Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/07/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
48
17
44
Giải bảy
260
564
086
Giải sáu
7819
8324
1773
0920
0897
1320
6188
9253
6832
Giải năm
3997
0535
5475
Giải tư
96965
95758
71478
79470
36242
94796
25070
03135
87441
89927
97573
31377
48685
87000
84727
53212
37677
33719
11947
33166
27984
Giải ba
90981
60187
44100
61529
43262
72888
Giải nhì
33934
21669
82094
Giải nhất
11457
76710
27828
Đặc biệt
299197
955637
384857
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00(2)
Đầu 1 19 10; 17 12; 19
Đầu 2 24 20(2); 27; 29 27; 28
Đầu 3 34 35(2); 37 32
Đầu 4 42; 48 41 44; 47
Đầu 5 57; 58 53; 57
Đầu 6 60; 65 64; 69 62; 66
Đầu 7 70(2); 73; 78 73; 77 75; 77
Đầu 8 81; 87 85 84; 86; 88(2)
Đầu 9 96; 97(2) 97 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/07/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
12
67
66
Giải bảy
535
243
863
Giải sáu
8388
9870
6805
9752
6970
0382
8710
6989
1509
Giải năm
8395
1047
3370
Giải tư
88180
18707
67028
16310
04399
53468
95917
57940
06360
05500
70647
27488
07023
05877
41558
29242
81463
35883
24782
87030
10243
Giải ba
20435
68068
16124
96480
72142
02560
Giải nhì
85738
27180
43592
Giải nhất
72988
87270
38234
Đặc biệt
526708
116953
435314
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07; 08 00 09
Đầu 1 10; 12; 17 10; 14
Đầu 2 28 23; 24
Đầu 3 35(2); 38 30; 34
Đầu 4 40; 43; 47(2) 42(2); 43
Đầu 5 52; 53 58
Đầu 6 68(2) 60; 67 60; 63(2); 66
Đầu 7 70 70(2); 77 70
Đầu 8 80; 88(2) 80(2); 82; 88 82; 83; 89
Đầu 9 95; 99 92

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/06/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
28
40
14
Giải bảy
406
670
966
Giải sáu
0599
1769
6380
9122
5314
0745
3601
6995
1222
Giải năm
4648
0990
3482
Giải tư
83651
50981
20981
46524
51882
11703
37494
54320
83331
60896
61340
04408
66607
89102
73780
41833
57430
83429
46259
20516
32727
Giải ba
10542
14221
90691
86749
83659
31413
Giải nhì
69751
02263
58983
Giải nhất
29749
05430
66109
Đặc biệt
277917
788508
807590
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 06 02; 07; 08(2) 01; 09
Đầu 1 17 14 13; 14; 16
Đầu 2 21; 24; 28 20; 22 22; 27; 29
Đầu 3 30; 31 30; 33
Đầu 4 42; 48; 49 40(2); 45; 49
Đầu 5 51(2) 59(2)
Đầu 6 69 63 66
Đầu 7 70
Đầu 8 80; 81(2); 82 80; 82; 83
Đầu 9 94; 99 90; 91; 96 90; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/06/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
67
83
90
Giải bảy
387
276
184
Giải sáu
8824
4448
7713
3539
6690
1543
0067
1717
0086
Giải năm
9270
1185
6745
Giải tư
52363
30548
96263
11929
42831
04104
67433
45149
99394
07568
05417
15467
77071
77638
01412
30981
63009
18172
09430
48480
14114
Giải ba
29085
45755
26329
34713
57950
31434
Giải nhì
73316
43721
85412
Giải nhất
98710
68431
28028
Đặc biệt
820386
389346
623464
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04 09
Đầu 1 10; 13; 16 13; 17 12(2); 14; 17
Đầu 2 24; 29 21; 29 28
Đầu 3 31; 33 31; 38; 39 30; 34
Đầu 4 48(2) 43; 46; 49 45
Đầu 5 55 50
Đầu 6 63(2); 67 67; 68 64; 67
Đầu 7 70 71; 76 72
Đầu 8 85; 86; 87 83; 85 80; 81; 84; 86
Đầu 9 90; 94 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/06/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
11
07
41
Giải bảy
069
281
523
Giải sáu
8710
5645
3848
5379
6173
7276
0149
8241
1560
Giải năm
7106
6875
8488
Giải tư
56277
76887
30989
60546
74933
10956
39833
07352
19537
11063
30451
73804
84597
03309
98847
11627
11480
32459
31414
96330
21396
Giải ba
65061
49574
18284
55603
84988
86889
Giải nhì
90178
84448
28804
Giải nhất
16151
91639
76364
Đặc biệt
671351
699213
930158
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 03; 04; 07; 09 04
Đầu 1 10; 11 13 14
Đầu 2 23; 27
Đầu 3 33(2) 37; 39 30
Đầu 4 45; 46; 48 48 41(2); 47; 49
Đầu 5 51(2); 56 51; 52 58; 59
Đầu 6 61; 69 63 60; 64
Đầu 7 74; 77; 78 73; 75; 76; 79
Đầu 8 87; 89 81; 84 80; 88(2); 89
Đầu 9 97 96