Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/12/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
20
77
62
Giải bảy
425
651
032
Giải sáu
6336
2103
3396
5650
2035
2598
4867
6557
1930
Giải năm
6008
7205
2072
Giải tư
06570
40232
44194
07338
86589
01671
24539
67073
86378
65622
63890
04835
96676
25760
55957
80457
59852
28778
64018
04392
42864
Giải ba
92735
46927
38536
80302
38334
61862
Giải nhì
35150
78744
93387
Giải nhất
21009
98073
70536
Đặc biệt
31032
523780
880962
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 08; 09 02; 05
Đầu 1 18
Đầu 2 20; 25; 27 22
Đầu 3 32(2); 35; 36; 38; 39 35(2); 36 30; 32; 34; 36
Đầu 4 44
Đầu 5 50 50; 51 52; 57(3)
Đầu 6 60 62(3); 64; 67
Đầu 7 70; 71 73(2); 76; 77; 78 72; 78
Đầu 8 89 80 87
Đầu 9 94; 96 90; 98 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/12/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
78
13
99
Giải bảy
191
377
669
Giải sáu
7535
1431
6437
6451
2598
8099
9313
1268
7649
Giải năm
6298
0599
2134
Giải tư
36976
78605
57972
20037
60170
49225
01184
00421
16804
44263
53805
08295
42424
69611
61601
60139
50894
11394
62932
18480
62344
Giải ba
54223
42438
26944
17012
14733
57913
Giải nhì
28583
53197
28372
Giải nhất
72798
52501
90996
Đặc biệt
055159
657093
118542
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05 01; 04; 05 01
Đầu 1 11; 12; 13 13(2)
Đầu 2 23; 25 21; 24
Đầu 3 31; 35; 37(2); 38 32; 33; 34; 39
Đầu 4 44 42; 44; 49
Đầu 5 59 51
Đầu 6 63 68; 69
Đầu 7 70; 72; 76; 78 77 72
Đầu 8 83; 84 80
Đầu 9 91; 98(2) 93; 95; 97; 98; 99(2) 94(2); 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 24/11/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
23
02
44
Giải bảy
705
272
310
Giải sáu
1000
3582
3281
8514
2067
3197
1289
9680
2794
Giải năm
9289
6923
4275
Giải tư
82237
10166
88120
36954
07560
68658
18693
95082
73763
94941
11646
20599
00439
74737
05304
78355
63288
45256
45550
61275
66911
Giải ba
06955
80193
90991
28011
99840
69401
Giải nhì
79199
53767
38968
Giải nhất
70452
96441
39377
Đặc biệt
229788
744037
797121
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 05 02 01; 04
Đầu 1 11; 14 10; 11
Đầu 2 20; 23 23 21
Đầu 3 37 37(2); 39
Đầu 4 41(2); 46 40; 44
Đầu 5 52; 54; 55; 58 50; 55; 56
Đầu 6 60; 66 63; 67(2) 68
Đầu 7 72 75(2); 77
Đầu 8 81; 82; 88; 89 82 80; 88; 89
Đầu 9 93(2); 99 91; 97; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 17/11/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
29
42
99
Giải bảy
440
519
407
Giải sáu
6148
1849
7095
2199
5548
9149
0939
9561
8059
Giải năm
3678
7380
8171
Giải tư
29363
41704
57200
40648
80991
03594
42375
97083
40908
65871
23723
71504
88586
18970
16953
45780
96490
49809
55070
68745
85328
Giải ba
18156
82215
53305
13486
47737
30215
Giải nhì
19130
11897
92585
Giải nhất
15199
34700
90686
Đặc biệt
839641
134811
359935
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 04 00; 04; 05; 08 07; 09
Đầu 1 15 11; 19 15
Đầu 2 29 23 28
Đầu 3 30 35; 37; 39
Đầu 4 40; 41; 48(2); 49 42; 48; 49 45
Đầu 5 56 53; 59
Đầu 6 63 61
Đầu 7 75; 78 70; 71 70; 71
Đầu 8 80; 83; 86(2) 80; 85; 86
Đầu 9 91; 94; 95; 99 97; 99 90; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 10/11/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
21
60
95
Giải bảy
824
471
219
Giải sáu
2106
6218
6074
3291
6092
3620
8262
6140
0403
Giải năm
5454
3500
5685
Giải tư
45381
10038
13594
90046
38572
70245
49455
54468
86817
82289
54544
74686
82490
68995
75557
69545
93970
70090
10604
85012
00302
Giải ba
46821
45805
93163
59537
50274
65869
Giải nhì
51620
53909
79796
Giải nhất
57841
27819
74778
Đặc biệt
034564
122058
665909
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05; 06 00; 09 02; 03; 04; 09
Đầu 1 18 17; 19 12; 19
Đầu 2 20; 21(2); 24 20
Đầu 3 38 37
Đầu 4 41; 45; 46 44 40; 45
Đầu 5 54; 55 58 57
Đầu 6 64 60; 63; 68 62; 69
Đầu 7 72; 74 71 70; 74; 78
Đầu 8 81 86; 89 85
Đầu 9 94 90; 91; 92; 95 90; 95; 96