Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 09/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
41
44
22
Giải bảy
499
619
656
Giải sáu
4289
0825
7890
6542
2655
1549
1805
6682
8358
Giải năm
0300
6841
7604
Giải tư
08523
57345
95818
44298
62607
48016
91975
06674
89606
77592
88913
64461
98952
81794
97436
41740
29160
29374
28688
63046
75411
Giải ba
57489
12865
83151
67162
22946
48150
Giải nhì
98154
81382
42643
Giải nhất
12674
12620
54552
Đặc biệt
049924
534953
061067
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 07 06 04; 05
Đầu 1 16; 18 13; 19 11
Đầu 2 23; 24; 25 20 22
Đầu 3 36
Đầu 4 41; 45 41; 42; 44; 49 40; 43; 46(2)
Đầu 5 54 51; 52; 53; 55 50; 52; 56; 58
Đầu 6 65 61; 62 60; 67
Đầu 7 74; 75 74 74
Đầu 8 89(2) 82 82; 88
Đầu 9 90; 98; 99 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/06/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
05
23
05
Giải bảy
240
057
459
Giải sáu
0209
6912
0038
8621
4077
4816
0524
0617
8209
Giải năm
8510
8715
5438
Giải tư
48049
58475
76462
96225
92100
15726
66834
21428
57610
87430
41238
17130
73311
41776
92006
21193
74892
55403
66978
45022
98115
Giải ba
10253
84579
16816
44975
27835
89978
Giải nhì
72583
49113
86579
Giải nhất
58134
98829
71747
Đặc biệt
626348
686237
296427
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 05; 09 03; 05; 06; 09
Đầu 1 10; 12 10; 11; 13; 15; 16(2) 15; 17
Đầu 2 25; 26 21; 23; 28; 29 22; 24; 27
Đầu 3 34(2); 38 30(2); 37; 38 35; 38
Đầu 4 40; 48; 49 47
Đầu 5 53 57 59
Đầu 6 62
Đầu 7 75; 79 75; 76; 77 78(2); 79
Đầu 8 83
Đầu 9 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 26/05/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
96
54
10
Giải bảy
805
667
302
Giải sáu
3569
6581
5349
5233
1920
4613
4977
6285
0008
Giải năm
4222
4900
9599
Giải tư
81601
20114
43509
17321
73580
46373
22260
85701
87014
00099
12885
22627
76671
45330
07339
36788
56993
18983
76215
69980
56739
Giải ba
70147
82335
07414
28871
43015
28450
Giải nhì
39978
91524
15440
Giải nhất
54144
23643
12559
Đặc biệt
577548
636175
297037
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 05; 09 00; 01 02; 08
Đầu 1 14 13; 14(2) 10; 15(2)
Đầu 2 21; 22 20; 24; 27
Đầu 3 35 30; 33 37; 39(2)
Đầu 4 44; 47; 48; 49 43 40
Đầu 5 54 50; 59
Đầu 6 60; 69 67
Đầu 7 73; 78 71(2); 75 77
Đầu 8 80; 81 85 80; 83; 85; 88
Đầu 9 96 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 19/05/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
08
78
09
Giải bảy
056
342
915
Giải sáu
1851
6602
6500
0398
6031
8556
3285
8323
0052
Giải năm
7815
5023
9161
Giải tư
40699
51806
80992
96446
47506
39097
06238
43904
97184
50332
91082
16111
72984
21204
28097
17587
13290
55394
00951
26117
07864
Giải ba
09179
49561
91761
12275
29548
72011
Giải nhì
14499
01883
85399
Giải nhất
49764
38252
40394
Đặc biệt
732294
694558
149791
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 02; 06(2); 08 04(2) 09
Đầu 1 15 11 11; 15; 17
Đầu 2 23 23
Đầu 3 38 31; 32
Đầu 4 46 42 48
Đầu 5 51; 56 52; 56; 58 51; 52
Đầu 6 61; 64 61 61; 64
Đầu 7 79 75; 78
Đầu 8 82; 83; 84(2) 85; 87
Đầu 9 92; 94; 97; 99(2) 98 90; 91; 94(2); 97; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 12/05/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
30
27
42
Giải bảy
638
718
162
Giải sáu
4600
3278
7984
9517
6047
8266
2555
7291
0176
Giải năm
7346
8782
7259
Giải tư
37094
37138
77108
43523
79179
22603
33934
39301
55726
20346
88331
85895
58578
36875
10337
43695
80155
42369
82344
60982
11409
Giải ba
48542
12474
85466
37163
74459
29585
Giải nhì
99775
12287
72275
Giải nhất
80428
67029
35400
Đặc biệt
427499
074306
303327
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 03; 08 01; 06 00; 09
Đầu 1 17; 18
Đầu 2 23; 28 26; 27; 29 27
Đầu 3 30; 34; 38(2) 31 37
Đầu 4 42; 46 46; 47 42; 44
Đầu 5 55(2); 59(2)
Đầu 6 63; 66(2) 62; 69
Đầu 7 74; 75; 78; 79 75; 78 75; 76
Đầu 8 84 82; 87 82; 85
Đầu 9 94; 99 95 91; 95