Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
45
62
94
Giải bảy
640
631
811
Giải sáu
9083
7606
1524
4561
2172
6213
7796
4710
4561
Giải năm
1604
2285
7882
Giải tư
25317
94781
38148
07047
10048
63248
32315
62281
32175
02582
65703
44111
43307
72040
03130
17386
55351
43053
81442
04309
98338
Giải ba
65878
56488
19576
55063
92661
49454
Giải nhì
40453
01831
05113
Giải nhất
48405
71173
25688
Đặc biệt
779356
242615
32249
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05; 06 03; 07 09
Đầu 1 15; 17 11; 13; 15 10; 11; 13
Đầu 2 24
Đầu 3 31(2) 30; 38
Đầu 4 40; 45; 47; 48(3) 40 42; 49
Đầu 5 53; 56 51; 53; 54
Đầu 6 61; 62; 63 61(2)
Đầu 7 78 72; 73; 75; 76
Đầu 8 81; 83; 88 81; 82; 85 82; 86; 88
Đầu 9 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
96
60
69
Giải bảy
203
554
711
Giải sáu
9546
9739
0788
3957
2097
4914
4484
5809
1806
Giải năm
3719
3914
4831
Giải tư
24676
32670
64844
85864
45708
30474
81959
06842
70681
64104
42729
54042
52742
63779
26894
93309
18954
71814
25703
82511
92480
Giải ba
39126
12742
63668
86238
29188
21354
Giải nhì
01360
75900
61592
Giải nhất
62317
10090
20427
Đặc biệt
457389
017785
694610
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 00; 04 03; 06; 09(2)
Đầu 1 17; 19 14(2) 10; 11(2); 14
Đầu 2 26 29 27
Đầu 3 39 38 31
Đầu 4 42; 44; 46 42(3)
Đầu 5 59 54; 57 54(2)
Đầu 6 60; 64 60; 68 69
Đầu 7 70; 74; 76 79
Đầu 8 88; 89 81; 85 80; 84; 88
Đầu 9 96 90; 97 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
93
64
24
Giải bảy
259
156
926
Giải sáu
0466
0244
2417
8811
2157
6967
4011
0079
1029
Giải năm
1518
0380
2888
Giải tư
87410
02862
19168
53707
45016
29688
69316
98140
29543
48758
15119
86532
55510
52777
27469
49507
48932
30106
46621
78234
86048
Giải ba
63479
18181
59999
89107
17710
71808
Giải nhì
46105
22081
71638
Giải nhất
20184
67062
79728
Đặc biệt
531650
785676
091569
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07 07 06; 07; 08
Đầu 1 10; 16(2); 17; 18 10; 11; 19 10; 11
Đầu 2 21; 24; 26; 28; 29
Đầu 3 32 32; 34; 38
Đầu 4 44 40; 43 48
Đầu 5 50; 59 56; 57; 58
Đầu 6 62; 66; 68 62; 64; 67 69(2)
Đầu 7 79 76; 77 79
Đầu 8 81; 84; 88 80; 81 88
Đầu 9 93 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
78
78
86
Giải bảy
880
387
860
Giải sáu
4480
3080
8074
4533
8710
0792
8150
9596
8296
Giải năm
1292
7272
7658
Giải tư
98082
24729
07234
29045
28334
26633
88134
48157
00409
87416
73532
53079
95797
97688
33239
78554
47029
94139
40552
73586
74065
Giải ba
16085
00292
55149
39348
76082
05457
Giải nhì
44106
59084
96015
Giải nhất
36294
40732
48175
Đặc biệt
569695
702863
942736
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 09
Đầu 1 10; 16 15
Đầu 2 29 29
Đầu 3 33; 34(3) 32(2); 33 36; 39(2)
Đầu 4 45 48; 49
Đầu 5 57 50; 52; 54; 57; 58
Đầu 6 63 60; 65
Đầu 7 74; 78 72; 78; 79 75
Đầu 8 80(3); 82; 85 84; 87; 88 82; 86(2)
Đầu 9 92(2); 94; 95 92; 97 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
09
62
91
Giải bảy
893
226
563
Giải sáu
0090
6001
8090
3155
5063
5697
7105
0293
9089
Giải năm
1467
0146
7447
Giải tư
47240
61726
02356
27204
11094
03010
21263
47859
87228
64554
11137
26676
03685
22354
54988
08087
61208
95886
20619
79328
23556
Giải ba
53112
48779
89616
57579
77139
88350
Giải nhì
90968
23150
87121
Giải nhất
62689
83011
17537
Đặc biệt
176291
551254
122025
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 04; 09 05; 08
Đầu 1 10; 12 11; 16 19
Đầu 2 26 26; 28 21; 25; 28
Đầu 3 37 37; 39
Đầu 4 40 46 47
Đầu 5 56 50; 54(3); 55; 59 50; 56
Đầu 6 63; 67; 68 62; 63 63
Đầu 7 79 76; 79
Đầu 8 89 85 86; 87; 88; 89
Đầu 9 90(2); 91; 93; 94 97 91; 93