Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 14/04/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
51
56
55
Giải bảy
418
825
828
Giải sáu
8324
4839
3816
7026
1595
6047
6211
5944
3274
Giải năm
7269
7230
6989
Giải tư
65379
27254
50916
18593
30697
81282
87293
14060
64924
00369
52146
96765
99677
72650
76946
19390
33161
30560
16989
88652
41740
Giải ba
42136
84399
29266
26744
11186
91739
Giải nhì
60152
16492
52417
Giải nhất
99736
65469
56549
Đặc biệt
168080
702181
601605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05
Đầu 1 16(2); 18 11; 17
Đầu 2 24 24; 25; 26 28
Đầu 3 36(2); 39 30 39
Đầu 4 44; 46; 47 40; 44; 46; 49
Đầu 5 51; 52; 54 50; 56 52; 55
Đầu 6 69 60; 65; 66; 69(2) 60; 61
Đầu 7 79 77 74
Đầu 8 80; 82 81 86; 89(2)
Đầu 9 93(2); 97; 99 92; 95 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 07/04/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
59
18
53
Giải bảy
903
510
892
Giải sáu
2963
1441
7172
8863
5206
6356
5151
8618
5982
Giải năm
5750
6655
2007
Giải tư
47641
32729
48051
70194
52225
50846
81715
49756
61668
04645
07866
38155
98361
39674
22304
24553
06946
90160
08696
80163
51426
Giải ba
54561
90667
88733
44704
89848
24744
Giải nhì
08077
30118
62852
Giải nhất
70662
42020
31195
Đặc biệt
056119
788129
297380
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 04; 06 04; 07
Đầu 1 15; 19 10; 18(2) 18
Đầu 2 25; 29 20; 29 26
Đầu 3 33
Đầu 4 41(2); 46 45 44; 46; 48
Đầu 5 50; 51; 59 55(2); 56(2) 51; 52; 53(2)
Đầu 6 61; 62; 63; 67 61; 63; 66; 68 60; 63
Đầu 7 72; 77 74
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 94 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 31/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
08
42
48
Giải bảy
406
826
973
Giải sáu
7016
0599
0366
9671
8089
8261
0186
7414
6119
Giải năm
1121
9390
1502
Giải tư
65572
43791
44417
94806
28325
83206
37946
78748
93563
21442
22190
94914
69102
46874
62977
66397
36213
44135
56173
63785
40186
Giải ba
92166
00927
85620
03924
26565
75575
Giải nhì
72577
45193
44176
Giải nhất
90403
65921
78206
Đặc biệt
082273
275320
104500
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 06(3); 08 02 00; 02; 06
Đầu 1 16; 17 14 13; 14; 19
Đầu 2 21; 25; 27 20(2); 21; 24; 26
Đầu 3 35
Đầu 4 46 42(2); 48 48
Đầu 5
Đầu 6 66(2) 61; 63 65
Đầu 7 72; 73; 77 71; 74 73(2); 75; 76; 77
Đầu 8 89 85; 86(2)
Đầu 9 91; 99 90(2); 93 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
51
03
66
Giải bảy
245
318
056
Giải sáu
2697
5516
7365
2094
4597
6213
6243
8437
8213
Giải năm
1283
7403
6905
Giải tư
43546
51958
74016
06191
99786
58188
83265
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
86898
03526
91531
39943
95685
93466
38182
Giải ba
94318
18111
63897
60266
19012
40140
Giải nhì
71356
14213
39650
Giải nhất
66537
80820
59087
Đặc biệt
906040
232758
743270
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03(2) 05
Đầu 1 11; 16(2); 18 12; 13(2); 17; 18 12; 13
Đầu 2 20 26
Đầu 3 37 34 31; 37
Đầu 4 40; 45; 46 42; 43; 44; 49 40; 43(2)
Đầu 5 51; 56; 58 58 50; 56
Đầu 6 65(2) 66 66(2)
Đầu 7 70
Đầu 8 83; 86; 88 82; 85; 87
Đầu 9 91; 97 94; 97(2) 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
90
79
87
Giải bảy
576
921
967
Giải sáu
7096
8751
2542
4688
2864
4824
2709
4951
6621
Giải năm
9565
0647
2838
Giải tư
75251
41886
47687
66080
85259
69605
24600
55481
48882
10074
24557
84384
42533
92441
65675
47801
04230
03464
86058
15397
60644
Giải ba
27682
70834
29259
73628
79766
61340
Giải nhì
81914
45074
79733
Giải nhất
09478
88861
70550
Đặc biệt
437393
076903
254548
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 05 03 01; 09
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 24; 28 21
Đầu 3 34 33 30; 33; 38
Đầu 4 42 41; 47 40; 44; 48
Đầu 5 51(2); 59 57; 59 50; 51; 58
Đầu 6 65 61; 64 64; 66; 67
Đầu 7 76; 78 74(2); 79 75
Đầu 8 80; 82; 86; 87 81; 82; 84; 88 87
Đầu 9 90; 93; 96 97