Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/12/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
98
87
84
Giải bảy
021
021
335
Giải sáu
3539
9990
2647
8026
6926
3471
3012
9339
9707
Giải năm
8083
6671
3957
Giải tư
10435
29851
59941
03728
07166
83372
39854
83099
17192
96910
31352
08260
42687
51394
81722
88057
04966
34906
57330
97026
82294
Giải ba
66531
21705
20752
89129
38631
22828
Giải nhì
41825
20570
99308
Giải nhất
80758
72956
21944
Đặc biệt
559867
397320
406348
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 05 06; 07; 08
Đầu 1 10 12
Đầu 2 21; 25; 28 20; 21; 26(2); 29 22; 26; 28
Đầu 3 31; 35; 39 30; 31; 35; 39
Đầu 4 41; 47 44; 48
Đầu 5 51; 54; 58 52(2); 56 57(2)
Đầu 6 66; 67 60 66
Đầu 7 72 70; 71(2)
Đầu 8 83 87(2) 84
Đầu 9 90; 98 92; 94; 99 94

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 30/11/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
04
92
Giải bảy
812
772
287
Giải sáu
5611
2497
7091
6014
0135
8569
9599
8761
5963
Giải năm
8721
2050
5406
Giải tư
49183
61640
02947
79372
86477
71243
79669
63821
38787
04403
02076
83229
35537
73328
96998
96867
83593
06884
09702
52003
32066
Giải ba
45998
66615
68843
33872
53681
92208
Giải nhì
14177
68430
46076
Giải nhất
40871
97924
24224
Đặc biệt
835651
452809
790826
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04; 09 02; 03; 06; 08
Đầu 1 11; 12; 15 14
Đầu 2 21 21; 24; 28; 29 24; 26
Đầu 3 30; 35; 37
Đầu 4 40; 43; 47 43
Đầu 5 51 50
Đầu 6 61; 69 69 61; 63; 66; 67
Đầu 7 71; 72; 77(2) 72(2); 76 76
Đầu 8 83 87 81; 84; 87
Đầu 9 91; 97; 98 92; 93; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 23/11/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
80
88
44
Giải bảy
866
934
205
Giải sáu
3432
8408
6068
6280
6844
5443
1995
1332
7630
Giải năm
0516
6705
0413
Giải tư
51515
95792
29601
46108
39985
89024
11387
18184
92177
92435
27403
25017
08061
12324
70616
82111
00225
82244
89504
16396
57686
Giải ba
91840
51783
91931
03125
81365
93643
Giải nhì
79523
82366
44038
Giải nhất
55797
38936
47111
Đặc biệt
433667
234899
237762
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 08(2) 03; 05 04; 05
Đầu 1 15; 16 17 11(2); 13; 16
Đầu 2 23; 24 24; 25 25
Đầu 3 32 31; 34; 35; 36 30; 32; 38
Đầu 4 40 43; 44 43; 44(2)
Đầu 5
Đầu 6 66; 67; 68 61; 66 62; 65
Đầu 7 77
Đầu 8 80; 83; 85; 87 80; 84; 88 86
Đầu 9 92; 97 99 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 16/11/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
40
49
13
Giải bảy
884
308
962
Giải sáu
8787
1875
9497
1032
1521
0481
2531
1240
6328
Giải năm
3074
6083
7799
Giải tư
50617
49203
29004
49237
28624
71917
28593
54438
30721
96240
83206
10016
19931
37695
95264
01765
49278
28270
80520
76981
57890
Giải ba
07853
21545
90041
64510
76301
68106
Giải nhì
54448
82601
38471
Giải nhất
54104
75612
86304
Đặc biệt
630573
761548
843770
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 04(2) 01; 06; 08 01; 04; 06
Đầu 1 17(2) 10; 12; 16 13
Đầu 2 24 21(2) 20; 28
Đầu 3 37 31; 32; 38 31
Đầu 4 40; 45; 48 40; 41; 48; 49 40
Đầu 5 53
Đầu 6 62; 64; 65
Đầu 7 73; 74; 75 70(2); 71; 78
Đầu 8 84; 87 81; 83 81
Đầu 9 93; 97 95 90; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 09/11/2016

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
36
75
88
Giải bảy
303
735
753
Giải sáu
6645
5507
8267
9725
7606
5713
6448
5803
2777
Giải năm
4962
9795
9615
Giải tư
72824
20521
91874
50392
46625
85035
20924
58350
02811
36124
02795
15785
84390
45032
74557
82586
36887
00809
32060
35062
38595
Giải ba
48229
68079
79652
04972
22028
53813
Giải nhì
63782
06345
09148
Giải nhất
77213
90881
57243
Đặc biệt
443265
842403
579749
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 07 03; 06 03; 09
Đầu 1 13 11; 13 13; 15
Đầu 2 21; 24(2); 25; 29 24; 25 28
Đầu 3 35; 36 32; 35
Đầu 4 45 45 43; 48(2); 49
Đầu 5 50; 52 53; 57
Đầu 6 62; 65; 67 60; 62
Đầu 7 74; 79 72; 75 77
Đầu 8 82 81; 85 86; 87; 88
Đầu 9 92 90; 95(2) 95