Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 04/12/2016

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
57
03
Giải bảy
079
791
Giải sáu
3250
2648
0113
2818
4074
7716
Giải năm
5779
9145
Giải tư
92658
26552
05233
28886
81555
12560
16100
06556
96352
13569
94048
57663
97007
57750
Giải ba
93231
16055
72231
79725
Giải nhì
00037
87880
Giải nhất
54000
63067
Đặc biệt
39724
06887
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00(2) 03; 07
Đầu 1 13 16; 18
Đầu 2 24 25
Đầu 3 31; 33; 37 31
Đầu 4 48 45; 48
Đầu 5 50; 52; 55(2); 57; 58 50; 52; 56
Đầu 6 60 63; 67; 69
Đầu 7 79(2) 74
Đầu 8 86 80; 87
Đầu 9 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 27/11/2016

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
13
23
Giải bảy
720
993
Giải sáu
8456
8462
3306
4777
6540
2124
Giải năm
1040
1580
Giải tư
56566
96599
50304
56869
86763
67457
43848
34535
08584
27661
79167
49569
22805
46838
Giải ba
26481
00106
14382
94610
Giải nhì
48349
20441
Giải nhất
34529
93714
Đặc biệt
82159
25334
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 04; 06(2) 05
Đầu 1 13 10; 14
Đầu 2 20; 29 23; 24
Đầu 3 34; 35; 38
Đầu 4 40; 48; 49 40; 41
Đầu 5 56; 57; 59
Đầu 6 62; 63; 66; 69 61; 67; 69
Đầu 7 77
Đầu 8 81 80; 82; 84
Đầu 9 99 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 20/11/2016

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
39
22
Giải bảy
979
976
Giải sáu
7944
3919
5837
4757
7751
3996
Giải năm
4628
4399
Giải tư
23465
40603
31191
22914
61035
64019
44602
13874
48628
46769
13335
38748
70482
74622
Giải ba
39305
68607
07537
52599
Giải nhì
71259
87859
Giải nhất
49047
75035
Đặc biệt
26370
25671
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 02; 03; 05; 07
Đầu 1 14; 19(2)
Đầu 2 28 22(2); 28
Đầu 3 35; 37; 39 35(2); 37
Đầu 4 44; 47 48
Đầu 5 59 51; 57; 59
Đầu 6 65 69
Đầu 7 70; 79 71; 74; 76
Đầu 8 82
Đầu 9 91 96; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 13/11/2016

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
43
56
Giải bảy
802
271
Giải sáu
7242
2368
0526
3366
8501
7513
Giải năm
1924
1992
Giải tư
46715
69001
36466
54959
41883
12981
33588
46739
83823
79800
74684
95886
89073
57851
Giải ba
55030
45453
65200
91462
Giải nhì
03000
09297
Giải nhất
88439
53268
Đặc biệt
54096
05345
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 00; 01; 02 00(2); 01
Đầu 1 15 13
Đầu 2 24; 26 23
Đầu 3 30; 39 39
Đầu 4 42; 43 45
Đầu 5 53; 59 51; 56
Đầu 6 66; 68 62; 66; 68
Đầu 7 71; 73
Đầu 8 81; 83; 88 84; 86
Đầu 9 96 92; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT chủ nhật ngày 06/11/2016

- Nhận KQXS Khánh Hòa : Soạn KQKH Gửi 8185

- Nhận KQXS Kon Tum : Soạn KQKT Gửi 8185

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Giải tám
75
75
Giải bảy
663
571
Giải sáu
7226
6107
7245
1447
1519
0553
Giải năm
8257
9932
Giải tư
33649
57937
62471
55529
62741
82649
72176
60319
03793
21376
84835
07776
53763
33766
Giải ba
45815
62866
80224
11485
Giải nhì
79969
61201
Giải nhất
29816
79910
Đặc biệt
19232
87032
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum
Đầu 0 07 01
Đầu 1 15; 16 10; 19(2)
Đầu 2 26; 29 24
Đầu 3 32; 37 32(2); 35
Đầu 4 41; 45; 49(2) 47
Đầu 5 57 53
Đầu 6 63; 66; 69 63; 66
Đầu 7 71; 75; 76 71; 75; 76(2)
Đầu 8 85
Đầu 9 93