Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 02/12/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
83
19
55
Giải bảy
938
097
617
Giải sáu
6966
4502
4945
4167
3395
2575
0214
4421
3701
Giải năm
5722
6439
1182
Giải tư
72748
56537
64162
49444
53626
91453
33971
94199
41760
69470
67746
73924
99491
59472
59635
68829
13891
21417
61960
21080
70289
Giải ba
72681
30470
42080
36406
28304
06922
Giải nhì
03464
85269
45135
Giải nhất
53611
44101
60368
Đặc biệt
170644
080869
137978
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02 01; 06 01; 04
Đầu 1 11 19 14; 17(2)
Đầu 2 22; 26 24 21; 22; 29
Đầu 3 37; 38 39 35(2)
Đầu 4 44(2); 45; 48 46
Đầu 5 53 55
Đầu 6 62; 64; 66 60; 67; 69(2) 60; 68
Đầu 7 70; 71 70; 72; 75 78
Đầu 8 81; 83 80 80; 82; 89
Đầu 9 91; 95; 97; 99 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 25/11/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
88
68
13
Giải bảy
915
963
154
Giải sáu
5987
4547
4038
2115
4397
4442
3926
8363
5750
Giải năm
2756
2786
5899
Giải tư
31201
82478
08534
94631
33911
52035
16484
87984
05101
15927
98435
12575
57318
92953
15755
59233
92206
79172
06484
32249
15048
Giải ba
64716
51933
27355
88550
67546
82599
Giải nhì
74184
88193
50925
Giải nhất
87204
25903
78581
Đặc biệt
32577
15724
174171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 04 01; 03 06
Đầu 1 11; 15; 16 15; 18 13
Đầu 2 24; 27 25; 26
Đầu 3 31; 33; 34; 35; 38 35 33
Đầu 4 47 42 46; 48; 49
Đầu 5 56 50; 53; 55 50; 54; 55
Đầu 6 63; 68 63
Đầu 7 77; 78 75 71; 72
Đầu 8 84(2); 87; 88 84; 86 81; 84
Đầu 9 93; 97 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 18/11/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
61
25
24
Giải bảy
381
230
980
Giải sáu
1196
0039
3145
4077
5571
0905
7386
4896
8091
Giải năm
6900
5248
1442
Giải tư
14223
27778
25687
90279
21310
90305
92877
13236
95894
91541
75318
76039
43257
14241
66648
26058
05691
97177
77423
56557
74243
Giải ba
11150
74593
85676
95582
23718
49010
Giải nhì
10881
14863
39960
Giải nhất
78352
88574
48936
Đặc biệt
866243
616459
684743
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 05 05
Đầu 1 10 18 10; 18
Đầu 2 23 25 23; 24
Đầu 3 39 30; 36; 39 36
Đầu 4 43; 45 41(2); 48 42; 43(2); 48
Đầu 5 50; 52 57; 59 57; 58
Đầu 6 61 63 60
Đầu 7 77; 78; 79 71; 74; 76; 77 77
Đầu 8 81(2); 87 82 80; 86
Đầu 9 93; 96 94 91(2); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 11/11/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
39
44
44
Giải bảy
505
675
636
Giải sáu
1749
1458
6104
4147
5842
0939
0917
3192
9662
Giải năm
7387
0836
7337
Giải tư
88620
20219
61699
19164
83422
96311
73849
33766
07724
73592
81715
00714
17007
38626
02920
60302
05393
42359
99163
42009
48674
Giải ba
72373
16313
09299
64249
92222
40409
Giải nhì
05278
86147
70617
Giải nhất
14589
98786
38896
Đặc biệt
415722
273889
079137
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 05 07 02; 09(2)
Đầu 1 11; 13; 19 14; 15 17(2)
Đầu 2 20; 22(2) 24; 26 20; 22
Đầu 3 39 36; 39 36; 37(2)
Đầu 4 49(2) 42; 44; 47(2); 49 44
Đầu 5 58 59
Đầu 6 64 66 62; 63
Đầu 7 73; 78 75 74
Đầu 8 87; 89 86; 89
Đầu 9 99 92; 99 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 04/11/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
95
10
83
Giải bảy
191
559
832
Giải sáu
1236
5844
3671
2860
7501
4123
1661
3295
2632
Giải năm
7852
9383
0535
Giải tư
60443
26942
36931
51256
30088
35601
49874
87785
68884
82725
05816
66065
76793
33695
58319
70526
96158
28401
78276
35559
14449
Giải ba
97208
84994
19311
76784
08553
09480
Giải nhì
39567
08074
71917
Giải nhất
09094
44143
12588
Đặc biệt
78238
18018
30152
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 08 01 01
Đầu 1 10; 11; 16; 18 17; 19
Đầu 2 23; 25 26
Đầu 3 31; 36; 38 32(2); 35
Đầu 4 42; 43; 44 43 49
Đầu 5 52; 56 59 52; 53; 58; 59
Đầu 6 67 60; 65 61
Đầu 7 71; 74 74 76
Đầu 8 88 83; 84(2); 85 80; 83; 88
Đầu 9 91; 94(2); 95 93; 95 95