Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
21
17
68
Giải bảy
882
832
220
Giải sáu
7122
8375
7647
6810
0948
3732
1564
2427
4695
Giải năm
1308
5664
9422
Giải tư
97853
34095
50542
07187
00039
64855
15725
38531
09190
17829
42775
58855
81202
95283
25748
99188
51176
29786
58431
50130
84020
Giải ba
90765
44671
48790
67256
05022
87013
Giải nhì
84207
24417
95381
Giải nhất
43601
22591
16011
Đặc biệt
230026
480297
031294
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 07; 08 02
Đầu 1 10; 17(2) 11; 13
Đầu 2 21; 22; 25; 26 29 20(2); 22(2); 27
Đầu 3 39 31; 32(2) 30; 31
Đầu 4 42; 47 48 48
Đầu 5 53; 55 55; 56
Đầu 6 65 64 64; 68
Đầu 7 71; 75 75 76
Đầu 8 82; 87 83 81; 86; 88
Đầu 9 95 90(2); 91; 97 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
75
78
74
Giải bảy
924
790
613
Giải sáu
0636
0126
0084
5603
1553
5833
9238
0156
2175
Giải năm
1292
7565
7894
Giải tư
98285
45124
27000
57946
19084
96106
51978
48767
89578
23983
74874
61042
70096
02088
98464
22613
63427
34607
63943
35630
57068
Giải ba
51147
52802
59026
08485
32362
10663
Giải nhì
17424
07410
94189
Giải nhất
27786
90946
77768
Đặc biệt
091824
156176
174342
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02; 06 03 07
Đầu 1 10 13(2)
Đầu 2 24(4); 26 26 27
Đầu 3 36 33 30; 38
Đầu 4 46; 47 42; 46 42; 43
Đầu 5 53 56
Đầu 6 65; 67 62; 63; 64; 68(2)
Đầu 7 75; 78 74; 76; 78(2) 74; 75
Đầu 8 84(2); 85; 86 83; 85; 88 89
Đầu 9 92 90; 96 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/12/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
09
34
36
Giải bảy
002
088
005
Giải sáu
2333
0448
4438
6296
1586
2449
4209
8734
7545
Giải năm
8767
1978
6483
Giải tư
26664
29485
08553
25667
43764
75189
70947
54522
11922
18527
40780
97196
94227
25894
62894
35721
74927
71283
89654
20284
48361
Giải ba
04733
56526
31132
96673
59710
56950
Giải nhì
81671
59821
68539
Giải nhất
97778
29166
42363
Đặc biệt
479522
489647
707049
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 09 05; 09
Đầu 1 10
Đầu 2 22; 26 21; 22(2); 27(2) 21; 27
Đầu 3 33(2); 38 32; 34 34; 36; 39
Đầu 4 47; 48 47; 49 45; 49
Đầu 5 53 50; 54
Đầu 6 64(2); 67(2) 66 61; 63
Đầu 7 71; 78 73; 78
Đầu 8 85; 89 80; 86; 88 83(2); 84
Đầu 9 94; 96(2) 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/12/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
24
12
95
Giải bảy
823
473
844
Giải sáu
6627
2368
0397
1403
7697
4606
0475
6303
0046
Giải năm
1618
2634
3284
Giải tư
33081
18280
32071
40418
38988
80211
02426
72548
25603
14380
55407
70398
25687
60095
36086
18034
21669
42039
12679
77515
73331
Giải ba
48479
19301
38235
99240
10834
92321
Giải nhì
55973
07477
24561
Giải nhất
45678
81501
53588
Đặc biệt
749553
142505
680519
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 01; 03(2); 05; 06; 07 03
Đầu 1 11; 18(2) 12 15; 19
Đầu 2 23; 24; 26; 27 21
Đầu 3 34; 35 31; 34(2); 39
Đầu 4 40; 48 44; 46
Đầu 5 53
Đầu 6 68 61; 69
Đầu 7 71; 73; 78; 79 73; 77 75; 79
Đầu 8 80; 81; 88 80; 87 84; 86; 88
Đầu 9 97 95; 97; 98 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/12/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
34
25
99
Giải bảy
600
150
781
Giải sáu
1307
2395
2583
0901
0755
6710
9724
5096
3417
Giải năm
1289
7521
0975
Giải tư
76357
25892
75997
02182
32596
64159
17474
39107
55656
98163
14320
19470
41529
40413
14775
31942
82248
38542
65600
01857
21806
Giải ba
11958
90455
14022
15686
92647
03745
Giải nhì
54813
54966
04641
Giải nhất
53774
78890
22515
Đặc biệt
656220
894225
322888
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 07 01; 07 00; 06
Đầu 1 13 10; 13 15; 17
Đầu 2 20 20; 21; 22; 25(2); 29 24
Đầu 3 34
Đầu 4 41; 42(2); 45; 47; 48
Đầu 5 55; 57; 58; 59 50; 55; 56 57
Đầu 6 63; 66
Đầu 7 74(2) 70 75(2)
Đầu 8 82; 83; 89 86 81; 88
Đầu 9 92; 95; 96; 97 90 96; 99