Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 06/05/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
76
61
Giải bảy
924
797
Giải sáu
2593
7425
7484
7834
4271
6797
Giải năm
5260
9214
Giải tư
11176
86433
28701
95255
23075
66511
56249
83477
62529
11766
64377
62170
58594
46943
Giải ba
15404
85586
94344
70320
Giải nhì
19979
69719
Giải nhất
86081
23958
Đặc biệt
747135
764906
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 04 06
Đầu 1 11 14; 19
Đầu 2 24; 25 20; 29
Đầu 3 33; 35 34
Đầu 4 49 43; 44
Đầu 5 55 58
Đầu 6 60 61; 66
Đầu 7 75; 76(2); 79 70; 71; 77(2)
Đầu 8 81; 84; 86
Đầu 9 93 94; 97(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 29/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
08
34
84
Giải bảy
573
853
078
Giải sáu
4530
2660
8678
0763
4270
6477
9649
0875
0484
Giải năm
1310
2145
5315
Giải tư
57393
89009
64134
36996
59388
80452
99126
78925
00992
62713
52997
93460
67219
34461
25901
60531
86895
62416
49823
32543
06001
Giải ba
72508
31743
67783
53202
12886
32296
Giải nhì
03259
92596
16736
Giải nhất
52343
75731
69600
Đặc biệt
003933
240878
547977
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08(2); 09 02 00; 01(2)
Đầu 1 10 13; 19 15; 16
Đầu 2 26 25 23
Đầu 3 30; 33; 34 31; 34 31; 36
Đầu 4 43(2) 45 43; 49
Đầu 5 52; 59 53
Đầu 6 60 60; 61; 63
Đầu 7 73; 78 70; 77; 78 75; 77; 78
Đầu 8 88 83 84(2); 86
Đầu 9 93; 96 92; 96; 97 95; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 22/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
30
93
00
Giải bảy
134
128
192
Giải sáu
4100
3854
0126
8049
3189
0996
9519
1395
7110
Giải năm
2174
1691
0990
Giải tư
69550
31234
71250
65405
99902
85033
93848
64551
62363
70372
13142
84027
35533
70191
38491
01907
47894
50868
59983
86549
67478
Giải ba
73110
24279
58693
68309
34221
09210
Giải nhì
35276
47481
32428
Giải nhất
92749
01771
91914
Đặc biệt
32261
560594
343164
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 02; 05 09 00; 07
Đầu 1 10 10(2); 14; 19
Đầu 2 26 27; 28 21; 28
Đầu 3 30; 33; 34(2) 33
Đầu 4 48; 49 42; 49 49
Đầu 5 50(2); 54 51
Đầu 6 61 63 64; 68
Đầu 7 74; 76; 79 71; 72 78
Đầu 8 81; 89 83
Đầu 9 91(2); 93(2); 94; 96 90; 91; 92; 94; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 15/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
89
29
90
Giải bảy
639
717
337
Giải sáu
2422
3211
9771
1411
8476
3167
5212
1947
0735
Giải năm
9494
9831
5507
Giải tư
38290
12945
59113
64656
57020
48319
44746
67011
67612
42763
52586
19658
65111
14563
93560
05077
12271
09232
52277
09148
61259
Giải ba
38596
14760
47311
39809
49118
59731
Giải nhì
95998
63501
40144
Giải nhất
17580
78370
97026
Đặc biệt
14882
985394
362311
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01; 09 07
Đầu 1 11; 13; 19 11(4); 12; 17 11; 12; 18
Đầu 2 20; 22 29 26
Đầu 3 39 31 31; 32; 35; 37
Đầu 4 45; 46 44; 47; 48
Đầu 5 56 58 59
Đầu 6 60 63(2); 67 60
Đầu 7 71 70; 76 71; 77(2)
Đầu 8 80; 82; 89 86
Đầu 9 90; 94; 96; 98 94 90

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 08/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
61
63
03
Giải bảy
503
312
165
Giải sáu
3487
6538
1584
4505
0175
1699
1254
6493
8434
Giải năm
1577
3319
0496
Giải tư
83986
27993
79774
03131
48528
24747
66054
10368
32187
94560
64268
52271
16666
59758
26365
27129
30164
49605
03782
76674
84257
Giải ba
40335
09343
65592
42065
45653
77268
Giải nhì
44908
63779
28227
Giải nhất
57324
10483
90827
Đặc biệt
95235
279642
239952
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 03; 08 05 03; 05
Đầu 1 12; 19
Đầu 2 24; 28 27(2); 29
Đầu 3 31; 35(2); 38 34
Đầu 4 43; 47 42
Đầu 5 54 58 52; 53; 54; 57
Đầu 6 61 60; 63; 65; 66; 68(2) 64; 65(2); 68
Đầu 7 74; 77 71; 75; 79 74
Đầu 8 84; 86; 87 83; 87 82
Đầu 9 93 92; 99 93; 96

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 01/04/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
49
Giải bảy
149
Giải sáu
3762
7926
7866
Giải năm
7104
Giải tư
66472
76526
51410
14492
96867
42059
09347
Giải ba
14282
89804
Giải nhì
34381
Giải nhất
85124
Đặc biệt
94627
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 04(2)
Đầu 1 10
Đầu 2 24; 26(2); 27
Đầu 3
Đầu 4 47; 49(2)
Đầu 5 59
Đầu 6 62; 66; 67
Đầu 7 72
Đầu 8 81; 82
Đầu 9 92