Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/02/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
29
51
05
Giải bảy
694
681
112
Giải sáu
6823
0837
0647
1707
9919
3376
1431
9471
4054
Giải năm
2784
0504
5637
Giải tư
06566
33810
58811
43750
73400
96790
70923
62143
42431
25152
70962
19407
88938
46458
84890
51147
38393
85040
22451
38134
29554
Giải ba
32933
09952
76824
60194
25359
37759
Giải nhì
61929
01502
92831
Giải nhất
18431
73261
98639
Đặc biệt
457609
833211
394192
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 09 02; 04; 07(2) 05
Đầu 1 10; 11 11; 19 12
Đầu 2 23(2); 29(2) 24
Đầu 3 31; 33; 37 31; 38 31(2); 34; 37; 39
Đầu 4 47 43 40; 47
Đầu 5 50; 52 51; 52; 58 51; 54(2); 59(2)
Đầu 6 66 61; 62
Đầu 7 76 71
Đầu 8 84 81
Đầu 9 90; 94 94 90; 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/02/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
11
89
80
Giải bảy
602
374
791
Giải sáu
2153
3752
9634
2359
6962
6013
4783
8333
2639
Giải năm
2812
4131
6535
Giải tư
27904
57467
37066
13275
12023
96683
86836
92025
80952
35839
51668
91600
28576
67481
49990
96066
89937
40411
43125
28956
95051
Giải ba
81456
92260
08284
69518
48548
30758
Giải nhì
41951
59267
81889
Giải nhất
36269
18331
05535
Đặc biệt
615641
028867
112242
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 04 00
Đầu 1 11; 12 13; 18 11
Đầu 2 23 25 25
Đầu 3 34; 36 31(2); 39 33; 35(2); 37; 39
Đầu 4 41 42; 48
Đầu 5 51; 52; 53; 56 52; 59 51; 56; 58
Đầu 6 60; 66; 67; 69 62; 67(2); 68 66
Đầu 7 75 74; 76
Đầu 8 83 81; 84; 89 80; 83; 89
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/02/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
78
47
65
Giải bảy
105
089
364
Giải sáu
2477
9939
0984
0125
4874
4178
8324
2066
7380
Giải năm
2864
9663
6768
Giải tư
40369
20988
99017
87894
45622
02976
13476
05402
74156
33029
11229
37993
63736
83209
52954
84168
50871
47430
51804
93398
88299
Giải ba
25525
36907
32948
64273
57473
67914
Giải nhì
16123
95321
08811
Giải nhất
61421
87972
21174
Đặc biệt
783852
276349
870639
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 07 02; 09 04
Đầu 1 17 11; 14
Đầu 2 21; 22; 23; 25 21; 25; 29(2) 24
Đầu 3 39 36 30; 39
Đầu 4 47; 48; 49
Đầu 5 52 56 54
Đầu 6 64; 69 63 64; 65; 66; 68(2)
Đầu 7 76(2); 77; 78 72; 73; 74; 78 71; 73; 74
Đầu 8 84; 88 89 80
Đầu 9 94 93 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
62
77
78
Giải bảy
149
829
250
Giải sáu
0441
6162
2640
9538
0562
1888
5544
1033
1368
Giải năm
5445
0475
8643
Giải tư
95365
52153
70760
75253
49661
23991
26618
95010
98670
17313
85505
48373
82963
36778
17524
21942
24284
00465
86365
72272
59538
Giải ba
91365
70018
66803
72414
84227
50929
Giải nhì
42141
95501
01988
Giải nhất
96668
84806
56979
Đặc biệt
906088
622666
468008
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 03; 05; 06 08
Đầu 1 18(2) 10; 13; 14
Đầu 2 29 24; 27; 29
Đầu 3 38 33; 38
Đầu 4 40; 41(2); 45; 49 42; 43; 44
Đầu 5 53(2) 50
Đầu 6 60; 61; 62(2); 65(2); 68 62; 63; 66 65(2); 68
Đầu 7 70; 73; 75; 77; 78 72; 78; 79
Đầu 8 88 88 84; 88
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 20/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
07
12
97
Giải bảy
184
266
397
Giải sáu
8514
4163
1949
0601
3265
9219
6006
7814
6777
Giải năm
7856
0660
6966
Giải tư
69484
80878
51409
92977
13240
37924
37420
92660
58846
81275
57637
89264
09658
95748
25335
87893
99796
85409
25508
86059
76657
Giải ba
64376
65042
37698
11920
84921
52842
Giải nhì
60373
48035
51249
Giải nhất
86799
01070
35502
Đặc biệt
763344
791796
365703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 07; 09 01 02; 03; 06; 08; 09
Đầu 1 14 12; 19 14
Đầu 2 20; 24 20 21
Đầu 3 35; 37 35
Đầu 4 40; 42; 44; 49 46; 48 42; 49
Đầu 5 56 58 57; 59
Đầu 6 63 60(2); 64; 65; 66 66
Đầu 7 73; 76; 77; 78 70; 75 77
Đầu 8 84(2)
Đầu 9 99 96; 98 93; 96; 97(2)