Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 26/06/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
55
43
85
Giải bảy
131
345
714
Giải sáu
6191
2937
8854
5479
2990
2080
4852
5364
8048
Giải năm
9389
7521
8408
Giải tư
26917
40213
71061
73809
60950
83169
25730
54814
94370
68716
95600
87407
80927
17107
38433
17468
31896
45346
48443
08739
06749
Giải ba
57038
65864
85797
18417
52744
77479
Giải nhì
21300
65384
02533
Giải nhất
06692
57599
72936
Đặc biệt
665704
044063
877203
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 04; 09 00; 07(2) 03; 08
Đầu 1 13; 17 14; 16; 17 14
Đầu 2 21; 27
Đầu 3 30; 31; 37; 38 33(2); 36; 39
Đầu 4 43; 45 43; 44; 46; 48; 49
Đầu 5 50; 54; 55 52
Đầu 6 61; 64; 69 63 64; 68
Đầu 7 70; 79 79
Đầu 8 89 80; 84 85
Đầu 9 91; 92 90; 97; 99 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 19/06/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
62
39
41
Giải bảy
752
788
800
Giải sáu
3999
3236
2347
7249
1806
2394
9822
9812
7206
Giải năm
3426
8236
6754
Giải tư
99332
48770
08961
06205
42371
24591
94001
94648
63128
89534
93651
37262
12529
30090
81991
75151
48713
59958
20239
52757
80646
Giải ba
27323
56114
05693
92325
84560
62376
Giải nhì
68227
99579
98465
Giải nhất
55414
13850
20875
Đặc biệt
366424
109022
754560
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 05 06 00; 06
Đầu 1 14(2) 12; 13
Đầu 2 23; 24; 26; 27 22; 25; 28; 29 22
Đầu 3 32; 36 34; 36; 39 39
Đầu 4 47 48; 49 41; 46
Đầu 5 52 50; 51 51; 54; 57; 58
Đầu 6 61; 62 62 60(2); 65
Đầu 7 70; 71 79 75; 76
Đầu 8 88
Đầu 9 91; 99 90; 93; 94 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 12/06/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
00
43
53
Giải bảy
832
751
410
Giải sáu
6089
4796
5359
0028
7064
7735
2622
3720
7766
Giải năm
9269
7919
5263
Giải tư
73361
59881
91170
50138
01509
10556
37717
13554
24307
04809
91369
36059
02364
74715
31420
06728
34707
00012
73815
67718
84137
Giải ba
17034
61918
59267
37149
36571
66855
Giải nhì
57111
82198
11831
Giải nhất
20624
92683
52930
Đặc biệt
317570
014395
859054
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 09 07; 09 07
Đầu 1 11; 17; 18 15; 19 10; 12; 15; 18
Đầu 2 24 28 20(2); 22; 28
Đầu 3 32; 34; 38 35 30; 31; 37
Đầu 4 43; 49
Đầu 5 56; 59 51; 54; 59 53; 54; 55
Đầu 6 61; 69 64(2); 67; 69 63; 66
Đầu 7 70(2) 71
Đầu 8 81; 89 83
Đầu 9 96 95; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 05/06/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
01
47
43
Giải bảy
657
668
129
Giải sáu
0156
6508
1988
2134
9211
1500
7823
1723
0880
Giải năm
8309
9129
6149
Giải tư
74144
35199
80557
67500
62256
82543
66263
90281
95378
70997
74049
32888
97947
36691
52085
07987
29323
67073
13520
97711
63680
Giải ba
09065
90610
01515
61516
56530
42534
Giải nhì
14626
16998
46227
Giải nhất
69838
47429
57544
Đặc biệt
409092
047296
046716
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 00; 01; 08; 09 00
Đầu 1 10 11; 15; 16 11; 16
Đầu 2 26 29(2) 20; 23(3); 27; 29
Đầu 3 38 34 30; 34
Đầu 4 43; 44 47(2); 49 43; 44; 49
Đầu 5 56(2); 57(2)
Đầu 6 63; 65 68
Đầu 7 78 73
Đầu 8 88 81; 88 80(2); 85; 87
Đầu 9 92; 99 91; 96; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 29/05/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
24
93
89
Giải bảy
361
753
534
Giải sáu
2039
1558
9936
1272
6620
5378
6887
0817
5464
Giải năm
5037
9760
6618
Giải tư
32148
56567
31555
18056
52528
48190
62890
83761
53529
62225
44968
24504
19372
03766
27093
97335
17050
23774
41278
28568
48775
Giải ba
47490
07135
61058
48515
98263
21175
Giải nhì
95766
79374
55647
Giải nhất
33305
63861
14461
Đặc biệt
861685
360717
834717
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05 04
Đầu 1 15; 17 17(2); 18
Đầu 2 24; 28 20; 25; 29
Đầu 3 35; 36; 37; 39 34; 35
Đầu 4 48 47
Đầu 5 55; 56; 58 53; 58 50
Đầu 6 61; 66; 67 60; 61(2); 66; 68 61; 63; 64; 68
Đầu 7 72(2); 74; 78 74; 75(2); 78
Đầu 8 85 87; 89
Đầu 9 90(3) 93 93