Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 05/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
40
42
Giải bảy
214
504
Giải sáu
9281
6357
8942
8788
4584
1484
Giải năm
0654
7204
Giải tư
70811
20656
70434
30006
90627
00567
85065
19900
43137
66754
46706
02424
61011
01715
Giải ba
89683
39018
53929
12552
Giải nhì
81822
26973
Giải nhất
57064
89153
Đặc biệt
64368
74258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 06 00; 04(2); 06
Đầu 1 11; 14; 18 11; 15
Đầu 2 22; 27 24; 29
Đầu 3 34 37
Đầu 4 40; 42 42
Đầu 5 54; 56; 57 52; 53; 54; 58
Đầu 6 64; 65; 67; 68
Đầu 7 73
Đầu 8 81; 83 84(2); 88
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 26/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
65
82
Giải bảy
629
874
Giải sáu
8608
6048
7312
2486
1913
6593
Giải năm
5617
3363
Giải tư
20179
20789
62207
71240
82588
36504
65820
62387
30959
69285
30910
22222
74248
89053
Giải ba
61582
67177
46519
91809
Giải nhì
29886
38094
Giải nhất
59972
95238
Đặc biệt
95507
41271
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 07(2); 08 09
Đầu 1 12; 17 10; 13; 19
Đầu 2 20; 29 22
Đầu 3 38
Đầu 4 40; 48 48
Đầu 5 53; 59
Đầu 6 65 63
Đầu 7 72; 77; 79 71; 74
Đầu 8 82; 86; 88; 89 82; 85; 86; 87
Đầu 9 93; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 19/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
39
20
Giải bảy
986
048
Giải sáu
0983
0719
6831
2281
3176
5598
Giải năm
7945
9024
Giải tư
78538
33186
75291
96847
95029
60334
24508
56573
01543
50153
61092
35893
66045
74116
Giải ba
22147
43816
91163
02480
Giải nhì
12056
72343
Giải nhất
00630
66438
Đặc biệt
06682
13935
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 08
Đầu 1 16; 19 16
Đầu 2 29 20; 24
Đầu 3 30; 31; 34; 38; 39 35; 38
Đầu 4 45; 47(2) 43(2); 45; 48
Đầu 5 56 53
Đầu 6 63
Đầu 7 73; 76
Đầu 8 82; 83; 86(2) 80; 81
Đầu 9 91 92; 93; 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 12/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
99
36
Giải bảy
967
118
Giải sáu
7857
0103
5994
0473
6636
5899
Giải năm
9661
4381
Giải tư
67943
03770
28677
76178
11524
93491
21124
66201
34321
40575
12229
14878
79110
98013
Giải ba
67054
22046
21081
41027
Giải nhì
70822
76963
Giải nhất
10574
68736
Đặc biệt
17866
92680
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03 01
Đầu 1 10; 13; 18
Đầu 2 22; 24(2) 21; 27; 29
Đầu 3 36(3)
Đầu 4 43; 46
Đầu 5 54; 57
Đầu 6 61; 66; 67 63
Đầu 7 70; 74; 77; 78 73; 75; 78
Đầu 8 80; 81(2)
Đầu 9 91; 94; 99 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 05/02/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
12
76
Giải bảy
035
838
Giải sáu
4987
6814
0884
0318
0748
5825
Giải năm
3972
5669
Giải tư
63915
61481
09251
63381
89303
36871
26539
37840
79492
38287
83329
14330
89940
48688
Giải ba
57757
08689
26840
24530
Giải nhì
39055
71892
Giải nhất
89780
44939
Đặc biệt
06287
86757
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03
Đầu 1 12; 14; 15 18
Đầu 2 25; 29
Đầu 3 35; 39 30(2); 38; 39
Đầu 4 40(3); 48
Đầu 5 51; 55; 57 57
Đầu 6 69
Đầu 7 71; 72 76
Đầu 8 80; 81(2); 84; 87(2); 89 87; 88
Đầu 9 92(2)