Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 06/06/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
06
41
Giải bảy
952
449
Giải sáu
8460
5820
5999
1630
4055
0963
Giải năm
2820
8218
Giải tư
31617
26286
64919
31700
39977
21578
46716
61209
31235
25793
19931
62803
19905
23690
Giải ba
60144
24691
89414
21103
Giải nhì
38047
12155
Giải nhất
45811
49844
Đặc biệt
437377
454188
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 06 03(2); 05; 09
Đầu 1 11; 16; 17; 19 14; 18
Đầu 2 20(2)
Đầu 3 30; 31; 35
Đầu 4 44; 47 41; 44; 49
Đầu 5 52 55(2)
Đầu 6 60 63
Đầu 7 77(2); 78
Đầu 8 86 88
Đầu 9 91; 99 90; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 30/05/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
39
50
Giải bảy
192
416
Giải sáu
1133
5060
5060
8492
0703
8043
Giải năm
5345
3343
Giải tư
89913
28000
30578
95933
57818
64063
34057
59124
06258
29436
69252
71253
30304
04050
Giải ba
32724
63650
78099
29655
Giải nhì
87467
93303
Giải nhất
33570
10773
Đặc biệt
080783
403421
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00 03(2); 04
Đầu 1 13; 18 16
Đầu 2 24 21; 24
Đầu 3 33(2); 39 36
Đầu 4 45 43(2)
Đầu 5 50; 57 50(2); 52; 53; 55; 58
Đầu 6 60(2); 63; 67
Đầu 7 70; 78 73
Đầu 8 83
Đầu 9 92 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 23/05/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
83
28
Giải bảy
861
676
Giải sáu
5257
9822
3681
5715
5697
6538
Giải năm
8681
6747
Giải tư
74655
49110
44506
67323
56559
13705
26212
27450
96776
65663
40554
10079
87976
04378
Giải ba
64526
82400
23289
69249
Giải nhì
37021
91300
Giải nhất
35506
50992
Đặc biệt
476901
646394
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 01; 05; 06(2) 00
Đầu 1 10; 12 15
Đầu 2 21; 22; 23; 26 28
Đầu 3 38
Đầu 4 47; 49
Đầu 5 55; 57; 59 50; 54
Đầu 6 61 63
Đầu 7 76(3); 78; 79
Đầu 8 81(2); 83 89
Đầu 9 92; 94; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 16/05/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
45
04
Giải bảy
809
177
Giải sáu
8555
9354
5331
3957
5912
6501
Giải năm
9813
7961
Giải tư
06078
32281
95182
44173
43963
83664
64769
65417
56950
13689
65151
04795
72942
15759
Giải ba
57173
65185
66265
64630
Giải nhì
36063
78924
Giải nhất
64517
07648
Đặc biệt
946149
397565
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09 01; 04
Đầu 1 13; 17 12; 17
Đầu 2 24
Đầu 3 31 30
Đầu 4 45; 49 42; 48
Đầu 5 54; 55 50; 51; 57; 59
Đầu 6 63(2); 64; 69 61; 65(2)
Đầu 7 73(2); 78 77
Đầu 8 81; 82; 85 89
Đầu 9 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 09/05/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
95
50
Giải bảy
374
318
Giải sáu
1493
6876
3791
7385
0112
3721
Giải năm
2774
7761
Giải tư
99595
65489
74233
33767
07085
68314
51366
43630
84787
93611
64668
49939
12782
40191
Giải ba
28246
00428
67314
49890
Giải nhì
25932
64175
Giải nhất
14593
97265
Đặc biệt
245310
312446
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0
Đầu 1 10; 14 11; 12; 14; 18
Đầu 2 28 21
Đầu 3 32; 33 30; 39
Đầu 4 46 46
Đầu 5 50
Đầu 6 66; 67 61; 65; 68
Đầu 7 74(2); 76 75
Đầu 8 85; 89 82; 85; 87
Đầu 9 91; 93(2); 95(2) 90; 91