Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 30/06/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
43
Giải bảy
940
Giải sáu
6042
6691
7295
Giải năm
8518
Giải tư
02336
86246
18017
75509
82983
33850
48863
Giải ba
24883
12615
Giải nhì
20741
Giải nhất
90916
Đặc biệt
82364
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 09
Đầu 1 15; 16; 17; 18
Đầu 2
Đầu 3 36
Đầu 4 40; 41; 42; 43; 46
Đầu 5 50
Đầu 6 63; 64
Đầu 7
Đầu 8 83(2)
Đầu 9 91; 95

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 23/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
26
02
Giải bảy
262
851
Giải sáu
0058
6630
5539
5025
1911
3242
Giải năm
8566
2597
Giải tư
56647
12642
00058
63103
53598
70455
40646
63737
76548
76548
83963
67030
10438
51421
Giải ba
81136
73229
21556
68033
Giải nhì
44378
23010
Giải nhất
00255
17099
Đặc biệt
36732
90827
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 03 02
Đầu 1 10; 11
Đầu 2 26; 29 21; 25; 27
Đầu 3 30; 32; 36; 39 30; 33; 37; 38
Đầu 4 42; 46; 47 42; 48(2)
Đầu 5 55(2); 58(2) 51; 56
Đầu 6 62; 66 63
Đầu 7 78
Đầu 8
Đầu 9 98 97; 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 16/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
68
26
Giải bảy
798
119
Giải sáu
4371
4013
6055
1425
0008
5382
Giải năm
1479
2535
Giải tư
99585
93775
37438
00620
44265
64322
26961
96626
93963
93654
78461
53191
37741
58875
Giải ba
92314
19615
89024
83000
Giải nhì
19110
61773
Giải nhất
17061
44414
Đặc biệt
14630
74060
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 08
Đầu 1 10; 13; 14; 15 14; 19
Đầu 2 20; 22 24; 25; 26(2)
Đầu 3 30; 38 35
Đầu 4 41
Đầu 5 55 54
Đầu 6 61(2); 65; 68 60; 61; 63
Đầu 7 71; 75; 79 73; 75
Đầu 8 85 82
Đầu 9 98 91

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 09/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
50
02
Giải bảy
220
111
Giải sáu
2917
0308
2756
0787
5554
8255
Giải năm
6316
1091
Giải tư
73287
95940
08510
95986
20226
30632
50669
00156
12274
92342
88515
06041
48800
04554
Giải ba
52516
52516
21437
59685
Giải nhì
35483
17710
Giải nhất
51271
71570
Đặc biệt
80822
76493
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 08 00; 02
Đầu 1 10; 16(3); 17 10; 11; 15
Đầu 2 20; 22; 26
Đầu 3 32 37
Đầu 4 40 41; 42
Đầu 5 50; 56 54(2); 55; 56
Đầu 6 69
Đầu 7 71 70; 74
Đầu 8 83; 86; 87 85; 87
Đầu 9 91; 93

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 02/06/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
55
66
Giải bảy
741
843
Giải sáu
9837
5952
6076
0719
2656
5623
Giải năm
0011
4522
Giải tư
10827
26918
58621
60629
23160
37305
13630
31334
93664
30462
42248
85447
93850
48753
Giải ba
58013
11282
84731
11270
Giải nhì
27923
77998
Giải nhất
33994
26639
Đặc biệt
95512
24924
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 05
Đầu 1 11; 12; 13; 18 19
Đầu 2 21; 23; 27; 29 22; 23; 24
Đầu 3 30; 37 31; 34; 39
Đầu 4 41 43; 47; 48
Đầu 5 52; 55 50; 53; 56
Đầu 6 60 62; 64; 66
Đầu 7 76 70
Đầu 8 82
Đầu 9 94 98

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 26/05/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
59
Giải bảy
952
Giải sáu
9365
1788
8682
Giải năm
2397
Giải tư
32798
73441
98001
49729
47587
08184
89822
Giải ba
72683
94591
Giải nhì
18029
Giải nhất
48430
Đặc biệt
01530
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 01
Đầu 1
Đầu 2 22; 29(2)
Đầu 3 30(2)
Đầu 4 41
Đầu 5 52; 59
Đầu 6 65
Đầu 7
Đầu 8 82; 83; 84; 87; 88
Đầu 9 91; 97; 98