Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 29/01/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
50
Giải bảy
172
Giải sáu
3149
5693
2268
Giải năm
5167
Giải tư
77965
78111
96263
76650
55516
91481
09270
Giải ba
62680
30626
Giải nhì
06708
Giải nhất
72730
Đặc biệt
333953
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0 08
Đầu 1 11; 16
Đầu 2 26
Đầu 3 30
Đầu 4 49
Đầu 5 50(2); 53
Đầu 6 63; 65; 67; 68
Đầu 7 70; 72
Đầu 8 80; 81
Đầu 9 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 22/01/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
51
74
47
Giải bảy
354
013
130
Giải sáu
2677
3070
0220
5598
7672
0017
9195
2274
1154
Giải năm
3422
5590
8572
Giải tư
23520
71290
47630
07879
09382
08306
30757
22347
37717
74940
37098
74739
70023
04265
08822
82970
64347
35630
31581
20592
87138
Giải ba
53316
50561
90885
43878
36424
16207
Giải nhì
07315
76061
42553
Giải nhất
76338
56799
37279
Đặc biệt
196553
438761
064954
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 06 07
Đầu 1 15; 16 13; 17(2)
Đầu 2 20(2); 22 23 22; 24
Đầu 3 30; 38 39 30(2); 38
Đầu 4 40; 47 47(2)
Đầu 5 51; 53; 54; 57 53; 54(2)
Đầu 6 61 61(2); 65
Đầu 7 70; 77; 79 72; 74; 78 70; 72; 74; 79
Đầu 8 82 85 81
Đầu 9 90 90; 98(2); 99 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 15/01/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
87
08
32
Giải bảy
596
850
325
Giải sáu
1802
6483
1003
9412
6315
8635
4442
1364
1258
Giải năm
3332
7367
7393
Giải tư
00287
69081
74406
09467
39275
46601
70001
06769
65219
16532
86271
55806
27100
44419
32506
26973
21332
12838
71131
01716
08003
Giải ba
42568
26068
63880
84393
18015
15530
Giải nhì
57657
73373
25506
Giải nhất
95203
87834
67635
Đặc biệt
565764
036100
928345
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01(2); 02; 03(2); 06 00(2); 06; 08 03; 06(2)
Đầu 1 12; 15; 19(2) 15; 16
Đầu 2 25
Đầu 3 32 32; 34; 35 30; 31; 32(2); 35; 38
Đầu 4 42; 45
Đầu 5 57 50 58
Đầu 6 64; 67; 68(2) 67; 69 64
Đầu 7 75 71; 73 73
Đầu 8 81; 83; 87(2) 80
Đầu 9 96 93 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 08/01/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
89
87
59
Giải bảy
945
934
074
Giải sáu
4461
4663
1236
5022
9424
3320
0489
7431
7832
Giải năm
4027
0407
1210
Giải tư
70821
05240
03739
55598
42675
29957
96533
78729
00886
73872
85201
96536
77182
27687
04721
64961
31652
37737
00031
13798
91201
Giải ba
50208
65315
95822
16641
65693
11795
Giải nhì
44382
47085
66748
Giải nhất
60001
60269
14067
Đặc biệt
86415
14752
15911
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 08 01; 07 01
Đầu 1 15(2) 10; 11
Đầu 2 21; 27 20; 22(2); 24; 29 21
Đầu 3 33; 36; 39 34; 36 31(2); 32; 37
Đầu 4 40; 45 41 48
Đầu 5 57 52 52; 59
Đầu 6 61; 63 69 61; 67
Đầu 7 75 72 74
Đầu 8 82; 89 82; 85; 86; 87(2) 89
Đầu 9 98 93; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 01/01/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
51
24
97
Giải bảy
688
420
767
Giải sáu
1484
6740
4515
7173
7477
7408
6246
0947
7944
Giải năm
0787
4162
5306
Giải tư
06597
57632
35534
62304
81191
05999
61933
79845
58584
65362
11262
57510
17759
62504
81087
74096
37733
57654
15544
36125
33897
Giải ba
92605
12973
49246
76814
62224
05385
Giải nhì
31944
00957
41048
Giải nhất
57142
41749
80089
Đặc biệt
58183
67964
36015
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04; 05 04; 08 06
Đầu 1 15 10; 14 15
Đầu 2 20; 24 24; 25
Đầu 3 32; 33; 34 33
Đầu 4 40; 42; 44 45; 46; 49 44(2); 46; 47; 48
Đầu 5 51 57; 59 54
Đầu 6 62(3); 64 67
Đầu 7 73 73; 77
Đầu 8 83; 84; 87; 88 84 85; 87; 89
Đầu 9 91; 97; 99 96; 97(2)