Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 02/11/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
83
24
94
Giải bảy
851
109
705
Giải sáu
2203
2659
8967
0801
1757
4950
5814
9267
1316
Giải năm
0713
5586
8970
Giải tư
33536
79793
36577
01196
92797
79646
09410
06459
45099
18163
16568
59357
80837
10978
49630
58163
29248
68972
11895
64953
81335
Giải ba
10954
09010
23798
68990
34755
70761
Giải nhì
54196
89316
56282
Giải nhất
35311
14942
42616
Đặc biệt
698816
722517
900130
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03 01; 09 05
Đầu 1 10(2); 11; 13; 16 16; 17 14; 16(2)
Đầu 2 24
Đầu 3 36 37 30(2); 35
Đầu 4 46 42 48
Đầu 5 51; 54; 59 50; 57(2); 59 53; 55
Đầu 6 67 63; 68 61; 63; 67
Đầu 7 77 78 70; 72
Đầu 8 83 86 82
Đầu 9 93; 96(2); 97 90; 98; 99 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 26/10/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
72
98
69
Giải bảy
086
480
592
Giải sáu
5209
9180
5471
9727
2711
4230
6120
6798
1678
Giải năm
0573
4081
1297
Giải tư
48190
20205
27450
56978
31642
04955
88457
26847
57245
00815
57297
07963
70891
49964
83610
46487
05587
92165
39777
87939
73787
Giải ba
97579
65698
96599
41497
90834
34737
Giải nhì
39781
79965
74859
Giải nhất
84264
00579
78207
Đặc biệt
700384
233321
191856
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05; 09 07
Đầu 1 11; 15 10
Đầu 2 21; 27 20
Đầu 3 30 34; 37; 39
Đầu 4 42 45; 47
Đầu 5 50; 55; 57 56; 59
Đầu 6 64 63; 64; 65 65; 69
Đầu 7 71; 72; 73; 78; 79 79 77; 78
Đầu 8 80; 81; 84; 86 80; 81 87(3)
Đầu 9 90; 98 91; 97(2); 98; 99 92; 97; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 19/10/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
69
11
80
Giải bảy
040
910
300
Giải sáu
0368
9993
1966
3055
0387
2677
8433
8521
6602
Giải năm
5656
4244
2719
Giải tư
01047
03924
70211
78539
75388
15812
47073
27883
21931
58214
11478
77009
85938
87270
31388
24094
33466
72691
51978
74366
48520
Giải ba
60098
13370
46394
88735
90165
43536
Giải nhì
78228
59364
69032
Giải nhất
76329
36817
91195
Đặc biệt
588166
160309
073774
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 09(2) 00; 02
Đầu 1 11; 12 10; 11; 14; 17 19
Đầu 2 24; 28; 29 20; 21
Đầu 3 39 31; 35; 38 32; 33; 36
Đầu 4 40; 47 44
Đầu 5 56 55
Đầu 6 66(2); 68; 69 64 65; 66(2)
Đầu 7 70; 73 70; 77; 78 74; 78
Đầu 8 88 83; 87 80; 88
Đầu 9 93; 98 94 91; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 12/10/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
36
32
15
Giải bảy
793
999
486
Giải sáu
7191
0457
7537
9711
1106
1227
1196
8574
5757
Giải năm
1804
4533
7828
Giải tư
69091
51249
26721
62783
43382
74205
51250
60699
07474
47875
09322
85224
51168
53495
73537
46689
16682
22185
26548
12843
77813
Giải ba
86659
23978
02102
78595
44260
42037
Giải nhì
62987
13538
07480
Giải nhất
64236
16361
52745
Đặc biệt
271627
410198
616210
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 04; 05 02; 06
Đầu 1 11 10; 13; 15
Đầu 2 21; 27 22; 24; 27 28
Đầu 3 36(2); 37 32; 33; 38 37(2)
Đầu 4 49 43; 45; 48
Đầu 5 50; 57; 59 57
Đầu 6 61; 68 60
Đầu 7 78 74; 75 74
Đầu 8 82; 83; 87 80; 82; 85; 86; 89
Đầu 9 91(2); 93 95(2); 98; 99(2) 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 05/10/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
72
33
36
Giải bảy
310
838
253
Giải sáu
6685
2203
1569
0595
5959
4344
8240
9639
0085
Giải năm
8712
0194
7073
Giải tư
80240
48046
26090
98923
89624
20783
31862
92797
24894
90617
88739
44253
57063
06789
37809
42964
84449
17405
82855
95193
11534
Giải ba
96108
86833
55700
76343
44858
90495
Giải nhì
33252
73087
75104
Giải nhất
03266
49427
64969
Đặc biệt
152783
887339
351830
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 00 04; 05; 09
Đầu 1 10; 12 17
Đầu 2 23; 24 27
Đầu 3 33 33; 38; 39(2) 30; 34; 36; 39
Đầu 4 40; 46 43; 44 40; 49
Đầu 5 52 53; 59 53; 55; 58
Đầu 6 62; 66; 69 63 64; 69
Đầu 7 72 73
Đầu 8 83(2); 85 87; 89 85
Đầu 9 90 94(2); 95; 97 93; 95