Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/02/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
05
44
15
Giải bảy
206
822
813
Giải sáu
2024
4327
0851
9339
9478
1324
6746
5456
1834
Giải năm
4396
7760
8488
Giải tư
28662
14510
58904
19233
90115
28724
04686
00225
91070
03560
01482
83232
58422
45632
83248
80683
20531
22707
38626
88187
05248
Giải ba
09231
10510
06698
58508
84851
08888
Giải nhì
40518
12984
29940
Giải nhất
68365
50707
60554
Đặc biệt
673995
007969
061218
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05; 06 07; 08 07
Đầu 1 10(2); 15; 18 13; 15; 18
Đầu 2 24(2); 27 22(2); 24; 25 26
Đầu 3 31; 33 32(2); 39 31; 34
Đầu 4 44 40; 46; 48(2)
Đầu 5 51 51; 54; 56
Đầu 6 62; 65 60(2); 69
Đầu 7 70; 78
Đầu 8 86 82; 84 83; 87; 88(2)
Đầu 9 95; 96 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/01/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
68
43
20
Giải bảy
603
839
877
Giải sáu
5632
7244
4113
8976
2240
6301
9208
0794
4790
Giải năm
8278
4781
0987
Giải tư
82145
87990
92977
39891
81976
41638
01638
39007
82507
71022
53316
85850
82696
38915
53012
78870
19980
03041
14763
57789
39528
Giải ba
16417
90153
68012
16932
04350
27101
Giải nhì
16952
62413
68354
Giải nhất
94335
47120
65307
Đặc biệt
322763
892090
886148
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 01; 07(2) 01; 07; 08
Đầu 1 13; 17 12; 13; 15; 16 12
Đầu 2 20; 22 20; 28
Đầu 3 32; 35; 38(2) 32; 39
Đầu 4 44; 45 40; 43 41; 48
Đầu 5 52; 53 50 50; 54
Đầu 6 63; 68 63
Đầu 7 76; 77; 78 76 70; 77
Đầu 8 81 80; 87; 89
Đầu 9 90; 91 90; 96 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 19/01/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
53
71
65
Giải bảy
103
323
582
Giải sáu
3328
3879
7070
1672
6560
2749
9697
7634
4839
Giải năm
8042
0678
9553
Giải tư
35610
50782
29415
46574
01092
04156
88476
40848
13549
76688
76399
84591
61643
48665
59682
31513
59847
74516
99209
88397
54300
Giải ba
02865
41760
46017
64656
06456
86143
Giải nhì
41513
04111
29419
Giải nhất
98236
12031
65349
Đặc biệt
608197
649726
550554
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 00; 09
Đầu 1 10; 13; 15 11; 17 13; 16; 19
Đầu 2 28 23; 26
Đầu 3 36 31 34; 39
Đầu 4 42 43; 48; 49(2) 43; 47; 49
Đầu 5 53; 56 56 53; 54; 56
Đầu 6 60; 65 60; 65 65
Đầu 7 70; 74; 76; 79 71; 72; 78
Đầu 8 82 88 82(2)
Đầu 9 92; 97 91; 99 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/01/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
25
67
49
Giải bảy
484
425
758
Giải sáu
1385
4422
6105
6961
9295
1722
5553
8682
4810
Giải năm
8483
6255
3793
Giải tư
61517
66660
96231
65488
54397
97744
39048
37980
19292
73767
53593
74314
50980
05355
54704
51623
20105
92427
93127
72553
34954
Giải ba
34281
01804
21637
37146
86644
82338
Giải nhì
39054
78275
56501
Giải nhất
85370
43836
29351
Đặc biệt
109525
471990
874770
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05 01; 04; 05
Đầu 1 17 14 10
Đầu 2 22; 25(2) 22; 25 23; 27(2)
Đầu 3 31 36; 37 38
Đầu 4 44; 48 46 44; 49
Đầu 5 54 55(2) 51; 53(2); 54; 58
Đầu 6 60 61; 67(2)
Đầu 7 70 75 70
Đầu 8 81; 83; 84; 85; 88 80(2) 82
Đầu 9 97 90; 92; 93; 95 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/01/2017

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
99
31
04
Giải bảy
142
250
615
Giải sáu
0488
6909
3326
9242
0273
8240
2232
7100
0612
Giải năm
7984
4594
0918
Giải tư
26006
30794
88857
66376
67178
79083
75319
32998
81185
75461
82038
65146
78642
22101
97768
90898
93188
09908
36384
52277
89184
Giải ba
72244
98726
63575
90337
03105
87744
Giải nhì
37143
36829
55235
Giải nhất
63136
52428
43275
Đặc biệt
669752
348276
223012
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06; 09 01 00; 04; 05; 08
Đầu 1 19 12(2); 15; 18
Đầu 2 26(2) 28; 29
Đầu 3 36 31; 37; 38 32; 35
Đầu 4 42; 43; 44 40; 42(2); 46 44
Đầu 5 52; 57 50
Đầu 6 61 68
Đầu 7 76; 78 73; 75; 76 75; 77
Đầu 8 83; 84; 88 85 84(2); 88
Đầu 9 94; 99 94; 98 98