Kết quả xổ số Miền Trung các thứ khác

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 28/04/2009

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Quảng Nam
Giải tám
34
Giải bảy
150
Giải sáu
5850
3183
2518
Giải năm
2880
Giải tư
94553
20380
49564
64154
18208
40804
94855
Giải ba
09375
66902
Giải nhì
52045
Giải nhất
83855
Đặc biệt
50129
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Quảng Nam
Đầu 0 02; 04; 08
Đầu 1 18
Đầu 2 29
Đầu 3 34
Đầu 4 45
Đầu 5 50(2); 53; 54; 55(2)
Đầu 6 64
Đầu 7 75
Đầu 8 80(2); 83
Đầu 9

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 21/04/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
78
30
Giải bảy
661
361
Giải sáu
0778
4688
8410
0751
6072
9522
Giải năm
3044
3215
Giải tư
30426
75600
10597
38860
46064
66362
88806
87796
46889
56877
54886
23555
82930
94930
Giải ba
30253
64658
85023
55774
Giải nhì
80169
16931
Giải nhất
56431
94189
Đặc biệt
31372
73054
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 00; 06
Đầu 1 10 15
Đầu 2 26 22; 23
Đầu 3 31 30(3); 31
Đầu 4 44
Đầu 5 53; 58 51; 54; 55
Đầu 6 60; 61; 62; 64; 69 61
Đầu 7 72; 78(2) 72; 74; 77
Đầu 8 88 86; 89(2)
Đầu 9 97 96

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 14/04/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
73
27
Giải bảy
930
215
Giải sáu
5935
4942
7025
6280
1699
4702
Giải năm
0429
6865
Giải tư
31211
48283
77355
19804
55438
67991
71577
66734
27657
28370
86205
46420
09299
24562
Giải ba
28056
23439
32275
74875
Giải nhì
20498
28521
Giải nhất
28058
95373
Đặc biệt
14060
50023
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 04 02; 05
Đầu 1 11 15
Đầu 2 25; 29 20; 21; 23; 27
Đầu 3 30; 35; 38; 39 34
Đầu 4 42
Đầu 5 55; 56; 58 57
Đầu 6 60 62; 65
Đầu 7 73; 77 70; 73; 75(2)
Đầu 8 83 80
Đầu 9 91; 98 99(2)

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 07/04/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
43
19
Giải bảy
534
073
Giải sáu
0929
1426
6720
2864
3905
0662
Giải năm
6459
8546
Giải tư
13679
34124
47472
20060
87048
32704
00010
80999
61463
16866
65912
07004
92601
68944
Giải ba
25484
90001
69558
04364
Giải nhì
83512
14888
Giải nhất
08418
72008
Đặc biệt
25110
11729
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 01; 04 01; 04; 05; 08
Đầu 1 10(2); 12; 18 12; 19
Đầu 2 20; 24; 26; 29 29
Đầu 3 34
Đầu 4 43; 48 44; 46
Đầu 5 59 58
Đầu 6 60 62; 63; 64(2); 66
Đầu 7 72; 79 73
Đầu 8 84 88
Đầu 9 99

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 31/03/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

- Nhận KQXS Quảng Nam : Soạn KQQNM Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Giải tám
06
09
Giải bảy
640
935
Giải sáu
0297
9761
2146
4240
3324
7769
Giải năm
4593
6455
Giải tư
58816
64549
56273
18494
05323
30636
69113
00583
98712
48428
14205
20057
90003
87594
Giải ba
54939
45234
88854
02258
Giải nhì
89279
21463
Giải nhất
72380
12667
Đặc biệt
29128
04171
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc Quảng Nam
Đầu 0 06 03; 05; 09
Đầu 1 13; 16 12
Đầu 2 23; 28 24; 28
Đầu 3 34; 36; 39 35
Đầu 4 40; 46; 49 40
Đầu 5 54; 55; 57; 58
Đầu 6 61 63; 67; 69
Đầu 7 73; 79 71
Đầu 8 80 83
Đầu 9 93; 94; 97 94

Kết quả xổ số Miền Trung

XSMT thứ 3 ngày 24/03/2009

- Nhận KQXS Đắc Lắc : Soạn KQDLK Gửi 8185

Tỉnh Đắc Lắc
Giải tám
03
Giải bảy
744
Giải sáu
4075
4061
3657
Giải năm
3919
Giải tư
56493
94337
15815
97687
13428
61637
16780
Giải ba
95807
34544
Giải nhì
86961
Giải nhất
35151
Đặc biệt
88102
Thống kê Loto trực tiếp
Tỉnh Đắc Lắc
Đầu 0 02; 03; 07
Đầu 1 15; 19
Đầu 2 28
Đầu 3 37(2)
Đầu 4 44(2)
Đầu 5 51; 57
Đầu 6 61(2)
Đầu 7 75
Đầu 8 80; 87
Đầu 9 93