Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
26
06
68
Giải bảy
682
979
019
Giải sáu
5795
1744
5116
5149
8750
9520
2707
2039
2748
Giải năm
1248
2527
0634
Giải tư
35484
51168
68579
61121
55321
53624
21839
78228
10995
73101
60427
62346
19683
81827
88450
41723
38022
98868
38434
76292
50860
Giải ba
05846
95446
16974
13972
38332
98389
Giải nhì
70698
68052
89403
Giải nhất
63207
73480
80469
Đặc biệt
846341
532855
119197
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 01; 06 03; 07
Đầu 1 16 19
Đầu 2 21(2); 24; 26 20; 27(3); 28 22; 23
Đầu 3 39 32; 34(2); 39
Đầu 4 41; 44; 46(2); 48 46; 49 48
Đầu 5 50; 52; 55 50
Đầu 6 68 60; 68(2); 69
Đầu 7 79 72; 74; 79
Đầu 8 82; 84 80; 83 89
Đầu 9 95; 98 95 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
35
39
16
Giải bảy
343
295
660
Giải sáu
7401
2159
4483
1747
4940
4500
2348
8039
0827
Giải năm
5830
8815
8895
Giải tư
57020
12774
74462
72591
89467
60880
96293
31010
26097
14858
78216
77587
61576
02985
18184
81601
49020
75602
29018
23643
97963
Giải ba
85949
91437
87675
81625
39500
56397
Giải nhì
29913
70791
31322
Giải nhất
09366
97196
41126
Đặc biệt
028529
594155
079109
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 00 00; 01; 02; 09
Đầu 1 13 10; 15; 16 16; 18
Đầu 2 20; 29 25 20; 22; 26; 27
Đầu 3 30; 35; 37 39 39
Đầu 4 43; 49 40; 47 43; 48
Đầu 5 59 55; 58
Đầu 6 62; 66; 67 60; 63
Đầu 7 74 75; 76
Đầu 8 80; 83 85; 87 84
Đầu 9 91; 93 91; 95; 96; 97 95; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
43
88
37
Giải bảy
133
729
333
Giải sáu
3050
6527
6373
4453
9874
7071
4023
1813
6123
Giải năm
3755
3990
2153
Giải tư
21957
40552
28025
65211
22574
88676
15767
21600
80190
91304
22316
99553
07038
67298
99554
85929
94780
02830
60842
49617
06565
Giải ba
47522
15027
78800
56188
18810
71723
Giải nhì
84616
98051
91022
Giải nhất
68316
69198
77828
Đặc biệt
650349
014126
830437
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00(2); 04
Đầu 1 11; 16(2) 16 10; 13; 17
Đầu 2 22; 25; 27(2) 26; 29 22; 23(3); 28; 29
Đầu 3 33 38 30; 33; 37(2)
Đầu 4 43; 49 42
Đầu 5 50; 52; 55; 57 51; 53(2) 53; 54
Đầu 6 67 65
Đầu 7 73; 74; 76 71; 74
Đầu 8 88(2) 80
Đầu 9 90(2); 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
05
32
85
Giải bảy
397
653
535
Giải sáu
8204
4655
3780
1601
9068
0184
2405
2188
4728
Giải năm
0718
6887
6476
Giải tư
18774
86924
73252
82993
99643
61694
91199
25640
39134
95985
34271
05764
13797
88583
46023
95806
39023
82714
36374
37366
67384
Giải ba
59672
72115
62998
45340
88164
10007
Giải nhì
47612
37726
69091
Giải nhất
49561
06732
60616
Đặc biệt
498523
400887
478284
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05 01 05; 06; 07
Đầu 1 12; 15; 18 14; 16
Đầu 2 23; 24 26 23(2); 28
Đầu 3 32(2); 34 35
Đầu 4 43 40(2)
Đầu 5 52; 55 53
Đầu 6 61 64; 68 64; 66
Đầu 7 72; 74 71 74; 76
Đầu 8 80 83; 84; 85; 87(2) 84(2); 85; 88
Đầu 9 93; 94; 97; 99 97; 98 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
33
12
53
Giải bảy
055
250
964
Giải sáu
8906
7290
3350
8376
7427
4354
9280
1017
9013
Giải năm
4774
8915
0974
Giải tư
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
21296
68965
97862
57824
09489
54588
05157
86249
34672
09659
11487
18341
30442
60847
Giải ba
55038
31077
48190
90010
88919
64941
Giải nhì
46177
94621
32188
Giải nhất
70214
96864
15700
Đặc biệt
954251
855460
925753
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 06 00
Đầu 1 14 10; 12; 15 13; 17; 19
Đầu 2 21; 24; 27
Đầu 3 33; 38
Đầu 4 46; 47 41(2); 42; 47; 49
Đầu 5 50; 51; 52; 55 50; 54; 57 53(2); 59
Đầu 6 60; 62; 64; 65 64
Đầu 7 74; 77(2) 76 72; 74
Đầu 8 88; 89 88; 89 80; 87; 88
Đầu 9 90; 93 90; 96