Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 25/02/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
95
20
Giải bảy
846
163
Giải sáu
2694
1359
3309
0549
9841
2578
Giải năm
0265
4142
Giải tư
22119
18415
55586
52562
04973
89720
79922
30785
10089
74229
40725
47431
25975
73573
Giải ba
77402
44684
64388
70268
Giải nhì
73296
39793
Giải nhất
32618
49449
Đặc biệt
66396
21056
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 09
Đầu 1 15; 18; 19
Đầu 2 20; 22 20; 25; 29
Đầu 3 31
Đầu 4 46 41; 42; 49(2)
Đầu 5 59 56
Đầu 6 62; 65 63; 68
Đầu 7 73 73; 75; 78
Đầu 8 84; 86 85; 88; 89
Đầu 9 94; 95; 96(2) 93

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 18/02/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
37
99
30
Giải bảy
878
586
981
Giải sáu
7571
3509
3291
4941
7749
7314
9438
0298
9099
Giải năm
7809
9951
1372
Giải tư
88543
18020
96562
87256
05413
47247
78552
56264
99171
10914
11091
72516
57669
11592
87600
16741
73045
15113
18278
16588
65118
Giải ba
09377
59408
58025
21643
24286
92403
Giải nhì
85684
46882
74093
Giải nhất
34770
04356
46777
Đặc biệt
06433
96200
19880
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 08; 09(2) 00 00; 03
Đầu 1 13 14(2); 16 13; 18
Đầu 2 20 25
Đầu 3 33; 37 30; 38
Đầu 4 43; 47 41; 43; 49 41; 45
Đầu 5 52; 56 51; 56
Đầu 6 62 64; 69
Đầu 7 70; 71; 77; 78 71 72; 77; 78
Đầu 8 84 82; 86 80; 81; 86; 88
Đầu 9 91 91; 92; 99 93; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 11/02/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
68
89
63
Giải bảy
969
677
137
Giải sáu
3862
7039
6016
2487
0580
8859
5449
9138
8692
Giải năm
5066
6844
7923
Giải tư
91471
88339
90597
81345
10081
69967
93231
58001
36758
38491
73174
22814
78807
41671
25163
94479
67145
34540
82718
02817
46152
Giải ba
56868
46753
10562
82554
90731
16787
Giải nhì
67101
17790
02360
Giải nhất
28566
00880
99995
Đặc biệt
57480
85802
54756
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 01; 02; 07
Đầu 1 16 14 17; 18
Đầu 2 23
Đầu 3 31; 39(2) 31; 37; 38
Đầu 4 45 44 40; 45; 49
Đầu 5 53 54; 58; 59 52; 56
Đầu 6 62; 66(2); 67; 68(2); 69 62 60; 63(2)
Đầu 7 71 71; 74; 77 79
Đầu 8 80; 81 80(2); 87; 89 87
Đầu 9 97 90; 91 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 04/02/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
32
95
66
Giải bảy
194
235
836
Giải sáu
2688
0713
1373
3457
0856
1860
6717
5247
8088
Giải năm
9475
4893
3078
Giải tư
84501
76856
16916
20561
25726
12130
75501
00803
36637
69018
07037
83577
65514
06742
18199
65335
33615
10653
51325
63492
20293
Giải ba
14307
27464
41308
50260
24011
83541
Giải nhì
26147
87951
17587
Giải nhất
63685
92835
68278
Đặc biệt
804959
433082
815783
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01(2); 07 03; 08
Đầu 1 13; 16 14; 18 11; 15; 17
Đầu 2 26 25
Đầu 3 30; 32 35(2); 37(2) 35; 36
Đầu 4 47 42 41; 47
Đầu 5 56; 59 51; 56; 57 53
Đầu 6 61; 64 60(2) 66
Đầu 7 73; 75 77 78(2)
Đầu 8 85; 88 82 83; 87; 88
Đầu 9 94 93; 95 92; 93; 99

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/01/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
75
94
26
Giải bảy
262
143
890
Giải sáu
7508
1916
4358
2113
1792
3425
7964
7761
1274
Giải năm
5821
9560
4993
Giải tư
45145
51598
10300
05519
78332
07824
13896
99808
64964
36929
40243
28356
22302
90878
36098
78773
89803
97234
14263
95303
57420
Giải ba
47211
31354
80021
29929
37065
08840
Giải nhì
09331
81493
05286
Giải nhất
98439
53543
37089
Đặc biệt
705341
193094
094969
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 00; 08 02; 08 03(2)
Đầu 1 11; 16; 19 13
Đầu 2 21; 24 21; 25; 29(2) 20; 26
Đầu 3 31; 32; 39 34
Đầu 4 41; 45 43(3) 40
Đầu 5 54; 58 56
Đầu 6 62 60; 64 61; 63; 64; 65; 69
Đầu 7 75 78 73; 74
Đầu 8 86; 89
Đầu 9 96; 98 92; 93; 94(2) 90; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/01/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai
Giải tám
60
Giải bảy
053
Giải sáu
4255
3480
3116
Giải năm
1424
Giải tư
15732
07144
79292
25206
43949
08998
46458
Giải ba
09159
88631
Giải nhì
85943
Giải nhất
17175
Đặc biệt
027287
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai
Đầu 0 06
Đầu 1 16
Đầu 2 24
Đầu 3 31; 32
Đầu 4 43; 44; 49
Đầu 5 53; 55; 58; 59
Đầu 6 60
Đầu 7 75
Đầu 8 80; 87
Đầu 9 92; 98