Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 05/05/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
03
57
45
Giải bảy
241
059
749
Giải sáu
9911
6156
6582
1668
0742
1055
2250
6104
3526
Giải năm
4345
0986
2872
Giải tư
95508
06345
53618
79947
95830
59074
96478
70102
62741
74937
62770
63456
79277
67101
60991
20900
81510
85784
73527
07620
16691
Giải ba
23083
95190
19657
98103
63538
60282
Giải nhì
94387
68519
83705
Giải nhất
44010
60337
67168
Đặc biệt
510511
300182
718532
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 08 01; 02; 03 00; 04; 05
Đầu 1 10; 11(2); 18 19 10
Đầu 2 20; 26; 27
Đầu 3 30 37(2) 32; 38
Đầu 4 41; 45(2); 47 41; 42 45; 49
Đầu 5 56 55; 56; 57(2); 59 50
Đầu 6 68 68
Đầu 7 74; 78 70; 77 72
Đầu 8 82; 83; 87 82; 86 82; 84
Đầu 9 90 91(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 28/04/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
25
66
05
Giải bảy
140
427
630
Giải sáu
6713
2385
8868
5931
1155
8593
3782
1426
7451
Giải năm
6091
8329
9329
Giải tư
81548
83280
36704
03630
24108
70096
35440
49077
47727
83950
84385
83105
55634
39827
36946
02529
73451
14766
12599
30402
40259
Giải ba
79284
18904
10867
86779
91381
66018
Giải nhì
62148
17200
73707
Giải nhất
76184
92656
22719
Đặc biệt
003803
410493
829643
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 04(2); 08 00; 05 02; 05; 07
Đầu 1 13 18; 19
Đầu 2 25 27(3); 29 26; 29(2)
Đầu 3 30 31; 34 30
Đầu 4 40(2); 48(2) 43; 46
Đầu 5 50; 55; 56 51(2); 59
Đầu 6 68 66; 67 66
Đầu 7 77; 79
Đầu 8 80; 84(2); 85 85 81; 82
Đầu 9 91; 96 93(2) 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 21/04/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
96
84
32
Giải bảy
953
914
520
Giải sáu
8779
5198
7284
1669
1450
7792
3650
1226
5089
Giải năm
6544
0586
1557
Giải tư
80298
91502
75014
18888
64323
86701
35267
28089
73657
75905
22431
19556
63037
39370
50907
37881
37234
28249
29889
77554
03863
Giải ba
72480
79854
31035
12195
29873
38729
Giải nhì
36211
98231
40960
Giải nhất
69486
32385
62000
Đặc biệt
045494
912779
364484
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 02 05 00; 07
Đầu 1 11; 14 14
Đầu 2 23 20; 26; 29
Đầu 3 31(2); 35; 37 32; 34
Đầu 4 44 49
Đầu 5 53; 54 50; 56; 57 50; 54; 57
Đầu 6 67 69 60; 63
Đầu 7 79 70; 79 73
Đầu 8 80; 84; 86; 88 84; 85; 86; 89 81; 84; 89(2)
Đầu 9 94; 96; 98(2) 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 14/04/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
51
56
55
Giải bảy
418
825
828
Giải sáu
8324
4839
3816
7026
1595
6047
6211
5944
3274
Giải năm
7269
7230
6989
Giải tư
65379
27254
50916
18593
30697
81282
87293
14060
64924
00369
52146
96765
99677
72650
76946
19390
33161
30560
16989
88652
41740
Giải ba
42136
84399
29266
26744
11186
91739
Giải nhì
60152
16492
52417
Giải nhất
99736
65469
56549
Đặc biệt
168080
702181
601605
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05
Đầu 1 16(2); 18 11; 17
Đầu 2 24 24; 25; 26 28
Đầu 3 36(2); 39 30 39
Đầu 4 44; 46; 47 40; 44; 46; 49
Đầu 5 51; 52; 54 50; 56 52; 55
Đầu 6 69 60; 65; 66; 69(2) 60; 61
Đầu 7 79 77 74
Đầu 8 80; 82 81 86; 89(2)
Đầu 9 93(2); 97; 99 92; 95 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 07/04/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
59
18
53
Giải bảy
903
510
892
Giải sáu
2963
1441
7172
8863
5206
6356
5151
8618
5982
Giải năm
5750
6655
2007
Giải tư
47641
32729
48051
70194
52225
50846
81715
49756
61668
04645
07866
38155
98361
39674
22304
24553
06946
90160
08696
80163
51426
Giải ba
54561
90667
88733
44704
89848
24744
Giải nhì
08077
30118
62852
Giải nhất
70662
42020
31195
Đặc biệt
056119
788129
297380
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 04; 06 04; 07
Đầu 1 15; 19 10; 18(2) 18
Đầu 2 25; 29 20; 29 26
Đầu 3 33
Đầu 4 41(2); 46 45 44; 46; 48
Đầu 5 50; 51; 59 55(2); 56(2) 51; 52; 53(2)
Đầu 6 61; 62; 63; 67 61; 63; 66; 68 60; 63
Đầu 7 72; 77 74
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 94 92; 95; 96