Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 23/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
56
93
17
Giải bảy
017
897
965
Giải sáu
1050
4525
7021
0867
4843
4484
5649
3727
0923
Giải năm
2284
1549
3629
Giải tư
99813
96569
98884
84668
56964
35991
54687
53530
65495
94764
52432
44947
45857
88167
19380
18167
18767
17891
29756
50983
28900
Giải ba
18304
58641
50740
02940
23742
79439
Giải nhì
80304
80986
59331
Giải nhất
78395
19924
61980
Đặc biệt
358187
479128
664733
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04(2) 00
Đầu 1 13; 17 17
Đầu 2 21; 25 24; 28 23; 27; 29
Đầu 3 30; 32 31; 33; 39
Đầu 4 41 40(2); 43; 47; 49 42; 49
Đầu 5 50; 56 57 56
Đầu 6 64; 68; 69 64; 67(2) 65; 67(2)
Đầu 7
Đầu 8 84(2); 87(2) 84; 86 80(2); 83
Đầu 9 91; 95 93; 95; 97 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
67
09
26
Giải bảy
355
335
654
Giải sáu
5905
6408
4615
5967
4589
7691
8534
7765
7493
Giải năm
7590
6845
2992
Giải tư
11605
82198
56046
48843
81346
34278
38229
83953
17627
48566
69060
80352
50168
99099
46009
03393
09757
08109
00084
63568
33897
Giải ba
59229
74262
34366
60856
72057
62377
Giải nhì
41975
77354
37748
Giải nhất
96141
44560
19386
Đặc biệt
152713
942906
953131
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05(2); 08 06; 09 09(2)
Đầu 1 13; 15
Đầu 2 29(2) 27 26
Đầu 3 35 31; 34
Đầu 4 41; 43; 46(2) 45 48
Đầu 5 55 52; 53; 54; 56 54; 57(2)
Đầu 6 62; 67 60(2); 66(2); 67; 68 65; 68
Đầu 7 75; 78 77
Đầu 8 89 84; 86
Đầu 9 90; 98 91; 99 92; 93(2); 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
41
44
22
Giải bảy
499
619
656
Giải sáu
4289
0825
7890
6542
2655
1549
1805
6682
8358
Giải năm
0300
6841
7604
Giải tư
08523
57345
95818
44298
62607
48016
91975
06674
89606
77592
88913
64461
98952
81794
97436
41740
29160
29374
28688
63046
75411
Giải ba
57489
12865
83151
67162
22946
48150
Giải nhì
98154
81382
42643
Giải nhất
12674
12620
54552
Đặc biệt
049924
534953
061067
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 07 06 04; 05
Đầu 1 16; 18 13; 19 11
Đầu 2 23; 24; 25 20 22
Đầu 3 36
Đầu 4 41; 45 41; 42; 44; 49 40; 43; 46(2)
Đầu 5 54 51; 52; 53; 55 50; 52; 56; 58
Đầu 6 65 61; 62 60; 67
Đầu 7 74; 75 74 74
Đầu 8 89(2) 82 82; 88
Đầu 9 90; 98; 99 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
05
23
05
Giải bảy
240
057
459
Giải sáu
0209
6912
0038
8621
4077
4816
0524
0617
8209
Giải năm
8510
8715
5438
Giải tư
48049
58475
76462
96225
92100
15726
66834
21428
57610
87430
41238
17130
73311
41776
92006
21193
74892
55403
66978
45022
98115
Giải ba
10253
84579
16816
44975
27835
89978
Giải nhì
72583
49113
86579
Giải nhất
58134
98829
71747
Đặc biệt
626348
686237
296427
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 05; 09 03; 05; 06; 09
Đầu 1 10; 12 10; 11; 13; 15; 16(2) 15; 17
Đầu 2 25; 26 21; 23; 28; 29 22; 24; 27
Đầu 3 34(2); 38 30(2); 37; 38 35; 38
Đầu 4 40; 48; 49 47
Đầu 5 53 57 59
Đầu 6 62
Đầu 7 75; 79 75; 76; 77 78(2); 79
Đầu 8 83
Đầu 9 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 26/05/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
96
54
10
Giải bảy
805
667
302
Giải sáu
3569
6581
5349
5233
1920
4613
4977
6285
0008
Giải năm
4222
4900
9599
Giải tư
81601
20114
43509
17321
73580
46373
22260
85701
87014
00099
12885
22627
76671
45330
07339
36788
56993
18983
76215
69980
56739
Giải ba
70147
82335
07414
28871
43015
28450
Giải nhì
39978
91524
15440
Giải nhất
54144
23643
12559
Đặc biệt
577548
636175
297037
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 05; 09 00; 01 02; 08
Đầu 1 14 13; 14(2) 10; 15(2)
Đầu 2 21; 22 20; 24; 27
Đầu 3 35 30; 33 37; 39(2)
Đầu 4 44; 47; 48; 49 43 40
Đầu 5 54 50; 59
Đầu 6 60; 69 67
Đầu 7 73; 78 71(2); 75 77
Đầu 8 80; 81 85 80; 83; 85; 88
Đầu 9 96 99 93; 99