Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 31/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
08
42
48
Giải bảy
406
826
973
Giải sáu
7016
0599
0366
9671
8089
8261
0186
7414
6119
Giải năm
1121
9390
1502
Giải tư
65572
43791
44417
94806
28325
83206
37946
78748
93563
21442
22190
94914
69102
46874
62977
66397
36213
44135
56173
63785
40186
Giải ba
92166
00927
85620
03924
26565
75575
Giải nhì
72577
45193
44176
Giải nhất
90403
65921
78206
Đặc biệt
082273
275320
104500
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 06(3); 08 02 00; 02; 06
Đầu 1 16; 17 14 13; 14; 19
Đầu 2 21; 25; 27 20(2); 21; 24; 26
Đầu 3 35
Đầu 4 46 42(2); 48 48
Đầu 5
Đầu 6 66(2) 61; 63 65
Đầu 7 72; 73; 77 71; 74 73(2); 75; 76; 77
Đầu 8 89 85; 86(2)
Đầu 9 91; 99 90(2); 93 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
51
03
66
Giải bảy
245
318
056
Giải sáu
2697
5516
7365
2094
4597
6213
6243
8437
8213
Giải năm
1283
7403
6905
Giải tư
43546
51958
74016
06191
99786
58188
83265
59417
42349
38934
71844
78842
08712
57143
86898
03526
91531
39943
95685
93466
38182
Giải ba
94318
18111
63897
60266
19012
40140
Giải nhì
71356
14213
39650
Giải nhất
66537
80820
59087
Đặc biệt
906040
232758
743270
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03(2) 05
Đầu 1 11; 16(2); 18 12; 13(2); 17; 18 12; 13
Đầu 2 20 26
Đầu 3 37 34 31; 37
Đầu 4 40; 45; 46 42; 43; 44; 49 40; 43(2)
Đầu 5 51; 56; 58 58 50; 56
Đầu 6 65(2) 66 66(2)
Đầu 7 70
Đầu 8 83; 86; 88 82; 85; 87
Đầu 9 91; 97 94; 97(2) 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
90
79
87
Giải bảy
576
921
967
Giải sáu
7096
8751
2542
4688
2864
4824
2709
4951
6621
Giải năm
9565
0647
2838
Giải tư
75251
41886
47687
66080
85259
69605
24600
55481
48882
10074
24557
84384
42533
92441
65675
47801
04230
03464
86058
15397
60644
Giải ba
27682
70834
29259
73628
79766
61340
Giải nhì
81914
45074
79733
Giải nhất
09478
88861
70550
Đặc biệt
437393
076903
254548
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 05 03 01; 09
Đầu 1 14
Đầu 2 21; 24; 28 21
Đầu 3 34 33 30; 33; 38
Đầu 4 42 41; 47 40; 44; 48
Đầu 5 51(2); 59 57; 59 50; 51; 58
Đầu 6 65 61; 64 64; 66; 67
Đầu 7 76; 78 74(2); 79 75
Đầu 8 80; 82; 86; 87 81; 82; 84; 88 87
Đầu 9 90; 93; 96 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
88
73
74
Giải bảy
236
339
746
Giải sáu
4486
8482
3661
8852
2280
0202
8240
9777
2873
Giải năm
0683
6923
8014
Giải tư
74524
45105
65368
38943
27267
19656
24087
82850
70712
65193
95603
64012
14222
20887
97171
27333
28644
00354
43787
93426
77413
Giải ba
88134
52148
43850
57835
37226
61071
Giải nhì
51981
96280
79696
Giải nhất
01391
01275
59292
Đặc biệt
531805
728359
784995
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05(2) 02; 03
Đầu 1 12(2) 13; 14
Đầu 2 24 22; 23 26(2)
Đầu 3 34; 36 35; 39 33
Đầu 4 43; 48 40; 44; 46
Đầu 5 56 50(2); 52; 59 54
Đầu 6 61; 67; 68
Đầu 7 73; 75 71(2); 73; 74; 77
Đầu 8 81; 82; 83; 86; 87; 88 80(2); 87 87
Đầu 9 91 93 92; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/03/2017

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
39
87
48
Giải bảy
929
667
279
Giải sáu
1048
4050
4868
8388
7978
4488
6448
5112
9206
Giải năm
2870
4186
7372
Giải tư
19076
82432
92391
79360
94949
76900
75072
00867
34884
91444
16474
11050
84068
41730
94410
05036
02188
49161
40003
27420
35642
Giải ba
16295
96077
60887
81702
41273
30838
Giải nhì
48934
28640
28599
Giải nhất
43291
07836
63320
Đặc biệt
449563
401739
310385
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00 02 03; 06
Đầu 1 10; 12
Đầu 2 29 20(2)
Đầu 3 32; 34; 39 30; 36; 39 36; 38
Đầu 4 48; 49 40; 44 42; 48(2)
Đầu 5 50 50
Đầu 6 60; 63; 68 67(2); 68 61
Đầu 7 70; 72; 76; 77 74; 78 72; 73; 79
Đầu 8 84; 86; 87(2); 88(2) 85; 88
Đầu 9 91(2); 95 99