Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 10/01/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
82
93
Giải bảy
402
896
Giải sáu
4954
4270
2071
1694
4189
4778
Giải năm
0143
5520
Giải tư
91455
75043
51648
11754
85831
65150
56819
08633
77063
25034
27441
89068
42872
11970
Giải ba
25960
87103
77987
07230
Giải nhì
18221
19766
Giải nhất
99862
79571
Đặc biệt
80398
14607
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02; 03 07
Đầu 1 19
Đầu 2 21 20
Đầu 3 31 30; 33; 34
Đầu 4 43(2); 48 41
Đầu 5 50; 54(2); 55
Đầu 6 60; 62 63; 66; 68
Đầu 7 70; 71 70; 71; 72; 78
Đầu 8 82 87; 89
Đầu 9 98 93; 94; 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 03/01/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
55
13
Giải bảy
370
631
Giải sáu
1375
7941
8650
2417
1962
7666
Giải năm
8190
6114
Giải tư
88160
71020
97915
59751
38739
14494
28957
97620
08741
91802
00786
46712
00941
16744
Giải ba
80660
60365
90463
72249
Giải nhì
22477
52331
Giải nhất
31941
18067
Đặc biệt
76323
88717
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 02
Đầu 1 15 12; 13; 14; 17(2)
Đầu 2 20; 23 20
Đầu 3 39 31(2)
Đầu 4 41(2) 41(2); 44; 49
Đầu 5 50; 51; 55; 57
Đầu 6 60(2); 65 62; 63; 66; 67
Đầu 7 70; 75; 77
Đầu 8 86
Đầu 9 90; 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 27/12/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
99
79
Giải bảy
028
997
Giải sáu
0519
8855
9707
7360
5085
6197
Giải năm
6635
5446
Giải tư
36918
98081
59147
70136
63753
22305
45933
36736
32140
75819
88963
02106
13386
91310
Giải ba
96671
46917
42113
43319
Giải nhì
68085
44802
Giải nhất
13167
52630
Đặc biệt
98879
46803
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05; 07 02; 03; 06
Đầu 1 17; 18; 19 10; 13; 19(2)
Đầu 2 28
Đầu 3 33; 35; 36 30; 36
Đầu 4 47 40; 46
Đầu 5 53; 55
Đầu 6 67 60; 63
Đầu 7 71; 79 79
Đầu 8 81; 85 85; 86
Đầu 9 99 97(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 20/12/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
25
83
Giải bảy
673
973
Giải sáu
6350
1174
1116
0623
7983
3634
Giải năm
7803
8994
Giải tư
90397
15841
91332
99424
55443
78965
40960
07016
83953
07583
61580
58303
72295
44297
Giải ba
31108
92571
07986
54199
Giải nhì
50859
11176
Giải nhất
49046
32106
Đặc biệt
65841
40112
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 08 03; 06
Đầu 1 16 12; 16
Đầu 2 24; 25 23
Đầu 3 32 34
Đầu 4 41(2); 43; 46
Đầu 5 50; 59 53
Đầu 6 60; 65
Đầu 7 71; 73; 74 73; 76
Đầu 8 80; 83(3); 86
Đầu 9 97 94; 95; 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 13/12/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
27
73
Giải bảy
383
133
Giải sáu
6262
0293
8671
5710
1507
9125
Giải năm
7284
0775
Giải tư
91868
24387
46500
29318
73681
68550
64415
85786
14902
12923
48758
75408
56550
90847
Giải ba
10389
27338
47187
31084
Giải nhì
78095
50265
Giải nhất
98862
54862
Đặc biệt
97011
15952
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00 02; 07; 08
Đầu 1 11; 15; 18 10
Đầu 2 27 23; 25
Đầu 3 38 33
Đầu 4 47
Đầu 5 50 50; 52; 58
Đầu 6 62(2); 68 62; 65
Đầu 7 71 73; 75
Đầu 8 81; 83; 84; 87; 89 84; 86; 87
Đầu 9 93; 95