Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
27
29
30
Giải bảy
535
101
961
Giải sáu
7861
7312
9338
7233
7856
1501
5914
9142
5499
Giải năm
9859
3540
9776
Giải tư
10573
01519
39444
61846
87891
45826
40934
70812
19677
95280
60806
34969
81604
07439
78463
95274
44199
36859
64247
06658
76198
Giải ba
56761
24618
62810
19173
61572
90123
Giải nhì
75674
34539
43368
Giải nhất
21040
63534
33045
Đặc biệt
191329
657290
234492
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01(2); 04; 06
Đầu 1 12; 18; 19 10; 12 14
Đầu 2 26; 27; 29 29 23
Đầu 3 34; 35; 38 33; 34; 39(2) 30
Đầu 4 40; 44; 46 40 42; 45; 47
Đầu 5 59 56 58; 59
Đầu 6 61(2) 69 61; 63; 68
Đầu 7 73; 74 73; 77 72; 74; 76
Đầu 8 80
Đầu 9 91 90 92; 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
08
21
69
Giải bảy
323
005
996
Giải sáu
7442
1310
9614
6509
2389
0659
6068
0169
6993
Giải năm
1369
3991
3971
Giải tư
64283
76239
20542
65579
11960
84644
26951
45784
03954
87096
44225
99035
12823
47737
70555
30895
44217
03374
33700
55567
67522
Giải ba
34642
24489
28404
70623
00964
07292
Giải nhì
30304
64097
71112
Giải nhất
63132
57034
19839
Đặc biệt
951814
033235
183323
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 04; 05; 09 00
Đầu 1 10; 14(2) 12; 17
Đầu 2 23 21; 23(2); 25 22; 23
Đầu 3 32; 39 34; 35(2); 37 39
Đầu 4 42(3); 44
Đầu 5 51 54; 59 55
Đầu 6 60; 69 64; 67; 68; 69(2)
Đầu 7 79 71; 74
Đầu 8 83; 89 84; 89
Đầu 9 91; 96; 97 92; 93; 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
90
20
00
Giải bảy
963
644
460
Giải sáu
7830
5462
2784
9227
3239
4884
2800
9664
4802
Giải năm
4690
8978
4095
Giải tư
50732
00107
41225
72628
47496
98421
36510
53008
84847
85530
77860
03750
14225
68733
88608
25183
59711
73908
63357
67260
19339
Giải ba
33438
91969
58465
36936
65390
74292
Giải nhì
77647
04998
67888
Giải nhất
21591
22316
66932
Đặc biệt
013423
599121
024283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 08 00(2); 02; 08(2)
Đầu 1 10 16 11
Đầu 2 21; 23; 25; 28 20; 21; 25; 27
Đầu 3 30; 32; 38 30; 33; 36; 39 32; 39
Đầu 4 47 44; 47
Đầu 5 50 57
Đầu 6 62; 63; 69 60; 65 60(2); 64
Đầu 7 78
Đầu 8 84 84 83(2); 88
Đầu 9 90(2); 91; 96 98 90; 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
96
43
Giải bảy
665
005
254
Giải sáu
6565
9231
1383
9286
5224
2877
2672
0434
4006
Giải năm
6220
1671
0172
Giải tư
25716
25970
46334
58353
35152
72585
31458
34444
30911
34155
84323
56745
30509
78467
95071
81786
13046
03893
23196
70529
97507
Giải ba
50790
01708
00157
14981
09414
03676
Giải nhì
54496
53149
87381
Giải nhất
15155
64752
87297
Đặc biệt
910413
127132
269836
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 05; 09 06; 07
Đầu 1 13; 16 11 14
Đầu 2 20 23; 24 29
Đầu 3 31; 34 32 34; 36
Đầu 4 44; 45; 49 43; 46
Đầu 5 52; 53; 55; 58 52; 55; 57 54
Đầu 6 65(2) 67
Đầu 7 70 71; 77 71; 72(2); 76
Đầu 8 83; 85 81; 86 81; 86
Đầu 9 90; 96; 99 96 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
85
09
77
Giải bảy
670
950
600
Giải sáu
9756
4736
0817
3597
0643
3940
7348
4484
6693
Giải năm
9975
9212
7278
Giải tư
03781
78050
82878
97975
02935
40364
49741
20514
56175
68760
27891
50597
54049
34724
88904
58571
75762
74306
22773
18285
26081
Giải ba
21892
31511
83934
70800
15992
92510
Giải nhì
32863
31180
50860
Giải nhất
57359
41128
76664
Đặc biệt
556323
180835
964828
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 09 00; 04; 06
Đầu 1 11; 17 12; 14 10
Đầu 2 23 24; 28 28
Đầu 3 35; 36 34; 35
Đầu 4 41 40; 43; 49 48
Đầu 5 50; 56; 59 50
Đầu 6 63; 64 60 60; 62; 64
Đầu 7 70; 75(2); 78 75 71; 73; 77; 78
Đầu 8 81; 85 80 81; 84; 85
Đầu 9 92 91; 97(2) 92; 93