Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 03/11/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
99
62
42
Giải bảy
762
936
057
Giải sáu
3815
5994
6089
1477
9683
5481
7369
0251
9652
Giải năm
7584
4405
4514
Giải tư
11764
69332
12637
42059
11663
49097
20225
41100
77203
49754
69375
16271
42455
61636
90778
76208
19343
21644
53833
20577
24704
Giải ba
84755
15300
68587
59051
92709
05307
Giải nhì
94204
27706
55470
Giải nhất
46292
11332
34795
Đặc biệt
233027
615642
272551
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 04 00; 03; 05; 06 04; 07; 08; 09
Đầu 1 15 14
Đầu 2 25; 27
Đầu 3 32; 37 32; 36(2) 33
Đầu 4 42 42; 43; 44
Đầu 5 55; 59 51; 54; 55 51(2); 52; 57
Đầu 6 62; 63; 64 62 69
Đầu 7 71; 75; 77 70; 77; 78
Đầu 8 84; 89 81; 83; 87
Đầu 9 92; 94; 97; 99 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 27/10/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
98
84
59
Giải bảy
888
535
451
Giải sáu
9976
3545
9094
6815
2150
2147
4114
1186
0992
Giải năm
4805
0439
5834
Giải tư
25119
37376
99649
97762
82397
04637
90775
66983
53333
18496
79996
30379
89464
79439
37995
28862
94943
98574
19053
15450
30516
Giải ba
62232
42165
46358
32440
98010
37072
Giải nhì
16471
46353
15694
Giải nhất
08292
48158
66477
Đặc biệt
588587
691834
556999
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05
Đầu 1 19 15 10; 14; 16
Đầu 2
Đầu 3 32; 37 33; 34; 35; 39(2) 34
Đầu 4 45; 49 40; 47 43
Đầu 5 50; 53; 58(2) 50; 51; 53; 59
Đầu 6 62; 65 64 62
Đầu 7 71; 75; 76(2) 79 72; 74; 77
Đầu 8 87; 88 83; 84 86
Đầu 9 92; 94; 97; 98 96(2) 92; 94; 95; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 20/10/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
58
13
40
Giải bảy
166
879
958
Giải sáu
8753
7597
4913
0726
5265
7517
5618
8568
7091
Giải năm
5855
9811
3480
Giải tư
72140
42832
32223
31288
53758
79681
91143
84854
56155
96918
23148
87913
70915
92296
12358
30687
22067
15484
68121
02954
37715
Giải ba
19207
55398
76968
62485
79434
50142
Giải nhì
82239
23294
19080
Giải nhất
66079
78597
84346
Đặc biệt
614701
752758
700361
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 07
Đầu 1 13 11; 13(2); 15; 17; 18 15; 18
Đầu 2 23 26 21
Đầu 3 32; 39 34
Đầu 4 40; 43 48 40; 42; 46
Đầu 5 53; 55; 58(2) 54; 55; 58 54; 58(2)
Đầu 6 66 65; 68 61; 67; 68
Đầu 7 79 79
Đầu 8 81; 88 85 80(2); 84; 87
Đầu 9 97; 98 94; 96; 97 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 13/10/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
55
30
02
Giải bảy
769
228
189
Giải sáu
8697
7710
1822
2183
9926
7581
1662
6045
4160
Giải năm
7297
0799
4703
Giải tư
77391
35856
40268
22030
36215
23138
71770
98872
87301
83512
48473
13441
96972
64318
05440
80622
79926
80126
85436
64981
23756
Giải ba
06250
96875
30661
55533
95363
22027
Giải nhì
79506
69182
81113
Giải nhất
97161
75024
51654
Đặc biệt
423705
411440
806319
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05; 06 01 02; 03
Đầu 1 10; 15 12; 18 13; 19
Đầu 2 22 24; 26; 28 22; 26(2); 27
Đầu 3 30; 38 30; 33 36
Đầu 4 40; 41 40; 45
Đầu 5 50; 55; 56 54; 56
Đầu 6 61; 68; 69 61 60; 62; 63
Đầu 7 70; 75 72(2); 73
Đầu 8 81; 82; 83 81; 89
Đầu 9 91; 97(2) 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 06/10/2016

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
44
15
23
Giải bảy
803
183
760
Giải sáu
5353
6146
2885
8371
5463
3183
1757
0945
3920
Giải năm
0692
5992
7163
Giải tư
78788
42863
37855
61395
07664
98116
08191
70931
76014
04422
26394
33158
89782
86646
93265
18524
34078
50878
21532
26384
16773
Giải ba
92541
03553
65003
73719
79174
89685
Giải nhì
49915
26711
90500
Giải nhất
36984
63303
87879
Đặc biệt
190303
168603
320457
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03(2) 03(3) 00
Đầu 1 15; 16 11; 14; 15; 19
Đầu 2 22 20; 23; 24
Đầu 3 31 32
Đầu 4 41; 44; 46 46 45
Đầu 5 53(2); 55 58 57(2)
Đầu 6 63; 64 63 60; 63; 65
Đầu 7 71 73; 74; 78(2); 79
Đầu 8 84; 85; 88 82; 83(2) 84; 85
Đầu 9 91; 92; 95 92; 94