Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/03/2009

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh An Giang
Giải tám
81
Giải bảy
079
Giải sáu
7472
3001
3043
Giải năm
1814
Giải tư
31140
43372
01606
22438
77866
53369
54143
Giải ba
57308
95767
Giải nhì
65615
Giải nhất
90436
Đặc biệt
31263
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh An Giang
Đầu 0 01; 06; 08
Đầu 1 14; 15
Đầu 2
Đầu 3 36; 38
Đầu 4 40; 43(2)
Đầu 5
Đầu 6 63; 66; 67; 69
Đầu 7 72(2); 79
Đầu 8 81
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 26/02/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
41
88
13
Giải bảy
354
710
968
Giải sáu
6147
4725
7062
3903
7409
2251
2910
9636
3647
Giải năm
6527
4540
3486
Giải tư
79229
91788
76043
73785
37222
55631
18023
17098
14156
64670
39855
25107
13644
08586
69268
79937
39113
22023
64333
34089
40494
Giải ba
28825
44841
17899
43486
87567
70126
Giải nhì
26127
24246
75593
Giải nhất
76964
67404
97928
Đặc biệt
72385
47932
99153
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 04; 07; 09
Đầu 1 10 10; 13(2)
Đầu 2 22; 23; 25(2); 27(2); 29 23; 26; 28
Đầu 3 31 32 33; 36; 37
Đầu 4 41(2); 43; 47 40; 44; 46 47
Đầu 5 54 51; 55; 56 53
Đầu 6 62; 64 67; 68(2)
Đầu 7 70
Đầu 8 85(2); 88 86(2); 88 86; 89
Đầu 9 98; 99 93; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 19/02/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
17
76
22
Giải bảy
178
872
748
Giải sáu
3818
4707
3534
0723
3113
3080
2323
9281
0664
Giải năm
9596
7318
8232
Giải tư
16101
62830
82222
17365
04011
64913
75273
25875
05354
92099
28654
91575
06231
95243
94113
31987
52337
96873
76830
99282
88017
Giải ba
09452
68520
99271
70148
18697
72358
Giải nhì
33761
28457
87801
Giải nhất
16650
44189
36691
Đặc biệt
46328
85954
47283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 01; 07 01
Đầu 1 11; 13; 17; 18 13; 18 13; 17
Đầu 2 20; 22; 28 23 22; 23
Đầu 3 30; 34 31 30; 32; 37
Đầu 4 43; 48 48
Đầu 5 50; 52 54(3); 57 58
Đầu 6 61; 65 64
Đầu 7 73; 78 71; 72; 75(2); 76 73
Đầu 8 80; 89 81; 82; 83; 87
Đầu 9 96 99 91; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 12/02/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
93
08
63
Giải bảy
359
228
563
Giải sáu
7238
3623
7330
9066
9666
4871
7775
8566
7816
Giải năm
9784
7521
4906
Giải tư
66660
89503
09596
07666
73832
47468
69986
83002
52384
89604
06383
61528
86801
69466
93701
14337
26109
71026
32326
21794
92482
Giải ba
04349
28635
25450
28161
04205
61323
Giải nhì
26007
07420
31690
Giải nhất
17328
66825
47797
Đặc biệt
65097
45884
69257
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 03; 07 01; 02; 04; 08 01; 05; 06; 09
Đầu 1 16
Đầu 2 23; 28 20; 21; 25; 28(2) 23; 26(2)
Đầu 3 30; 32; 35; 38 37
Đầu 4 49
Đầu 5 59 50 57
Đầu 6 60; 66; 68 61; 66(3) 63(2); 66
Đầu 7 71 75
Đầu 8 84; 86 83; 84(2) 82
Đầu 9 93; 96; 97 90; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 05/02/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

- Nhận KQXS An Giang : Soạn KQAG Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Giải tám
25
77
10
Giải bảy
256
949
614
Giải sáu
1294
1406
4890
3025
6863
8163
1337
3491
6986
Giải năm
3969
3475
6373
Giải tư
99568
26834
50365
50226
66646
54344
89010
53470
17061
80866
31781
80471
42827
55440
98784
64404
93521
71901
67825
15709
63566
Giải ba
22360
04890
32884
32478
16653
00013
Giải nhì
68845
05613
57527
Giải nhất
28562
28891
76377
Đặc biệt
120700
492050
197232
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
Đầu 0 00; 06 01; 04; 09
Đầu 1 10 13 10; 13; 14
Đầu 2 25; 26 25; 27 21; 25; 27
Đầu 3 34 32; 37
Đầu 4 44; 45; 46 40; 49
Đầu 5 56 50 53
Đầu 6 60; 62; 65; 68; 69 61; 63(2); 66 66
Đầu 7 70; 71; 75; 77; 78 73; 77
Đầu 8 81; 84 84; 86
Đầu 9 90(2); 94 91 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 5 ngày 29/01/2009

- Nhận KQXS Bình Thuận : Soạn KQBTH Gửi 8185

- Nhận KQXS Tây Ninh : Soạn KQTN Gửi 8185

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Giải tám
32
83
Giải bảy
862
425
Giải sáu
8668
1961
7989
8265
6018
4402
Giải năm
0247
5044
Giải tư
53620
03834
53005
42430
51786
34718
99518
73353
06670
87823
03968
43834
39665
52066
Giải ba
02234
39087
28487
28004
Giải nhì
85733
12472
Giải nhất
57209
66183
Đặc biệt
954819
944348
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh
Đầu 0 05; 09 02; 04
Đầu 1 18(2); 19 18
Đầu 2 20 23; 25
Đầu 3 30; 32; 33; 34(2) 34
Đầu 4 47 44; 48
Đầu 5 53
Đầu 6 61; 62; 68 65(2); 66; 68
Đầu 7 70; 72
Đầu 8 86; 87; 89 83(2); 87
Đầu 9