Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/03/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
15
32
08
Giải bảy
669
628
637
Giải sáu
3210
2317
8774
0648
3965
0033
2907
7610
6470
Giải năm
2856
1259
6030
Giải tư
49717
20951
68764
72604
28985
21750
84508
46020
35444
04501
11564
14654
16703
48842
05217
84752
77639
86592
14720
78735
20530
Giải ba
62485
68303
16354
65196
71313
78669
Giải nhì
06809
89445
77121
Giải nhất
68028
39787
71385
Đặc biệt
00695
03468
11966
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 03; 04; 08; 09 01; 03 07; 08
Đầu 1 10; 15; 17(2) 10; 13; 17
Đầu 2 28 20; 28 20; 21
Đầu 3 32; 33 30(2); 35; 37; 39
Đầu 4 42; 44; 45; 48
Đầu 5 50; 51; 56 54(2); 59 52
Đầu 6 64; 69 64; 65; 68 66; 69
Đầu 7 74 70
Đầu 8 85(2) 87 85
Đầu 9 95 96 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 27/02/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
21
05
29
Giải bảy
282
719
127
Giải sáu
5468
7826
6088
9522
8756
4546
2788
5906
0016
Giải năm
9548
4976
6162
Giải tư
08272
92541
41185
55460
66718
73809
22938
30172
76258
68815
53276
82449
18305
44291
20010
51133
96282
69755
19752
66834
89210
Giải ba
63429
54095
79439
95503
93792
79014
Giải nhì
81952
89752
46014
Giải nhất
85629
53887
11948
Đặc biệt
99851
92387
71739
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 03; 05(2) 06
Đầu 1 18 15; 19 10(2); 14(2); 16
Đầu 2 21; 26; 29(2) 22 27; 29
Đầu 3 38 39 33; 34; 39
Đầu 4 41; 48 46; 49 48
Đầu 5 51; 52 52; 56; 58 52; 55
Đầu 6 60; 68 62
Đầu 7 72 72; 76(2)
Đầu 8 82; 85; 88 87(2) 82; 88
Đầu 9 95 91 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 20/02/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
13
48
67
Giải bảy
168
390
515
Giải sáu
7891
4876
6507
2746
0107
9735
8281
3732
9802
Giải năm
3290
6093
9725
Giải tư
03160
67164
87539
73564
89062
90798
92206
06401
39818
88020
11020
93541
65857
45097
59473
44484
48217
12070
06630
30554
39172
Giải ba
62318
64773
36364
27524
41771
85751
Giải nhì
43931
23125
53351
Giải nhất
41341
96855
09158
Đặc biệt
74282
84468
24449
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 06; 07 01; 07 02
Đầu 1 13 18 15; 17
Đầu 2 20(2); 24; 25 25
Đầu 3 31; 39 35 30; 32
Đầu 4 41 41; 46; 48 49
Đầu 5 55; 57 51(2); 54; 58
Đầu 6 60; 62; 64(2); 68 64; 68 67
Đầu 7 73; 76 70; 71; 72; 73
Đầu 8 8 ; 82 81; 84
Đầu 9 90; 91; 98 90; 93; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 13/02/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
52
29
51
Giải bảy
320
979
956
Giải sáu
0126
3155
6210
1299
7041
6935
3626
3193
1296
Giải năm
1897
3291
5903
Giải tư
83586
87415
30268
65367
47140
08902
85199
08096
28260
28551
81641
17792
41730
82168
83832
10488
90590
32233
60444
76473
22370
Giải ba
99602
98314
23547
63498
97418
92354
Giải nhì
53432
48287
43583
Giải nhất
70241
53489
62204
Đặc biệt
52963
96536
11693
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 02(2) 03; 04
Đầu 1 10; 14; 15 18
Đầu 2 20; 26 29 26
Đầu 3 32 30; 35; 36 32; 33
Đầu 4 40; 41 41(2); 47 44
Đầu 5 52; 55 51 51; 54; 56
Đầu 6 63; 67; 68 60; 68
Đầu 7 79 70; 73
Đầu 8 86 87; 89 83; 88
Đầu 9 97; 99 91; 92; 96; 98; 99 90; 93(2); 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 6 ngày 06/02/2009

- Nhận KQXS Bình Dương : Soạn KQBD Gửi 8185

- Nhận KQXS Vĩnh Long : Soạn KQVL Gửi 8185

- Nhận KQXS Trà Vinh : Soạn KQTV Gửi 8185

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Giải tám
59
00
08
Giải bảy
309
462
193
Giải sáu
2899
8537
1355
8823
1279
8446
0294
1014
6577
Giải năm
3548
9673
7893
Giải tư
44040
96683
58126
91987
71760
14056
79514
61799
55194
92764
42138
29377
10573
04925
06188
28870
31940
64888
32816
16341
60486
Giải ba
90112
05713
30777
63199
48675
96612
Giải nhì
98986
78513
53656
Giải nhất
09042
04924
96777
Đặc biệt
786514
602998
524974
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
Đầu 0 09 00 08
Đầu 1 12; 13; 14(2) 13 12; 14; 16
Đầu 2 26 23; 24; 25
Đầu 3 37 38
Đầu 4 40; 42; 48 46 40; 41
Đầu 5 55; 56; 59 56
Đầu 6 60 62; 64
Đầu 7 73(2); 77(2); 79 70; 74; 75; 77(2)
Đầu 8 83; 86; 87 86; 88(2)
Đầu 9 99 94; 98; 99(2) 93(2); 94