Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 02/04/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
11
37
Giải bảy
081
505
Giải sáu
9290
6175
5203
4566
2979
4553
Giải năm
9530
8209
Giải tư
87108
25056
88722
61991
21486
99633
69465
22709
57663
02200
20197
15407
77087
72579
Giải ba
47236
39959
30925
93356
Giải nhì
63634
80472
Giải nhất
84608
35115
Đặc biệt
087277
223888
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 03; 08(2) 00; 05; 07; 09(2)
Đầu 1 11 15
Đầu 2 22 25
Đầu 3 30; 33; 34; 36 37
Đầu 4
Đầu 5 56; 59 53; 56
Đầu 6 65 63; 66
Đầu 7 75; 77 72; 79(2)
Đầu 8 81; 86 87; 88
Đầu 9 90; 91 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 26/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
09
94
Giải bảy
122
294
Giải sáu
7677
5745
8838
9969
5719
3248
Giải năm
9050
3232
Giải tư
65309
22045
08904
64531
78102
05720
39982
21857
84085
34481
61415
94031
40655
81451
Giải ba
68516
51408
37665
80173
Giải nhì
44417
44213
Giải nhất
14044
07731
Đặc biệt
00712
46895
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 04; 08; 09(2)
Đầu 1 12; 16; 17 13; 15; 19
Đầu 2 20; 22
Đầu 3 31; 38 31(2); 32
Đầu 4 44; 45(2) 48
Đầu 5 50 51; 55; 57
Đầu 6 65; 69
Đầu 7 77 73
Đầu 8 82 81; 85
Đầu 9 94(2); 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 19/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
18
20
Giải bảy
982
019
Giải sáu
7610
8517
6282
7319
1124
7986
Giải năm
4518
6182
Giải tư
69173
74318
50205
53359
15291
79879
60303
71937
68736
03821
91255
08209
95418
97265
Giải ba
57652
00519
47638
12092
Giải nhì
00867
23408
Giải nhất
81404
19963
Đặc biệt
75301
64613
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 03; 04; 05 08; 09
Đầu 1 10; 17; 18(3); 19 13; 18; 19(2)
Đầu 2 20; 21; 24
Đầu 3 36; 37; 38
Đầu 4
Đầu 5 52; 59 55
Đầu 6 67 63; 65
Đầu 7 73; 79
Đầu 8 82(2) 82; 86
Đầu 9 91 92

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 12/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
45
66
Giải bảy
613
915
Giải sáu
4431
7306
1653
9804
6250
7601
Giải năm
7569
4393
Giải tư
78861
65684
46841
70437
82060
56466
00819
50929
21186
30475
04300
47538
53100
67107
Giải ba
99294
89392
08558
59040
Giải nhì
91116
99267
Giải nhất
57560
50327
Đặc biệt
13701
97696
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 01; 06 00(2); 01; 04; 07
Đầu 1 13; 16; 19 15
Đầu 2 27; 29
Đầu 3 31; 37 38
Đầu 4 41; 45 40
Đầu 5 53 50; 58
Đầu 6 60(2); 61; 66; 69 66; 67
Đầu 7 75
Đầu 8 84 86
Đầu 9 92; 94 93; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 05/03/2017

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
40
42
Giải bảy
214
504
Giải sáu
9281
6357
8942
8788
4584
1484
Giải năm
0654
7204
Giải tư
70811
20656
70434
30006
90627
00567
85065
19900
43137
66754
46706
02424
61011
01715
Giải ba
89683
39018
53929
12552
Giải nhì
81822
26973
Giải nhất
57064
89153
Đặc biệt
64368
74258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 06 00; 04(2); 06
Đầu 1 11; 14; 18 11; 15
Đầu 2 22; 27 24; 29
Đầu 3 34 37
Đầu 4 40; 42 42
Đầu 5 54; 56; 57 52; 53; 54; 58
Đầu 6 64; 65; 67; 68
Đầu 7 73
Đầu 8 81; 83 84(2); 88
Đầu 9