Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 02/07/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
67
Giải bảy
950
Giải sáu
1523
8374
8518
Giải năm
7027
Giải tư
65299
78122
73125
79567
47240
91155
61554
Giải ba
75581
11563
Giải nhì
40297
Giải nhất
48436
Đặc biệt
267440
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0
Đầu 1 18
Đầu 2 22; 23; 25; 27
Đầu 3 36
Đầu 4 40(2)
Đầu 5 50; 54; 55
Đầu 6 63; 67(2)
Đầu 7 74
Đầu 8 81
Đầu 9 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 25/06/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
47
45
55
Giải bảy
527
839
065
Giải sáu
7409
0713
9341
4954
3545
3860
0000
2024
2304
Giải năm
2673
4781
4582
Giải tư
23475
73498
01736
68961
66492
70693
65213
54982
24239
97925
72986
12994
59286
30995
22067
75990
70615
43332
16104
58087
34347
Giải ba
16668
29278
46797
96426
68591
47141
Giải nhì
44703
18422
38215
Giải nhất
41677
11452
44740
Đặc biệt
982018
722185
710453
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 09 00; 04(2)
Đầu 1 13(2); 18 15(2)
Đầu 2 27 22; 25; 26 24
Đầu 3 36 39(2) 32
Đầu 4 41; 47 45(2) 40; 41; 47
Đầu 5 52; 54 53; 55
Đầu 6 61; 68 60 65; 67
Đầu 7 73; 75; 77; 78
Đầu 8 81; 82; 85; 86(2) 82; 87
Đầu 9 92; 93; 98 94; 95; 97 90; 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 18/06/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
12
13
89
Giải bảy
747
587
768
Giải sáu
3159
5703
7846
6268
2339
7140
4993
0889
9730
Giải năm
1713
8806
7087
Giải tư
55214
96552
43349
06447
29651
82578
40050
57650
32678
92278
48194
99679
01598
71849
63440
25263
02140
65571
06262
63127
69201
Giải ba
27372
84948
96931
63251
58593
87074
Giải nhì
97487
39958
56859
Giải nhất
68248
52169
34294
Đặc biệt
479528
755306
666606
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03 06(2) 01; 06
Đầu 1 12; 13; 14 13
Đầu 2 28 27
Đầu 3 31; 39 30
Đầu 4 46; 47(2); 48(2); 49 40; 49 40(2)
Đầu 5 50; 51; 52; 59 50; 51; 58 59
Đầu 6 68; 69 62; 63; 68
Đầu 7 72; 78 78(2); 79 71; 74
Đầu 8 87 87 87; 89(2)
Đầu 9 94; 98 93(2); 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 11/06/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
43
32
42
Giải bảy
804
062
351
Giải sáu
6847
8953
7371
5476
0933
1068
8205
8720
0321
Giải năm
3290
3206
5901
Giải tư
97486
45986
57897
05108
31475
29986
91503
33561
10812
10953
98425
43086
50363
70312
32515
00192
50059
71110
87643
71979
50591
Giải ba
54171
18275
27435
53482
37498
83516
Giải nhì
09254
48631
95721
Giải nhất
64958
46757
01393
Đặc biệt
446932
300354
750737
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 04; 08 06 01; 05
Đầu 1 12(2) 10; 15; 16
Đầu 2 25 20; 21(2)
Đầu 3 32 31; 32; 33; 35 37
Đầu 4 43; 47 42; 43
Đầu 5 53; 54; 58 53; 54; 57 51; 59
Đầu 6 61; 62; 63; 68
Đầu 7 71(2); 75(2) 76 79
Đầu 8 86(3) 82; 86
Đầu 9 90; 97 91; 92; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 04/06/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
39
10
90
Giải bảy
972
526
203
Giải sáu
4101
0751
1960
5584
9510
0893
7923
1467
3280
Giải năm
1008
8662
1769
Giải tư
42820
28682
90844
58462
12911
69408
78629
69338
53768
95638
92988
17392
29298
58076
91465
13220
32486
31261
64275
97913
75096
Giải ba
26218
14945
34692
46655
30409
05404
Giải nhì
81455
20736
04118
Giải nhất
63969
97470
00692
Đặc biệt
351454
506679
565248
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 08(2) 03; 04; 09
Đầu 1 11; 18 10(2) 13; 18
Đầu 2 20; 29 26 20; 23
Đầu 3 39 36; 38(2)
Đầu 4 44; 45 48
Đầu 5 51; 54; 55 55
Đầu 6 60; 62; 69 62; 68 61; 65; 67; 69
Đầu 7 72 70; 76; 79 75
Đầu 8 82 84; 88 80; 86
Đầu 9 92(2); 93; 98 90; 92; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 28/05/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
12
10
Giải bảy
028
469
Giải sáu
2912
0940
1136
8973
3010
9935
Giải năm
2014
4421
Giải tư
89651
99665
67771
92854
56467
92764
20719
18562
47007
82271
85186
13729
74847
66287
Giải ba
68208
46529
03551
37059
Giải nhì
09253
69395
Giải nhất
36603
43088
Đặc biệt
982336
892928
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 03; 08 07
Đầu 1 12(2); 14; 19 10(2)
Đầu 2 28; 29 21; 28; 29
Đầu 3 36(2) 35
Đầu 4 40 47
Đầu 5 51; 53; 54 51; 59
Đầu 6 64; 65; 67 62; 69
Đầu 7 71 71; 73
Đầu 8 86; 87; 88
Đầu 9 95