Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/02/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
18
59
Giải bảy
838
791
Giải sáu
2813
1746
9052
0726
6012
5622
Giải năm
5831
2952
Giải tư
06053
14116
08840
22187
09789
18183
44479
53339
37434
04617
74558
05799
14484
86826
Giải ba
98070
65618
04752
72360
Giải nhì
71376
15209
Giải nhất
40982
21859
Đặc biệt
93618
80409
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 09(2)
Đầu 1 13; 16; 18(3) 12; 17
Đầu 2 22; 26(2)
Đầu 3 31; 38 34; 39
Đầu 4 40; 46
Đầu 5 52; 53 52(2); 58; 59(2)
Đầu 6 60
Đầu 7 70; 76; 79
Đầu 8 82; 83; 87; 89 84
Đầu 9 91; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/02/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
01
86
Giải bảy
398
089
Giải sáu
2445
8362
6372
2057
3990
4227
Giải năm
2111
2063
Giải tư
62044
96762
72783
70696
15314
78002
74819
61110
90746
94923
01703
47330
18356
72065
Giải ba
35259
99727
15278
37517
Giải nhì
51289
68829
Giải nhất
92721
51536
Đặc biệt
88951
53638
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 02 03
Đầu 1 11; 14; 19 10; 17
Đầu 2 21; 27 23; 27; 29
Đầu 3 30; 36; 38
Đầu 4 44; 45 46
Đầu 5 51; 59 56; 57
Đầu 6 62(2) 63; 65
Đầu 7 72 78
Đầu 8 83; 89 86; 89
Đầu 9 96; 98 90

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 31/01/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
13
49
Giải bảy
227
179
Giải sáu
0525
0689
4835
0966
0365
3987
Giải năm
3348
3717
Giải tư
13781
74660
03292
51640
63880
38018
67201
87123
13044
05888
20422
59109
81068
33361
Giải ba
92242
88742
12729
05367
Giải nhì
73584
86779
Giải nhất
41161
29555
Đặc biệt
56293
84293
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01 09
Đầu 1 13; 18 17
Đầu 2 25; 27 22; 23; 29
Đầu 3 35
Đầu 4 40; 42(2); 48 44; 49
Đầu 5 55
Đầu 6 60; 61 61; 65; 66; 67; 68
Đầu 7 79(2)
Đầu 8 80; 81; 84; 89 87; 88
Đầu 9 92; 93 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 24/01/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
53
65
Giải bảy
345
202
Giải sáu
7073
4059
5085
0279
9756
3579
Giải năm
6350
6451
Giải tư
93890
11356
67122
08343
85233
17131
68795
36918
39596
17355
22780
89531
49292
45309
Giải ba
70957
77598
93102
42015
Giải nhì
99820
37750
Giải nhất
95258
06855
Đặc biệt
59922
61321
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02(2); 09
Đầu 1 15; 18
Đầu 2 20; 22(2) 21
Đầu 3 31; 33 31
Đầu 4 43; 45
Đầu 5 50; 53; 56; 57; 58; 59 50; 51; 55(2); 56
Đầu 6 65
Đầu 7 73 79(2)
Đầu 8 85 80
Đầu 9 90; 95; 98 92; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 17/01/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
34
05
Giải bảy
984
081
Giải sáu
3230
7146
5934
9264
2561
2515
Giải năm
8291
0760
Giải tư
89972
06575
88948
16465
21331
56062
76973
28346
55936
31408
00305
77860
70610
90985
Giải ba
88704
46068
47777
15942
Giải nhì
37829
75826
Giải nhất
53041
52318
Đặc biệt
48596
38868
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04 05(2); 08
Đầu 1 10; 15; 18
Đầu 2 29 26
Đầu 3 30; 31; 34(2) 36
Đầu 4 41; 46; 48 42; 46
Đầu 5
Đầu 6 62; 65; 68 60(2); 61; 64; 68
Đầu 7 72; 73; 75 77
Đầu 8 84 81; 85
Đầu 9 91; 96