Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/03/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
47
78
Giải bảy
106
058
Giải sáu
4390
1637
5574
4820
7310
8357
Giải năm
9662
4047
Giải tư
16933
64810
58865
54797
17634
78727
71911
36693
89282
80847
98780
12109
39925
81231
Giải ba
70640
45101
67143
90212
Giải nhì
61094
61343
Giải nhất
63836
43834
Đặc biệt
08329
43728
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 06 09
Đầu 1 10; 11 10; 12
Đầu 2 27; 29 20; 25; 28
Đầu 3 33; 34; 36; 37 31; 34
Đầu 4 40; 47 43(2); 47(2)
Đầu 5 57; 58
Đầu 6 62; 65
Đầu 7 74 78
Đầu 8 80; 82
Đầu 9 90; 94; 97 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/03/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
52
56
22
Giải bảy
705
736
715
Giải sáu
4981
7652
8828
3646
6632
0705
9247
5596
0730
Giải năm
6862
1266
1228
Giải tư
49430
78399
51675
47770
22833
96112
65688
60689
59763
35776
24069
95949
04451
20110
30158
71124
81234
08180
67675
38745
98296
Giải ba
10800
88029
21759
28681
04735
08270
Giải nhì
91417
67917
46157
Giải nhất
74149
71424
87239
Đặc biệt
88391
62732
35028
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 05 05
Đầu 1 12; 17 10; 17 15
Đầu 2 28; 29 24 22; 24; 28(2)
Đầu 3 30; 33 32(2); 36 30; 34; 35; 39
Đầu 4 49 46; 49 45; 47
Đầu 5 52(2) 51; 56; 59 57; 58
Đầu 6 62 63; 66; 69
Đầu 7 70; 75 76 70; 75
Đầu 8 81; 88 81; 89 80
Đầu 9 91; 99 96(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/02/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
06
95
20
Giải bảy
197
846
163
Giải sáu
6944
4827
5964
2694
1359
3309
0549
9841
2578
Giải năm
0876
0265
4142
Giải tư
80825
81276
42724
08755
63927
10202
40877
22119
18415
55586
52562
04973
89720
79922
30785
10089
74229
40725
47431
25975
73573
Giải ba
52373
65391
77402
44684
64388
70268
Giải nhì
85025
73296
39793
Giải nhất
74678
32618
49449
Đặc biệt
82852
66396
21056
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 06 02; 09
Đầu 1 15; 18; 19
Đầu 2 24; 25(2); 27(2) 20; 22 20; 25; 29
Đầu 3 31
Đầu 4 44 46 41; 42; 49(2)
Đầu 5 52; 55 59 56
Đầu 6 64 62; 65 63; 68
Đầu 7 73; 76(2); 77; 78 73 73; 75; 78
Đầu 8 84; 86 85; 88; 89
Đầu 9 91; 97 94; 95; 96(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/02/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
37
99
30
Giải bảy
878
586
981
Giải sáu
7571
3509
3291
4941
7749
7314
9438
0298
9099
Giải năm
7809
9951
1372
Giải tư
88543
18020
96562
87256
05413
47247
78552
56264
99171
10914
11091
72516
57669
11592
87600
16741
73045
15113
18278
16588
65118
Giải ba
09377
59408
58025
21643
24286
92403
Giải nhì
85684
46882
74093
Giải nhất
34770
04356
46777
Đặc biệt
06433
96200
19880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08; 09(2) 00 00; 03
Đầu 1 13 14(2); 16 13; 18
Đầu 2 20 25
Đầu 3 33; 37 30; 38
Đầu 4 43; 47 41; 43; 49 41; 45
Đầu 5 52; 56 51; 56
Đầu 6 62 64; 69
Đầu 7 70; 71; 77; 78 71 72; 77; 78
Đầu 8 84 82; 86 80; 81; 86; 88
Đầu 9 91 91; 92; 99 93; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/02/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
68
89
63
Giải bảy
969
677
137
Giải sáu
3862
7039
6016
2487
0580
8859
5449
9138
8692
Giải năm
5066
6844
7923
Giải tư
91471
88339
90597
81345
10081
69967
93231
58001
36758
38491
73174
22814
78807
41671
25163
94479
67145
34540
82718
02817
46152
Giải ba
56868
46753
10562
82554
90731
16787
Giải nhì
67101
17790
02360
Giải nhất
28566
00880
99995
Đặc biệt
57480
85802
54756
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 01; 02; 07
Đầu 1 16 14 17; 18
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 39(2) 31; 37; 38
Đầu 4 45 44 40; 45; 49
Đầu 5 53 54; 58; 59 52; 56
Đầu 6 62; 66(2); 67; 68(2); 69 62 60; 63(2)
Đầu 7 71 71; 74; 77 79
Đầu 8 80; 81 80(2); 87; 89 87
Đầu 9 97 90; 91 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/02/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
32
Giải bảy
194
Giải sáu
2688
0713
1373
Giải năm
9475
Giải tư
84501
76856
16916
20561
25726
12130
75501
Giải ba
14307
27464
Giải nhì
26147
Giải nhất
63685
Đặc biệt
804959
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 01(2); 07
Đầu 1 13; 16
Đầu 2 26
Đầu 3 30; 32
Đầu 4 47
Đầu 5 56; 59
Đầu 6 61; 64
Đầu 7 73; 75
Đầu 8 85; 88
Đầu 9 94