Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 21/05/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
97
44
Giải bảy
553
565
Giải sáu
4248
4530
3968
2844
2113
7674
Giải năm
7432
7056
Giải tư
38114
15513
22873
14353
10429
63929
95712
16987
46154
43102
62286
09119
32174
32184
Giải ba
73545
46385
33836
51120
Giải nhì
63480
04005
Giải nhất
14523
79172
Đặc biệt
969479
992097
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 05
Đầu 1 12; 13; 14 13; 19
Đầu 2 23; 29(2) 20
Đầu 3 30; 32 36
Đầu 4 45; 48 44(2)
Đầu 5 53(2) 54; 56
Đầu 6 68 65
Đầu 7 73; 79 72; 74(2)
Đầu 8 80; 85 84; 86; 87
Đầu 9 97 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 14/05/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
20
99
Giải bảy
998
663
Giải sáu
6133
3769
8361
9358
9571
0471
Giải năm
0710
9467
Giải tư
71328
34337
35189
48145
89783
75176
34977
11053
51382
00617
01351
12451
98013
04784
Giải ba
40271
05468
12611
82045
Giải nhì
69503
17139
Giải nhất
85632
23351
Đặc biệt
381776
134328
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03
Đầu 1 10 11; 13; 17
Đầu 2 20; 28 28
Đầu 3 32; 33; 37 39
Đầu 4 45 45
Đầu 5 51(3); 53; 58
Đầu 6 61; 68; 69 63; 67
Đầu 7 71; 76(2); 77 71(2)
Đầu 8 83; 89 82; 84
Đầu 9 98 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 07/05/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
53
70
Giải bảy
736
305
Giải sáu
3572
1578
9037
5595
6760
4807
Giải năm
8179
0108
Giải tư
81120
02314
64662
24874
26023
62831
06640
67589
14643
53460
00747
05393
68789
01243
Giải ba
91471
71466
49827
38008
Giải nhì
67929
14141
Giải nhất
17056
64975
Đặc biệt
193540
090989
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 07; 08(2)
Đầu 1 14
Đầu 2 20; 23; 29 27
Đầu 3 31; 36; 37
Đầu 4 40(2) 41; 43(2); 47
Đầu 5 53; 56
Đầu 6 62; 66 60(2)
Đầu 7 71; 72; 74; 78; 79 70; 75
Đầu 8 89(3)
Đầu 9 93; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 30/04/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
53
57
Giải bảy
877
108
Giải sáu
7689
8716
6442
5402
9540
7392
Giải năm
6451
3114
Giải tư
13674
64181
15565
90290
69051
29667
64186
23846
64094
05456
49971
28520
66307
14798
Giải ba
08196
41174
19664
52716
Giải nhì
28893
38566
Giải nhất
22716
39157
Đặc biệt
267534
214299
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 07; 08
Đầu 1 16(2) 14; 16
Đầu 2 20
Đầu 3 34
Đầu 4 42 40; 46
Đầu 5 51(2); 53 56; 57(2)
Đầu 6 65; 67 64; 66
Đầu 7 74(2); 77 71
Đầu 8 81; 86; 89
Đầu 9 90; 93; 96 92; 94; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 23/04/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
09
14
Giải bảy
926
384
Giải sáu
1655
4597
1362
7649
8762
3885
Giải năm
2788
3943
Giải tư
27726
93260
15416
29930
42052
07464
62982
00192
78964
71187
36241
84231
75902
68608
Giải ba
50943
35827
47315
50001
Giải nhì
05113
60622
Giải nhất
26887
29566
Đặc biệt
878705
714424
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 05; 09 01; 02; 08
Đầu 1 13; 16 14; 15
Đầu 2 26(2); 27 22; 24
Đầu 3 30 31
Đầu 4 43 41; 43; 49
Đầu 5 52; 55
Đầu 6 60; 62; 64 62; 64; 66
Đầu 7
Đầu 8 82; 87; 88 84; 85; 87
Đầu 9 97 92