Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 01/11/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
79
17
Giải bảy
077
937
Giải sáu
8717
9318
2814
0073
9273
1995
Giải năm
7418
6296
Giải tư
55675
18049
78765
74251
03669
88044
26210
47895
56417
99246
33468
40204
38564
17594
Giải ba
38513
94310
71151
11476
Giải nhì
53870
55479
Giải nhất
20254
40894
Đặc biệt
69537
32747
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04
Đầu 1 10(2); 13; 14; 17; 18(2) 17(2)
Đầu 2
Đầu 3 37 37
Đầu 4 44; 49 46; 47
Đầu 5 51; 54 51
Đầu 6 65; 69 64; 68
Đầu 7 70; 75; 77; 79 73(2); 76; 79
Đầu 8
Đầu 9 94(2); 95(2); 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 25/10/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
12
28
Giải bảy
088
162
Giải sáu
5789
1662
1092
8039
1079
9948
Giải năm
3612
2607
Giải tư
45317
91456
76367
91691
75299
07527
85063
56846
30559
28742
66404
38000
14161
19519
Giải ba
88738
98889
09808
08849
Giải nhì
95517
06468
Giải nhất
25400
51408
Đặc biệt
20949
48175
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00 00; 04; 07; 08(2)
Đầu 1 12(2); 17(2) 19
Đầu 2 27 28
Đầu 3 38 39
Đầu 4 49 42; 46; 48; 49
Đầu 5 56 59
Đầu 6 62; 63; 67 61; 62; 68
Đầu 7 75; 79
Đầu 8 88; 89(2)
Đầu 9 91; 92; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 18/10/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
49
67
Giải bảy
247
709
Giải sáu
5882
9558
5336
5579
7756
5616
Giải năm
1552
3955
Giải tư
06896
78664
59225
10566
29697
05740
30122
22697
55182
71152
73785
00471
29922
78003
Giải ba
45191
91951
62648
10959
Giải nhì
86464
72896
Giải nhất
82411
57017
Đặc biệt
19880
11920
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03; 09
Đầu 1 11 16; 17
Đầu 2 22; 25 20; 22
Đầu 3 36
Đầu 4 40; 47; 49 48
Đầu 5 51; 52; 58 52; 55; 56; 59
Đầu 6 64(2); 66 67
Đầu 7 71; 79
Đầu 8 80; 82 82; 85
Đầu 9 91; 96; 97 96; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 11/10/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
35
97
Giải bảy
024
677
Giải sáu
8972
9608
3072
2995
0617
9455
Giải năm
8943
7312
Giải tư
02214
67735
83226
73362
94377
77237
11937
13718
62264
63190
55868
31146
18090
87569
Giải ba
10856
59242
00018
59008
Giải nhì
45341
04109
Giải nhất
70641
42021
Đặc biệt
34814
40564
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 08 08; 09
Đầu 1 14(2) 12; 17; 18(2)
Đầu 2 24; 26 21
Đầu 3 35(2); 37(2)
Đầu 4 41(2); 42; 43 46
Đầu 5 56 55
Đầu 6 62 64(2); 68; 69
Đầu 7 72(2); 77 77
Đầu 8
Đầu 9 90(2); 95; 97

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 04/10/2016

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
05
88
Giải bảy
165
100
Giải sáu
0519
5064
3345
3017
2370
4648
Giải năm
5425
8808
Giải tư
43647
47462
83961
68180
49375
17569
20113
62081
46556
64793
25705
05757
78207
10605
Giải ba
31871
30796
95449
77740
Giải nhì
46041
59107
Giải nhất
00446
42852
Đặc biệt
32592
34651
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05 00; 05(2); 07(2); 08
Đầu 1 13; 19 17
Đầu 2 25
Đầu 3
Đầu 4 41; 45; 46; 47 40; 48; 49
Đầu 5 51; 52; 56; 57
Đầu 6 61; 62; 64; 65; 69
Đầu 7 71; 75 70
Đầu 8 80 81; 88
Đầu 9 92; 96 93