Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/02/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
78
47
65
Giải bảy
105
089
364
Giải sáu
2477
9939
0984
0125
4874
4178
8324
2066
7380
Giải năm
2864
9663
6768
Giải tư
40369
20988
99017
87894
45622
02976
13476
05402
74156
33029
11229
37993
63736
83209
52954
84168
50871
47430
51804
93398
88299
Giải ba
25525
36907
32948
64273
57473
67914
Giải nhì
16123
95321
08811
Giải nhất
61421
87972
21174
Đặc biệt
783852
276349
870639
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05; 07 02; 09 04
Đầu 1 17 11; 14
Đầu 2 21; 22; 23; 25 21; 25; 29(2) 24
Đầu 3 39 36 30; 39
Đầu 4 47; 48; 49
Đầu 5 52 56 54
Đầu 6 64; 69 63 64; 65; 66; 68(2)
Đầu 7 76(2); 77; 78 72; 73; 74; 78 71; 73; 74
Đầu 8 84; 88 89 80
Đầu 9 94 93 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
62
77
78
Giải bảy
149
829
250
Giải sáu
0441
6162
2640
9538
0562
1888
5544
1033
1368
Giải năm
5445
0475
8643
Giải tư
95365
52153
70760
75253
49661
23991
26618
95010
98670
17313
85505
48373
82963
36778
17524
21942
24284
00465
86365
72272
59538
Giải ba
91365
70018
66803
72414
84227
50929
Giải nhì
42141
95501
01988
Giải nhất
96668
84806
56979
Đặc biệt
906088
622666
468008
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 03; 05; 06 08
Đầu 1 18(2) 10; 13; 14
Đầu 2 29 24; 27; 29
Đầu 3 38 33; 38
Đầu 4 40; 41(2); 45; 49 42; 43; 44
Đầu 5 53(2) 50
Đầu 6 60; 61; 62(2); 65(2); 68 62; 63; 66 65(2); 68
Đầu 7 70; 73; 75; 77; 78 72; 78; 79
Đầu 8 88 88 84; 88
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 20/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
07
12
97
Giải bảy
184
266
397
Giải sáu
8514
4163
1949
0601
3265
9219
6006
7814
6777
Giải năm
7856
0660
6966
Giải tư
69484
80878
51409
92977
13240
37924
37420
92660
58846
81275
57637
89264
09658
95748
25335
87893
99796
85409
25508
86059
76657
Giải ba
64376
65042
37698
11920
84921
52842
Giải nhì
60373
48035
51249
Giải nhất
86799
01070
35502
Đặc biệt
763344
791796
365703
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 07; 09 01 02; 03; 06; 08; 09
Đầu 1 14 12; 19 14
Đầu 2 20; 24 20 21
Đầu 3 35; 37 35
Đầu 4 40; 42; 44; 49 46; 48 42; 49
Đầu 5 56 58 57; 59
Đầu 6 63 60(2); 64; 65; 66 66
Đầu 7 73; 76; 77; 78 70; 75 77
Đầu 8 84(2)
Đầu 9 99 96; 98 93; 96; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
02
69
57
Giải bảy
511
222
959
Giải sáu
1707
5337
3451
5708
7323
0776
2371
7945
2332
Giải năm
8750
1425
4808
Giải tư
46276
59622
02822
50721
92226
32136
05723
73995
25643
13225
84983
90141
63408
29291
48101
00615
38710
71349
17208
68112
05934
Giải ba
81032
52316
08020
36525
25190
78050
Giải nhì
91677
22404
14100
Giải nhất
02757
10431
87997
Đặc biệt
940369
294110
879255
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02; 07 04; 08(2) 00; 01; 08(2)
Đầu 1 11; 16 10 10; 12; 15
Đầu 2 21; 22(2); 23; 26 20; 22; 23; 25(3)
Đầu 3 32; 36; 37 31 32; 34
Đầu 4 41; 43 45; 49
Đầu 5 50; 51; 57 50; 55; 57; 59
Đầu 6 69 69
Đầu 7 76; 77 76 71
Đầu 8 83
Đầu 9 91; 95 90; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/01/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
15
95
49
Giải bảy
222
774
573
Giải sáu
5722
5661
6821
1575
6466
9113
2609
6348
3979
Giải năm
0376
9370
7509
Giải tư
05704
27327
35657
02072
41480
33770
08410
58027
20492
15122
34423
65439
28961
27335
41142
12654
28971
86267
84298
59057
57898
Giải ba
57399
06488
19685
35164
36193
27744
Giải nhì
28063
88217
30990
Giải nhất
41710
59533
58540
Đặc biệt
205733
125427
324722
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04 09(2)
Đầu 1 10(2); 15 13; 17
Đầu 2 21; 22(2); 27 22; 23; 27(2) 22
Đầu 3 33 33; 35; 39
Đầu 4 40; 42; 44; 48; 49
Đầu 5 57 54; 57
Đầu 6 61; 63 61; 64; 66 67
Đầu 7 70; 72; 76 70; 74; 75 71; 73; 79
Đầu 8 80; 88 85
Đầu 9 99 92; 95 90; 93; 98(2)