Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 10/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
03
77
95
Giải bảy
737
629
048
Giải sáu
8737
1505
7962
9316
5163
3252
3715
0879
7665
Giải năm
2382
0982
9814
Giải tư
62120
21085
92628
05266
47913
64061
87321
54889
44030
33980
98679
22514
03045
37974
15117
35306
04091
78333
40674
25157
49520
Giải ba
89181
85415
70638
48103
77425
31010
Giải nhì
39199
35936
50900
Giải nhất
02652
14231
19110
Đặc biệt
687524
555165
226487
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 05 03 00; 06
Đầu 1 13; 15 14; 16 10(2); 14; 15; 17
Đầu 2 20; 21; 24; 28 29 20; 25
Đầu 3 37(2) 30; 31; 36; 38 33
Đầu 4 45 48
Đầu 5 52 52 57
Đầu 6 61; 62; 66 63; 65 65
Đầu 7 74; 77; 79 74; 79
Đầu 8 81; 82; 85 80; 82; 89 87
Đầu 9 99 91; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 03/05/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
56
57
13
Giải bảy
590
813
647
Giải sáu
9115
6251
2579
3471
0388
5278
7329
3324
7564
Giải năm
0520
9013
1110
Giải tư
95279
20722
41017
78312
83131
03195
09094
69203
82881
23840
50845
01058
70769
84866
23949
09215
42048
96052
78459
74720
23078
Giải ba
48539
14253
69218
63864
96786
98852
Giải nhì
64068
57664
37622
Giải nhất
13544
87761
17450
Đặc biệt
645245
819845
222011
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03
Đầu 1 12; 15; 17 13(2); 18 10; 11; 13; 15
Đầu 2 20; 22 20; 22; 24; 29
Đầu 3 31; 39
Đầu 4 44; 45 40; 45(2) 47; 48; 49
Đầu 5 51; 53; 56 57; 58 50; 52(2); 59
Đầu 6 68 61; 64(2); 66; 69 64
Đầu 7 79(2) 71; 78 78
Đầu 8 81; 88 86
Đầu 9 90; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
45
62
94
Giải bảy
640
631
811
Giải sáu
9083
7606
1524
4561
2172
6213
7796
4710
4561
Giải năm
1604
2285
7882
Giải tư
25317
94781
38148
07047
10048
63248
32315
62281
32175
02582
65703
44111
43307
72040
03130
17386
55351
43053
81442
04309
98338
Giải ba
65878
56488
19576
55063
92661
49454
Giải nhì
40453
01831
05113
Giải nhất
48405
71173
25688
Đặc biệt
779356
242615
32249
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05; 06 03; 07 09
Đầu 1 15; 17 11; 13; 15 10; 11; 13
Đầu 2 24
Đầu 3 31(2) 30; 38
Đầu 4 40; 45; 47; 48(3) 40 42; 49
Đầu 5 53; 56 51; 53; 54
Đầu 6 61; 62; 63 61(2)
Đầu 7 78 72; 73; 75; 76
Đầu 8 81; 83; 88 81; 82; 85 82; 86; 88
Đầu 9 94; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
96
60
69
Giải bảy
203
554
711
Giải sáu
9546
9739
0788
3957
2097
4914
4484
5809
1806
Giải năm
3719
3914
4831
Giải tư
24676
32670
64844
85864
45708
30474
81959
06842
70681
64104
42729
54042
52742
63779
26894
93309
18954
71814
25703
82511
92480
Giải ba
39126
12742
63668
86238
29188
21354
Giải nhì
01360
75900
61592
Giải nhất
62317
10090
20427
Đặc biệt
457389
017785
694610
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 00; 04 03; 06; 09(2)
Đầu 1 17; 19 14(2) 10; 11(2); 14
Đầu 2 26 29 27
Đầu 3 39 38 31
Đầu 4 42; 44; 46 42(3)
Đầu 5 59 54; 57 54(2)
Đầu 6 60; 64 60; 68 69
Đầu 7 70; 74; 76 79
Đầu 8 88; 89 81; 85 80; 84; 88
Đầu 9 96 90; 97 92; 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/04/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
93
64
24
Giải bảy
259
156
926
Giải sáu
0466
0244
2417
8811
2157
6967
4011
0079
1029
Giải năm
1518
0380
2888
Giải tư
87410
02862
19168
53707
45016
29688
69316
98140
29543
48758
15119
86532
55510
52777
27469
49507
48932
30106
46621
78234
86048
Giải ba
63479
18181
59999
89107
17710
71808
Giải nhì
46105
22081
71638
Giải nhất
20184
67062
79728
Đặc biệt
531650
785676
091569
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 07 07 06; 07; 08
Đầu 1 10; 16(2); 17; 18 10; 11; 19 10; 11
Đầu 2 21; 24; 26; 28; 29
Đầu 3 32 32; 34; 38
Đầu 4 44 40; 43 48
Đầu 5 50; 59 56; 57; 58
Đầu 6 62; 66; 68 62; 64; 67 69(2)
Đầu 7 79 76; 77 79
Đầu 8 81; 84; 88 80; 81 88
Đầu 9 93 99