Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
88
73
74
Giải bảy
236
339
746
Giải sáu
4486
8482
3661
8852
2280
0202
8240
9777
2873
Giải năm
0683
6923
8014
Giải tư
74524
45105
65368
38943
27267
19656
24087
82850
70712
65193
95603
64012
14222
20887
97171
27333
28644
00354
43787
93426
77413
Giải ba
88134
52148
43850
57835
37226
61071
Giải nhì
51981
96280
79696
Giải nhất
01391
01275
59292
Đặc biệt
531805
728359
784995
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05(2) 02; 03
Đầu 1 12(2) 13; 14
Đầu 2 24 22; 23 26(2)
Đầu 3 34; 36 35; 39 33
Đầu 4 43; 48 40; 44; 46
Đầu 5 56 50(2); 52; 59 54
Đầu 6 61; 67; 68
Đầu 7 73; 75 71(2); 73; 74; 77
Đầu 8 81; 82; 83; 86; 87; 88 80(2); 87 87
Đầu 9 91 93 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
39
87
48
Giải bảy
929
667
279
Giải sáu
1048
4050
4868
8388
7978
4488
6448
5112
9206
Giải năm
2870
4186
7372
Giải tư
19076
82432
92391
79360
94949
76900
75072
00867
34884
91444
16474
11050
84068
41730
94410
05036
02188
49161
40003
27420
35642
Giải ba
16295
96077
60887
81702
41273
30838
Giải nhì
48934
28640
28599
Giải nhất
43291
07836
63320
Đặc biệt
449563
401739
310385
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 02 03; 06
Đầu 1 10; 12
Đầu 2 29 20(2)
Đầu 3 32; 34; 39 30; 36; 39 36; 38
Đầu 4 48; 49 40; 44 42; 48(2)
Đầu 5 50 50
Đầu 6 60; 63; 68 67(2); 68 61
Đầu 7 70; 72; 76; 77 74; 78 72; 73; 79
Đầu 8 84; 86; 87(2); 88(2) 85; 88
Đầu 9 91(2); 95 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/02/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
63
00
68
Giải bảy
813
407
558
Giải sáu
4208
0975
0030
3000
2275
7936
6459
0356
7091
Giải năm
9822
0270
2932
Giải tư
55404
80261
35639
30029
20216
68917
10992
22448
80103
65913
61784
67937
69877
11888
36112
13887
66196
97450
33188
14475
48605
Giải ba
85476
86144
24074
80648
41855
24744
Giải nhì
23038
84061
81361
Giải nhất
73873
21640
42906
Đặc biệt
082311
246761
615486
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04; 08 00(2); 03; 07 05; 06
Đầu 1 11; 13; 16; 17 13 12
Đầu 2 22; 29
Đầu 3 30; 38; 39 36; 37 32
Đầu 4 44 40; 48(2) 44
Đầu 5 50; 55; 56; 58; 59
Đầu 6 61; 63 61(2) 61; 68
Đầu 7 73; 75; 76 70; 74; 75; 77 75
Đầu 8 84; 88 86; 87; 88
Đầu 9 92 91; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/02/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
29
51
05
Giải bảy
694
681
112
Giải sáu
6823
0837
0647
1707
9919
3376
1431
9471
4054
Giải năm
2784
0504
5637
Giải tư
06566
33810
58811
43750
73400
96790
70923
62143
42431
25152
70962
19407
88938
46458
84890
51147
38393
85040
22451
38134
29554
Giải ba
32933
09952
76824
60194
25359
37759
Giải nhì
61929
01502
92831
Giải nhất
18431
73261
98639
Đặc biệt
457609
833211
394192
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 09 02; 04; 07(2) 05
Đầu 1 10; 11 11; 19 12
Đầu 2 23(2); 29(2) 24
Đầu 3 31; 33; 37 31; 38 31(2); 34; 37; 39
Đầu 4 47 43 40; 47
Đầu 5 50; 52 51; 52; 58 51; 54(2); 59(2)
Đầu 6 66 61; 62
Đầu 7 76 71
Đầu 8 84 81
Đầu 9 90; 94 94 90; 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/02/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
11
89
80
Giải bảy
602
374
791
Giải sáu
2153
3752
9634
2359
6962
6013
4783
8333
2639
Giải năm
2812
4131
6535
Giải tư
27904
57467
37066
13275
12023
96683
86836
92025
80952
35839
51668
91600
28576
67481
49990
96066
89937
40411
43125
28956
95051
Giải ba
81456
92260
08284
69518
48548
30758
Giải nhì
41951
59267
81889
Giải nhất
36269
18331
05535
Đặc biệt
615641
028867
112242
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 04 00
Đầu 1 11; 12 13; 18 11
Đầu 2 23 25 25
Đầu 3 34; 36 31(2); 39 33; 35(2); 37; 39
Đầu 4 41 42; 48
Đầu 5 51; 52; 53; 56 52; 59 51; 56; 58
Đầu 6 60; 66; 67; 69 62; 67(2); 68 66
Đầu 7 75 74; 76
Đầu 8 83 81; 84; 89 80; 83; 89
Đầu 9 90; 91