Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 01/05/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
98
37
87
Giải bảy
334
469
846
Giải sáu
5677
2467
4675
7864
7570
4754
6227
4541
5231
Giải năm
6670
1175
3257
Giải tư
88048
93024
24002
25937
29216
93971
56092
73906
21514
21216
25518
83227
59625
93973
36839
87905
91185
32726
79054
62930
04341
Giải ba
91602
34452
19649
87476
19027
05654
Giải nhì
62140
32850
41207
Giải nhất
67708
51371
98825
Đặc biệt
393168
298278
155095
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02(2); 08 06 05; 07
Đầu 1 16 14; 16; 18
Đầu 2 24 25; 27 25; 26; 27(2)
Đầu 3 34; 37 37 30; 31; 39
Đầu 4 40; 48 49 41(2); 46
Đầu 5 52 50; 54 54(2); 57
Đầu 6 67; 68 64; 69
Đầu 7 70; 71; 75; 77 70; 71; 73; 75; 76; 78
Đầu 8 85; 87
Đầu 9 92; 98 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 24/04/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
75
64
74
Giải bảy
293
049
376
Giải sáu
4408
6763
4336
8428
5797
4218
7530
3172
6603
Giải năm
2983
9815
7581
Giải tư
08952
91555
15566
92898
53520
05034
05728
34830
08097
98275
20100
34428
03901
24778
22647
61731
25976
57534
05224
04304
55791
Giải ba
38185
91088
47554
69821
51039
49788
Giải nhì
59863
81225
44324
Giải nhất
01503
89763
78985
Đặc biệt
144491
975093
755228
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 08 00; 01 03; 04
Đầu 1 15; 18
Đầu 2 20; 28 21; 25; 28(2) 24(2); 28
Đầu 3 34; 36 30 30; 31; 34; 39
Đầu 4 49 47
Đầu 5 52; 55 54
Đầu 6 63(2); 66 63; 64
Đầu 7 75 75; 78 72; 74; 76(2)
Đầu 8 83; 85; 88 81; 85; 88
Đầu 9 91; 93; 98 93; 97(2) 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 17/04/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
65
36
81
Giải bảy
501
119
154
Giải sáu
5773
3578
4920
3684
1296
3758
4687
7684
2121
Giải năm
3205
7084
8360
Giải tư
47618
25508
38659
11211
06853
50461
68563
88635
10734
36293
56278
71105
87299
46800
06419
38264
66358
68093
84673
62620
05501
Giải ba
23671
30502
98551
62795
35699
96768
Giải nhì
52529
63691
21050
Giải nhất
77560
85811
75385
Đặc biệt
300559
490060
635612
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 01; 02; 05; 08 00; 05 01
Đầu 1 11; 18 11; 19 12; 19
Đầu 2 20; 29 20; 21
Đầu 3 34; 35; 36
Đầu 4
Đầu 5 53; 59(2) 51; 58 50; 54; 58
Đầu 6 60; 61; 63; 65 60 60; 64; 68
Đầu 7 71; 73; 78 78 73
Đầu 8 84(2) 81; 84; 85; 87
Đầu 9 91; 93; 95; 96; 99 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 10/04/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
73
32
59
Giải bảy
642
516
693
Giải sáu
1887
0861
9299
0549
0205
0279
0126
6451
2178
Giải năm
4734
0875
8165
Giải tư
13015
10784
44670
45871
45271
28977
74678
22579
03590
30896
15181
12842
13824
13612
29461
81838
65192
03421
47388
08654
96282
Giải ba
80240
45914
12463
77381
21532
74581
Giải nhì
85566
61779
06096
Giải nhất
87681
13267
39624
Đặc biệt
159569
773627
264350
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05
Đầu 1 14; 15 12; 16
Đầu 2 24; 27 21; 24; 26
Đầu 3 34 32 32; 38
Đầu 4 40; 42 42; 49
Đầu 5 50; 51; 54; 59
Đầu 6 61; 66; 69 63; 67 61; 65
Đầu 7 70; 71(2); 73; 77; 78 75; 79(3) 78
Đầu 8 81; 84; 87 81(2) 81; 82; 88
Đầu 9 99 90; 96 92; 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 03/04/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
55
75
39
Giải bảy
214
245
857
Giải sáu
9195
4089
3438
4467
5866
9571
0344
9998
1169
Giải năm
7605
8195
9786
Giải tư
82755
17864
69559
89484
79566
04154
83689
47949
05834
09645
91256
04434
28444
72282
12823
88288
77505
13196
29059
15421
73002
Giải ba
60295
63377
93966
08440
57276
04776
Giải nhì
17644
89859
39278
Giải nhất
38658
82657
45293
Đặc biệt
645969
575548
706616
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 05 02; 05
Đầu 1 14 16
Đầu 2 21; 23
Đầu 3 38 34(2) 39
Đầu 4 44 40; 44; 45(2); 48; 49 44
Đầu 5 54; 55(2); 58; 59 56; 57; 59 57; 59
Đầu 6 64; 66; 69 66(2); 67 69
Đầu 7 77 71; 75 76(2); 78
Đầu 8 84; 89(2) 82 86; 88
Đầu 9 95(2) 95 93; 96; 98