Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 16/05/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
45
04
Giải bảy
809
177
Giải sáu
8555
9354
5331
3957
5912
6501
Giải năm
9813
7961
Giải tư
06078
32281
95182
44173
43963
83664
64769
65417
56950
13689
65151
04795
72942
15759
Giải ba
57173
65185
66265
64630
Giải nhì
36063
78924
Giải nhất
64517
07648
Đặc biệt
946149
397565
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 01; 04
Đầu 1 13; 17 12; 17
Đầu 2 24
Đầu 3 31 30
Đầu 4 45; 49 42; 48
Đầu 5 54; 55 50; 51; 57; 59
Đầu 6 63(2); 64; 69 61; 65(2)
Đầu 7 73(2); 78 77
Đầu 8 81; 82; 85 89
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 09/05/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
95
50
Giải bảy
374
318
Giải sáu
1493
6876
3791
7385
0112
3721
Giải năm
2774
7761
Giải tư
99595
65489
74233
33767
07085
68314
51366
43630
84787
93611
64668
49939
12782
40191
Giải ba
28246
00428
67314
49890
Giải nhì
25932
64175
Giải nhất
14593
97265
Đặc biệt
245310
312446
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0
Đầu 1 10; 14 11; 12; 14; 18
Đầu 2 28 21
Đầu 3 32; 33 30; 39
Đầu 4 46 46
Đầu 5 50
Đầu 6 66; 67 61; 65; 68
Đầu 7 74(2); 76 75
Đầu 8 85; 89 82; 85; 87
Đầu 9 91; 93(2); 95(2) 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 02/05/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
24
60
Giải bảy
025
515
Giải sáu
0453
2742
3112
3034
9962
3345
Giải năm
5083
5339
Giải tư
17660
16152
99715
17449
34999
18687
46792
64704
07195
53178
27529
17526
52598
24913
Giải ba
10793
28430
52352
08655
Giải nhì
81173
44086
Giải nhất
42514
65399
Đặc biệt
465918
408734
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04
Đầu 1 12; 14; 15; 18 13; 15
Đầu 2 24; 25 26; 29
Đầu 3 30 34(2); 39
Đầu 4 42; 49 45
Đầu 5 52; 53 52; 55
Đầu 6 60 60; 62
Đầu 7 73 78
Đầu 8 83; 87 86
Đầu 9 92; 93; 99 95; 98; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 25/04/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
22
01
Giải bảy
250
653
Giải sáu
4217
7818
6039
1427
3504
7144
Giải năm
9439
4374
Giải tư
04471
84335
02167
76909
24745
32797
41662
23687
53224
29684
24504
40088
00264
13378
Giải ba
72543
23389
62301
82106
Giải nhì
27459
56058
Giải nhất
99534
14084
Đặc biệt
024075
367740
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 01(2); 04(2); 06
Đầu 1 17; 18
Đầu 2 22 24; 27
Đầu 3 34; 35; 39(2)
Đầu 4 43; 45 40; 44
Đầu 5 50; 59 53; 58
Đầu 6 62; 67 64
Đầu 7 71; 75 74; 78
Đầu 8 89 84(2); 87; 88
Đầu 9 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 18/04/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
82
85
Giải bảy
108
610
Giải sáu
4230
2672
2992
2445
0785
3273
Giải năm
2517
0565
Giải tư
07204
09465
62256
61020
49799
97647
21502
10170
88108
66678
13204
48183
54942
81794
Giải ba
95888
44589
25606
53715
Giải nhì
84977
51171
Giải nhất
02998
91126
Đặc biệt
985410
195068
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 04; 08 04; 06; 08
Đầu 1 10; 17 10; 15
Đầu 2 20 26
Đầu 3 30
Đầu 4 47 42; 45
Đầu 5 56
Đầu 6 65 65; 68
Đầu 7 72; 77 70; 71; 73; 78
Đầu 8 82; 88; 89 83; 85(2)
Đầu 9 92; 98; 99 94