Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 28/10/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
90
56
90
Giải bảy
133
467
681
Giải sáu
4689
3531
4639
8952
1164
7348
7988
2030
2968
Giải năm
8534
0850
3595
Giải tư
44687
27268
82127
78740
45472
47699
17004
89129
66435
24255
32567
27114
78126
10979
16888
43086
96467
02892
91318
68352
43307
Giải ba
87949
99128
46964
84132
50151
36898
Giải nhì
17157
99171
35753
Giải nhất
19845
97571
14425
Đặc biệt
775412
910330
789000
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 04 00; 07
Đầu 1 12 14 18
Đầu 2 27; 28 26; 29 25
Đầu 3 31; 33; 34; 39 30; 32; 35 30
Đầu 4 40; 45; 49 48
Đầu 5 57 50; 52; 55; 56 51; 52; 53
Đầu 6 68 64(2); 67(2) 67; 68
Đầu 7 72 71(2); 79
Đầu 8 87; 89 81; 86; 88(2)
Đầu 9 90; 99 90; 92; 95; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 21/10/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
56
55
24
Giải bảy
208
159
834
Giải sáu
8944
6636
3538
4020
6842
9487
0044
2797
0252
Giải năm
0822
5789
4184
Giải tư
21431
16897
31830
05887
59590
40851
12354
09661
37294
59953
55118
48874
12476
71455
58653
87181
74337
71134
27442
76902
69515
Giải ba
99482
52348
39583
53164
14424
84522
Giải nhì
90165
04390
21546
Giải nhất
26218
16180
59545
Đặc biệt
011235
719598
991861
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 08 02
Đầu 1 18 18 15
Đầu 2 22 20 22; 24(2)
Đầu 3 30; 31; 35; 36; 38 34(2); 37
Đầu 4 44; 48 42 42; 44; 45; 46
Đầu 5 51; 54; 56 53; 55(2); 59 52; 53
Đầu 6 65 61; 64 61
Đầu 7 74; 76
Đầu 8 82; 87 80; 83; 87; 89 81; 84
Đầu 9 90; 97 90; 94; 98 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 14/10/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
58
94
69
Giải bảy
346
469
212
Giải sáu
2225
3434
6446
8249
0264
7676
7549
4783
6858
Giải năm
5255
7487
9176
Giải tư
97351
01533
51374
99684
20478
46137
54023
96760
80823
47030
47127
06364
59926
44632
22748
11406
03984
27756
43701
66636
24214
Giải ba
19203
56808
69605
36825
07732
39072
Giải nhì
86725
04320
71134
Giải nhất
73018
64386
63022
Đặc biệt
291623
511085
811854
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 08 05 01; 06
Đầu 1 18 12; 14
Đầu 2 23(2); 25(2) 20; 23; 25; 26; 27 22
Đầu 3 33; 34; 37 30; 32 32; 34; 36
Đầu 4 46(2) 49 48; 49
Đầu 5 51; 55; 58 54; 56; 58
Đầu 6 60; 64(2); 69 69
Đầu 7 74; 78 76 72; 76
Đầu 8 84 85; 86; 87 83; 84
Đầu 9 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 07/10/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
57
80
81
Giải bảy
069
274
616
Giải sáu
5244
1439
0711
4003
8210
5691
6447
4683
0702
Giải năm
0348
1481
4289
Giải tư
18539
96435
25943
69860
25473
96319
89478
87114
09521
31348
17928
01111
93082
01810
01077
96951
25730
45305
35063
45490
11483
Giải ba
90216
14013
51132
15146
00849
39480
Giải nhì
60942
87578
51598
Giải nhất
87125
29469
55859
Đặc biệt
704896
846910
069658
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03 02; 05
Đầu 1 11; 13; 16; 19 10(3); 11; 14 16
Đầu 2 25 21; 28
Đầu 3 35; 39(2) 32 30
Đầu 4 42; 43; 44; 48 46; 48 47; 49
Đầu 5 57 51; 58; 59
Đầu 6 60; 69 69 63
Đầu 7 73; 78 74; 78 77
Đầu 8 80; 81; 82 80; 81; 83(2); 89
Đầu 9 96 91 90; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 30/09/2016

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
99
99
93
Giải bảy
684
096
582
Giải sáu
8192
6767
2814
9017
7950
7826
7093
0431
4819
Giải năm
6482
9923
7267
Giải tư
70559
21769
88398
02847
28025
44839
36411
46520
03877
20839
50194
03070
03934
71395
07396
76627
95972
76129
68863
49684
49435
Giải ba
97924
94135
19966
72872
98096
98840
Giải nhì
69005
58851
43309
Giải nhất
37256
08674
46001
Đặc biệt
765235
726410
830447
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05 01; 09
Đầu 1 11; 14 10; 17 19
Đầu 2 24; 25 20; 23; 26 27; 29
Đầu 3 35(2); 39 34; 39 31; 35
Đầu 4 47 40; 47
Đầu 5 56; 59 50; 51
Đầu 6 67; 69 66 63; 67
Đầu 7 70; 72; 74; 77 72
Đầu 8 82; 84 82; 84
Đầu 9 92; 98; 99 94; 95; 96; 99 93(2); 96(2)