Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/02/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
90
20
00
Giải bảy
963
644
460
Giải sáu
7830
5462
2784
9227
3239
4884
2800
9664
4802
Giải năm
4690
8978
4095
Giải tư
50732
00107
41225
72628
47496
98421
36510
53008
84847
85530
77860
03750
14225
68733
88608
25183
59711
73908
63357
67260
19339
Giải ba
33438
91969
58465
36936
65390
74292
Giải nhì
77647
04998
67888
Giải nhất
21591
22316
66932
Đặc biệt
013423
599121
024283
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 07 08 00(2); 02; 08(2)
Đầu 1 10 16 11
Đầu 2 21; 23; 25; 28 20; 21; 25; 27
Đầu 3 30; 32; 38 30; 33; 36; 39 32; 39
Đầu 4 47 44; 47
Đầu 5 50 57
Đầu 6 62; 63; 69 60; 65 60(2); 64
Đầu 7 78
Đầu 8 84 84 83(2); 88
Đầu 9 90(2); 91; 96 98 90; 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
99
96
43
Giải bảy
665
005
254
Giải sáu
6565
9231
1383
9286
5224
2877
2672
0434
4006
Giải năm
6220
1671
0172
Giải tư
25716
25970
46334
58353
35152
72585
31458
34444
30911
34155
84323
56745
30509
78467
95071
81786
13046
03893
23196
70529
97507
Giải ba
50790
01708
00157
14981
09414
03676
Giải nhì
54496
53149
87381
Giải nhất
15155
64752
87297
Đặc biệt
910413
127132
269836
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08 05; 09 06; 07
Đầu 1 13; 16 11 14
Đầu 2 20 23; 24 29
Đầu 3 31; 34 32 34; 36
Đầu 4 44; 45; 49 43; 46
Đầu 5 52; 53; 55; 58 52; 55; 57 54
Đầu 6 65(2) 67
Đầu 7 70 71; 77 71; 72(2); 76
Đầu 8 83; 85 81; 86 81; 86
Đầu 9 90; 96; 99 96 93; 96; 97

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
85
09
77
Giải bảy
670
950
600
Giải sáu
9756
4736
0817
3597
0643
3940
7348
4484
6693
Giải năm
9975
9212
7278
Giải tư
03781
78050
82878
97975
02935
40364
49741
20514
56175
68760
27891
50597
54049
34724
88904
58571
75762
74306
22773
18285
26081
Giải ba
21892
31511
83934
70800
15992
92510
Giải nhì
32863
31180
50860
Giải nhất
57359
41128
76664
Đặc biệt
556323
180835
964828
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 09 00; 04; 06
Đầu 1 11; 17 12; 14 10
Đầu 2 23 24; 28 28
Đầu 3 35; 36 34; 35
Đầu 4 41 40; 43; 49 48
Đầu 5 50; 56; 59 50
Đầu 6 63; 64 60 60; 62; 64
Đầu 7 70; 75(2); 78 75 71; 73; 77; 78
Đầu 8 81; 85 80 81; 84; 85
Đầu 9 92 91; 97(2) 92; 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
21
17
68
Giải bảy
882
832
220
Giải sáu
7122
8375
7647
6810
0948
3732
1564
2427
4695
Giải năm
1308
5664
9422
Giải tư
97853
34095
50542
07187
00039
64855
15725
38531
09190
17829
42775
58855
81202
95283
25748
99188
51176
29786
58431
50130
84020
Giải ba
90765
44671
48790
67256
05022
87013
Giải nhì
84207
24417
95381
Giải nhất
43601
22591
16011
Đặc biệt
230026
480297
031294
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 07; 08 02
Đầu 1 10; 17(2) 11; 13
Đầu 2 21; 22; 25; 26 29 20(2); 22(2); 27
Đầu 3 39 31; 32(2) 30; 31
Đầu 4 42; 47 48 48
Đầu 5 53; 55 55; 56
Đầu 6 65 64 64; 68
Đầu 7 71; 75 75 76
Đầu 8 82; 87 83 81; 86; 88
Đầu 9 95 90(2); 91; 97 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/01/2017

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
75
78
74
Giải bảy
924
790
613
Giải sáu
0636
0126
0084
5603
1553
5833
9238
0156
2175
Giải năm
1292
7565
7894
Giải tư
98285
45124
27000
57946
19084
96106
51978
48767
89578
23983
74874
61042
70096
02088
98464
22613
63427
34607
63943
35630
57068
Giải ba
51147
52802
59026
08485
32362
10663
Giải nhì
17424
07410
94189
Giải nhất
27786
90946
77768
Đặc biệt
091824
156176
174342
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02; 06 03 07
Đầu 1 10 13(2)
Đầu 2 24(4); 26 26 27
Đầu 3 36 33 30; 38
Đầu 4 46; 47 42; 46 42; 43
Đầu 5 53 56
Đầu 6 65; 67 62; 63; 64; 68(2)
Đầu 7 75; 78 74; 76; 78(2) 74; 75
Đầu 8 84(2); 85; 86 83; 85; 88 89
Đầu 9 92 90; 96 94