Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 30/04/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
74
Giải bảy
685
Giải sáu
2183
5003
7766
Giải năm
5508
Giải tư
27227
43420
71551
81803
14500
29904
79324
Giải ba
10362
57809
Giải nhì
33701
Giải nhất
94377
Đặc biệt
29859
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0 00; 01; 03(2); 04; 08; 09
Đầu 1
Đầu 2 20; 24; 27
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5 51; 59
Đầu 6 62; 66
Đầu 7 74; 77
Đầu 8 83; 85
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 23/04/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
88
44
92
Giải bảy
573
817
848
Giải sáu
8941
2435
3375
0302
0477
4260
5782
6182
0116
Giải năm
2418
7807
0565
Giải tư
01317
65155
49672
19451
10574
44747
95548
11925
78678
04662
97750
17513
48717
61159
89168
34255
57644
62591
20047
18713
26300
Giải ba
20640
68207
05284
32017
99441
84336
Giải nhì
66919
06815
37779
Giải nhất
63651
50249
86989
Đặc biệt
004065
675330
763966
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 07 02; 07 00
Đầu 1 17; 18; 19 13; 15; 17(3) 13; 16
Đầu 2 25
Đầu 3 35 30 36
Đầu 4 40; 41; 47; 48 44; 49 41; 44; 47; 48
Đầu 5 51(2); 55 50; 59 55
Đầu 6 65 60; 62 65; 66; 68
Đầu 7 72; 73; 74; 75 77; 78 79
Đầu 8 88 84 82(2); 89
Đầu 9 91; 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 16/04/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
99
38
38
Giải bảy
622
252
535
Giải sáu
0031
1993
2864
7578
1684
1929
1710
6764
9734
Giải năm
4992
5222
4399
Giải tư
51181
91347
49177
60162
61542
79985
73331
21352
78300
01175
26718
48870
85547
07922
05406
23153
11149
71677
99465
70139
87634
Giải ba
70338
08862
83970
69017
63250
01286
Giải nhì
34680
60556
11168
Giải nhất
07551
90707
47825
Đặc biệt
054956
254197
462426
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 07 06
Đầu 1 17; 18 10
Đầu 2 22 22(2); 29 25; 26
Đầu 3 31(2); 38 38 34(2); 35; 38; 39
Đầu 4 42; 47 47 49
Đầu 5 51; 56 52(2); 56 50; 53
Đầu 6 62(2); 64 64; 65; 68
Đầu 7 77 70(2); 75; 78 77
Đầu 8 80; 81; 85 84 86
Đầu 9 92; 93; 99 97 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 09/04/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
56
42
94
Giải bảy
908
272
305
Giải sáu
6248
7808
9146
8141
1239
5649
6150
5136
9405
Giải năm
5205
4170
6162
Giải tư
42958
90387
62138
44473
05733
79609
40584
04291
81844
97374
15141
85040
34543
06574
68823
97479
99379
60690
49711
09018
32566
Giải ba
63637
87711
29468
28677
14254
24004
Giải nhì
53589
99730
67336
Giải nhất
33106
23513
76678
Đặc biệt
980125
921758
581670
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 05; 06; 08(2); 09 04; 05(2)
Đầu 1 11 13 11; 18
Đầu 2 25 23
Đầu 3 33; 37; 38 30; 39 36(2)
Đầu 4 46; 48 40; 41(2); 42; 43; 44; 49
Đầu 5 56; 58 58 50; 54
Đầu 6 68 62; 66
Đầu 7 73 70; 72; 74(2); 77 70; 78; 79(2)
Đầu 8 84; 87; 89
Đầu 9 91 90; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/04/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
04
83
78
Giải bảy
468
576
891
Giải sáu
8216
4199
3417
5491
7485
8358
1546
0177
7340
Giải năm
6860
0078
7408
Giải tư
96873
54844
44345
82521
27490
17459
89622
61567
73899
17232
94634
84992
54468
14860
41735
82707
24433
47014
87959
40312
04528
Giải ba
96887
93896
16327
62584
19235
27610
Giải nhì
08242
96876
59502
Giải nhất
23011
84021
86934
Đặc biệt
037285
182489
046938
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 04 02; 07; 08
Đầu 1 11; 16; 17 10; 12; 14
Đầu 2 21; 22 21; 27 28
Đầu 3 32; 34 33; 34; 35(2); 38
Đầu 4 42; 44; 45 40; 46
Đầu 5 59 58 59
Đầu 6 60; 68 60; 67; 68
Đầu 7 73 76(2); 78 77; 78
Đầu 8 85; 87 83; 84; 85; 89
Đầu 9 90; 96; 99 91; 92; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/03/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
26
57
Giải bảy
484
702
Giải sáu
9265
5217
6133
2671
6418
5101
Giải năm
0795
7056
Giải tư
43558
52351
89346
18980
24057
11695
11172
50047
18580
26661
94843
04025
47420
57107
Giải ba
94467
60537
75781
15586
Giải nhì
42550
00164
Giải nhất
32710
38630
Đặc biệt
31719
23369
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 01; 02; 07
Đầu 1 10; 17; 19 18
Đầu 2 26 20; 25
Đầu 3 33; 37 30
Đầu 4 46 43; 47
Đầu 5 50; 51; 57; 58 56; 57
Đầu 6 65; 67 61; 64; 69
Đầu 7 72 71
Đầu 8 80; 84 80; 81; 86
Đầu 9 95(2)