Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
02
69
57
Giải bảy
511
222
959
Giải sáu
1707
5337
3451
5708
7323
0776
2371
7945
2332
Giải năm
8750
1425
4808
Giải tư
46276
59622
02822
50721
92226
32136
05723
73995
25643
13225
84983
90141
63408
29291
48101
00615
38710
71349
17208
68112
05934
Giải ba
81032
52316
08020
36525
25190
78050
Giải nhì
91677
22404
14100
Giải nhất
02757
10431
87997
Đặc biệt
940369
294110
879255
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 07 04; 08(2) 00; 01; 08(2)
Đầu 1 11; 16 10 10; 12; 15
Đầu 2 21; 22(2); 23; 26 20; 22; 23; 25(3)
Đầu 3 32; 36; 37 31 32; 34
Đầu 4 41; 43 45; 49
Đầu 5 50; 51; 57 50; 55; 57; 59
Đầu 6 69 69
Đầu 7 76; 77 76 71
Đầu 8 83
Đầu 9 91; 95 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
15
95
49
Giải bảy
222
774
573
Giải sáu
5722
5661
6821
1575
6466
9113
2609
6348
3979
Giải năm
0376
9370
7509
Giải tư
05704
27327
35657
02072
41480
33770
08410
58027
20492
15122
34423
65439
28961
27335
41142
12654
28971
86267
84298
59057
57898
Giải ba
57399
06488
19685
35164
36193
27744
Giải nhì
28063
88217
30990
Giải nhất
41710
59533
58540
Đặc biệt
205733
125427
324722
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04 09(2)
Đầu 1 10(2); 15 13; 17
Đầu 2 21; 22(2); 27 22; 23; 27(2) 22
Đầu 3 33 33; 35; 39
Đầu 4 40; 42; 44; 48; 49
Đầu 5 57 54; 57
Đầu 6 61; 63 61; 64; 66 67
Đầu 7 70; 72; 76 70; 74; 75 71; 73; 79
Đầu 8 80; 88 85
Đầu 9 99 92; 95 90; 93; 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 30/12/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
84
34
91
Giải bảy
033
753
419
Giải sáu
3501
8117
4903
3594
3006
6344
0295
4469
8828
Giải năm
6501
7299
3277
Giải tư
99034
65398
05804
16711
04593
08622
81234
99082
90563
31427
27921
99951
39686
77761
39105
16721
00852
16277
25773
00172
63370
Giải ba
26741
22893
76528
77457
66932
92248
Giải nhì
04007
20776
41290
Giải nhất
09765
01395
26631
Đặc biệt
565136
559830
008492
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01(2); 03; 04; 07 06 05
Đầu 1 11; 17 19
Đầu 2 22 21; 27; 28 21; 28
Đầu 3 33; 34(2); 36 30; 34 31; 32
Đầu 4 41 44 48
Đầu 5 51; 53; 57 52
Đầu 6 65 61; 63 69
Đầu 7 76 70; 72; 73; 77(2)
Đầu 8 84 82; 86
Đầu 9 93(2); 98 94; 95; 99 90; 91; 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 23/12/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
62
77
52
Giải bảy
734
585
532
Giải sáu
2122
1521
1495
7726
0331
4284
1772
7832
1659
Giải năm
9216
4558
5433
Giải tư
94509
43175
16135
38365
10258
40671
62243
62064
58065
47585
06772
10182
79703
66419
63893
44716
51367
26986
76254
34262
09899
Giải ba
00988
08458
99303
50926
25496
34964
Giải nhì
24766
51340
37846
Giải nhất
60314
42702
86920
Đặc biệt
093055
815227
334661
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 02; 03(2)
Đầu 1 14; 16 19 16
Đầu 2 21; 22 26(2); 27 20
Đầu 3 34; 35 31 32(2); 33
Đầu 4 43 40 46
Đầu 5 55; 58(2) 58 52; 54; 59
Đầu 6 62; 65; 66 64; 65 61; 62; 64; 67
Đầu 7 71; 75 72; 77 72
Đầu 8 88 82; 84; 85(2) 86
Đầu 9 95 93; 96; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 16/12/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
33
54
19
Giải bảy
969
686
609
Giải sáu
0254
9042
6206
3015
1352
4094
1446
7181
5513
Giải năm
8615
5825
0601
Giải tư
25576
71687
64667
80495
72021
70677
01666
56916
07932
37193
85307
44944
80440
90548
84215
54598
60282
81193
17284
15359
54139
Giải ba
22138
72659
78884
00209
06957
89628
Giải nhì
46881
07152
04025
Giải nhất
49122
43027
51066
Đặc biệt
354347
789365
686524
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06 07; 09 01; 09
Đầu 1 15 15; 16 13; 15; 19
Đầu 2 21; 22 25; 27 24; 25; 28
Đầu 3 33; 38 32 39
Đầu 4 42; 47 40; 44; 48 46
Đầu 5 54; 59 52(2); 54 57; 59
Đầu 6 66; 67; 69 65 66
Đầu 7 76; 77
Đầu 8 81; 87 84; 86 81; 82; 84
Đầu 9 95 93; 94 93; 98