Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
43
88
37
Giải bảy
133
729
333
Giải sáu
3050
6527
6373
4453
9874
7071
4023
1813
6123
Giải năm
3755
3990
2153
Giải tư
21957
40552
28025
65211
22574
88676
15767
21600
80190
91304
22316
99553
07038
67298
99554
85929
94780
02830
60842
49617
06565
Giải ba
47522
15027
78800
56188
18810
71723
Giải nhì
84616
98051
91022
Giải nhất
68316
69198
77828
Đặc biệt
650349
014126
830437
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00(2); 04
Đầu 1 11; 16(2) 16 10; 13; 17
Đầu 2 22; 25; 27(2) 26; 29 22; 23(3); 28; 29
Đầu 3 33 38 30; 33; 37(2)
Đầu 4 43; 49 42
Đầu 5 50; 52; 55; 57 51; 53(2) 53; 54
Đầu 6 67 65
Đầu 7 73; 74; 76 71; 74
Đầu 8 88(2) 80
Đầu 9 90(2); 98(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/03/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
05
32
85
Giải bảy
397
653
535
Giải sáu
8204
4655
3780
1601
9068
0184
2405
2188
4728
Giải năm
0718
6887
6476
Giải tư
18774
86924
73252
82993
99643
61694
91199
25640
39134
95985
34271
05764
13797
88583
46023
95806
39023
82714
36374
37366
67384
Giải ba
59672
72115
62998
45340
88164
10007
Giải nhì
47612
37726
69091
Giải nhất
49561
06732
60616
Đặc biệt
498523
400887
478284
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05 01 05; 06; 07
Đầu 1 12; 15; 18 14; 16
Đầu 2 23; 24 26 23(2); 28
Đầu 3 32(2); 34 35
Đầu 4 43 40(2)
Đầu 5 52; 55 53
Đầu 6 61 64; 68 64; 66
Đầu 7 72; 74 71 74; 76
Đầu 8 80 83; 84; 85; 87(2) 84(2); 85; 88
Đầu 9 93; 94; 97; 99 97; 98 91

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
33
12
53
Giải bảy
055
250
964
Giải sáu
8906
7290
3350
8376
7427
4354
9280
1017
9013
Giải năm
4774
8915
0974
Giải tư
05489
78493
78747
64152
12203
47746
37488
21296
68965
97862
57824
09489
54588
05157
86249
34672
09659
11487
18341
30442
60847
Giải ba
55038
31077
48190
90010
88919
64941
Giải nhì
46177
94621
32188
Giải nhất
70214
96864
15700
Đặc biệt
954251
855460
925753
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 06 00
Đầu 1 14 10; 12; 15 13; 17; 19
Đầu 2 21; 24; 27
Đầu 3 33; 38
Đầu 4 46; 47 41(2); 42; 47; 49
Đầu 5 50; 51; 52; 55 50; 54; 57 53(2); 59
Đầu 6 60; 62; 64; 65 64
Đầu 7 74; 77(2) 76 72; 74
Đầu 8 88; 89 88; 89 80; 87; 88
Đầu 9 90; 93 90; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
27
29
30
Giải bảy
535
101
961
Giải sáu
7861
7312
9338
7233
7856
1501
5914
9142
5499
Giải năm
9859
3540
9776
Giải tư
10573
01519
39444
61846
87891
45826
40934
70812
19677
95280
60806
34969
81604
07439
78463
95274
44199
36859
64247
06658
76198
Giải ba
56761
24618
62810
19173
61572
90123
Giải nhì
75674
34539
43368
Giải nhất
21040
63534
33045
Đặc biệt
191329
657290
234492
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01(2); 04; 06
Đầu 1 12; 18; 19 10; 12 14
Đầu 2 26; 27; 29 29 23
Đầu 3 34; 35; 38 33; 34; 39(2) 30
Đầu 4 40; 44; 46 40 42; 45; 47
Đầu 5 59 56 58; 59
Đầu 6 61(2) 69 61; 63; 68
Đầu 7 73; 74 73; 77 72; 74; 76
Đầu 8 80
Đầu 9 91 90 92; 98; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
08
21
69
Giải bảy
323
005
996
Giải sáu
7442
1310
9614
6509
2389
0659
6068
0169
6993
Giải năm
1369
3991
3971
Giải tư
64283
76239
20542
65579
11960
84644
26951
45784
03954
87096
44225
99035
12823
47737
70555
30895
44217
03374
33700
55567
67522
Giải ba
34642
24489
28404
70623
00964
07292
Giải nhì
30304
64097
71112
Giải nhất
63132
57034
19839
Đặc biệt
951814
033235
183323
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 08 04; 05; 09 00
Đầu 1 10; 14(2) 12; 17
Đầu 2 23 21; 23(2); 25 22; 23
Đầu 3 32; 39 34; 35(2); 37 39
Đầu 4 42(3); 44
Đầu 5 51 54; 59 55
Đầu 6 60; 69 64; 67; 68; 69(2)
Đầu 7 79 71; 74
Đầu 8 83; 89 84; 89
Đầu 9 91; 96; 97 92; 93; 95; 96