Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/04/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
39
00
Giải bảy
947
970
Giải sáu
0878
1913
2356
1579
2917
2477
Giải năm
5611
0843
Giải tư
23647
08961
83513
05749
05800
73275
26876
83515
08518
08812
30181
92344
05306
10904
Giải ba
94870
99380
36953
93371
Giải nhì
66906
42326
Giải nhất
23922
49641
Đặc biệt
060640
157375
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 06 00; 04; 06
Đầu 1 11; 13(2) 12; 15; 17; 18
Đầu 2 22 26
Đầu 3 39
Đầu 4 40; 47(2); 49 41; 43; 44
Đầu 5 56 53
Đầu 6 61
Đầu 7 70; 75; 76; 78 70; 71; 75; 77; 79
Đầu 8 80 81
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
58
79
Giải bảy
780
509
Giải sáu
7846
9189
4584
0999
9218
4190
Giải năm
4671
8984
Giải tư
75805
32823
61183
95486
25735
71413
97094
28484
18286
98892
70552
40151
88441
85100
Giải ba
06129
15221
65790
93999
Giải nhì
93791
83011
Giải nhất
27633
80825
Đặc biệt
42982
06227
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05 00; 09
Đầu 1 13 11; 18
Đầu 2 21; 23; 29 25; 27
Đầu 3 33; 35
Đầu 4 46 41
Đầu 5 58 51; 52
Đầu 6
Đầu 7 71 79
Đầu 8 80; 82; 83; 84; 86; 89 84(2); 86
Đầu 9 91; 94 90(2); 92; 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
66
84
Giải bảy
574
232
Giải sáu
6349
2369
2316
2121
4559
9552
Giải năm
9535
8758
Giải tư
63463
25036
72614
56813
42115
50890
11765
20445
09144
21381
32822
26555
77744
70844
Giải ba
38204
97813
95048
34620
Giải nhì
56291
37971
Giải nhất
68178
12033
Đặc biệt
56177
56056
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04
Đầu 1 13(2); 14; 15; 16
Đầu 2 20; 21; 22
Đầu 3 35; 36 32; 33
Đầu 4 49 44(3); 45; 48
Đầu 5 52; 55; 56; 58; 59
Đầu 6 63; 65; 66; 69
Đầu 7 74; 77; 78 71
Đầu 8 81; 84
Đầu 9 90; 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
64
62
Giải bảy
082
604
Giải sáu
3859
9395
3325
7960
5225
9451
Giải năm
8778
1659
Giải tư
74265
93029
76676
68674
26845
17422
11347
82656
07538
39623
92585
73491
42269
04911
Giải ba
66338
36534
81723
72818
Giải nhì
62488
42214
Giải nhất
27131
32250
Đặc biệt
63647
08627
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04
Đầu 1 11; 14; 18
Đầu 2 22; 25; 29 23(2); 25; 27
Đầu 3 31; 34; 38 38
Đầu 4 45; 47(2)
Đầu 5 59 50; 51; 56; 59
Đầu 6 64; 65 60; 62; 69
Đầu 7 74; 76; 78
Đầu 8 82; 88 85
Đầu 9 95 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/03/2017

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
34
02
Giải bảy
028
887
Giải sáu
1233
8085
6432
0953
6401
3329
Giải năm
2141
3198
Giải tư
81098
02119
94349
89721
05877
44751
51463
80814
03566
89530
91899
45377
91765
84586
Giải ba
04310
36433
35365
06057
Giải nhì
81168
72018
Giải nhất
45280
36958
Đặc biệt
63612
80258
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 02
Đầu 1 10; 12; 19 14; 18
Đầu 2 21; 28 29
Đầu 3 32; 33(2); 34 30
Đầu 4 41; 49
Đầu 5 51 53; 57; 58(2)
Đầu 6 63; 68 65(2); 66
Đầu 7 77 77
Đầu 8 80; 85 86; 87
Đầu 9 98 98; 99