Kết quả xổ số Miền Nam các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 28/01/2009

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
94
26
Giải bảy
143
890
Giải sáu
2113
1792
3425
7964
7761
1274
Giải năm
9560
4993
Giải tư
99808
64964
36929
40243
28356
22302
90878
36098
78773
89803
97234
14263
95303
57420
Giải ba
80021
29929
37065
08840
Giải nhì
81493
05286
Giải nhất
53543
37089
Đặc biệt
193094
094969
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02; 08 03(2)
Đầu 1 13
Đầu 2 21; 25; 29(2) 20; 26
Đầu 3 34
Đầu 4 43(3) 40
Đầu 5 56
Đầu 6 60; 64 61; 63; 64; 65; 69
Đầu 7 78 73; 74
Đầu 8 86; 89
Đầu 9 92; 93; 94(2) 90; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 21/01/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
60
96
44
Giải bảy
053
247
619
Giải sáu
4255
3480
3116
5243
4000
8289
3017
8437
1504
Giải năm
1424
6276
9029
Giải tư
15732
07144
79292
25206
43949
08998
46458
69702
17113
45373
20398
50223
59596
21938
90219
73031
13100
30714
10984
45330
93688
Giải ba
09159
88631
96945
43810
30356
03092
Giải nhì
85943
47991
38129
Giải nhất
17175
60339
59768
Đặc biệt
027287
809940
676495
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 06 00; 02 00; 04
Đầu 1 16 10; 13 14; 17; 19(2)
Đầu 2 24 23 29(2)
Đầu 3 31; 32 38; 39 30; 31; 37
Đầu 4 43; 44; 49 40; 43; 45; 47 44
Đầu 5 53; 55; 58; 59 56
Đầu 6 60 68
Đầu 7 75 73; 76
Đầu 8 80; 87 89 84; 88
Đầu 9 92; 98 91; 96(2); 98 92; 95

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 14/01/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
57
25
10
Giải bảy
286
004
311
Giải sáu
9932
3795
7830
3724
6937
4319
3131
2293
1262
Giải năm
1139
9420
2683
Giải tư
85134
43301
02287
39371
82667
35931
64952
04544
21128
05591
26820
12168
59255
56787
71430
83430
23836
16325
65317
31513
29442
Giải ba
12243
75895
32439
02760
75277
72993
Giải nhì
91118
74257
65608
Giải nhất
74779
13804
80888
Đặc biệt
444852
126263
529774
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 01 04(2) 08
Đầu 1 18 19 10; 11; 13; 17
Đầu 2 20(2); 24; 25; 28 25
Đầu 3 30; 31; 32; 34; 39 37; 39 30(2); 31; 36
Đầu 4 43 44 42
Đầu 5 52(2); 57 55; 57
Đầu 6 67 60; 63; 68 62
Đầu 7 71; 79 74; 77
Đầu 8 86; 87 87 83; 88
Đầu 9 95(2) 91 93(2)

Kết quả xổ số Miền Nam

XSMN thứ 4 ngày 07/01/2009

- Nhận KQXS Đồng Nai : Soạn KQDN Gửi 8185

- Nhận KQXS Cần Thơ : Soạn KQCT Gửi 8185

- Nhận KQXS Sóc Trăng : Soạn KQST Gửi 8185

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Giải tám
74
71
83
Giải bảy
534
380
780
Giải sáu
7190
3975
4702
2647
1940
3450
3364
1912
4063
Giải năm
2330
8710
3605
Giải tư
46534
47791
23532
18123
29490
70578
40826
08178
91763
12923
62513
34268
39526
90024
99990
15695
93428
46335
26179
70983
71827
Giải ba
44619
09760
12145
73350
85182
73163
Giải nhì
30985
93837
80508
Giải nhất
61693
25145
49769
Đặc biệt
10084
87417
75869
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
Đầu 0 02 05; 08
Đầu 1 19 10; 13; 17 12
Đầu 2 23; 26 23; 24; 26 27; 28
Đầu 3 30; 32; 34(2) 37 35
Đầu 4 40; 45(2); 47
Đầu 5 50(2)
Đầu 6 60 63; 68 63(2); 64; 69(2)
Đầu 7 74; 75; 78 71; 78 79
Đầu 8 84; 85 80 80; 82; 83(2)
Đầu 9 90(2); 91; 93 90; 95