
32618
16100
34637
34101
98113
45570
16934
94129
43739
65476
27493
27635
Giải ba
73461
08825
61588
15877
64561
72592
Giải nhì
20670
75306
94662
Giải nhất
74182
19011
16174
Đặc biệt
506626
867358
688093
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 01; 06
Đầu 1 10; 11 11; 13; 18 12
Đầu 2 20; 22; 25; 26 24 29
Đầu 3 32 37; 38 34; 35; 39
Đầu 4 48 42; 47; 48
Đầu 5 51; 54; 59 52; 58 59
Đầu 6 61 61; 62; 63; 65; 66
Đầu 7 70; 77(2) 77; 79 70; 74; 76
Đầu 8 82(2) 88
Đầu 9 99 99 92; 93(2); 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/04/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
53
88
92
Giải bảy
513
554
795
Giải sáu
3569
7200
0358
8617
7647
3115
3421
7679
8389
Giải năm
5419
4717
9020
Giải tư
14329
46017
28386
84564
94019
51741
92600
34326
99874
25881
63402
26476
17290
42238
14723
84344
87384
17889
57866
55883
93963
Giải ba
50717
27218
44604
62625
24077
25939
Giải nhì
19823
34209
41796
Giải nhất
96755
35753
32025
Đặc biệt
609966
160207
751631
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00(2) 02; 04; 07; 09
Đầu 1 13; 17(2); 18; 19(2) 15; 17(2)
Đầu 2 23; 29 25; 26 20; 21; 23; 25
Đầu 3 38 31; 39
Đầu 4 41 47 44
Đầu 5 53; 55; 58 53; 54
Đầu 6 64; 66; 69 63; 66
Đầu 7 74; 76 77; 79
Đầu 8 86 81; 88 83; 84; 89(2)
Đầu 9 90 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/04/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
20
37
36
Giải bảy
191
979
576
Giải sáu
8539
9548
3288
3686
3318
4213
4303
0280
3340
Giải năm
7819
3854
0360
Giải tư
12377
86814
14950
14736
16228
49588
29849
12420
41213
28446
75591
39617
88624
67818
80695
54180
92825
63213
78699
60760
19188
Giải ba
78262
27277
50978
11905
34018
31779
Giải nhì
52047
50742
76256
Giải nhất
71049
33658
56335
Đặc biệt
920286
148212
547587
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 03
Đầu 1 14; 19 12; 13(2); 17; 18(2) 13; 18
Đầu 2 20; 28 20; 24 25
Đầu 3 36; 39 37 35; 36
Đầu 4 47; 48; 49(2) 42; 46 40
Đầu 5 50 54; 58 56
Đầu 6 62 60(2)
Đầu 7 77(2) 78; 79 76; 79
Đầu 8 86; 88(2) 86 80(2); 87; 88
Đầu 9 91 91 95; 99