Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/06/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
11
07
41
Giải bảy
069
281
523
Giải sáu
8710
5645
3848
5379
6173
7276
0149
8241
1560
Giải năm
7106
6875
8488
Giải tư
56277
76887
30989
60546
74933
10956
39833
07352
19537
11063
30451
73804
84597
03309
98847
11627
11480
32459
31414
96330
21396
Giải ba
65061
49574
18284
55603
84988
86889
Giải nhì
90178
84448
28804
Giải nhất
16151
91639
76364
Đặc biệt
671351
699213
930158
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 03; 04; 07; 09 04
Đầu 1 10; 11 13 14
Đầu 2 23; 27
Đầu 3 33(2) 37; 39 30
Đầu 4 45; 46; 48 48 41(2); 47; 49
Đầu 5 51(2); 56 51; 52 58; 59
Đầu 6 61; 69 63 60; 64
Đầu 7 74; 77; 78 73; 75; 76; 79
Đầu 8 87; 89 81; 84 80; 88(2); 89
Đầu 9 97 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/06/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
08
82
72
Giải bảy
561
093
835
Giải sáu
8188
8238
3709
4963
3580
8427
6920
6307
9510
Giải năm
8615
6260
2176
Giải tư
07768
38576
62178
71425
37292
69480
77322
53627
74469
38955
71938
19901
13034
02008
86756
80369
47486
02458
32192
69032
86227
Giải ba
81464
82102
05323
92041
20160
78925
Giải nhì
83231
11478
91513
Giải nhất
78013
10702
16691
Đặc biệt
799033
262587
833297
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 08; 09 01; 02; 08 07
Đầu 1 13; 15 10; 13
Đầu 2 22; 25 23; 27(2) 20; 25; 27
Đầu 3 31; 33; 38 34; 38 32; 35
Đầu 4 41
Đầu 5 55 56; 58
Đầu 6 61; 64; 68 60; 63; 69 60; 69
Đầu 7 76; 78 78 72; 76
Đầu 8 80; 88 80; 82; 87 86
Đầu 9 92 93 91; 92; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 31/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
28
92
14
Giải bảy
873
467
687
Giải sáu
5825
6650
3648
0125
0933
5943
5530
5370
3406
Giải năm
9085
0185
7642
Giải tư
31517
61559
01188
64497
88270
80541
02465
60849
51849
91296
68226
29226
42521
45248
50763
08203
07066
38652
70414
19998
73533
Giải ba
66992
41927
77656
81034
76701
10700
Giải nhì
77727
90086
01901
Giải nhất
21076
61288
01303
Đặc biệt
499150
195781
356510
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 01(2); 03(2); 06
Đầu 1 17 10; 14(2)
Đầu 2 25; 27(2); 28 21; 25; 26(2)
Đầu 3 33; 34 30; 33
Đầu 4 41; 48 43; 48; 49(2) 42
Đầu 5 50(2); 59 56 52
Đầu 6 65 67 63; 66
Đầu 7 70; 73; 76 70
Đầu 8 85; 88 81; 85; 86; 88 87
Đầu 9 92; 97 92; 96 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 24/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
77
76
88
Giải bảy
729
270
368
Giải sáu
6726
0227
9731
4923
2754
1845
5415
0378
1405
Giải năm
9108
9018
7699
Giải tư
53702
66344
90985
57723
83662
24220
85813
17384
77712
62195
23354
86475
07703
99978
40967
00640
65621
54371
86413
11017
50914
Giải ba
43225
95807
35350
82302
01993
85330
Giải nhì
64898
35677
66753
Giải nhất
48130
27281
49614
Đặc biệt
652148
618919
175619
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 07; 08 02; 03 05
Đầu 1 13 12; 18; 19 13; 14(2); 15; 17; 19
Đầu 2 20; 23; 25; 26; 27; 29 23 21
Đầu 3 30; 31 30
Đầu 4 44; 48 45 40
Đầu 5 50; 54(2) 53
Đầu 6 62 67; 68
Đầu 7 77 70; 75; 76; 77; 78 71; 78
Đầu 8 85 81; 84 88
Đầu 9 98 95 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 17/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
22
77
61
Giải bảy
942
540
240
Giải sáu
9808
5243
5706
4915
0161
3882
9983
7263
3691
Giải năm
3587
6205
7909
Giải tư
46983
89132
19864
64271
82876
05340
07665
61215
10057
00301
71370
15604
32233
32984
61807
52056
52207
08961
42363
71819
70561
Giải ba
31481
53840
18005
69672
31489
69108
Giải nhì
02385
30545
13593
Giải nhất
63777
12336
30815
Đặc biệt
074210
004235
416625
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06; 08 01; 04; 05(2) 07(2); 08; 09
Đầu 1 10 15(2) 15; 19
Đầu 2 22 25
Đầu 3 32 33; 35; 36
Đầu 4 40(2); 42; 43 40; 45 40
Đầu 5 57 56
Đầu 6 64; 65 61 61(3); 63(2)
Đầu 7 71; 76; 77 70; 72; 77
Đầu 8 81; 83; 85; 87 82; 84 83; 89
Đầu 9 91; 93